Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання
                   Комісії по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла  скарга Малого приватного підприємства "Селена" від
02.11.2005 р. N 1792/32 (вх. Тендерної палати України  від
07.11.2005 р. N с-31/11-1) щодо порушень чинного законодавства при
здійсненні Державним підприємством  "Торезантрацит"  процедури
закупівлі за державні кошти стаціонарного обладнання.
 
   Скарга Малого  приватного  підприємства "Селена" (далі -
Скаржник) містить наступні вимоги:
   1) "Скаргу задовольнити;
   2) Протокол про результати оцінки тендерної пропозиції
   Замовника у  часті закупівлі електродвигунів ВАО4-560, у
загальній кількості 7 (сім) штук, визнати недійсними".
 
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга на порушення процедури закупівлі ДП "Торезантрацит"
від 02.11.2005 р. N 1792/32 (3 арк.);
 
   2. Копія Довідки про включення МПП "Селена" до  ЄДРПОУ
(1 арк.);
 
   3. Копія  оголошення  про проведення торгів у "Вестнике
отраслевых закупок и продаж" (1 арк.);
 
   4. Копія тендерної документації щодо  проведення  торгів
(тендерів) на закупівлю стаціонарного обладнання (9 арк.);
 
   5. Копія тендерної пропозиції МПП "Селена" (3 арк.);
 
   6. Копія листів НВАТ "Електронмаш" Директору МЧП "Селена"
(5 арк.);
 
   7. Копія листа МПП "Селена" Голові тендерного комітету ДП
"Тореантрацит" від 01.11.2005 р. N 1782/32 (1 арк.);
 
   8. Копія повідомлення про результати проведення торгів від
12.10.2005 р. N 87 (1 арк.);
 
   9. Копія агентського договору від 10.02.2005 р. N 2005/33-03
(2 арк.).
   Згідно частини 1 ст. 37 Закону України "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
було  направлено  запит від 10.11.2005 р. N с-84/11 до ДП
"Торезантрацит" (далі - Замовник)  щодо  надання  необхідних
документів для розгляду скарги.
 
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Копія пояснювальної записки щодо скарги МПП "Селена" на
порушення процедури закупівлі ДП "Тореантрацит" від 15.11.2005 р.
N 2-19/01-878 (1 арк.);
 
   2. Скарга на порушення процедури закупівлі ДП "Торезантрацит"
від 02.11.2005 р. N 1794/32 (3 арк.);
 
   3. Копія  протоколу  засідання  тендерного  комітету  ДП
"Торезантрацит" щодо організації проведення закупівлі товарів,
робіт та послуг від 25.08.2005 р. N 1/03 (2 арк.);
 
   4. Копія  тендерної  документації щодо проведення торгів
(тендерів) на закупівлю стаціонарного обладнання (8 арк.);
 
   5. Копія оголошення про проведення відкритих торгів  на
закупівлю товарів, робіт та послуг за рахунок державних від
31.08.2005 р. N 2-19/01-590 (2 арк.);
 
   6. Копія оголошення про проведення торгів опубліковане у ІАБ
"Вісник державних закупівель" N 37(206)/09.2005 р. (1 арк.);
 
   7. Копія сертифікату про розміщення оголошення про процедуру
закупівлі в інформаційній  системі  в  мережі  Інтернет  від
08.09.2005 р. N 0922-276116-09-05 (1 арк.);
 
   8. Копія  тендерної  пропозиції  ТОВ  Торговий  дім
"УКРЕЛЕКТРОМАШ" (2 арк.);
 
   9. Копія тендерної пропозиції ТОВ "Концерн Електричні машини"
(2 арк.);
 
   10. Копія комерційної пропозиції МПП "Селена" (2 арк.);
 
   11. Копія комерційної пропозиції ТОВ "Електомаш" (2 арк.);
 
   12. Копія протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій
від 07.10.2005 р. N 4 (2 арк.);
 
   13. Копія протоколу  засідання  тендерного  комітету  ДП
"Торезантрацит" щодо порівняння, оцінки тендерних пропозицій та
вибору переможця на закупівлю стаціонарного  обладнання  від
25.10.2005 р. N 4 (4 арк.);
 
   14. Копія  повідомлення  про акцепт тендерної пропозиції
переможцю відкритих торгів на закупівлю стаціонарного обладнання
від 25.10.2005 р. N 2-19/01-796 (1 арк.);
 
   15. Копія повідомлень про результат відкритих торгів на
закупівлю стаціонарного обладнання (3 арк.);
 
   16. Копія договору постачання від 02.11.2005 р. N 19т/со
(4 арк.);
 
   17. Копія забезпечення виконання договору ТОВ "Торговельний
будинок "Укрелектромаш" (1 арк.);
 
   18. Копія оголошення про результати проведення торгів на
закупівлю товарів,  робіт  і  послуг  за державні кошти від
09.11.2005 р. N 2-19/01-856 (1 арк.);
 
   19. Копія сертифікату про розміщення оголошення про процедуру
закупівлі в інформаційній системі мережі Інтернет "Електронні
державні закупівлі України" від 18.10.2005 р. N Р1260-278148-10-05
(1 арк.);
 
   20. Копія тендерної пропозиції ТОВ "Торговельний будинок
"Укрелектромаш" (30 арк.);
 
   21. Копія тендерної пропозиції МПП "Селена" (32 арк.);
 
   22. Копія плану використання бюджетних коштів (3 арк.);
 
   23. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 10.11.2005 р. N 1/01 (2 арк.);
 
   24. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 10.11.2005 р. N 1/02 (2 арк.);
 
   25. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 10.11.2005 р. N 1/03 (2 арк.);
 
   26. Копія листа ДП "Торезантрацит" до Директора МПП "Селена"
Сусловської О.Ю. від 14.11.2005 р. N 1-19/01-872 (1 арк.).
   За результатами розгляду  скарги,  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів, Комісією по розгляду скарг
при Тендерній палаті України було встановлено наступне.
 
   1. Відповідно до наданих для розгляду скарги матеріалів
встановлено,  що  на підставі протоколу засідання тендерного
комітету ДП "Торезантрацит" щодо порівняння, оцінки тендерних
пропозицій  та  вибору  переможця на закупівлю стаціонарного
обладнання від 25.10.2005 р. N 4 переможцем торгів за частиною
предмету закупівлі - електродвигуни ВАО4-560 визнано ТОВ ТБ
"Укрелектромаш".
   Надіслане Замовником Скаржнику повідомлення про результат
відкритих торгів на закупівлю машин та устаткування для добувної
промисловості від 25.20.2005 р. N 2-19/01-794 містить помилкову
інформацію, щодо укладення  з  останнім  договору,  про  що
зазначається у пояснювальній записці щодо скарги МПП "Селена" на
порушення процедури закупівлі ДП "Тореантрацит" від 15.11.2005 р.
N 2-19/01-878 та листі ДП "Торезантрацит" до Директора МПП
"Селена" Сусловської О.Ю. від 14.11.2005 р. N 1-19/01-872.
 
   2. Оцінка  тендерних  пропозицій  проведена  Замовником
відповідно до методики оцінки тендерних пропозицій визначеної в
Додатку 3 тендерної документації  Замовника.  Відповідно  до
протоколу засідання тендерного комітету ДП "Торезантрацит" щодо
порівняння, оцінки тендерних пропозицій та вибору переможця на
закупівлю  стаціонарного  обладнання від 25.10.2005 р. N 4,
переможцем торгів за частиною предмету закупівлі - електродвигуни
ВАО4-560 визнано ТОВ ТБ "Укрелектромаш". Таким чином, скарга щодо
неправомірного визначення Замовником переможця торгів ТОВ ТБ
"Укрелектромаш" є безпідставною.
   Під час розгляду скарги встановлено, що Замовником станом на
02.11.2005 р. були укладені договори із переможцями торгів.
   Крім того, під час розгляду скарги були виявлені наступні
порушення законодавства про закупівлю, а саме:
 
   1. Розділ 2 "Інформація про закупівлю, терміни проведення
тендера, порядок одержання тендерної документації і  надання
тендерної  пропозиції" тендерної документації містить перелік
стаціонарного обладнання, окремі позиції яких містять посилання на
конкретну торгівельну марку та виробника без зазначення виразу
"або  еквівалент",  що  є  порушенням  частини  3  ст.  21
Закону ( 1490-14 ).
   Крім того, цим розділом закріплено, що додаткова інформація
про  предмет  закупівлі міститься в Додатку N 4 "Додаткова
інформація про предмет закупівлі". В той же час,  тендерна
документація надана Скаржником та Замовником для розгляду скарги
не містить вищезазначеного додатка.
 
   2. Відповідно до ст. 15 Закону ( 1490-14 ) Замовник може
вимагати від Учасників надання інформації щодо його відповідності
кваліфікаційним вимогам.
   В той же час, надання інформації та документів, передбачених
у Додатку 1 тендерної документації Замовника, а саме: п. 1 Розділу
I "Відомості про суб'єкта господарювання, що виявив бажання взяти
участь у торгах і подає тендерну пропозицію"; п. п. 1, 2, 3, 4
Розділу II. "Техніко-економічний потенціал і досвід учасника" не
підтверджують кваліфікаційні вимоги до Учасників, а тому вимога з
боку Замовника щодо надання вказаних документів є такою, що
суперечить вимогам законодавства у сфері державних закупівель.
 
   3. Додаток  3  тендерної  документації  встановлює,  що
пропозиції, які не відповідають встановленим вимогам та умовам
тендерної документації, можуть бути відхилені. Відповідне рішення
буде  прийматись  з  урахуванням  положень  п. 19 тендерної
документації. Тендерний комітет може прийняти невідповідність
умовам та вимогам тендерної документації за умовою, що цей крок є
достатньо обґрунтованим і не дискримінує інших учасників, що
подали  пропозиції  відповідно  умовам  та вимогам тендерної
документації.
   Ця вимога суперечить частині 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ),
оскільки Замовник зобов'язаний відхилити тендерну  пропозицію
Учасника, тендерна пропозиція якого не відповідає умовам тендерної
документації.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки України - враховуючи вищевикладене, а
також те, що відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг
учасників процедур державних закупівель щодо організації  та
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
04.12.2000 р. N 264 ( z0919-00 ), Міністерство економіки України
не має повноважень приймати рішення за скаргою, у разі коли на
день  одержання  Міністерством  скарги  укладено договір про
закупівлю, рекомендуємо Міністерству економіки України  вжити
відповідних заходів контролю, передбачених чинним законодавством
України у сфері державних закупівель, за додержанням Замовником
під  час проведення вищезазначеної процедури закупівлі вимог
законодавства України щодо закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти.
 
   Замовнику - з метою запобігання порушень законодавства у
сфері державних закупівель врахувати вищенаведені зауваження при
проведені нових процедур закупівель.
 
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду
 скарг при Тендерній
 палаті України                     Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка