Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            15.10.2004 N 1217
 
 
 Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності
           на ринку цінних паперів
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
        комісії з цінних паперів та фондового ринку 
     N 1124 ( v1124312-05 ) від 15.11.2005 )
 
 
 
   За підсумками  розгляду заяви та документів, поданих до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу
копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, відповідно до Ліцензійних  умов  провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва та рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 р. N 49/60 ( z0318-01, za318-01 )
(зі змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати копії ліцензії від 15.10.2004 серії АБ N 113054
ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
філіями ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО  БАНКУ
"ПРИВАТБАНК" згідно з додатком 1.
 
   2. Заступнику  Виконавчого  секретаря  І.  Бондарчуку
забезпечити: повідомлення в засобах масової інформації про видачу
відповідних  копій  ліцензії вказаному суб'єкту господарської
діяльності; внесення зазначених філій професійного учасника до
ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Виконавчого секретаря І. Бондарчука.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
 
                   Додаток 1
 
 
------------------------------------------------------------------
|  | Найменування |Ідентифіка- |Місцезнаходження|  Назва  |
|  | філій та інших |ційний код |   філії   | виду(ів) |
|  | відокремлених |  філії  |        |професійної |
|  | підрозділів  |      |        | діяльності |
|  |  заявника  |      |        | на ринку |
|  |        |      |        |  цінних  |
|  |        |      |        |паперів, яку|
|  |        |      |        | здійснює |
|  |        |      |        |  філія  |
|  |        |      |        | заявника |
|----+----------------+------------+----------------+------------|
| 1. |Відділення   |      |        |      |
|  |"Кременчуцька  | 22528061 |39600,     |діяльність |
|  |філія" філії  |      |Полтавська   |по випуску |
|  |"Полтавське   |      |область,    |та обігу  |
|  |головне     |      |м. Кременчук,  |цінних   |
|  |регіональне   |      |вул.      |паперів   |
|  |управління"   |      |Першотравнева, |      |
|  |Закритого    |      |38       |      |
|  |акціонерного  |      |        |      |
|  |товариства   |      |        |      |
|  |комерційного  |      |        |      |
|  |банку      |      |        |      |
|  |"ПриватБанк"  |      |        |      |
|----+----------------+------------+----------------+------------|
| 2. |Маріупольська  | 23116107 |87532, Донецька |діяльність |
|  |філія Закритого |      |область,    |по випуску |
|  |акціонерного  |      |м. Маріуполь,  |та обігу  |
|  |товариства   |      |вул.      |цінних   |
|  |комерційного  |      |Артема, 56   |паперів   |
|  |банку      |      |        |      |
|  |"ПриватБанк"  |      |        |      |
|----+----------------+------------+----------------+------------|
| 3. |Печерська філія | 21705696 |м. Київ,    |діяльність |
|  |Закритого    |      |Предславинська, |по випуску |
|  |акціонерного  |      |19       |та обігу  |
|  |товариства   |      |        |цінних   |
|  |комерційного  |      |        |паперів   |
|  |банку      |      |        |      |
|  |"ПпиватБанк"  |      |        |      |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1124 ( v1124312-05 )
від 15.11.2005 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка