Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Александр"

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.11.2005 N 459
 
 
     Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою
       відповідальністю "Компанія "Александр"
 
 
   Відповідно до  Закону  України  від  22.02.2000  N 1490
( 1490-14 ) "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти", наказу Міністерства економіки України від 04.12.2000 N 264
( z0919-00 ) "Про затвердження Порядку розгляду скарг учасників
процедур державних закупівель щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги товариства з
обмеженою  відповідальністю  "Компанія  "Александр"  стосовно
організації та здійснення державним підприємством "Львіввугілля"
процедури закупівлі за державні кошти машин та устаткування для
добувної промисловості, що додається.
 
   2. Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія
"Александр" задовольнити згідно з висновком, що додається.
 
   3. Відділу оскаржень та правового забезпечення державних
закупівель довести цей наказ до відома товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "Александр", державного підприємства
"Львіввугілля" і Державного казначейства України протягом трьох
робочих днів з дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра                С.Романюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   28.11.2005 N 459
 
 
               ВИСНОВОК
      щодо розгляду скарги товариства з обмеженою
       відповідальністю "Компанія "Александр"
      стосовно організації та здійснення державним
       підприємством "Львіввугілля" процедури
        закупівлі за державні кошти машин
      та устаткування для добувної промисловості
 
 
   За результатом розгляду скаргу відома товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "Александр" (далі - Скаржник) стосовно
організації та здійснення державним підприємством "Львіввугілля"
(далі - Замовник) процедури закупівлі за державні кошти машин та
устаткування для добувної промисловості та на підставі наданих
Скаржником  і Замовником матеріалів установлено, що тендерна
документація, яка надавалась Замовником учасникам для підготовки
тендерних пропозицій, не повною мірою відповідає вимогам Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема:
   у підпункті 2.2 розділу IV тендерної документації зазначено,
що ціна пропозиції повинна бути зазначена на умовах поставки DDP
(правила ІНКОТЕРМС - 2000). Водночас методика оцінки та основні
умови до договору про закупівлю допускають також можливість
поставки на умовах EXW;
   у підпункті 1.2 розділу V тендерної документації зазначено,
що копія протоколу розкриття тендерних пропозицій надається на
запит  учасників торгів, які не були присутні на процедурі
розкриття. Однак згідно із статтею 26 Закону ( 1490-14 ) такий
протокол надається всім учасникам торгів, які звернулися щодо його
отримання незалежно від їх присутності на  самій  процедурі
розкриття тендерних пропозицій;
   у підпункті  3.4  розділу  V  тендерної  документації
зазначається: "тендерною пропозицією, що в основному відповідає
вимогам, є пропозиція, яка узгоджується з усіма термінами, умовами
цієї  тендерної  документації  без  суттєвих застережень або
відхилень". Водночас визначений Замовником  перелік  суттєвих
відхилень є дуже загальним і необ'єктивним, що може призвести до
дискримінації учасників торгів;
   у пункті 5 розділу V тендерної документації зазначені випадки
відмови учасникам торгів в участі у процедурі закупівлі, що не
відповідає вимогам чинного законодавства (в новій редакції Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), яка набрала чинності з 23.08.2005, така норма
(стаття 11) виключена);
   у підпункті 9.5 розділу V тендерної документації Замовник
зазначив порядок розгляду скарг учасників торгів, який суперечить
вимогам статей 36 і 37 Закону ( 1490-14 );
   у пункті 6 основних умов до  договору  про  закупівлю,
зазначених у тендерній документації, наведений порядок оплати
товарів на умовах "по факту поставки" та "відстрочки платежу", але
всупереч  цьому  методика оцінки передбачає також можливість
формування пропозицій на умовах попередньої оплати.
 
   Таким чином, при здійсненні розгляду та оцінки тендерних
пропозицій Замовник повинен керуватися виключно нормами чинного
законодавства без урахування положень тендерної документації, щодо
яких були виявлені порушення.
 
   Крім того,  враховуючи  те, що у тендерній документації
(пункт 5 додатка 1) Замовник установив чітку вимогу щодо надання у
складі  тендерних  пропозицій  завірених копій доручення або
посвідчення дилерів, які підтверджують їх право на реалізацію
продукції заводу-виробника (згідно з наказом Міністерства палива
та енергетики України від 20.02.2002 N 95), Замовник повинен
відхилити тендерні пропозиції, які у своєму складі не мають таких
документів.
 
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням  зазначеного  скарга  товариства  з  обмеженою
відповідальністю "Компанія "Александр" визнається задоволеною.
 
 Заступник директора департаменту
 координації державних закупівель            С.Яременко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка