Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2005 N 663
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2005 р.
                   за N 1443/11723
 
 
          Про затвердження Положення
         про Всеукраїнський огляд-конкурс
         професійно-технічних навчальних
         закладів на кращу організацію
           роботи з охорони праці
 
 
   На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Всеукраїнський  огляд-конкурс
професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію
роботи з охорони праці, що додається.
 
   2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням,  управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
довести  цей наказ до відома керівників професійно-технічних
навчальних закладів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   21.11.2005 N 663
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2005 р.
                   за N 1443/11723
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Всеукраїнський огляд-конкурс
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Загальні положення
 
   Цей огляд-конкурс проводиться у відповідності до Положення
про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників
навчально-виховного  процесу  в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160.
   Огляд-конкурс спрямований на забезпечення належних, безпечних
і  здорових  умов  праці  та  навчання  і  поширюється  на
професійно-технічні  навчальні  заклади  (далі  -  ПТНЗ),
підпорядковані Міністерству освіти і науки України.
 
   2. Мета огляду-конкурсу
 
   Головною метою огляду-конкурсу є вдосконалення роботи щодо
створення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання,
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням учнів,
слухачів, працівників професійно-технічних навчальних закладів;
визначення пріоритету їх життя і здоров'я; використання передового
досвіду організації роботи щодо забезпечення охорони праці.
 
   3. Завдання огляду-конкурсу
 
   3.1. Поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці та
навчання в  ПТНЗ,  попередження  травматизму  і  професійних
захворювань усіх учасників навчально-виховного процесу.
 
   3.2. Підвищення відповідальності керівників за забезпечення
належних, безпечних і здорових умов праці та навчання.
 
   3.3. Комплексне розв'язання завдань управління охороною праці
в галузі професійно-технічної освіти.
 
   4. Керівництво оглядом-конкурсом
 
   4.1. Керівництво    Всеукраїнським    оглядом-конкурсом
здійснюється оргкомітетом, на який покладається відповідальність
за його організацію та підбиття підсумків. Призерів і переможців
огляду-конкурсу визначає журі.
   До складу оргкомітету і журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
входять відповідальні працівники Міністерства освіти і науки
України та його підвідомчих установ, фахівці професійно-технічної
освіти (далі - ПТО), представники органів державного нагляду,
інших зацікавлених організацій (за згодою).
 
   4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві
та  Севастополі   огляди-конкурси   проводять   відповідно
республіканський,  обласні  та  міські  (далі - регіональні)
оргкомітети і журі, до складу яких входять керівники та працівники
управлінь  освіти  і  науки, науково-методичних центрів ПТО,
методичних кабінетів ПТНЗ,  а  також  досвідчені  викладачі,
методисти. Представники місцевих органів державного нагляду за
охороною праці, професійних та творчих спілок, громадськості
можуть брати участь у проведенні огляду-конкурсу за згодою.
 
   4.3. Склади   оргкомітету   і   журі  Всеукраїнського
огляду-конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки
України, регіональних - наказами Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   5. Порядок проведення огляду-конкурсу
 
   Конкурс проводиться протягом одного календарного року один
раз на три роки в IV етапи:
   I етап (початковий) - професійно-технічні навчальні заклади
до 1 квітня надсилають регіональним оргкомітетам  заявки  з
відповідними матеріалами для участі в огляді-конкурсі;
   II етап (регіональний) - регіональні  оргкомітети,  журі
розглядають надіслані матеріали, визначають переможців та призерів
огляду-конкурсу  і  надсилають  оргкомітету  Всеукраїнського
огляду-конкурсу  до  1 червня відповідні матеріали переможця
регіонального огляду-конкурсу для участі в наступних етапах;
   III етап (заочний) - журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
розглядає матеріали, надіслані регіональними оргкомітетами і журі,
та до 1 жовтня визначає п'ять кращих із них;
   IV етап  (завершальний)  -  члени  журі  Всеукраїнського
огляду-конкурсу   протягом   жовтня-листопада  безпосередньо
ознайомлюються з  роботою  ПТНЗ,  визнаних  за  результатами
регіональних оглядів-конкурсів найкращими, визначають серед них
переможця та призерів, а відповідні висновки до 1 грудня подають
Всеукраїнському оргкомітету.
   Оргкомітет розглядає подання журі, до 20 грудня приймає
остаточне  рішення про переможців та призерів конкурсу, яке
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
   Початок огляду-конкурсу  визначається наказом Міністерства
освіти і науки України.
 
   6. Учасники огляду-конкурсу
 
   В огляді-конкурсі участь беруть ПТНЗ даного регіону згідно з
поданням до Міністерства освіти і науки АР Крим та відповідних
управлінь  освіти  і  науки  обласних  (міських)  державних
адміністрацій;  на  III  етапі  -  переможці  регіональних
оглядів-конкурсів за поданням відповідних управлінь освіти і
науки;  на завершальному IV етапі - п'ять ПТНЗ, визначених
Всеукраїнським журі в результаті розгляду відповідних матеріалів
на III (заочному) етапі.
 
   7. Матеріали, що надсилаються на огляд-конкурс:
 
   7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі.
 
   7.2. Листи-подання до Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   7.3. Висновок  (до  4 аркушів) про роботу в ПТНЗ щодо
забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання
учасників навчально-виховного процесу.
 
   7.4. Відеозапис не більше двох масових заходів з питань
охорони праці, у тому числі проведення днів безпеки, конкурсів з
охорони  праці,  проведення  інструктажів з охорони праці з
учасниками навчально-виховного процесу тощо.
 
   7.5. За результатами II (регіонального) етапу огляду-конкурсу
на  адресу  Всеукраїнського  огляду-конкурсу  надсилаються
листи-подання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки
Крим,  управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і матеріали,
зазначені у пунктах 7.3, 7.4.
 
   8. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс
 
   Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:
   - організаційні заходи та ефективність проведення роботи з
питань охорони праці;
   - забезпечення управління охороною праці в ПТНЗ;
   - форми і методи навчальної та методичної роботи з питань
охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу;
   - забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та
навчання (електро- та пожежна безпека, санітарно-гігієнічні умови
тощо).
 
   9. Відзначення переможців огляду-конкурсу
 
   Переможці регіонального   огляду-конкурсу  нагороджуються
грамотами відповідного органу управління освіти і науки та можуть
бути представлені в установленому порядку до відзначення їх
Міністерством освіти і науки України. Окремим ПТНЗ, які не стали
переможцями, може бути наданий статус "Кращий за напрямками
діяльності".
   ПТНЗ, що  стали  переможцями і призерами Всеукраїнського
огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами відповідно I, II і III
ступеня, а їх кращі працівники - відзнаками Міністерства освіти і
науки України.
   ПТНЗ та їх працівники можуть бути відзначені також грошовими
преміями  та  цінними  подарунками,  порядок  вручення  яких
визначається Всеукраїнським та регіональними оргкомітетами і журі
залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок
залучення позабюджетних коштів.
 
 Директор департаменту
 професійно-технічної освіти
 Міністерства освіти і науки України          Т.М.Десятов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка