Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування умов оплати праці працівників Державного гемологічного центру України

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 337 від 11.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 липня 2001 р.
                   за N 625/5816
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           фінансів
    N 683 ( z1252-05 ) від 10.10.2005 )
 
     Про впорядкування умов оплати праці працівників
       Державного гемологічного центру України
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
  N 316 ( z0459-02 ) від 14.05.2002
  N 501 ( z0719-03 ) від 15.08.2003
  N 347 ( z0708-04 ) від 24.05.2004 
  N 642 ( z1314-04 ) від 07.10.2004 
  N 155 ( z0241-05 ) від 08.02.2005 
  N 357 ( z0550-05 ) від 06.05.2005 )
 
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
07.02.2001 N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схему посадових окладів (ставок заробітної
плати) керівних та наукових працівників, спеціалістів і службовців
Державного гемологічного центру України згідно з додатком.
   2. Установити, що посадові оклади заступників  директора
Державного гемологічного центру України встановлюються на 5-15
відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків нижче, ніж
посадовий  оклад  директора, визначений за схемами посадових
окладів, затвердженими цим наказом.
   3. Установити:
   1) доплати працівникам Державного  гемологічного  центру
України, які мають науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає науковому ступеню.
( Підпункт 1) пункту 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 357 ( z0550-05 ) від 06.05.2005 )
   2) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види  доплат не встановлюються директору, його
заступникам, керівникам відділів Державного гемологічного центру
України та їх заступникам;
   3) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу:
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на термін її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються.
   4. Надати право директору Державного гемологічного центру
України в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах
доходів і видатків:
   а) установлювати працівникам конкретні розміри  посадових
окладів та надбавок до них;
   б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж посадовий оклад на рік;
   в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
   5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 25.11.96 N 253 ( z0713-96 ) "Про схему
посадових окладів працівників Державного гемологічного центру
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.12.96
за N 713/1738.
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   11.07.2001 N 337
                   (в редакції наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   06.05.2005 N 357
                   ( z0550-05 )
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів (ставок заробітної плати)
        керівних працівників, спеціалістів
       і службовців Державного гемологічного
             центру України
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Категорії та посади   |   Місячні посадові оклади  |
|                | (ставки заробітної плати), грн |
|                |--------------------------------|
|                | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Директор            |   714    |   763   |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Керівник відділу        |  557-643   |  595-687  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Головний спеціаліст      |  549-607   |  587-649  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Провідний спеціаліст      |  381-524   |  407-560  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії    |  369-499   |  394-533  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Спеціаліст           |  334-381   |  357-407  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Діловод, секретар-друкарка   |  288-300   |  308-321  |
------------------------------------------------------------------
(  Додаток  в редакції Наказів Міністерства фінансів N 316
( z0459-02 ) від 14.05.2002, N 501 ( z0719-03 ) від 15.08.2003,
N 347 ( z0708-04 ) від 24.05.2004, N 642 ( z1314-04 ) від
07.10.2004, N 155 ( z0241-05 ) від 08.02.2005, N 357 ( z0550-05 )
від 06.05.2005 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка