Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 1992 р.

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
    Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов
           або мов меншин, 1992 р.
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 3, ст. 24 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Європейську  хартію  регіональних  мов  або  мов меншин
( 994_014 ), 1992 р. (далі - Хартія), підписану від імені України
2 травня 1996 року в м. Страсбурзі, ратифікувати, передбачивши
такі зобов'язання:
 
   1. Україна бере на себе зобов'язання відповідно до частин I,
II, IV, V зазначеної Хартії.
 
   2. Положення  частини  III Хартії застосовуються до мов
національностей: росіян, євреїв, білорусів, молдован, румунів,
кримських  татар,  болгар, поляків, угорців, греків, німців,
гагаузів, словаків - таким чином:
 
   2.1. До мов національностей, зазначених у пункті 2 цього
Закону, у випадках, коли чисельність осіб, які до них належать і
постійно  компактно  проживають  у   межах   відповідної
адміністративно-територіальної одиниці,   становить   більше
20 відсотків, застосовуються такі пункти та підпункти Хартії:
 
   стаття 8:
 
   підпункти "a(i)",  "a(ii)",  "a(iii)",  "b(i)",  "b(ii)",
"b(iii)", c(i)", "c(ii)", "c(iii)", "d(i)", "d(ii)", "d(iii)",
"e(i), "e(ii)", "f(i)", "f(ii)", "g", "h" "i" пункту 1, пункт 2;
 
   стаття 9:
 
   підпункти "a(ii)", "a(iii), "b(ii)",  "b(iii)",  "c(ii)",
"c(iii)" пункту 1, підпункт "c" пункту 2, пункт 3;
 
   стаття 10:
 
   підпункти "a(i)", "a(ii)", "a(iii)", "c" пункту 1, підпункти
"a", "b", "d", "e", "f" пункту 2, підпункти "a", "b", "c" пункту
3, підпункт "c" пункту 4, пункт 5;
 
   стаття 11:
 
   підпункти "a(ii)", "a(iii)", "b(ii)", "c(ii)", "d", "e(i)",
"e(ii)", "g" пункту 1, пункти 2, 3;
 
   стаття 12:
 
   підпункти "a", "b", "c", "d", "f", "g" пункту 1, пункти 2, 3;
 
   стаття 13:
 
   підпункти "a", "b", "c", "d" пункту 1, підпункти "b", "c"
пункту 2;
 
   стаття 14:
 
   підпункти "a", "b".
 
   2.2. До мов національностей, зазначених у пункті 2 цього
Закону, у випадках, коли чисельність осіб, які до них належать і
постійно   компактно   проживають  у  межах  відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, становить від 10 до 20
відсотків, застосовуються такі пункти та підпункти Хартії:
 
   стаття 8:
 
   підпункти "a(ii)",  "a(iii)", "b(ii)", "b(iii)", "b(iv)",
"c(ii)", "c(iii)", "d(ii)", "d(iii)", "е(ii)", "e(iii)", "f(ii)",
"g", "h" пункту 1, пункт 2;
 
   стаття 9:
 
   підпункти "a(ii)",  "a(iii)",  "b(ii)", "c(ii)", "c(iii)"
пункту 1, підпункт "c" пункту 2;
 
   стаття 10:
 
   підпункти "a(iii)", "a(iv)" пункту 1, підпункти "b", "d",
"e", "f", "g" пункту 2, підпункти "b", "c" пункту 3, підпункт "c"
пункту 4, пункт 5;
 
   стаття 11:
 
   підпункти "a(ii)", "a(iii)", "b(ii)", "c(ii)", "e(ii)", "g"
пункту 1, пункт 3;
 
   стаття 12:
 
   підпункти "a", "b", "c", "d", "f", "g" пункту 1, пункти 2, 3;
 
   стаття 13:
 
   підпункт "b" пункту 1, підпункт "c" пункту 2;
 
   стаття 14:
 
   підпункт "b".
 
   2.3. У   територіально-адміністративних   одиницях,  де
чисельність осіб певної національності, які використовують мови
відповідних національностей, є значною, але не відповідає вимогам
підпунктів 2.1 та 2.2 цього Закону, у міру розумної можливості до
їх мов застосовуються такі пункти та підпункти Хартії:
 
   стаття 8:
 
   підпункти "a(iii)",  "a(iv)", "b(iv)", "c(iii)", "c(iv)",
"d(iii)", "e(iii)", "f(iii)", "g", "h" пункту 1, пункт 2;
 
   стаття 9:
 
   підпункти "a(iii)", "a(iv)", "b(iii)", "c(iii)" пункту 1,
підпункт "c" пункту 2;
 
   стаття 10:
 
   підпункти "a(iv)", "a(v)" пункту 1, підпункти "b", "e", "f",
"g" пункту 2, підпункт "c" пункту 3, підпункт "c" пункту 4,
пункт 5;
 
   стаття 11:
 
   підпункти "a(iii)", "b(ii)", "e(ii)" пункту 1;
 
   стаття 12:
 
   підпункти "a", "b", "c", "d", "f", "g", "h" пункту 1,
пункти 2, 3;
 
   стаття 13:
 
   підпункт "b" пункту 1;
 
   стаття 14:
 
   підпункт "b".
 
   3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування  за  наявності  достатньої  кількості  осіб
національностей, зазначених у підпунктах 2.1 та 2.2 цього Закону,
та за наявності джерел фінансування можуть встановлювати і більш
сприятливі, ніж у цьому Законі, умови функціонування регіональних
мов або мов меншин.
 
   4. При застосуванні положень пункту 2 статті 7 Хартії заходи,
спрямовані на утвердження української мови як державної, її
розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій
території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи
створюють загрозу збереженню або розвитку російської мови та мов
інших національних меншин.
 
   5. При  застосуванні  положень  Хартії  не  допускається
скорочення мережі освітніх, культурних та інших закладів, у
функціонуванні яких застосовуються мови національних меншин.
 
   6. Положення пункту 5 статті 7 Хартії тимчасово в Україні
застосовуватися не будуть.
 
   7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Голова Верховної Ради України          О.ТКАЧЕНКО
 
 м. Київ, 24 грудня 1999 року
     N 1350-XIV
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка