Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 16 листопада 2005 р. N 459-р
                Київ
 
      Про схвалення Концепції Державної програми
      забезпечення судів належними приміщеннями
            на 2006-2010 роки
 
 
   1. Схвалити Концепцію Державної програми забезпечення судів
належними приміщеннями на 2006-2010 роки, що додається.
 
   2. Визначити  Державну  судову  адміністрацію  замовником
Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на
2006-2010 роки.
 
   3. Державній судовій адміністрації розробити на підставі
Концепції, схваленої цим розпорядженням, проект Державної програми
забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки та
подати його до 15 грудня 2005 р. Кабінетові Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 31
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 16 листопада 2005 р. N 459-р
 
              КОНЦЕПЦІЯ
     Державної програми забезпечення судів належними
         приміщеннями на 2006-2010 роки
 
             Загальна частина
 
   Одним із  негативних факторів, що унеможливлюють успішне
завершення судової реформи, є незадовільний стан забезпечення
судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення
правосуддя. Це одна з найгостріших проблем судової влади, що
потребує невідкладного розв'язання.
 
   Незважаючи на ряд рішень, прийнятих Верховною Радою України,
Президентом України та Кабінетом Міністрів України для виправлення
становища, що склалося, переважна більшість судів розмішується в
приміщеннях, у яких неможливо створити  належні  умови  для
здійснення правосуддя. У судах немає достатньої кількості залів
судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою  та
підсудних,  судових  розпорядників, кімнат для прокурорів та
адвокатів, свідків тощо, тобто відсутні передбачені процесуальним
законодавством приміщення, без чого неможливо належним чином
розглядати справи. Тому з об'єктивних причин у багатьох випадках
розгляд  справ  відкладається, що призводить до тяганини та
порушення прав і  законних  інтересів  громадян.  Результати
проведеного Державною судовою адміністрацією моніторингу приміщень
766 судів загальної юрисдикції свідчать, що на 1 січня 2005 р.
лише 49 судів (6 відсотків) розташовано в приміщеннях, які
повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства. Решта
приміщень  судів потребують реконструкції чи реконструкції з
добудовою або нового будівництва.
 
   Непоодинокі випадки,  коли  новоутворені  (у  зв'язку  з
проведенням  судово-правової  реформи) суди взагалі не мають
службових приміщень, що в свою чергу унеможливлює вжиття подальших
заходів, пов'язаних з реформуванням.
 
          Аналіз причин незадовільного
      забезпечення судів належними приміщеннями
 
   Кризовий стан задоволення потреб судової системи зумовлений
рядом причин. Це і вкрай незадовільна матеріально-технічна база
судів, що дісталася державі з радянських часів, і невеликі за
площею  приміщення, які практично неможливо пристосувати для
здійснення правосуддя, економічні труднощі в країні під час
переходу  від  планової до ринкової економіки, і недостатнє
виділення у державному бюджеті капітальних видатків для потреб
судової влади протягом багатьох років. Крім цього, не можна не
враховувати,  що  більшість  місцевих  судів  розташована  у
сільськогосподарських районах, які завжди були дотаційними і не
мали можливості істотно впливати на виправлення ситуації.
 
   У 2003 році загальними місцевими судами розглянуто близько
5,6 млн. справ, або на 91 відсоток більше, ніж у 2001 році. У
зв'язку з цим було збільшено чисельність суддів та апарату судів.
Так, загальна чисельність працівників судів загальної юрисдикції
зросла порівняно з 2000 роком більш як у півтора рази. Однак через
відсутність необхідних за площею приміщень у переважної більшості
судів немає можливості належним чином  розмістити  додаткову
кількість працівників і створити відповідні умови для здійснення
судочинства.
 
   Програми, які приймалися з метою поліпшення ситуації, мали
локально-вибірковий характер і, як наслідок, не розв'язували в
цілому проблеми забезпечення  судів  належними  приміщеннями.
Зокрема, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
21 червня 2001 р. N 692 ( 692-2001-п ) Програма забезпечення судів
належними приміщеннями на 2002-2006 роки розроблялася в умовах
обмеженості фінансових ресурсів держави, а тому її основною метою
було  першочергове забезпечення належними приміщеннями судів,
розміщених в аварійних будівлях, а також завершення спорудження
будинків судів, що мали високий ступінь будівельної готовності.
Будівництво решти об'єктів передбачалося законсервувати, хоча воно
свого  часу розпочиналось у зв'язку з нагальною потребою в
забезпеченні цих судів належними  приміщеннями.  До  проекту
Державної програми забезпечення належних умов діяльності судів
загальної юрисдикції на 2006-2010 роки передбачається включити
заходи, не здійснені відповідно до Програми забезпечення судів
належними приміщеннями на 2002-2006 роки станом на 1  січня
2006 року.
 
   Переважною більшістю  регіональних  програм,  затверджених
місцевими органами виконавчої влади на 2003-2005  роки,  не
передбачалося достатніх заходів, здійснення яких дало б змогу
задовольнити потреби всіх судів у належних приміщеннях. Зокрема,
на 1 січня 2003 р. у приміщеннях, які не відповідають вимогам щодо
здійснення судочинства, працювали 654 суди, тоді як регіональними
програмами передбачалося надати відповідні за площею приміщення
лише 39,6 відсотка. Це зумовлено реальною оцінкою  ситуації
керівниками місцевих органів виконавчої влади.
 
   Складність завдань та специфіка функцій, покладених на суди,
зумовлюють необхідність запровадження комплексного підходу до
вирішення  проблемних  питань,  які  впливають на проведення
судово-правової реформи в Україні. Прийняття Державної програми
забезпечення  судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки
сприятиме розв'язанню проблеми в цілому, дасть змогу здійснювати з
боку держави контроль за обсягом та ефективністю використання
бюджетних коштів, що виділятимуться для цього.
 
             Мета Програми
 
   Основною метою Програми є створення належних  умов  для
ефективної  діяльності  судів,  спрямованої  на  забезпечення
справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян,
юридичних осіб чи інтересів держави, а саме: забезпечення судів
загальної юрисдикції приміщеннями, які б повністю відповідали
вимогам щодо здійснення судочинства.
 
     Шляхи забезпечення судів належними приміщеннями
 
   Вирішення питання  щодо  забезпечення  судів  загальної
юрисдикції належними приміщеннями можливе шляхом спорудження нових
будівель, які б повністю відповідали вимогам щодо здійснення
судочинства.  Проте в умовах обмеженості фінансових ресурсів
найменш витратним є поєднання нового будівництва, де це економічно
доцільно, з максимальним використанням існуючих будівель судів, за
наявності технічної можливості їх реконструкції та добудови.
 
   Програмою передбачається:
 
   на 2006-2008 роки - проведення відповідної реконструкції 209
приміщень судів, які мають достатню загальну площу, але потребують
пристосування їх до вимог судочинства;
 
   на 2006-2010 роки - добудова 313 будівель, у яких розташовані
суди,  з  проведенням у разі потреби реконструкції існуючих
приміщень судів; спорудження 195 нових будинків для судів, які
розташовані в невеликих за площею приміщеннях, що вичерпали
експлуатаційний ресурс; придбання для залів судових засідань,
кабінетів суддів та працівників апарату судів спеціальних меблів,
у тому числі металевих сейфів та шаф для зберігання справ і
речових доказів, а також спеціальних меблів та обладнання для
канцелярій і архівів судів.
 
         Фінансове забезпечення Програми
 
   Фінансове забезпечення Програми здійснюється  за  рахунок
коштів  державного бюджету і визначається щороку виходячи з
реальних фінансових можливостей держави.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу забезпечити суди загальної
юрисдикції належними приміщеннями, які б повністю відповідали
вимогам щодо здійснення судочинства, що створить нормальні умови
для їх функціонування, захисту ними прав і свобод людини і
громадянина, утвердження принципу верховенства права, а також
становлення України як правової держави.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка