Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р.

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2005 N 617
 
 
        Про заходи щодо виконання постанови
    Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р.
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
14 вересня 2005 р. N 902 ( 902-2005-п ) "Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що
ввозяться в Україну" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів МОЗ України  щодо  виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902
( 902-2005-п ) "Про затвердження Порядку здійснення державного
контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну", що
додається.
 
   2. Визначити Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів МОЗ України головним координатором по виконанню плану
заходів.
 
   3. Начальникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я України;  керівникам  закладів, установ, підприємств,
підпорядкованих МОЗ України, визначених виконавцями  у  плані
заходів:
 
   3.1. Забезпечити своєчасне виконання завдань плану заходів
МОЗ України;
 
   3.2. Відповідно до передбачених планом заходів  термінів
подавати до Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів МОЗ України пропозиції щодо виконання заходів.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Міністра             В.Л.Весельський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   17.11.2005 N 617
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
     МОЗ України щодо виконання постанови Кабінету
     Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902
    ( 902-2005-п ), "Про затвердження Порядку здійснення
    державного контролю за якістю лікарських засобів,
           що ввозяться в Україну"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст заходу     |  Термін  |Відповідальний |
|з/п|               | виконання |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|1. |Розробити, подати та здійснити|   До   |Державна    |
|  |державну реєстрацію наказу МОЗ|01.12.2005 р.|інспекція з  |
|  |України "Про затвердження форм|       |контролю якості|
|  |документів, передбачених   |       |лікарських   |
|  |Порядком здійснення державного|       |засобів МОЗ  |
|  |контролю за якістю лікарських |       |України (далі -|
|  |засобів, що ввозяться в    |       |Державна    |
|  |Україну".           |       |інспекція).  |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|2. |Розробити та затвердити    |   До   |Державна    |
|  |процедуру проведення контролю |20.11.2005 р.|інспекція,   |
|  |лікарських засобів, що    |       |Державна служба|
|  |ввозяться в Україну,     |       |лікарських   |
|  |вироблених підприємствами, які|       |засобів і   |
|  |не мають сертифікату     |       |виробів    |
|  |відповідності вимогам належної|       |медичного   |
|  |виробничої практики.     |       |призначення  |
|  |               |       |(далі -    |
|  |               |       |Державна    |
|  |               |       |служба).    |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|3. |Вжити заходів для проведення |   До   |Державна    |
|  |акредитації лабораторій    |01.01.2006 р.|інспекція,   |
|  |державних територіальних   |       |Державна    |
|  |інспекцій в регіонах, через  |       |служба.    |
|  |які ввозяться лікарські    |       |        |
|  |засоби.            |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|4. |Налагодити безперебійне    |   До   |Державна    |
|  |надання АНД та інформації про |01.12.2005 р.|інспекція,   |
|  |реєстрацію лікарських засобів |       |Державний   |
|  |до Державної інспекції МОЗ та |       |фармакологічний|
|  |територіальних інспекцій.   |       |центр (далі - |
|  |               |       |ДФЦ).     |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|5. |Здійснити розробку, апробацію |   До   |Державна    |
|  |та впровадження інформаційної |15.12.2005 р.|інспекція.   |
|  |системи для забезпечення   |       |        |
|  |проведення державного контролю|       |        |
|  |за якістю лікарських засобів, |       |        |
|  |що ввозяться в Україну.    |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|6. |Забезпечити організацію    |   До   |Державна    |
|  |навчання фахівців       |01.01.2006 р.|інспекція,   |
|  |територіальних інспекцій з  |       |Державна    |
|  |питань здійснення державного |       |служба.    |
|  |контролю та лабораторного   |       |        |
|  |аналізу якості лікарських   |       |        |
|  |засобів, що ввозяться в    |       |        |
|  |Україну.           |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|7. |Розробити, затвердити та   |   До   |Державна    |
|  |ввести в дію стандартні    |01.01.2006 р.|інспекція,   |
|  |операційні процедури з питань |       |Державна    |
|  |контролю якості ввезених   |       |служба.    |
|  |лікарських засобів щодо:   |       |        |
|  |здійснення візуального    |       |        |
|  |контролю; здійснення     |       |        |
|  |вибіркового контролю;     |       |        |
|  |взаємодії з митними органами; |       |        |
|  |взаємодії з Державною службою |       |        |
|  |лікарських засобів і виробів |       |        |
|  |медичного призначення;    |       |        |
|  |діяльності лабораторій з   |       |        |
|  |проведення аналізу якості   |       |        |
|  |зразків лікарських засобів, що|       |        |
|  |ввозяться в Україну; відбору |       |        |
|  |зразків лікарських засобів під|       |        |
|  |час здійснення державного   |       |        |
|  |контролю лікарських засобів, |       |        |
|  |що ввозяться в Україну, та  |       |        |
|  |направлення їх на аналіз до  |       |        |
|  |уповноваженої лабораторії.  |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|8. |Розробити, провести апробацію |   До   |Державна    |
|  |та впровадження бази даних для|15.12.2005 р.|інспекція,   |
|  |забезпечення проведення    |       |Державна    |
|  |державного контролю за якістю |       |служба.    |
|  |субстанцій та лікарських   |       |        |
|  |засобів у формі "ін балк", що |       |        |
|  |ввозяться в Україну.     |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|9. |Забезпечити поповнення бази  |   До   |ДФЦ, Державна |
|  |реєстрації лікарських засобів,|01.01.2006 р.|інспекція,   |
|  |АНД та наявність стандартних |       |Державна    |
|  |зразків в акредитованих    |       |служба.    |
|  |лабораторіях для проведення  |       |        |
|  |лабораторного контролю якості |       |        |
|  |лікарських засобів, що    |       |        |
|  |ввозяться в Україну, за    |       |        |
|  |показниками, визначеними АНД. |       |        |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|10.|Провести навчання для фахівців|   До   |Державна    |
|  |вітчизняних виробників    |01.01.2006 р.|інспекція,   |
|  |лікарських засобів та     |       |Державна    |
|  |імпортерів щодо порядку    |       |служба.    |
|  |контролю за ввезенням     |       |        |
|  |лікарських засобів в Україну. |       |        |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка