Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про здійснення контролю за дотриманням підприємствами-виробниками тютюнової продукції показників щодо кількісного вмісту ферментованого тютюну, вирощеного в Україні

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 257 від 27.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2001 р.
                   за N 815/6006
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Міністерства аграрної політики
       N 428 ( z1064-05 ) від 26.08.2005 )
 
       Про здійснення контролю за дотриманням
       підприємствами-виробниками  тютюнової
       продукції показників щодо кількісного
       вмісту   ферментованого   тютюну,
            вирощеного в Україні
 
   ( Щодо скасування Наказу додатково див. Наказ
           Міністерства аграрної політики 
    N 332 ( v0332555-05 ) від 21.07.2005 )
 
 
 
   На виконання Закону України від 18 січня 2001 р. N 2238-III
( 2238-14 ) "Про стимулювання розвитку сільського господарства на
період 2001-2004 років" та постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2001 р. N 732 ( 732-2001-п ) "Про встановлення
показників щодо  кількісного  вмісту  ферментованого  тютюну"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення контролю за дотриманням
підприємствами-виробниками тютюнової продукції показників щодо
кількісного вмісту ферментованого тютюну, вирощеного в Україні
(додається).
 
   2. Державному  департаменту  продовольства (Сватков Л.Б.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти на Голову
Державного департаменту продовольства Сваткова Л.Б.
 
 В.о.Міністра                       С.Рижук
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   27.08.2001 N 257
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2001 р.
                   за N 815/6006
 
               ПОРЯДОК
        здійснення контролю за дотриманням
          підприємствами-виробниками
        тютюнової  продукції  показників
        щодо    кількісного   вмісту
        ферментованого тютюну, вирощеного
              в Україні
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від
18 січня 2001 р. N 2238-III ( 2238-14 ) "Про стимулювання розвитку
сільського господарства на період 2001-2004 років" та постанови
Кабінету Міністрів України від 27 червня  2001  р.  N  732
( 732-2001-п ) "Про встановлення показників щодо кількісного
вмісту ферментованого тютюну".
 
   1.2. Порядок встановлює процедуру здійснення контролю за
використанням  підприємствами-виробниками  тютюнової  продукції
ферментованого тютюну, вирощеного в Україні.
 
   1.3. Дія цього Порядку поширюється на підприємства-виробники
тютюнової продукції незалежно від форм власності.
 
      2. Порядок використання тютюнової сировини
 
   2.1. Виробники  тютюнової  продукції  закуповують   у
підприємств-виробників усіх форм власності ферментований тютюн,
вирощений в Україні, виходячи з його кількісного вмісту до річної
потреби підприємств, визначеного постановою Кабінету Міністрів
України від 27 червня 2001 р. N 732 ( 732-2001-п ) "Про
встановлення показників щодо кількісного вмісту ферментованого
тютюну, а саме:
   2001 рік - не менш як 3 відсотки;
   2002 рік - не менш як 6 відсотків;
   2003 рік - не менш як 8 відсотків;
   2004 рік - не менш як 10 відсотків.
 
   2.2. Відомості  про  обсяги  очікуваного  виробництва
ферментованого тютюну, вирощеного в Україні, та потреби в цьому
тютюні підприємств-виробників  тютюнової  продукції  подаються
Державному департаменту продовольства підприємствами-виробниками
ферментованого тютюну та підприємствами-виробниками  тютюнової
продукції щорічно, починаючи з 2002 року до 15 січня року
наступного за звітним, на 2001 рік - до 1 жовтня 2001 року.
 
   2.3. При  відсутності  зазначених  відомостей  Державний
департамент продовольства самостійно визначає прогнозну річну
потребу  підприємств-виробників  тютюнової   продукції   у
ферментованому тютюні, вирощеному в Україні, базуючись на даних
Державного комітету статистики про виробництво тютюнової продукції
за минулий рік згідно з формою N 1-П (річна) "Звіт підприємства по
продукції", затвердженою  наказом  Держкомстату  України  від
30.07.2001 N 340.
 
           3. Контроль та звітність
 
   3.1. Контроль  за  дотриманням  підприємствами-виробниками
тютюнової продукції показників кількісного вмісту ферментованого
тютюну, вирощеного в Україні, здійснює Державний департамент
продовольства.
 
   3.2. Підприємства-виробники  ферментованого  тютюну  та
підприємства-виробники тютюнової продукції щокварталу, до 10 числа
місяця наступного за звітним, подають Державному департаменту
продовольства форму N 1-тютюн (квартальна) "Звіт про використання
ферментованого тютюну" та форму N 2-тютюн (квартальна) "Звіт про
виробництво ферментованого тютюну, вирощеного в Україні" згідно з
додатками 1, 2.
 
   3.3 Державний департамент продовольства на підставі аналізу
звітності про виробництво і використання ферментованого тютюну,
вирощеного  в  Україні,  здійснює  контроль  за  дотриманням
установленого кількісного вмісту ферментованого тютюну.
 
   3.4. Ферментований тютюн, вирощений в Україні, реалізований
виробниками тютюнової продукції на  території  України,  без
використання у виробництві тютюнових виробів, не включається до
річної потреби останніх при  визначенні  кількісного  вмісту
ферментованого тютюну, вирощеного в Україні.
 
   3.5. У разі виробництва ферментованого тютюну, вирощеного в
Україні, в розмірах менших, ніж це визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 732 ( 732-2001-п ) "Про
встановлення показників щодо кількісного вмісту ферментованого
тютюну", або зменшення обсягів його реалізації на території
України, Міністерство аграрної політики вносить Кабінету Міністрів
України   пропозиції   щодо   зменшення   використання
підприємствами-виробниками тютюнової продукції кількісного вмісту
ферментованого тютюну, вирощеного в Україні.
 
   3.6. У   випадках   недотримання  кількісного  вмісту
ферментованого тютюну, вирощеного в Україні,  у  виробництві
тютюнових виробів, Міністерство аграрної політики вносить Кабінету
Міністрів  України  пропозиції  щодо  вжиття  заходів  до
підприємств-виробників  тютюнової  продукції,  що  допустили
порушення.
 
 Перший заступник голови
 Державного департаменту продовольства          Ю.Жихарєв
 
                 Додаток 1
                 до пункту 3.2 Порядку здійснення
                 контролю за дотриманням
                 підприємствами-виробниками
                 тютюнової продукції показників
                 щодо кількісного вмісту
                 ферментованого тютюну,
                 вирощеного в Україні
 
Кому подається ____________________ Форма N 1-тютюн (квартальна)
        (найменування та        Затверджено
        адреса одержувача)  наказ Мінагрополітики України
Міністерство, інший центральний   від 27.08.01 N 257
орган виконавчої влади ____________
___________________________________ Подається не пізніше 10 числа
                   після звітного періоду
Підприємство (організація) ________ підприємствами-виробниками
___________________________________ тютюнових виробів всіх форм
Адреса підприємства (організації) _ власності
___________________________________ Держпроду України
___________________________________
Форма власності ___________________
Організаційно-правова форма
господарювання ____________________
___________________________________
 
                ЗВІТ
       про використання ферментованого тютюну
        за січень - ____________ 200_ року
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники   |Одиниця|Номер|Залишок |Придбано|Усього    |Використано з початку року          |Залишок  |
|       |виміру |рядка|фермент.|фермент.|ферментованого|---------------------------------------------|на кінець |
|       |    |   |тютюну |тютюну з|тютюну з   |на виробничі|виробничі|реалізовано  |усього|звітного |
|       |    |   |на   |початку |початку року |потреби   |та інші |---------------|   |періоду  |
|       |    |   |початок |року  |       |      |втрати  |у тому числі: |   |     |
|       |    |   |звітного|    |       |      |     |---------------|   |     |
|       |    |   |року  |    |       |      |     |у межах|за межі|   |     |
|       |    |   |    |    |       |      |     |України|України|   |     |
|--------------+-------+-----+--------+--------+--------------+------------+---------+-------+-------+------+----------|
|  1     |  2  | 3  | 4   | 5   |   6    |   7   |  8   | 9  | 10  | 11  | 12   |
|--------------+-------+-----+--------+--------+--------------+------------+---------+-------+-------+------+----------|
|Усього тютюну |тонн  |1  |    |    |       |      |     |    |    |   |     |
|--------------+-------+-----+--------+--------+--------------+------------+---------+-------+-------+------+----------|
|у т.ч.    |    |   |    |    |       |      |     |    |    |   |     |
|вирощеного в |тонн  |2  |    |    |       |      |     |    |    |   |     |
|Україні    |    |   |    |    |       |      |     |    |    |   |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "__" _________ 200_ р.        Керівник ___________________
                        (прізвище, підпис)
 __________________________________  Головний бухгалтер _________
 (прізвище та N телефону виконавця)           (прізвище,
                             підпис)
 
                 Додаток 2
                 до пункту 3.2 Порядку здійснення
                 контролю за дотриманням
                 підприємствами-виробниками
                 тютюнової продукції показників
                 щодо кількісного вмісту
                 ферментованого тютюну,
                 вирощеного в Україні
 
Кому подається ____________________ Форма N 2-тютюн (квартальна)
        (найменування та        Затверджено
        адреса одержувача)  наказ Мінагрополітики України
Міністерство, інший центральний   від 27.08.01 N 257
орган виконавчої влади ____________
___________________________________ Подається не пізніше 10 числа
                   після звітного періоду
Підприємство (організація) ________ підприємствами-виробниками
___________________________________ ферментованого тютюну всіх
Адреса підприємства (організації) _ форм власності
___________________________________ Держпроду України
___________________________________
Форма власності ___________________
Організаційно-правова форма
господарювання ____________________
___________________________________
 
                ЗВІТ
       про виробництво ферментованого тютюну,
           вирощеного в Україні,
        за січень - ____________ 200_ року
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники   |Одиниця|Номер|Залишок |Придбано|Усього    |Вироблено |Реалізовано   |Залишок |Оптово-відпускна   |
|       |виміру |рядка|на   |з    |тютюну з   |ферменто- |ферментованого  |ферменто-|ціна за 1 тонну    |
|       |    |   |початок |початку |початку року |ваного  |тютюну з початку |ваного  |ферментованого    |
|       |    |   |звітного|року  |       |тютюну з |року       |тютюну  |тютюну, грн.     |
|       |    |   |року  |    |       |початку  |-----------------|на кінець|----------------------|
|       |    |   |    |    |       |року   |у тому числі:  |звітного |порівняна на |фактично|
|       |    |   |    |    |       |     |-----------------|періоду |01.07.2001 р.|діюча у |
|       |    |   |    |    |       |     |у межах |за межі |     |       |звітному|
|       |    |   |    |    |       |     |України |України |     |       |періоді |
|--------------+-------+-----+--------+--------+-------------+----------+--------+--------+---------+-------------+--------|
|  1     |  2  | 3  | 4   | 5   |   6    |  7   |  8  |  9  |  10  |   11   |  12  |
|--------------+-------+-----+--------+--------+-------------+----------+--------+--------+---------+-------------+--------|
|Усього тютюну |тонн  |1  |    |    |       |     |    |    |     |       |    |
|--------------+-------+-----+--------+--------+-------------+----------+--------+--------+---------+-------------+--------|
|у т.ч.    |    |   |    |    |       |     |    |    |     |       |    |
|вирощеного в |тонн  |2  |    |    |       |     |    |    |     |       |    |
|Україні    |    |   |    |    |       |     |    |    |     |       |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "__" _________ 200_ р.        Керівник ___________________
                        (прізвище, підпис)
 __________________________________  Головний бухгалтер _________
 (прізвище та N телефону виконавця)           (прізвище,
                             підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка