Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план науково-дослідних робіт Міністерства економіки України на 2005 рік

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.12.2005 N 472
 
 
     Про план науково-дослідних робіт Міністерства
         економіки України на 2005 рік
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         економіки
    N 509 ( v0509665-05 ) від 16.12.2005 )
 
 
 
   З метою наукового забезпечення виконання функцій Міністерства
економіки України у 2005 році Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план науково-дослідних робіт (далі - НДР), що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених
Міністерству на 2005 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201050
"Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі", на
загальну суму 991,0 тис. гривень, що додається. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 509
( v0509665-05 ) від 16.12.2005 )
 
   2. Директорам департаментів, відповідальним за використання
результатів  наукових  досліджень,  разом  з організаціями -
виконавцями НДР забезпечити  оформлення  договірно-кошторисної
документації відповідно до вимог Порядку планування, фінансування
і контролю  виконання  науково-дослідних  робіт  Міністерства
економіки України, затвердженого наказом Міністерства економіки
України від 02.04.98 N 39, зі змінами і доповненнями, унесеними
наказом Міністерства економіки України від 26.06.2000 N 132.
 
   3. Адміністративному департаменту забезпечити фінансування
зазначеної бюджетної  програми  відповідно  до  затвердженого
помісячного плану асигнувань на 2005 рік та виділених коштів з
державного бюджету і розрахунки з виконавцями відповідно до
затвердженої договірно-кошторисної документації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
 
 Міністр                         А.Яценюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   02.12.2005 N 472
 
 
                ПЛАН
    науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок
    коштів державного бюджету, передбачених Міністерству
     на 2005 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201050
     "Прикладні розробки у сфері розвитку економіки
              і торгівлі"
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування  |Термін   |Виконавець |Кошторисна  |Підстава для  |Очікуваний  |Відповідальний|Примітка    |
|п/п|дослідження  |виконання  |      |вартість на |проведення   |результат  |за      |        |
|  |        |роботи, рік |      |2005 рік,  |досліджень   |       |використання |        |
|  |        |      |      |тис. грн.  |        |       |результатів  |        |
|  |        |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
| 1 |    2    |   3   |   4   |   5   |    6    |   7   |    8   |    9    |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|1 |Розроблення та |2005    |ТОВ     |8,5     |постанова   |програмне  |департамент  |затверджено  |
|  |впровадження  |      |"Софтлайн" |       |Кабінету    |забезпечення |інформатизації|наказом    |
|  |сервісу "Форум"|      |      |       |Міністрів   |сервісу   |       |Міністерства  |
|  |для єдиного  |      |      |       |України від  |"Форум"   |       |від 30.05.2005 |
|  |веб-порталу  |      |      |       |24.02.2003   |веб-порталу |       |N 145     |
|  |Міністерства  |      |      |       |N 208     |Міністерства |       |        |
|  |економіки"   |      |      |       |( 208-2003-п ) |економіки"  |       |        |
|  |        |      |      |       |"Про заходи  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |щодо створення |       |       |        |
|  |        |      |      |       |електронної  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |інформаційної |       |       |        |
|  |        |      |      |       |системи    |       |       |        |
|  |        |      |      |       |"Електронний  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |Уряд"     |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|2 |Створення   |2005    |НДІ "Квант" |60,0     |Закон України |інформаційно-|департамент  |затверджено  |
|  |інформаційно- |      |      |       |"Про державне |аналітична  |економіки   |наказом    |
|  |аналітичної  |      |      |       |оборонне    |система   |оборони та  |Міністерства  |
|  |системи    |      |      |       |замовлення"  |формування  |безпеки    |від 08.08.2005 |
|  |формування   |      |      |       |( 464-14 )   |основних   |       |N 239     |
|  |основних    |      |      |       |        |показників  |       |( v0239665-05 )|
|  |показників   |      |      |       |        |державного  |       |        |
|  |державного   |      |      |       |        |оборонного  |       |        |
|  |оборонного   |      |      |       |        |замовлення  |       |        |
|  |замовлення   |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|3 |Розробка    |2004-2005  |Науково-  |60,0     |Закон України |модель    |департамент  |затверджено  |
|  |методології  |      |дослідний  |       |"Про державне |структурних |економічної  |наказом    |
|  |моделювання  |      |економічний |       |прогнозування |зрушень в  |стратегії   |Міністерства  |
|  |структурних  |      |інститут  |       |та розроблення |основних   |       |від 18.10.2005 |
|  |зрушень    |      |Міністерства|       |програм    |агрегатах  |       |N 358     |
|  |в основних   |      |економіки  |       |економічного і |ВВП на стадії|       |( v0358665-05 )|
|  |агрегатах   |      |      |       |соціального  |виробництва у|       |        |
|  |ВВП на     |      |      |       |розвитку    |короткостро- |       |        |
|  |короткострокову|      |      |       |України"    |ковому    |       |        |
|  |перспективу  |      |      |       |( 1602-14 )  |періоді   |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|4 |Розробка    |2004-2005  |Науково-  |80,0     |Закон України |методологія |департамент  |затверджено  |
|  |методології  |      |дослідний  |       |"Про державне |прогнозування|економічної  |наказом    |
|  |прогнозування |      |економічний |       |прогнозування |показників  |стратегії   |Міністерства  |
|  |показників   |      |інститут  |       |та розроблення |ВВП за фазами|       |від 18.10.2005 |
|  |ВВП за     |      |Міністерства|       |програм    |відтворення |       |N 358     |
|  |фазами     |      |економіки  |       |економічного і |та секторами |       |( v0358665-05 )|
|  |відтворення  |      |      |       |соціального  |економіки на |       |        |
|  |(виробництво, |      |      |       |розвитку    |середньо-  |       |        |
|  |утворення   |      |      |       |України"    |строкову   |       |        |
|  |і розподіл   |      |      |       |( 1602-14 )  |перспективу |       |        |
|  |доходів,    |      |      |       |        |       |       |        |
|  |кінцеве    |      |      |       |        |       |       |        |
|  |використання) |      |      |       |        |       |       |        |
|  |та секторами  |      |      |       |        |       |       |        |
|  |економіки   |      |      |       |        |       |       |        |
|  |і видами    |      |      |       |        |       |       |        |
|  |економічної  |      |      |       |        |       |       |        |
|  |діяльності на |      |      |       |        |       |       |        |
|  |середньо- та  |      |      |       |        |       |       |        |
|  |довгострокову |      |      |       |        |       |       |        |
|  |перспективу  |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|5 |Науково-    |2004-2005  |ТОВ     |60,0     |Закон України |науково-   |юридичний   |затверджено  |
|  |правовий    |      |"Юридична  |       |"Про міжнародні|правовий   |департамент  |наказом    |
|  |аналіз     |      |компанія  |       |договори    |аналіз    |       |Міністерства  |
|  |двосторонніх  |      |"П.К.С."  |       |України"    |двосторонніх |       |від 18.10.2005 |
|  |угод з питань |      |      |       |( 1906-15 )  |угод з питань|       |N 358     |
|  |інвестиційного |      |      |       |        |інвестицій- |       |( v0358665-05 )|
|  |співробітництва|      |      |       |        |ного співро- |       |        |
|  |країн     |      |      |       |        |бітництва  |       |        |
|  |Європейського |      |      |       |        |країн    |       |        |
|  |Союзу з метою |      |      |       |        |Європейського|       |        |
|  |визначення   |      |      |       |        |Союзу та   |       |        |
|  |шляхів     |      |      |       |        |проект    |       |        |
|  |удосконалення |      |      |       |        |міжнародного |       |        |
|  |міжнародних  |      |      |       |        |договору   |       |        |
|  |договорів   |      |      |       |        |України про |       |        |
|  |України про  |      |      |       |        |сприяння та |       |        |
|  |сприяння та  |      |      |       |        |взаємний   |       |        |
|  |взаємний захист|      |      |       |        |захист    |       |        |
|  |        |      |      |       |        |інвестицій  |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|6 |Наукове    |2004-2005  |Науково-  |50,0     |постанова   |аналітичні  |департамент  |затверджено  |
|  |обґрунтування |      |дослідний  |       |Кабінету    |матеріали  |інвестиційної |наказом    |
|  |основ державної|      |економічний |       |Міністрів   |щодо основних|діяльності  |Міністерства  |
|  |політики    |      |інститут  |       |України    |тенденцій  |       |від 18.10.2005 |
|  |України у сфері|      |Міністерства|       |від 24.09.99  |розвитку   |       |N 358     |
|  |розвитку    |      |економіки  |       |N 1756     |спеціальних |       |( v0358665-05 )|
|  |спеціальних  |      |      |       |( 1756-99-п ) |територій за |       |        |
|  |економічних зон|      |      |       |"Про заходи  |період    |       |        |
|  |і територій  |      |      |       |щодо створення |2000-2004  |       |        |
|  |пріоритетного |      |      |       |та       |років та   |       |        |
|  |розвитку    |      |      |       |функціонування |наукове   |       |        |
|  |        |      |      |       |спеціальних  |обґрунтування|       |        |
|  |        |      |      |       |(вільних)   |концепції  |       |        |
|  |        |      |      |       |економічних  |державної  |       |        |
|  |        |      |      |       |зон і територій|політики у  |       |        |
|  |        |      |      |       |із спеціальним |сфері їх   |       |        |
|  |        |      |      |       |режимом    |розбудови  |       |        |
|  |        |      |      |       |інвестиційної |       |       |        |
|  |        |      |      |       |діяльності"  |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|7 |Проведення   |2004-2005  |ТОВ "Софт  |50,0     |постанова   |інформаційно-|департамент  |затверджено  |
|  |науково-    |      |Плюс 2000" |       |Кабінету    |аналітична  |зовнішньо-  |наказом    |
|  |методичних та |      |      |       |Міністрів   |система   |економічної  |Міністерства  |
|  |інформаційних |      |      |       |України від  |"Аналіз даних|політики   |від 18.10.2005 |
|  |досліджень та |      |      |       |13.07.2004   |Держкомстату |       |N 358     |
|  |розробка і   |      |      |       |N 910     |про     |       |( v0358665-05 )|
|  |створення   |      |      |       |( 910-2004-п ) |експортно-  |       |        |
|  |інформаційно- |      |      |       |"Про      |імпортні   |       |        |
|  |аналітичної  |      |      |       |затвердження  |операції   |       |        |
|  |системи "Аналіз|      |      |       |Стратегії   |України"   |       |        |
|  |даних     |      |      |       |розвитку    |       |       |        |
|  |Держкомстату  |      |      |       |державної   |       |       |        |
|  |про експортно- |      |      |       |статистики на |       |       |        |
|  |імпортні    |      |      |       |період до   |       |       |        |
|  |операції    |      |      |       |2008 року"   |       |       |        |
|  |України"    |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|8 |Аналіз стану та|2004-2005  |Державний  |50,0     |постанова   |інформаційно-|департамент  |затверджено  |
|  |наукове    |      |науково-  |       |Кабінету    |довідкова  |розвитку   |наказом    |
|  |обґрунтування |      |дослідний  |       |Міністрів   |підсистема  |соціальної та |Міністерства  |
|  |прогнозу    |      |інститут  |       |України від  |інформаційно-|гуманітарної |від 18.10.2005 |
|  |розвитку вищої |      |інформатиза-|       |29.02.96 N 266 |аналітичної |сфери     |N 358     |
|  |освіти в    |      |ції та   |       |( 266-96-п )  |системи   |       |( v0358665-05 )|
|  |Україні на   |      |моделювання |       |"Про Порядок  |"Освіта",  |       |        |
|  |основі     |      |економіки  |       |формування та |інструктивні |       |        |
|  |створення   |      |      |       |розміщення   |матеріали для|       |        |
|  |інформаційно- |      |      |       |державних   |застосування |       |        |
|  |аналітичної  |      |      |       |замовлень на  |сервісних  |       |        |
|  |системи    |      |      |       |поставку    |програмних  |       |        |
|  |"Освіта"    |      |      |       |продукції для |засобів у  |       |        |
|  |        |      |      |       |державних   |центральних |       |        |
|  |        |      |      |       |потреб і    |органах   |       |        |
|  |        |      |      |       |контролю за їх |виконавчої  |       |        |
|  |        |      |      |       |виконанням"  |влади при  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |підготовці  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |інформації за|       |        |
|  |        |      |      |       |        |формою 5-ВО |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|9 |Модернізація  |2005    |ТОВ "Софт  |90,0     |постанова   |інформаційно-|департамент  |затверджено  |
|  |інформаційно- |      |Плюс 2000" |       |Кабінету    |аналітичні  |зовнішньо-  |наказом    |
|  |аналітичних  |      |      |       |Міністрів   |системи   |економічної  |Міністерства  |
|  |систем     |      |      |       |України від  |"Оформлення |політики   |від 18.10.2005 |
|  |"Оформлення та |      |      |       |23.12.2004   |та реєстрація|       |N 358     |
|  |реєстрація   |      |      |       |N 1722     |ліцензій на |       |( v0358665-05 )|
|  |ліцензій    |      |      |       |( 1722-2004-п )|метал у   |       |        |
|  |на метал у   |      |      |       |"Про      |країни ЄС" та|       |        |
|  |країни ЄС"   |      |      |       |затвердження  |"Система   |       |        |
|  |та "Система  |      |      |       |переліків   |керування  |       |        |
|  |керування   |      |      |       |товарів,    |квотовими  |       |        |
|  |квотовими ха- |      |      |       |експорт та   |характерис- |       |        |
|  |рактеристиками |      |      |       |імпорт яких  |тиками    |       |        |
|  |експортно-   |      |      |       |підлягає    |експортно-  |       |        |
|  |імпортних   |      |      |       |ліцензуванню та|імпортних  |       |        |
|  |операцій"   |      |      |       |на які     |операцій"  |       |        |
|  |        |      |      |       |встановлено  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |квоти у    |       |       |        |
|  |        |      |      |       |2005 році"   |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|10 |Удосконалення |2004-2005  |ТОВ     |20,0     |Указ Президента|удосконалений|департамент  |затверджено  |
|  |інформаційно- |      |"БЕСТ ЗВІТ" |       |України від  |модуль    |економіки   |наказом    |
|  |аналітичної  |      |      |       |05.03.2002   |конструювання|державного  |Міністерства  |
|  |системи    |      |      |       |N 216     |аналітичних |сектору    |від 18.10.2005 |
|  |моніторингу  |      |      |       |( 216/2002 )  |форм у    |       |N 358     |
|  |планових    |      |      |       |"Про Заходи  |програмно-  |       |( v0358665-05 )|
|  |фактичних   |      |      |       |щодо      |технічному  |       |        |
|  |фінансових   |      |      |       |детінізації  |комплексі  |       |        |
|  |показників   |      |      |       |економіки   |збору,    |       |        |
|  |роботи     |      |      |       |України на   |моніторингу, |       |        |
|  |державних   |      |      |       |2002-2004 роки"|аналізу та  |       |        |
|  |підприємств і |      |      |       |        |прогнозування|       |        |
|  |господарських |      |      |       |        |фінансової  |       |        |
|  |товариств з  |      |      |       |        |діяльності  |       |        |
|  |державним   |      |      |       |        |державних  |       |        |
|  |пакетом акцій |      |      |       |        |підприємств |       |        |
|  |більше     |      |      |       |        |       |       |        |
|  |50 відсотків  |      |      |       |        |       |       |        |
|  |та їх аналізу |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|11 |Удосконалення |2005    |Державний  |29,6     |Закон України |удосконалення|департамент  |        |
|  |системи    |      |науково-  |       |"Про державні |системи   |державних   |        |
|  |моніторингу та |      |дослідний  |       |цільові    |моніторингу |цільових   |        |
|  |актуалізація  |      |інститут  |       |програми"   |та баз даних |програм    |        |
|  |бази даних   |      |інформатиза-|       |( 1621-15 )  |державних  |       |        |
|  |державних   |      |ції та   |       |        |цільових   |       |        |
|  |цільових    |      |моделювання |       |        |програм;   |       |        |
|  |програм з   |      |економіки  |       |        |проведення  |       |        |
|  |урахуванням  |      |      |       |        |аналізу та  |       |        |
|  |проведення   |      |      |       |        |уніфікації  |       |        |
|  |уніфікації   |      |      |       |        |результатив- |       |        |
|  |результативних |      |      |       |        |них     |       |        |
|  |показників   |      |      |       |        |показників  |       |        |
|  |виконання   |      |      |       |        |виконання  |       |        |
|  |програм    |      |      |       |        |програм за їх|       |        |
|  |        |      |      |       |        |спрямованістю|       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|12 |Розроблення  |2005    |Державний  |29,5     |розпорядження |забезпечення |департамент  |        |
|  |умовно-    |      |науково-  |       |Кабінету    |складання  |економічної  |        |
|  |прогнозних   |      |дослідний  |       |Міністрів   |таблиць   |стратегії   |        |
|  |таблиць    |      |інститут  |       |України від  |"витрати-  |       |        |
|  |"витрати-   |      |інформатиза-|       |04.09.2003   |випуск"   |       |        |
|  |випуск"    |      |ції та   |       |N 557-р    |під час   |       |        |
|  |міжгалузевого |      |моделювання |       |( 557-2003-р ) |розроблення |       |        |
|  |балансу на   |      |економіки  |       |"Про аналіз та |прогнозних та|       |        |
|  |2005 рік    |      |      |       |прогнозування |програмних  |       |        |
|  |        |      |      |       |показників   |документів  |       |        |
|  |        |      |      |       |таблиць    |       |       |        |
|  |        |      |      |       |"витрати-   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |випуск"    |       |       |        |
|  |        |      |      |       |міжгалузевого |       |       |        |
|  |        |      |      |       |балансу"    |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|13 |Вивчення    |2005    |Науково-  |29,0     |Постанова   |аналіз    |департамент  |        |
|  |досвіду нових |      |дослідний  |       |Верховної Ради |перспектив  |двостороннього|        |
|  |членів ЄС щодо |      |економічний |       |України від  |економіки  |торговельно- |        |
|  |шляхів     |      |інститут  |       |04.02.2005   |України у  |економічного |        |
|  |оптимальної  |      |Міністерства|       |N 2426     |зв'язку з її |співробітницт-|        |
|  |трансформації |      |економіки  |       |( 2426-15 )  |інтеграцією |ва      |        |
|  |економічної  |      |      |       |"Про Програму |до ЄС,    |       |        |
|  |системи від  |      |      |       |діяльності   |розроблення |       |        |
|  |адміністратив- |      |      |       |Кабінету    |наукових   |       |        |
|  |ної до     |      |      |       |Міністрів   |рекомендацій |       |        |
|  |ринкової та  |      |      |       |України    |щодо     |       |        |
|  |розроблення  |      |      |       |"Назустріч   |принципів  |       |        |
|  |наукових    |      |      |       |людям"     |побудови   |       |        |
|  |рекомендацій  |      |      |       |        |економічних |       |        |
|  |щодо принципів |      |      |       |        |відносин   |       |        |
|  |побудови    |      |      |       |        |Україна -  |       |        |
|  |економічних  |      |      |       |        |Євросоюз   |       |        |
|  |відносин    |      |      |       |        |       |       |        |
|  |Україна - ЄС  |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|14 |Створення   |2005    |ТОВ "Софт  |29,0     |Закон України |інформаційна |департамент  |        |
|  |інформаційної |      |плюс 2000" |       |"Про зовнішньо-|система   |двостороннього|        |
|  |системи    |      |      |       |економічну   |реєстрації та|торговельно- |        |
|  |реєстрації   |      |      |       |діяльність"  |обігу    |економічного |        |
|  |та обігу    |      |      |       |( 959-12 )   |представництв|співробітницт-|        |
|  |представництв |      |      |       |        |іноземних  |ва      |        |
|  |іноземних   |      |      |       |        |суб'єктів  |       |        |
|  |суб'єктів   |      |      |       |        |господарської|       |        |
|  |господарської |      |      |       |        |діяльності в |       |        |
|  |діяльності   |      |      |       |        |Україні   |       |        |
|  |в Україні   |      |      |       |        |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|15 |Проведення   |2005    |Науково-  |29,9     |Стратегія   |пропозиції до|департамент  |        |
|  |аналізу    |      |дослідний  |       |розвитку    |проекту плану|координації  |        |
|  |законодавства |      |економічний |       |системи    |гармонізації |державних   |        |
|  |ЄС у сфері   |      |інститут  |       |державних   |національного|закупівель  |        |
|  |державних   |      |Міністерства|       |закупівель на |законодавства|       |        |
|  |закупівель та |      |економіки  |       |2005-2010 роки |у сфері   |       |        |
|  |підготовка   |      |      |       |(схвалена   |державних  |       |        |
|  |пропозицій   |      |      |       |Урядовим    |закупівель з |       |        |
|  |до проекту   |      |      |       |комітетом   |нормами ЄС, |       |        |
|  |плану     |      |      |       |10.11.2005)  |пропозиції  |       |        |
|  |гармонізації  |      |      |       |        |щодо     |       |        |
|  |національного |      |      |       |        |подальших  |       |        |
|  |законодавства |      |      |       |        |напрямів   |       |        |
|  |у сфері    |      |      |       |        |розвитку   |       |        |
|  |державних   |      |      |       |        |системи   |       |        |
|  |закупівель   |      |      |       |        |державних  |       |        |
|  |з нормами ЄС  |      |      |       |        |закупівель, |       |        |
|  |        |      |      |       |        |удосконалення|       |        |
|  |        |      |      |       |        |нормативного |       |        |
|  |        |      |      |       |        |та      |       |        |
|  |        |      |      |       |        |методичного |       |        |
|  |        |      |      |       |        |забезпечення |       |        |
|  |        |      |      |       |        |державних  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |закупівель  |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|16 |Здійснення   |2005    |Державний  |29,9     |Закон України |аналіз    |департамент  |        |
|  |моніторингу  |      |науково-  |       |"Про закупівлю |кількості  |координації  |        |
|  |результатів  |      |дослідний  |       |товарів, робіт |процедур   |державних   |        |
|  |торгів та   |      |інститут  |       |і послуг за  |закупівель  |закупівель  |        |
|  |створення   |      |інформатиза-|       |державні кошти"|товарів,   |       |        |
|  |інформаційно- |      |ції та   |       |( 1490-14 )  |робіт і   |       |        |
|  |аналітичної  |      |моделювання |       |        |послуг,   |       |        |
|  |бази      |      |економіки  |       |        |аналітичні  |       |        |
|  |"Оскарження"  |      |      |       |        |довідки щодо |       |        |
|  |        |      |      |       |        |аналізу   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |поданих   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |оскаржень  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |учасників  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |торгів,   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |створення  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |єдиної бази |       |        |
|  |        |      |      |       |        |даних    |       |        |
|  |        |      |      |       |        |оскаржень,  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |щоквартальні |       |        |
|  |        |      |      |       |        |і річний   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |звіти щодо  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |функціонуван-|       |        |
|  |        |      |      |       |        |ня системи  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |державних  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |закупівель  |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|17 |Удосконалення |2005    |Державний  |29,6     |постанова   |база даних  |департамент  |        |
|  |системи    |      |науково-  |       |Кабінету    |соціально-  |регіонального |        |
|  |моніторингу  |      |дослідний  |       |Міністрів   |економічного |розвитку   |        |
|  |соціально-   |      |інститут  |       |України від  |розвитку   |       |        |
|  |економічного  |      |інформатиза-|       |31.08.2005   |регіонів за |       |        |
|  |розвитку    |      |ції та   |       |N 835     |2005 рік,  |       |        |
|  |регіонів з   |      |моделювання |       |( 835-2005-п ) |12 щомісячних|       |        |
|  |урахуванням  |      |економіки  |       |"Про      |збірників  |       |        |
|  |вимог     |      |      |       |затвердження  |моніторингу |       |        |
|  |регіональної  |      |      |       |моніторингу  |соціально-  |       |        |
|  |політики на  |      |      |       |результатів  |економічного |       |        |
|  |сучасному етапі|      |      |       |діяльності   |розвитку   |       |        |
|  |розвитку    |      |      |       |Кабінету    |регіонів,  |       |        |
|  |держави    |      |      |       |Міністрів   |4 паспорти  |       |        |
|  |        |      |      |       |України та Ради|основних   |       |        |
|  |        |      |      |       |міністрів   |характеристик|       |        |
|  |        |      |      |       |Автономної   |соціально-  |       |        |
|  |        |      |      |       |Республіки   |економічного |       |        |
|  |        |      |      |       |Крим, обласних,|розвитку   |       |        |
|  |        |      |      |       |Київської та  |регіонів,  |       |        |
|  |        |      |      |       |Севастопольсь- |аналітичні  |       |        |
|  |        |      |      |       |кої міських  |довідки за  |       |        |
|  |        |      |      |       |державних   |підсумками  |       |        |
|  |        |      |      |       |адміністрацій" |моніторингу |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|18 |Науковий аналіз|2005    |Державний  |29,6     |Закон України |комплексна  |департамент  |        |
|  |і оцінка    |      |науково-  |       |"Про державне |оцінка    |регіонального |        |
|  |взаємозв'язків |      |дослідний  |       |прогнозування |соціально-  |розвитку   |        |
|  |та залежностей |      |інститут  |       |та розроблення |економічного |       |        |
|  |показників   |      |інформатиза-|       |програм    |розвитку   |       |        |
|  |соціально-   |      |ції та   |       |економічного і |регіонів за |       |        |
|  |економічного  |      |моделювання |       |соціального  |результатами |       |        |
|  |розвитку    |      |економіки  |       |розвитку    |проведення  |       |        |
|  |регіонів    |      |      |       |України"    |"статистич- |       |        |
|  |        |      |      |       |( 1602-14 )  |ного" та   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |"динамічного"|       |        |
|  |        |      |      |       |        |рейтингів  |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|19 |Наукове    |2005    |ТОВ "Інте- |29,0     |Закон України |розроблення |департамент  |        |
|  |дослідження з |      |лектуальні |       |"Про державне |засобів   |регіонального |        |
|  |геоінформацій- |      |системи ГЕО"|       |прогнозування |відображення |розвитку   |        |
|  |ного      |      |      |       |та розроблення |статистичної,|       |        |
|  |картографування|      |      |       |програм    |економічної |       |        |
|  |соціально-   |      |      |       |економічного і |та      |       |        |
|  |економічного  |      |      |       |соціального  |демографічної|       |        |
|  |розвитку    |      |      |       |розвитку    |інформації за|       |        |
|  |        |      |      |       |України"    |допомогою  |       |        |
|  |        |      |      |       |( 1602-14 );  |тематичного |       |        |
|  |        |      |      |       |витяг з    |картографу- |       |        |
|  |        |      |      |       |протоколу N 4 |вання,    |       |        |
|  |        |      |      |       |засідання   |створення  |       |        |
|  |        |      |      |       |Кабінету    |тематичних  |       |        |
|  |        |      |      |       |Міністрів   |карт за   |       |        |
|  |        |      |      |       |України від  |допомогою  |       |        |
|  |        |      |      |       |15.03.2000   |рельєфного  |       |        |
|  |        |      |      |       |"Про      |тонування  |       |        |
|  |        |      |      |       |забезпечення  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |моніторингу  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |соціально-   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |економічного  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |розвитку"   |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|20 |Науково-    |2005    |Науково-  |29,0 і    |доручення   |рекомендації |департамент  |        |
|  |методичне   |      |дослідний  |       |Президента   |щодо переліку|інвестиційної |        |
|  |обґрунтування |      |економічний |       |України від  |заходів   |діяльності  |        |
|  |заходів щодо  |      |інститут  |       |20.10.2005   |державної  |       |        |
|  |реалізації   |      |Міністерства|       |N 1-1/1119   |науково-   |       |        |
|  |стратегії   |      |економіки  |       |та доручення  |технічної та |       |        |
|  |інноваційного |      |      |       |Прем'єр-    |інноваційної |       |        |
|  |розвитку    |      |      |       |міністра    |політики для |       |        |
|  |економіки   |      |      |       |України від  |реалізації  |       |        |
|  |України    |      |      |       |24.10.2005   |стратегії  |       |        |
|  |        |      |      |       |N 55980/1/1-05 |інноваційного|       |        |
|  |        |      |      |       |щодо підготовки|розвитку   |       |        |
|  |        |      |      |       |проекту указу |економіки на |       |        |
|  |        |      |      |       |про систему  |найближчі  |       |        |
|  |        |      |      |       |невідкладних  |десять років |       |        |
|  |        |      |      |       |заходів з   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |реалізації   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |інноваційної  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |моделі розвитку|       |       |        |
|  |        |      |      |       |економіки   |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|21 |Розробка    |2005    |Науково-  |25,0     |Постанова   |методика   |департамент  |        |
|  |методологічних |      |дослідний  |       |Верховної Ради |визначення  |економічної  |        |
|  |засад     |      |економічний |       |України від  |тарифів на  |конкуренції та|        |
|  |визначення   |      |інститут  |       |06.10.2005   |надання   |секторальних |        |
|  |тарифів на   |      |Міністерства|       |N 2967     |послуг із  |перетворень  |        |
|  |надання    |      |економіки  |       |( 2967-15 )  |збирання,  |       |        |
|  |послуг із   |      |      |       |"Про стан   |перероблення |       |        |
|  |збирання,   |      |      |       |виконання   |та утилізації|       |        |
|  |перероблення та|      |      |       |законодавства у|використаної |       |        |
|  |утилізації   |      |      |       |сфері     |упаковки   |       |        |
|  |використаної  |      |      |       |поводження з  |       |       |        |
|  |упаковки    |      |      |       |відходами в  |       |       |        |
|  |        |      |      |       |Україні та   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |шляхи його   |       |       |        |
|  |        |      |      |       |вдосконалення" |       |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|22 |Створення   |2005    |ТОВ "Софт  |25,0     |Закон України |інформаційна |департамент  |        |
|  |прикладного  |      |плюс 2000" |       |"Про закупівлю |система   |організаційної|        |
|  |програмного  |      |      |       |товарів, робіт |прийому та  |роботи    |        |
|  |забезпечення  |      |      |       |і послуг за  |передачі   |       |        |
|  |для      |      |      |       |державні кошти"|інформації  |       |        |
|  |оприлюднення  |      |      |       |( 1490-14 )  |щодо     |       |        |
|  |інформації щодо|      |      |       |        |проведених  |       |        |
|  |закупівель   |      |      |       |        |Міністерством|       |        |
|  |Міністерством |      |      |       |        |економіки  |       |        |
|  |економіки   |      |      |       |        |процедур   |       |        |
|  |наукових    |      |      |       |        |закупівель  |       |        |
|  |досліджень   |      |      |       |        |науково-   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |дослідних  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |робіт    |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|23 |Розроблення  |2005    |Державний  |29,5     |постанова   |розширення  |департамент  |        |
|  |нових     |      |науково   |       |Кабінету    |функціональ- |інформатизації|        |
|  |аналітичних  |      |дослідний  |       |Міністрів   |них     |       |        |
|  |статистичних  |      |інститут  |       |України від  |можливостей |       |        |
|  |звітів стосовно|      |інформатиза-|       |25.08.2004   |щодо     |       |        |
|  |економічного та|      |ції та   |       |N 1113     |формування  |       |        |
|  |соціального  |      |моделювання |       |( 1113-2004-п )|додаткових  |       |        |
|  |розвитку    |      |економіки  |       |"Про державну |аналітичних |       |        |
|  |країни,    |      |      |       |комп'ютеризова-|звітів    |       |        |
|  |розвинення   |      |      |       |ну систему   |з нової   |       |        |
|  |сервісних   |      |      |       |моніторингу  |тематичної  |       |        |
|  |засобів    |      |      |       |сплати     |спрямованості|       |        |
|  |накопичення  |      |      |       |податків,   |статистичної |       |        |
|  |інформаційного |      |      |       |зборів     |звітності (за|       |        |
|  |ресурсу    |      |      |       |(обов'язкових |рубриками:  |       |        |
|  |загального   |      |      |       |платежів)"   |"Структурні |       |        |
|  |користування  |      |      |       |        |зміни в   |       |        |
|  |        |      |      |       |        |економіці", |       |        |
|  |        |      |      |       |        |"Демографічна|       |        |
|  |        |      |      |       |        |ситуація",  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |"Житлово-  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |комунальне  |       |        |
|  |        |      |      |       |        |господарст- |       |        |
|  |        |      |      |       |        |во")     |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|24 |Розроблення  | 2005   |ТОВ "Софт  |29,5     |пункт 6    |технічне   |департамент  |        |
|  |технічного зав-|      |Плюс 2000" |       |протоколу   |завдання на |інформатиза- |        |
|  |дання на ство- |      |      |       |наради у    |інформаційно-|ції      |        |
|  |рення інформа- |      |      |       |Міністра    |аналітичну  |       |        |
|  |ційно-аналітич-|      |      |       |економіки   |систему   |       |        |
|  |ної системи мо-|      |      |       |А.Яценюка   |моніторингу |       |        |
|  |ніторингу мак- |      |      |       |від      |макроеконо- |       |        |
|  |роекономічних |      |      |       |02.12.2005   |мічних та  |       |        |
|  |та макрофінан- |      |      |       |        |макрофінансо-|       |        |
|  |сових показни- |      |      |       |        |вих показни- |       |        |
|  |ків      |      |      |       |        |ків     |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|25 |Обґрунтування | - " -   | - " -   |29,5     | - " -    |перелік   |  - " -   |        |
|  |та розроблення |      |      |       |        |соціально-  |       |        |
|  |переліку соціа-|      |      |       |        |економічних, |       |        |
|  |льно-економіч- |      |      |       |        |фінансових та|       |        |
|  |них, фінансових|      |      |       |        |інших    |       |        |
|  |та інших ста- |      |      |       |        |статистичних |       |        |
|  |тистичних по- |      |      |       |        |показників, |       |        |
|  |казників, а та-|      |      |       |        |що надаються |       |        |
|  |кож відповідних|      |      |       |        |органами   |       |        |
|  |уніфікованих  |      |      |       |        |виконавчої  |       |        |
|  |форматів предс-|      |      |       |        |влади;    |       |        |
|  |тавлення інфор-|      |      |       |        |уніфіковані |       |        |
|  |мації, стандар-|      |      |       |        |формати   |       |        |
|  |тів та регла- |      |      |       |        |представлення|       |        |
|  |менту її подан-|      |      |       |        |інформації, |       |        |
|  |ня органами ви-|      |      |       |        |стандарти та |       |        |
|  |конавчої влади |      |      |       |        |регламент  |       |        |
|  |до єдиної сис- |      |      |       |        |подання   |       |        |
|  |теми бази даних|      |      |       |        |інформації до|       |        |
|  |Міністерства  |      |      |       |        |єдиної систе-|       |        |
|  |        |      |      |       |        |ми баз даних |       |        |
|  |        |      |      |       |        |Міністерства |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|26 |Розроблення  | 2005   |ТОВ "Софт  |29,9     | - " -    |техноробочий |департамент  |        |
|  |проекту ство- |      |плюс 2000" |       |        |проект ство- |інформатиза- |        |
|  |рення апаратної|      |      |       |        |рення нової |ції      |        |
|  |частини та від-|      |      |       |        |апаратної та |       |        |
|  |повідних прог- |      |      |       |        |програмної  |       |        |
|  |рамних засобів |      |      |       |        |частини об- |       |        |
|  |комплексу авто-|      |      |       |        |числювального|       |        |
|  |матизованих ін-|      |      |       |        |комплексу і |       |        |
|  |формаційно-ана-|      |      |       |        |системи баз |       |        |
|  |літичних систем|      |      |       |        |даних    |       |        |
|  |Міністерства  |      |      |       |        |Міністерства |       |        |
|---+---------------+------------+------------+-------------+---------------+-------------+--------------+---------------|
|  |Разом     |      |      |902,1    |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
( План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 509 ( v0509665-05 ) від 16.12.2005 )
 
 Директор департаменту
 організаційної роботи                 Є.Сторожук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка