Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення в місті Києві експерименту із соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 385/2846 від 17.11.2005
 
 
      Про проведення в місті Києві експерименту
        із соціальної адаптації інвалідів
           з розумовою відсталістю
 
 
   Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), на підставі статті 39
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ), статті 10 Закону України "Про соціальні
послуги" ( 966-15 ), Розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.08.04 "Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з
розумовою  відсталістю"  (  619-2004-р  ), Київської міської
комплексної програми "Турбота" на 2001-2005 роки, затвердженої
рішенням Київради від 30.01.01 N 161/1138 ( ra0161023-01 ), та з
метою  вивчення  умов,  визначення  нормативів,  методичного
забезпечення,  соціальних ефектів надання особам з розумовою
відсталістю послуг за місцем проживання як альтернативи утриманню
цих осіб у стаціонарних установах-інтернатах Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Провести в місті Києві експеримент із соціальної адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю шляхом забезпечення соціального
супроводу, догляду, денної зайнятості із залученням благодійної
установи "Джерела" благодійного товариства допомоги інвалідам та
особам з інтелектуальною недостатністю "Джерела".
 
   2. Затвердити Положення про проведення  експерименту  із
соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю шляхом
забезпечення соціального супроводу, догляду, денної зайнятості із
залученням благодійної установи "Джерела" благодійного товариства
допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю
"Джерела" згідно з додатком.
 
   3. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській
державній адміністрації) внести пропозиції до проекту міської
комплексної програми "Турбота" на 2006-2010 роки - пункт про
проведення зазначеного експерименту.
 
   4. Координацію діяльності із проведення експерименту покласти
на управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   5. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 17.11.2005 N 385/2846
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про проведення експерименту із соціальної
      адаптації інвалідів з розумовою відсталістю
      шляхом забезпечення соціального супроводу,
       догляду, денної зайнятості із залученням
      благодійної установи "Джерела" благодійного
       товариства допомоги інвалідам та особам
      з інтелектуальною недостатністю "Джерела"
 
   Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства
України, зокрема Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.04
N 619-р ( 619-2004-р ) "Про затвердження Концепції соціальної
адаптації осіб з розумовою відсталістю", пунктів 44 та  48
Київської міської комплексної програми "Турбота" на 2001-2005
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 30.01.01
N 161/1138 ( ra0161023-01 ), Концепції створення в межах Києва
комплексної системи соціальної реабілітації розумово відсталих
осіб, затвердженої рішенням Київської міської Ради від 01.06.2000
N 143/864 ( ra0143023-00 ) "Про фінансову підтримку центру
трудової  реабілітації  та  відділення  соціально-побутової
реабілітації для розумово відсталих інвалідів".
 
   1. Київський міський експеримент із соціальної адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю шляхом забезпечення соціального
супроводу, догляду, денної зайнятості у закладі тимчасового та
постійного  перебування  інвалідів  з  розумовою  відсталістю
(міні-гуртожитку) та денному центрі із залученням благодійної
установи "Джерела" благодійного товариства допомоги інвалідам та
особам з інтелектуальною  недостатністю  "Джерела"  (далі  -
експеримент)  має на меті вивчення умов у місті Києві для
забезпечення тимчасового та постійного перебування інвалідів з
розумовою  відсталістю  у  громаді та їх денної зайнятості,
визначення методичної бази для забезпечення державній гарантій для
осіб з інвалідністю внаслідок розумової відсталості, мешканців
міста Києва, і вироблення рекомендацій щодо забезпечення усіх
мешканців міста Києва, які є інвалідами внаслідок розумової
відсталості і виявили таке бажання, соціальними послугами у
громаді відповідно до положень Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року за N 619-р ( 619-2004-р ) "Про
затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою
відсталістю".
   Експеримент провести у приміщеннях за адресою: вул. Сиваська,
16 та вул. Сиваська, 12/1, спеціально виділених  в  оренду
благодійному товариству "Джерела" рішеннями Київради від 29.11.01
N 152/1586 ( ra0152023-01 )  та  від  06.10.05  N  36/3500
( ra_036023-05 ).
 
   2. Завдання експерименту:
   - здійснити апробацію упродовж 2005-2010 років соціального
супроводу та догляду, а також денної зайнятості інвалідів з
розумовою відсталістю, які перебувають у закладі тимчасового та
постійного  перебування  інвалідів  з  розумовою  відсталістю
(міні-гуртожитку) та отримують послуги денного центру благодійної
установи "Джерела" благодійного товариства допомоги інвалідам та
особам з інтелектуальною недостатністю "Джерела"; проаналізувати
результати, подати пропозиції до Київської міської ради стосовно
впровадження на постійній основі забезпечення послуг тимчасового
та постійного перебування, догляду, соціального супроводу, денної
зайнятості інвалідів з розумовою відсталістю, які перебувають у
закладах тимчасового або постійного перебування у громаді із
залученням недержавних суб'єктів;
   - розробити та виконати апробацію методичного забезпечення
послуг  соціального  супроводу,  догляду,  денної  зайнятості
користувачів послуг установ та закладів тимчасового або постійного
перебування, денних центрів, інших закладів соціальної підтримки
(догляду),  виробити  рекомендації  для аналогічних закладів,
забезпечувати практику студентів ВНЗ міста Києва, які набувають
професій  "соціальний  педагог",  "соціальний  працівник",
"корекційний педагог", "психолог", у частині, що  стосується
навичок надання громадське базованих соціальних послуг;
   - виробити  модель  адміністративно-правового  регулювання
взаємодії органів виконавчої влади та недержавних суб'єктів, які
мають намір надавати соціальні послуги, що становлять альтернативу
інтернатному догляду, у ході надання останніми соціальних послуг
відповідно до чинного законодавства;
   - відпрацювати фінансові механізми залучення коштів з бюджету
міста Києва для надання недержавними суб'єктами соціальних послуг,
які  мають  довготривалий  характер, для груп громадян, які
перебувають у складних життєвих ситуаціях, упродовж не менше
5 років, а також залучення цільових позабюджетних коштів.
   Під соціальним  супроводом  тут  розуміється  комплексна
соціальна послуга, яка включає забезпечення соціальної опіки,
допомоги та патронажу інвалідам з розумовою відсталістю з метою
подолання  життєвих  труднощів,  збереження,  підвищення  їх
соціального статусу.
   Оскільки вказана соціальна послуга надається у громаді, як
альтернатива утриманню осіб з розумовою відсталістю у стаціонарних
інтернатних установах та закладах, її отримувачів перебувають у
закладі на умовах тимчасового та у окремих випадках постійного
проживання.
 
   2. Експеримент здійснюється за умов:
   - добровільності  участі  у  відповідності  до  вільного
волевиявлення опікунів інвалідів та інформованої згоди інвалідів;
   - встановлення у інвалідів, залучених  до  експерименту,
ступеню дієздатності та призначення опікунства у передбаченому
законом порядку;
   - дотримання  майнових  та  немайнових прав фізичних та
юридичних осіб, залучених до участі в експерименті, збереження їх
життя і здоров'я;
   - дотримання фізичними та юридичними особами, залученими до
виконання експерименту, своїх майнових і немайнових зобов'язань,
вимог державних стандартів та нормативів соціальних послуг;
   - повної  адміністративної,  правової,  господарської  та
фінансової звітності недержавних юридичних осіб, що виконують
експеримент, виконавчому органу Київської міської Ради (Київській
міській державній адміністрації) у питаннях,  що  стосуються
виконання експерименту.
 
   3. Для  контролю  за виконанням експерименту створюється
наглядова рада експерименту у складі: голови - заступника голови
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації), який координує роботу соціальної сфери, та членів:
представника постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я
та соціального захисту, представника управління по роботі з
жінками, інвалідами, ветеранами війни та праці виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), представника
Головного  фінансового управління виконавчого органу Київради
(Київської  міської  державної  адміністрації),  представника
Головного управління соціального захисту населення виконавчого
органу Київради (Київської міської державної  адміністрації),
представника Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київради  (Київської  міської
державної адміністрації), директора благодійної установи "Джерела"
благодійного товариства  допомоги  інвалідам  та  особам  із
інтелектуальною недостатністю "Джерела".
   Координацію діяльності наглядової ради здійснює управління у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
   Склад наглядової   ради   експерименту   затверджується
розпорядженням Київської міської державної адміністрації.
 
   4. Поселення інвалідів на тимчасове планове та ургентне, а
також постійне перебування в рамках експерименту здійснюється за
рішенням наглядової ради експерименту на підставі заяви опікуна
інваліда, рекомендації правління благодійного товариства "Джерела"
та особової справи інваліда.
 
   5. Наглядова  рада  експерименту  приймає  рішення  щодо
зарахування інваліда на тимчасове або постійне перебування за
такими критеріями:
   - вік старше 16 років;
   - інвалідність внаслідок розумової відсталості;
   - потреба у сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні;
   - відсутність значних соматичних або психічних розладів, які
викликають необхідність індивідуального догляду.
 
   6. Координацію діяльності по виконанню експерименту здійснює
управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка