Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на пункт 6 Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.02.03 N 320/480

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 387/2848 від 17.11.2005
 
 
    Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва
     на пункт 6 Положення про Київський міський фонд
      охорони навколишнього природного середовища,
     затвердженого рішенням Київської міської ради
           від 27.02.03 N 320/480
 
 
   Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті
заступника прокурора м. Києва від 06.10.05 N 07/1/1-236, і вважає
неможливим їх задоволення з наступних підстав.
   Рішення Київської міської ради від 27.02.03  N  320/480
( ra0320023-03 ) "Про нову редакцію Положення  про Київський
міський фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища,
затвердженого рішенням Київради від 24.09.98 N 10/111", прийняте в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
   Відповідно до частини 3 статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) головні розпорядники  бюджетних  коштів  місцевих
бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет.
   Пунктом 3 частини 1 статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) встановлено, що головними розпорядниками бюджетних
коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими
бюджетами, можуть бути виключно керівники місцевих державних
адміністрацій,  виконавчих  органів рад та їх секретаріатів,
керівники головних управлінь, управлінь, відділів  та  інших
самостійних  структурних  підрозділів  місцевих  державних
адміністрацій, виконавчих органів рад.
   Пунктами 1, 2 частини 4 статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) передбачено, що головний розпорядник бюджетних коштів
розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій,
визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності
досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису  та
бюджетні запити і подає їх місцевому фінансовому органу.
   Також, пунктом 2 статті 85 Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ) встановлено, що забороняється здійснювати видатки на
фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.
   Відповідно до пункту 25 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) до виключної компетенції
сільських, селищних,  міських рад належить утворення цільових
(у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці
кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів.
   Частиною 2  статті  64  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) передбачено, що сільські,
селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх
виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних
місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.
   Частиною 3  статті  47  Закону  України  "Про  охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) встановлено, що
розподіл  зборів,  які надходять до місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища, здійснюється відповідними
обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами за
поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
   Згідно з пунктом 2.12.20 Положення про постійні комісії
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 27.03.03 N 325/485 ( ra0325023-03 ) "Про затвердження
Положення  про постійні комісії Київської міської ради", до
основних функцій та напрямків роботи постійної комісії з питань
екологічної політики належить участь у розподілі коштів Київського
міського фонду охорони навколишнього природного середовища і
подання на затвердження Київрадою переліку заходів з охорони
навколишнього природного середовища для фінансування з міського
бюджету у поточному році та контроль за використанням цих коштів.
   Відповідно до пункту 6 Положення про Київський міський фонд
охорони  навколишнього  природного  середовища,  затвердженого
рішенням Київради від 27.02.03 N 320/480 ( ra0320023-03 ),
передбачено надання Державним управлінням екології та природних
ресурсів в м. Києві проекту переліку природоохоронних заходів у м.
Києві спільно з управлінням охорони навколишнього природного
середовища до постійної комісії Київради з питань екологічної
політики для підготовки та подання відповідного проекту рішення на
розгляд сесії Київради у встановленому порядку.
   Крім того, відповідно до пункту 6 Положення про Київський
міський фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища
( ra0320023-03 ), управління охорони навколишнього  природного
середовища виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської
державної адміністрації) здійснює підготовку проекту рішення про
затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві на
поточний рік та його погодження спільно з Державним управлінням
екології та природних ресурсів в м. Києві.
   На час прийняття Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) державні та місцеві фонди
охорони навколишнього природного середовища були позабюджетними.
На теперішній час Київський міський фонд охорони навколишнього
природного середовища фінансується за рахунок місцевого бюджету.
   Таким чином, враховуючи вищевикладене, Київська міська рада,
приймаючи рішення 27.02.03 N 320/480 ( ra0320023-03 ) "Про нову
редакцію  Положення  про  Київський  міський  фонд  охорони
навколишнього  природного  середовища,  затвердженого рішенням
Київради від 24.09.98 N 10/111", діяла у відповідності до вимог
законодавства і не вийшла за межі наданих їй повноважень, а також
не обмежує повноваження територіального органу центрального органу
виконавчої влади  з питань екології та природних ресурсів в
м. Києві - Державного управління екології та природних ресурсів в
м. Києві.
   Враховуючи вищевикладене,  керуючись  Бюджетним  кодексом
України ( 2542-14 ) статтею 21 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Відхилити протест заступника прокурора м. Києва  від
06.10.05 N 07/1/1-236 на пункт 6 Положення про Київський міський
фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
рішенням Київської  міської  ради  від  27.02.03  N  320/480
( ra0320023-03 ).
 
   2. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київради
про наслідки розгляду протесту негайно повідомити заступнику
прокурора м. Києва.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка