Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів, службовців, працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства юстиції Україн

         МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 324/6 від 25.11.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 грудня 1996 р.
                   за N 738/1763
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства юстиції
       N 105/5 ( z1540-05 ) від 19.12.2005 )
 
    Про схеми посадових окладів керівних працівників,
    спеціалістів,     службовців,    працівників
    науково-дослідних установ і організацій Міністерства
             юстиції України
 
 
 
   На виконання постанов Кабінету Міністрів України   від
29 травня 1996 року N 565 ( 565-96-п ) "Про упорядкування умов
оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" та від
26 липня 1996 року N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної
плати працівників бюджетних установ і організацій" та Указу
Президента від 25 серпня 1996 року "Про грошову реформу в Україні"
(762/96 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити погоджені з Міністерством фінансів України та
Міністерством праці України схему посадових окладів керівників,
наукових працівників,  спеціалістів,  службовців і працівників
науково-дослідних установ і організацій Міністерства  юстиції
України згідно з додатками N 1, N 2, N 3.
   2. Установити:
   2.1. що   посадові   оклади   заступників  керівників
науково-дослідних установ і організацій та заступників керівників
структурних підрозділів цих установ і організацій встановлюються
на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів на 10-30 відсотків,  а
помічників керівників - 30-40 відсотків нижче посадового окладу
відповідного керівника;
   2.2. що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
науково-дослідних установ і організацій  Міністерства  юстиції
України, які мають почесне звання, науковий ступінь, якщо це не
передбачено кваліфікаційними вимогами, підвищуються:
   а) за почесне звання України, колишнього СРСР, країн СНД та
Балтики, автономних республік: "Заслужений" - на 20 відсотків.
   б) за науковий ступінь:
   доктора наук - на 25 відсотків;
   кандидата наук - на 15 відсотків.
   Підвищення посадових окладів  (ставок  заробітної  плати)
працівникам науково-дослідних установ і організацій Міністерства
юстиції України проводиться, якщо діяльність  працівників  за
профілем співпадає з наявним ступенем.
   3. У разі, коли встановлені для працівників відповідно до
цього наказу посадові оклади нижче від діючих посадових окладів
(ставок заробітної плати), цим працівникам на період роботи в
даній установі, організації на даній посаді зберігається діючий
розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).
   4. Постанови Кабінету Міністрів України введені в дію:
   - від 29 травня 1996 року N 565 з 1 червня 1996 року;
   - від 26 липня 1996 року N 834 з 1 серпня 1996 року.
 
 Міністр                        С.Головатий
 
                     Додаток N 1
                до наказу Міністра юстиції України
                N 324/6 від 25 листопада 1996 року
 
               Схема
    посадових окладів керівників, наукових працівників і
    спеціалістів  наукових  установ  і  організацій
          Міністерства юстиції України
 
------------------------------------------------------------------
 N | Посади працівників  |Місячні по-|Місячні по-|Місячні поса-
п/п|            |садові ок-|садові ок-|дові оклади з
  |            |лади згідно|лади підви-|2 вересня
  |            |з постано-|щені   на|1996 року
  |            |вою КМУ  |10,8  від-|(в гривнях)
  |            |N 565 від |сотка пос-|
  |            |29.05.96 р.|тановою КМУ|
  |            |Введені з |N 834   |
  |            |1 червня  |Введені в |
  |            |1996 р. (в |дію з 1  |
  |            |тис.крб.) |серпня   |
  |            |      |1996 року |
  |            |      |(в тис.крб)|
------------------------------------------------------------------
 1. Керівні працівники
  Директор інституту    25600-26300 28365-29140  284-292
  Завідуючий науково-     23400    25927     260
  дослідним відділом (ла-
  бораторією, відділен-
  ням) інституту та його
  філії, Одеської науко-
  во-дослідної лаборато-
  рії
  Вчений секретар інсти-  23000-23300 25484-25816  255-259
  туту
  Завідуючий (начальник)  21700-23300 24044-25816  240-259
  науково-дослідним сек-
  тором (лабораторією,
  що входить до складу
  науково-дослідного від-
  ділу (відділення, лабо-
  раторії)
  Вчений секретар філії  17900-18900 19833-20941  198-210
 
 2. Наукові працівники
  Головний науковий    23000-23300 25484-25816  255-259
  співробітник
  Провідний науковий    21700-23000 24044-25484  240-255
  співробітник
  Старший науковий     20500-21700 22714-24044  227-241
  співробітник
  Науковий співробітник  16400-18900 18171-20941  182-210
  Молодший науковий    13400-15500 14847-17174  148-172
  співробітник
 
 3. Інші працівники, які
  проводять наукові та
  науково-технічні
  розробки
  Провідні інженери:
  електронщик, програміст 15500-16400 17174-18171  172-182
  Інженери:
  електронщик, програміст
  1 категорії       14300-15500 15844-17174  158-172
  2 категорії       13400-14300 14847-15841  148-159
  3 категорії       12300-13400 13628-14847  136-149
  Провідні інженери інших
  спеціальностей;
  провідні: економіст,   13400-15500 14847-17174  148-172
  соціолог, бухгалтер,
  редактор, математик,
  художник-конструктор
  (дизайнер)
  Інженери інших спеці-
  альностей, спеціалісти:
  економіст, перекладач,
  соціолог, редактор,
  бухгалтер, технолог та
  інші спеціальності
  1 категорії       12300-14300 13628-15844  136-159
  2 категорії       11600-13400 12853-14847  129-149
  Інженери усіх спеці-   10300-11600 11412-12853  114-129
  альностей, економіст,
  перекладач, соціолог,
  бухгалтер, юрискон-
  сульт та інші спеціа-
  лісти; стажист-дослід-
  ник, старший лаборант
  з вищою освітою
  Техніки всіх спеціаль-
  ностей
  1 категорії       10300-10700 11400-11856  114-119
  2 категорії        9600-10300 10637-11412  106-115
  Техніки всіх спеціаль-  9200- 9600 10194-10637  102-107
  ностей
 
 Начальник планово-фінансового
 управління                      В.Г.Шевченко
 
                     Додаток N 2
                до наказу Міністра юстиції України
                N 324/6 від 25 листопада 1996 року
 
               Схема
   посад керівних працівників функціональних підрозділів,
   посад спеціалістів, службовців та окремих професій
   працівників науково-дослідних установ і організацій
          Міністерства юстиції України
 
------------------------------------------------------------------
 N | Посади працівників  |Місячні по-|Місячні по-|Місячні поса-
п/п|            |садові ок-|садові ок-|дові оклади з
  |            |лади згідно|лади підви-|2 вересня
  |            |з постано-|щені   на|1996 року
  |            |вою КМУ  |10,8  від-|(в гривнях)
  |            |N 565 від |сотка пос-|
  |            |29.05.96 р.|тановою КМУ|
  |            |Введені з |N 834   |
  |            |1 червня  |Введені в |
  |            |1996 р. (в |дію з 1  |
  |            |тис.крб.) |серпня   |
  |            |      |1996 року |
  |            |      |(в тис.крб)|
------------------------------------------------------------------
 1. Керівні працівники
  Головний інженер уста-  21700-23000 24044-25484  240-255
  нови, організації
  Завідуючий (начальник)
  відділом:
  планово-економічним,   11000-11600 12488-12853  122-129
  фінансово-економічним,
  науково-технічної інфор-
  мації, програмного забе-
  зпечення
  Завідуючий (начальник)  8800-10100 9750-11191   98-112
  сектору (бюро)
  планово-економічного,
  науково-технічної інфор-
  мації, програмного забе-
  зпечення
  Завідуючий (начальник)  9600-10100 10637-11191  106-112
  відділом кадрів установи
  (організації)
  Завідуючий (начальник)  7600- 8300 8421- 9196   84- 92
  господарським відділом
  установи (організації)
 
 2. Спеціалісти і службовці
  Провідні інженери:    9600-10100 10637-11191  106-112
  електронщик, програміст
  Інженери:
  електронщик, програміст
  1 категорії        8800- 9600 9750-10637   98-107
  2 категорії        8300- 8800 9196- 9750   92- 98
  3 категорії        7600- 8300 8421- 9196   84- 92
  Провідні інженери інших
  спеціальностей;
  провідні: економіст,   7600- 9600 8421-10637   84-107
  соціолог, бухгалтер,
  редактор, математик,
  художник-конструктор
  (дизайнер)
  Інженери інших спеці-
  альностей, спеціалісти:
  економіст, перекладач,
  соціолог, редактор,
  бухгалтер, технолог та
  інші спеціальності
  1 категорії        7300- 8800 8088- 9750   81- 98
  2 категорії        7000- 8300 7756- 9196   78- 92
  Інженери усіх спеціаль-
  ностей, економіст,    6300- 7200 6980- 7978   70- 80
  перекладач, соціолог,
  бухгалтер, юрискон-
  сульт та інші спеціа-
  лісти; стажист-дослід-
  ник, старший лаборант
  з вищою освітою
  Техніки всіх спеціаль-
  ностей
  1 категорії        6300- 6600 6980- 7313   70- 74
  2 категорії        5900- 6300 6537- 6980   65- 70
  Техніки всіх спеціаль-  5600- 5900 6316- 6537   63- 66
  ностей
  Завідуючі канцелярією   6300- 6600 6980- 7313   70- 74
  Завідуючі друкарським,  5900- 6400 6537- 7091   65- 71
  копіювально-розмножу-
  вальним бюро, архівом,
  господарством, складом
  Старші: лаборант,     5900- 6400 6537- 7091   65- 71
  касир, архіваріус,
  інспектор, коректор,
  стенографістка 1 кате-
  горії
  Касир, інспектор, сте-  5600- 5900 6205- 6537   62- 66
  нографістка 1 катего-
  рії, друкарка 1 кате-
  горії секретар-стено-
  графістка, експедитор
  по перевезенню вантажу
  Секретар-друкарка,    5200- 5600 5762- 6205   58- 63
  діловод, архіваріус,
  експедитор, обліковець,
  табельник, завідуючий
  камерою схова
 
 3. Робітники загальних,     4500    4986     50
  наскрізних професій
  Вахтер, гардеробник,
  кур'єр, прибиральник
  службових приміщень,
  вантажник, сторож
  Ліфтер            4600    5097     51
  Кастелянша, підсобний,  4600- 4700 5097- 5208   51- 53
  транспортний робітник,
  робітник по благоустрою
  території; двірник,
  світлокопіювальник,
  склографіст
  Копіювальник         4700    5208    52- 54
                 4800    5318
  Оператор апаратів мікро-   4800    5318    53- 55
  фільмування і копіювання   4900    5429
  Оператор копіювальних і   4800    5318     54
  розмножувальних машин
  при виготовленні копій
  на папері
  при виготовленні друкар-   5700    6316     64
  ських форм з оригіналів,
  які містять напівтонові
  та растрові зображення
  при виготовленні друкар-   5200    5762     58
  ських форм з текстових і
  штрихових оригіналів
  Оператор електронно-об-  5200- 5600 5762- 6205   58- 63
  числювальних машин
  Старший оператор     5600- 5900 6205- 6537   62- 66
  електронно-обчислюваль-
  них машин
  Робітники, які виконують
  кваліфіковані роботи за
  спеціальністю слюсар-
  електрик, слюсар-ремонт-
  ник, слюсар, електрик,
  будівельні та інші
  робітники
  1 розряду          4800    5318     54
  2 розряду          4900    5429     55
  3 розряду          5200    5762     58
  4 розряду          5600    6205     63
  5 розряду          5900    6537     66
  6 розряду          6300    6980     70
 
Примітка. В установах, що не мають відділу кадрів і першого
     відділу, посадовий оклад старшому інженеру, виконуючому
     відповідні обов'язки встановлюється в межах 6600-7200
     т.крб. (66-72 грн.).
 
 Начальник планово-фінансового
 управління                      В.Г.Шевченко
 
                     Додаток N 3
                до наказу Міністра юстиції України
                N 324/6 від 25 листопада 1996 року
 
   Місячні тарифні ставки водіїв, зайнятих обслуговуванням
   науково-дослідних установ і організацій Міністерства
             юстиції України
 
------------------------------------------------------------------
 Клас автомобіля |Робочий обсяг двигуна | Місячні тарифні ставки
         |   (в літрах)    | (тис.крб.   грн.)
------------------------------------------------------------------
Особливо малий      до 1,8        5600     56
та малий
Середній       від 1,8 до 3,5      5800     58
Великий         понад 3,5       6000     60
 
Примітки. 1. Водіям легкових автомобілів встановлюється щомісячна
       надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го
       класу - 10 відсотків і водіям 1-го класу - 25
       відсотків  установленої  тарифної  ставки  за
       відпрацьований час.
     2. Водіям легкових автомобілів, зайнятих обслуговуванням
       науково-дослідних установ і організацій Міністерства
       юстиції  України,  встановлюється  доплата  за
       ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
       тарифної ставки за відпрацьований час.
 
 Начальник планово-фінансового
 управління                     В.Г.Шевченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка