Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оформлення права користування земельними ділянками

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           IX сесія XXIII скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 10/1444 від 06.09.2001
 
 
   Про оформлення права користування земельними ділянками
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 200/360 ( ra0200023-02 ) від 26.12.2002 
    N 407/567 ( ra0407023-03 ) від 24.04.2003
    N 160/3624 ( ra_160023-05 ) від 06.10.2005 )
 
 
 
   Відповідно до  Земельного  кодексу  України ( 561-12 ),
Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90  "Про
земельну реформу"  (  563-12  )  та  враховуючи  матеріали
інвентаризації земель, Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Оформити  закритому  акціонерному  товариству  фірмі
"Фундамент", за умови виконання п.1.1 цього рішення, право на
оренду земельної ділянки площею 3,92 га строком на 10 років для
експлуатації  та  обслуговування  виробничої  бази  на  вул.
Колекторній, 2/89 у Харківському районі за рахунок  земель,
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 05.04.71 N 525 "Про відвод
земельної  ділянки  Київському БУ-580 тресту "Укрбурвод" під
будівництво виробничої бази", у зв'язку з  переходом  права
власності на цілісний майновий комплекс (договір купівлі-продажу
від 09.09.93 N 9-4058).
   Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 05.04.71
N 525 "Про відвод земельної ділянки Київському БУ-580 тресту
"Укрбурвод" під будівництво виробничої бази".
   1.1. Закритому акціонерному товариству фірмі "Фундамент":
   1.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до
вимог ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
   1.1.2. У місячний термін замовити в Київському міському
управлінні  земельних  ресурсів документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
   1.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому
порядку.
   1.1.4. Виконати умови Головного управління містобудування та
архітектури Київської міської державної адміністрації, викладені в
листі від 27.01.2000 N 18-843.
   1.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог ст.27  Земельного  кодексу  України
( 561-12 ).
 
   2.  Передати  державному підприємству Київській офсетній
фабриці, за умови виконання п.2.1 цього рішення, в постійне
користування земельну ділянку площею 0,51 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд на
вул. Бережанській, 1 у Мінському районі за рахунок частини земель,
відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 27.03.48 N 407 "Про відвод
території Київському Заводоуправлінню допоміжних підприємств МХП
СРСР", від 17.03.53 N 431 "Про додатковий відвод земельної ділянки
Київському заводоуправлінню головпостача міністерства харчової
промисловості СРСР" та рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 27.10.86 N 273 "Про додатковий
відвод Київській етикетнодрукарській фабриці земельної ділянки для
будівництва виробничого корпусу", у зв'язку з передачею будівель і
споруд підприємству на праві повного господарського відання (лист
Міністерства фінансів України від 22.03.2000 N 21- 07/102).
   Внести зміни в рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 27.03.48 N 407 "Про відвод території
Київському Заводоуправлінню допоміжних підприємств МХП СРСР", від
17.03.53 N 431 "Про додатковий відвод земельної ділянки Київському
заводоуправлінню головпостача міністерства харчової промисловості
СРСР" та рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 27.10.86 N 273 "Про додатковий відвод
Київській етикетнодрукарській фабриці земельної  ділянки  для
будівництва виробничого корпусу" в частині площ, відповідно до
цього рішення.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 200/360 ( ra0200023-02 ) від 26.12.2002 )
   2.1. Державному підприємству Київській офсетній фабриці:
   2.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до
вимог ст.96 Земельного кодексу України ( 2768-14 ). ( Підпункт
2.1.1  пункту  2.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Київміськради N 200/360 ( ra0200023-02 ) від 26.12.2002 )
   2.1.2. У місячний термін замовити в Головному управлінні
земельних  ресурсів Київської міської державної адміністрації
документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Київміськради N 200/360 ( ra0200023-02 ) від 26.12.2002 )
   2.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.
   2.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в  порядку,  визначеному  нормативами
забудови м. Києва.
   2.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому
порядку.
   2.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею  відповідно  до вимог ст.143 Земельного кодексу України
( 2768-14 ). ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Київміськради N 200/360 ( ra0200023-02 ) від 26.12.2002 )
 
   3. Оформити Державному підприємству Київському механічному
заводу Міністерства оборони України, за умови виконання п.3.1
цього рішення, право постійного користування земельною ділянкою
площею 5,94 га для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд у зв'язку з передачею підприємству будівель і споруд на
вул. Вінницькій, 14/39 у Залізничному районі у зв'язку з передачею
підприємству будівель і споруд на праві повного господарського
відання (наказ начальника розквартирування військ і капітального
будівництва  Збройних  Сил - начальника головного управління
розквартирування військ і капітального будівництва Міністерства
оборони України від 18.11.98 N 128 "Про створення комісії по
передачі-прийому  основних  засобів та матеріальних цінностей
державному підприємству Міністерства оборони України "Київський
механічний завод", інвентарний список основних засобів переданих в
користування ДП "КМЗ МОУ" від 27.02.99) за рахунок земель,
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської  Ради  депутатів  трудящих  від 31.08.50 N 51 "Про
затвердження земельної ділянки під військову базу N 313". ( Абзац
перший  пункту  3  із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Київміськради N 407/567 ( ra0407023-03 ) від 24.04.2003 )
   Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 31.08.50
N 51 "Про затвердження земельної ділянки під військову базу
N 313".
   3.1. Державному підприємству Київському механічному заводу
Міністерства оборони України:
   3.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до
вимог ст.96 Земельного кодексу України ( 561-12 ). ( Підпункт
3.1.1  пункту  3  із  змінами, внесеними згідно з Рішенням
Київміськради N 407/567 ( ra0407023-03 ) від 24.04.2003 )
   3.1.2. У місячний термін замовити в Головному управлінні
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування
земельною  ділянкою. ( Підпункт 3.1.2 пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Рішенням  Київміськради  N  407/567
( ra0407023-03 ) від 24.04.2003 )
   3.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в  порядку,  визначеному  нормативами
забудови м. Києва.
   3.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.
   3.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому
порядку.
   3.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог ст.ст. 141, 143 Земельного кодексу України
( 561-12 ). ( Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Київміськради N 407/567 ( ra0407023-03 ) від 24.04.2003 )
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради
N 160/3624 ( ra_160023-05 ) від 06.10.2005 )
 
   5. Оформити товариству з обмеженою відповідальністю "ММ ЛТД",
за умови виконання п.5.1 цього рішення, право на оренду земельної
ділянки площею 0,055 га строком на 15 років для реконструкції з
розширенням, в частині надбудови та прибудови, нежитлових будівель
під адміністративно-господарські цілі та їх подальшої експлуатації
і обслуговування на вул. Тимофія Шамрила, 1 у Шевченківському
районі за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
05.05.59 N 788-а "Про передачу Управлінню капітального будівництва
міськвиконкому  земельної  ділянки  в  кварталі між вулицями
Ново-Окружна, Лагерна та Гонти" та від 19.03.63 N 341 "Про відвод
земельної   ділянки  Управлінню  капітального  будівництва
Міськвиконкому під будівництво жилих будинків готельного типу та
дитячого комбінату", у зв'язку з переходом права власності на
нежитлову будівлю (приміщення)  (договір  купівліпродажу  від
25.11.99, акт передачі від 26.11.99).
   Внести зміни в рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 05.05.59 N 788-а "Про передачу
Управлінню капітального будівництва  міськвиконкому  земельної
ділянки в кварталі між вулицями Ново-Окружна, Лагерна та Гонти" та
від 19.03.63 N 341 "Про відвод земельної ділянки Управлінню
капітального будівництва Міськвиконкому під будівництво жилих
будинків готельного типу та дитячого комбінату" в частині площ,
відповідно до цього рішення.
   5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ММ ЛТД":
   5.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до
вимог ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
   5.1.2. У місячний термін замовити в Київському міському
управлінні земельних ресурсів документ, що  посвідчує  право
користування земельною ділянкою.
   5.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в  порядку,  визначеному  нормативами
забудови м. Києва.
   5.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.
   5.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею  відповідно до вимог ст.27 Земельного  кодексу  України
( 561-12 ).
 
 Міський голова                    О.Омельченко
 
 "Хрещатик", N 142, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка