Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм документів

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2005 N 584
 
 
         Про затвердження форм документів
 
 
   На виконання Закону України "Про заходи, спрямовані  на
забезпечення    сталого    функціонування    підприємств
паливно-енергетичного комплексу" від 23 червня 2005  N 2711-IV
( 2711-15 ) та  з метою погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі форми документів:
 
   1.1. Реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які
беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до
Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування  підприємств паливно-енергетичного   комплексу"
( 2711-15 ).
 
   1.2. Запит на отримання виписки з  Реєстру  підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі
погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
 
   1.3. Виписка з Реєстру підприємств  паливно-енергетичного
комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості
відповідно до Закону України  "Про  заходи,  спрямовані  на
забезпечення    сталого    функціонування    підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
 
   1.4. Виписка  про  операції  в  Реєстрі  підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі
погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
 
   2. Рекомендувати  Розрахунковому  центру  -  структурному
підрозділу ДП "Енергоринок" здійснювати роботу щодо ведення та
користування даними Реєстру підприємств  паливно-енергетичного
комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості
відповідно до Закону України  "Про  заходи,  спрямовані  на
забезпечення    сталого    функціонування    підприємств
паливно-енергетичного комплексу", за затвердженими в пункті 1
формами.
 
   3. Відділу  взаємодії  із  засобами  масової  інформації
(Жайворон М.М.) оприлюднити цей наказ на веб-сайті Міністерства
палива та енергетики України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Тітенка С.М.
 
 Перший заступник Міністра                Ю.Продан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго України
                   25.11.2005 N 584
 
 
               РЕЄСТР
      підприємств паливно-енергетичного комплексу,
   які беруть участь у процедурі погашення заборгованості
    відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані
    на забезпечення сталого функціонування підприємств
         паливно-енергетичного комплексу"
 
 
      Дата складання "____" ___________ 200__ р.
 
 Дані про Адміністратора Реєстру:
------------------------------------------------------------------
|Назва          |Розрахунковий центр - структурний   |
|             |підрозділ ДП "Енергоринок"      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Код ЄДРПОУ        |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Адреса (місцезнаходження)|                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Поштова адреса      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Телефон, факс      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Уповноважена особа    |                   |
|Адміністратора Реєстру  |                   |
------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер |  Назва  | Код | Дата | Дата  |  Дані  | Адреса | Посадові |Основний вид| Реквізити  |
|з/п|особо-|підприємства|ЄДРПОУ|внесення|виклю- | свідоцтва |(місцезна-| та інші | діяльності |  наявних  |
|  | вого |      |   |  до  |чення з |про державну|ходження),|уповнова- |(відповідно | ліцензій або |
|  |запису|      |   | Реєстру|Реєстру | реєстрацію | поштова |жені особи| до довідки | ліцензій,  |
|  |   |      |   |    |    |      | адреса, |підприєм- |  органу  |якими володіла|
|  |   |      |   |    |    |      | телефон, |ства, ПІБ | державної |юридична особа|
|  |   |      |   |    |    |      |  факс  | та їх  |статистики) |  на дату  |
|  |   |      |   |    |    |      |     | посади |      | виникнення |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |заборгова-  |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |ності, інших |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      | документів, |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |   які   |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |підтверджують |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      | належність |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      | підприємства |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |  до ПЕК  |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |відповідно до |
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |п. 1.1 Закону |
|---+------+------------+------+--------+--------+------------+----------+----------+------------+--------------|
|  |   |      |   |    |    |      |     |     |      |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Уповноважена особа
 Адміністратора Реєстру
 ______________/_______________/
 
 М.П.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго України
                   25.11.2005 N 584
 
 
               ЗАПИТ
      на отримання виписки з реєстру підприємств
    паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь
     у процедурі погашення заборгованості відповідно
      до Закону України "Про заходи, спрямовані
       на забезпечення сталого функціонування
      підприємств паливно-енергетичного комплексу"
    ________________________________________________,
      (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, адреса)
 
 
   просить надати   виписку   з   реєстру   підприємств
паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості, щодо участі
 
------------------------------------------------------------------
|Повна назва юридичної особи|                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Код ЄДРПОУ         |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 Вид виписки (необхідне відмітити):
------------------------------------------------------------------
|  |Виписка з Реєстру    |  |Виписка з Реєстру про операції|
------------------------------------------------------------------
 
 Період операцій (заповнюється у разі запиту на виписку про
операції):
------------------------------------------------------------------
|  |             |  |               |
------------------------------------------------------------------
 
 Мета використання інформації
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
 Дата складання запиту "_____" ____________ 200__ р.
 
 Уповноважена особа
 Користувача Реєстру
 
 ______________/____________/
        (ПІБ, посада)
 
 М.П.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго України
                   25.11.2005 N 584
 
 
               ВИПИСКА
   з реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу,
   що беруть участь у процедурі погашення заборгованості
   відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на
     забезпечення сталого функціонування підприємств
         паливно-енергетичного комплексу"
      станом на "______" _______________200___ р.
 
 
   Ця виписка засвідчує, що нижченаведене підприємство внесено
до реєстру  підприємств  паливно-енергетичного  комплексу  та
підтверджує  участь  підприємства  у  процедурі  погашення
заборгованості згідно з Законом України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення    сталого    функціонування    підприємств
паливно-енергетичного комплексу" від 23.06.2005 N 2711-IV.
 
 Дані про Адміністратора Реєстру:
------------------------------------------------------------------
|Назва           |Розрахунковий центр - структурний  |
|              |підрозділ ДП "Енергоринок"     |
|---------------------------+------------------------------------|
|Код ЄДРПОУ         |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Адреса (місцезнаходження) |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Поштова адреса       |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Телефон, факс       |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Уповноважена особа     |                  |
|Адміністратора Реєстру   |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:
----------------------------------------------------------------------
| 1 |Повна назва юридичної особи   |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 2 |Код ЄДРПОУ           |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 3 |Свідоцтво про державну     |                |
|  |реєстрацію           |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 4 |Адреса (місцезнаходження)    |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 5 |Дата внесення до Реєстру    |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 6 |Підстава для внесення до Реєстру|Наказ Мінпаливенерго      |
|  |(назва, дата, номер документа) |від _______ N _________    |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 7 |Номер особового запису     |                |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 8 |Підстава виключення з Реєстру  |       -        |
|  |(назва, дата, номер документа) |(заповнюється у разі виключення|
|  |                |підприємства з Реєстру)    |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
| 9 |Дата виключення з Реєстру    |       -        |
|  |                |(заповнюється у разі виключення|
|  |                |підприємства з Реєстру)    |
----------------------------------------------------------------------
 
 Уповноважена особа
 Адміністратора Реєстру
 ______________/______________/
 
 М.П.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго України
                   25.11.2005 N 584
 
 
            ВИПИСКА ПРО ОПЕРАЦІЇ
      в реєстрі підприємств паливно-енергетичного
    комплексу, що беруть участь у процедурі погашення
      заборгованості відповідно до Закону України
       "Про заходи, спрямовані на забезпечення
        сталого функціонування підприємств
         паливно-енергетичного комплексу"
 
 
       За період з "____" ____________ 200__ р.
         по "____" ___________ 200___ р.
 
 Дані про Адміністратора Реєстру:
------------------------------------------------------------------
|Назва          |Розрахунковий центр - структурний   |
|             |підрозділ ДП "Енергоринок"      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Код ЄДРПОУ        |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Адреса (місцезнаходження)|                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Поштова адреса      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Телефон, факс      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Уповноважена особа    |                   |
|Адміністратора Реєстру  |                   |
------------------------------------------------------------------
 
 Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:
------------------------------------------------------------------
| 1 |Повна назва юридичної особи   |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 2 |Код ЄДРПОУ            |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 3 |Свідоцтво про державну реєстрацію|             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 4 |Адреса (місцезнаходження)    |             |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| 5 |Номер особового запису      |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Дані про операції:
------------------------------------------------------------------
| N | N запису| Дата |Вид операції|   Підстава   |Примітки|
|з/п|в журналі|операції|      |  для операції  |    |
|---+---------+--------+------------+-------------------+--------|
|  |     |    |      |          |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Вих. N ________ від "_______"_________________200___ р.
 
 Уповноважена особа
 Адміністратора Реєстру
 _______________/________________/
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка