Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 344 від 23.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 вересня 1997 р.
 vd970723 vn344            за N 397/2201
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 30 ( z0109-06 ) від 23.01.2006 )
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
       справляння ввізного (імпортного) мита
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 40 ( v0040342-98 ) від 30.01.98
     N 299 ( z0341-00 ) від 24.05.2000 
     N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 
     N 433 ( z0637-01 ) від 26.06.2001
     N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
 
 
 
   З метою вдосконалення нормативної бази з питань справляння
ввізного мита Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок справляння ввізного
(імпортного) мита (додається).
   2. Скасувати наказ Держмиткому України від 31 травня 1993
року N 132 ( v0132342-93 ) "Про застосування Декретів Кабінету
Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний
тариф України" та N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів,
які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну".
   3. Правовому управлінню (Буднікову М.П.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
   4. Інформаційно-аналітичному    митному     управлінню
(Копосову С.А.)  внести  відповідні зміни  до   програмного
забезпечення "Митний інспектор", "Статистика", "Інспектор відділу
платежів" та нормативно-довідкової інформації.
   5. Управлінню  справами  (Максимову  Ю.Ю.)  забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць та
митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   6. Начальникам    митниць    інформувати   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів, що працюють у
зонах діяльності митниць, про встановлений цим наказом порядок
справляння ввізного (імпортного) мита.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби України Яценка С.А.
 
 Голова Служби                      Л.Деркач
 
                       Затверджено
                   наказом Державної митної
                   служби України
                   від 23 липня 1997 року N 344
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 1997 р.
                   за N 397/2201
 
              Інструкція
         про порядок справляння ввізного
            (імпортного) мита
 
   Інструкція визначає порядок справляння ввізного  мита  з
товарів,  що  ввозяться  (імпортуються) в Україну суб'єктами
господарської  діяльності  -   юридичними   особами   та
громадянами-підприємцями.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ввізне  мито  справляється  при  здійсненні митного
оформлення товарів та інших предметів (далі - товари),  що
ввозяться (імпортуються) за вантажною митною декларацією (далі -
ВМД) на митну територію України з метою вільного використання на
цій  території,  з  урахуванням  винятків, передбачених цією
Інструкцією.
   1.2. Платниками ввізного мита є суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності - юридичні особи та громадяни-підприємці відповідно до
законодавства України.
   1.3. Митне оформлення та пропуск товарів можуть здійснюватися
лише  після сплати ввізного мита, якщо інше не передбачено
законодавством.
   1.4. Ввізне мито справляється за ставками, встановленими
чинним законодавством України.
 
   1.5. Відповідно до Закону України від 05.02.92 р. N 2097-12
"Про Єдиний митний тариф" та Декрету Кабінету Міністрів України
від 11.01.93 р. N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" ввізне
мито є диференційованим.
   1.5.1. До товарів, що походять з тих країн, які входять разом
з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні
зони,  і  в  разі  встановлення  будь-якого  спеціального
преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за
участю України, застосовуються преференційні ставки Митного тарифу
України. ( Пункт 1.5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   1.5.2. До товарів, що походять з тих країн або економічних
союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння
або національним режимом, застосовуються пільгові ставки Митного
тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (за
винятком випадків, передбачених пунктом 1.5.3 цієї Інструкції.
( Пункт 1.5.2 в редакції Наказу Держмитслужби N 135 ( z0212-03 )
від 28.02.2003 )
   1.5.3. При митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну
з тих країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, за умови
виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх норм,
установлених відповідними міжнародними угодами, застосовуються
положення міжнародної угоди.
   У разі невиконання правил, установлених відповідною угодою
про вільну торгівлю, а також, якщо товари входять до переліку
виключень з відповідної угоди про вільну торгівлю, до товарів із
зазначених країн застосовуються пільгові ставки ввізного мита.
( Пункт 1.5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   1.5.4. До товарів, що походять з тих країн, які не ввійшли до
переліків країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю та
торговельно-економічні угоди з  наданням  режиму  найбільшого
сприяння або національного режиму, а також до товарів, країна
походження яких не встановлена, застосовуються повні  ставки
Митного тарифу України. ( Пункт 1.5.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   1.6. Країна походження товарів визначається відповідно до
чинного законодавства України. ( Пункт 1.6 в редакції Наказу
Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   1.7. При встановленні в Україні на підставі міжурядових угод
пільгових умов обкладення ввізним митом, у тому числі звільнення
від обкладення митом товарів, які ввозяться та походять з країн, з
якими укладено відповідні міжурядові угоди, порядок визначення
країни походження, подання митним органам  сертифікатів  про
походження,  а  також підтвердження виконання правил "прямого
відвантаження" і "безпосередньої закупівлі" визначається окремими
нормативними документами Державної митної служби України.
   1.8. При ввезенні предметів дитячого асортименту відповідні
ставки ввізного мита зменшуються на 50 відсотків.
   1.9.  Перелік  товарів, які при ввезенні в Україну не
підлягають обкладенню ввізним митом, визначається відповідно до
чинного законодавства. ( Пункт 1.9 в редакції Наказу Державної
митної служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
       2. Нарахування ввізного мита та порядок
         заповнення відповідних граф ВМД
 
   2.1. Нарахування ввізного мита проводиться у графі 47 ВМД та
додаткових аркушів до неї у національній валюті України.
   2.2. Заповнення граф В, С, 47 ВМД здійснюється відповідно до
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації.
( Пункт 2.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 201
( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
   ( Пункт 2.3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
   ( Пункт 2.4 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
   ( Пункт 2.5 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
   ( Пункт 2.6 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
           3. Сплата ввізного мита
 
   3.1. Ввізне мито підлягає сплаті до або на момент здійснення
митного оформлення.
   3.2. Ввізне мито сплачується платниками у національній валюті
України.
   3.3. Ввізне мито сплачується за ставками, що діють на день
подання вантажної митної декларації до митного оформлення.
   3.4. При визначенні митної вартості застосовуються офіційні
курси іноземних валют, визначені Національним банком України на
день подання ВМД до митного оформлення.
   Митна  вартість  визначається  відповідно  до  чинного
законодавства України. ( Абзац другий пункту 3.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від
28.02.2003 )
   3.5. Сплата ввізного мита може  бути  здійснена  шляхом
перерахування суми коштів за безготівковим розрахунком на рахунок
митного органу або внесенням суми зазначених коштів готівкою до
каси митного органу.
   3.6. Сплатою ввізного мита за безготівковим  розрахунком
вважається  надходження коштів на депозитний рахунок митного
органу.
   3.7. Сплата  ввізного  мита може здійснюватися внесенням
авансових сум на рахунок митного органу.
 
       4. Відстрочення та розстрочення сплати
             ввізного мита
 
   Порядок надання відстрочення та розстрочення сплати мита
встановлюється Державною митною службою України.
 
    5. Повернення надміру стягнених сум ввізного мита
 
   Повернення надміру стягнених сум ввізного мита здійснюється в
установленому чинним законодавством порядку.
( Розділ 5 в редакції Наказу Державної митної служби N 299
( z0341-00 ) від 24.05.2000 )
 
     6. Стягнення сум заборгованості ввізного мита
 
   6.1. Сума ввізного мита, не сплаченого в той строк, на який
було надане відстрочення або розстрочення його сплати, а також у
результаті дій, що спричинили його недобір, стягується відповідно
до  чинного  законодавства.  ( Пункт 6.1 в редакції Наказу
Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   6.2. Сума своєчасно не сплаченого мита стягується за весь
час заборгованості бюджету з нарахуванням пені на суму податкового
боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із
розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу
або на день (його частини) погашення, залежно від того, яка з
величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день
прострочення у його сплаті. ( Пункт 6.2 в редакції Наказу
Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
   6.3. Після стягнення належної суми мита на зворотному боці
всіх примірників ВМД робиться відповідний запис із зазначенням
стягненої суми.
 
           7. Заключні положення
 
   При виникненні розбіжностей у тлумаченні  положень  цієї
Інструкції між митними органами і платниками пояснення щодо
застосування цих положень дає Державна митна служба України за
запитами митних органів.
 
                         Додаток 1
                     до Інструкції про порядок
                     справляння ввізного
                     (імпортного) мита
 
    ( Дію Додатку N 1 призупинено на підставі Наказу 
                Державної митної служби
     N 40 ( v0040342-98 ) від 30.01.98 )
     
 
 
   ( Перелік країн, з якими укладено торговельно-економічні
угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного
режиму, затверджений Законом України від 03.04.97 р. N 170/97-ВР
"Про  внесення  змін до деяких законодавчих актів з питань
обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться
на  митну  територію  України"  вилучено на підставі Наказу
Держмитслужби N 135 ( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
 
 
 
   ( Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю,
який затверджено Законом України від 03.04.97 р. N 170/97-ВР "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення
ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну
територію України вилучено на підставі Наказу Держмитслужби N 135
( z0212-03 ) від 28.02.2003 )
 
 
 
       Перелік предметів дитячого асортименту
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування продукції       |Код за УКТЗЕД |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Молоко спеціального призначення для немовлят   |0402 29 11 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби і консерви з м'яса, гомогенізовані для  |       |
|дитячого харчування               |1602 10 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Дитяче харчування, розфасоване для роздрібної  |       |
|торгівлі                     |1901 10 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Овочі, гомогенізовані для дитячого харчування  |2005 10 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Джеми, желе плодово-ягідні, мармелади,      |2007 10 10 00,|
|гомогенізовані для дитячого харчування      |2007 10 91 00,|
|                         |2007 10 99 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Гомогенізовані суміші продуктів для       |2104 10 10 00,|
|дитячого харчування               |2104 10 90 00,|
|                         |2104 20 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Дитячі пелюшки гігієнічні            |4818 40 91 00,|
|                         |4818 40 99 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Одяг для хлопчаків та дівчаток до 42 розміру   |       |
|включно                     | 6101 - 6114 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Панчішно-шкарпеткові вироби до 22 розміру включно|  6115   |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Дитячий одяг та речі до 42 розміру включно    | 6201 - 6212 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Взуття, гетри й аналогічні вироби з довжиною   |       |
|устілки менш як 24 м               | 6401 - 6403 |
------------------------------------------------------------------
(  Перелік предметів дитячого асортименту в редакції Наказу
Державної митної служби N 433 ( z0637-01 ) від 26.06.2001 )
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 201 ( z0317-01 ) від 22.03.2001 )
 
 "Офіційний вісник України", 1997, число 38, стор.250
 Код нормативного акта: 3840/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка