Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 12 листопада 1993 р. N 926
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 144 ( 144-2006-п ) від 15.02.2006 )
 
         Про порядок штучного переривання
         вагітності від 12 до 28 тижнів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити переліки медичних і соціальних показань, за
наявності яких може бути проведено штучне переривання вагітності
від 12 до 28 тижнів (додатки N 1 і 2).
 
   2. Установити, що медичні показання для штучного переривання
вагітності   визначаються   амбулаторно-поліклінічними   чи
стаціонарними закладами охорони здоров'я.
   За наявності медичних показань вагітність переривається на
підставі відповідного висновку лікарсько-консультаційної комісії
лікувально-профілактичного закладу за місцем диспансерного нагляду
хворої жінки.
 
   3. Штучне переривання вагітності від 12 до  28  тижнів
провадиться із додержанням вимог Основ законодавства України про
охорону здоров'я (стаття 43) ( 2801-12 ) щодо згоди об'єктивно
інформованого дієздатного пацієнта на медичне втручання.
   У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворої
жінки є наявною, згода хворої або її законних представників на
медичне втручання не потрібна.
 
   4. За наявності соціальних показань вагітність переривається
на підставі заяви жінки, до якої повинен бути доданий відповідний
документ,  що  підтверджує  необхідність штучного переривання
вагітності.
 
   5. Штучне переривання вагітності від 12 до 28 тижнів може
проводитися за наявності у вагітної жінки захворювань, що не
зазначені у затвердженому цією постановою переліку, але при яких
продовження вагітності та пологи становлять загрозу для здоров'я
або життя вагітної, а також інших соціальних показань, що не
обумовлені переліком, але визнані поважними для вагітної, на
підставі  дозволу постійно діючої  комісії  у  складі,  що
затверджується органами охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
 
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          І. ДОЦЕНКО
 
   Інд.28
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 12 листопада 1993 р. N 926
 
             ПЕРЕЛІК
      медичних показань проведення штучного
     переривання вагітності від 12 до 28 тижнів
 
------------------------------------------------------------------
Рубрики та |            |Форма,   |
підрубрики |  Назва хвороби   |стадія,   | Примітка
Міжнародної |            |ступінь   |
класифікації|            |хвороби   |
IX перегляду|            |      |
------------------------------------------------------------------
 
        Інфекційні та паразитарні хвороби
 
010   |туберкульоз        |всі активні
     |первинна туберкульозна  |форми
     |інфекція         |
011.0 - 9|туберкульоз легенів    |
012.0 - 8|туберкульоз інших органів |
     |дихання          |
013.1 - 9|туберкульоз мозкових   |       013.0 - туберку-
     |оболонок і центральної  |       льозний менінгіт
     |нервової ситеми      |       є протипоказан-
     |             |       ням для перери-
     |             |       вання вагітності
014   |туберкульоз кишечника,  |
     |лімфатичних        |
     |вузлів брижі та очеревини |
015.0 - 9|туберкульоз кісток і   |
     |суглобів         |
016.0 - |             |
-1,4,9  |туберкульоз сечостатевих |
     |органів          |
017.0 - 8|туберкульоз інших органів |       018 - міліарний
     |             |       туберкульоз є
     |             |       протипоказанням
     |             |       для переривання
     |             |       вагітності
     |             |
070.0 - 9|вірусний гепатит     |тяжка форма
     |сифіліс          |
091.0 - 9|ранній сифіліс з клінічни-|
     |ми проявами        |
092.0 - 9|ранній сифіліс прихований |
094.0 - 9|сифіліс нервової системи |
093   |інші форми сифілісу    |
095   |             |
097   |             |
096   |пізній сифіліс прихований |
     |сифіліс резистентний до  |
     |протисифілітичного    |
     |лікування         |
056   |краснуха і контакт із цією|       перші три місяці
     |інфекцією         |       вагітності
     |             |
     |             |
     |ВІЛ-інфікованість або СНІД|
     |цитомегаловірусна інфекція|      при інших гострих
030   |лепра           |      інфекційних захво-
                        рюваннях, перене-
                        сених у ранні
                        строки вагітності,
                        питання про її
                        переривання вирі-
                        шується комісією
                        в кожному окремо-
                        му вмпадку
 
 
             Новоутворення
 
140 - 184|наявність в даний час або |
     |в минулому злоякісних   |
184 - 199|новоутворень усіх     |
     |локалізацій        |
200 - 208|злоякісні новоутворення  |
     |лімфатичної        |
     |та кровотворної тканини  |
 
          Хвороби ендокринної системи
 
242.0 - 9|тиреотоксикоз       |середня і тяжка
     |             |форма
243   |уроджений, набутий    |некомпенсований
     |гіпотиреоз        |
244   |             |
250.0 - 9|цукровий діабет      |тяжка форма
     |цукровий діабет у подружжя|
252.0  |гіперпаратиреоз      |
252.1  |гіпопаратиреоз      |
253.5  |нецукровий діабет     |
255.0,1 |хвороби надниркових залоз |       
3 - 6  |             |       активна фаза або
                         явні залишкові
                         явища після
                         специфічного
                         лікування                   
 
       Хвороби крові та кровотворних органів
 
282.0 - 9|гемолітична анемія    |
283.0 - 9|             |
284.0,8,9|апластична анемія     |
287.0 - 8|пурпура та інші геморагіч-
     ні стани
 
             Психічні розлади
 
     |психози          |
291   |алкогольні психози    |
292   |медикаментозні психози  |
293   |транзиторні психотичні  |
     |стани, що виникають в   |
     |результаті органічних   |
     |захворювань        |
294   |інші психотичні стани   |
     |(хронічні), що виникають |
     |внаслідок органічних   |
     |захворювань        |
295   |шизофренічні психози   |
296   |афективні психози     |
297   |параноїдні стани     |
298   |інші неорганічні психози |
     |             |
     |інші психічні порушення  |
     |             |
300   |невротичні розлади    |
301   |розлади особистості    |
303   |хронічний алкоголізм   |
     |(всі форми)        |
304   |токсикоманії (медикамен- |
     |тозна залежність)     |
317- 319 |розумова відсталість   |
 
      Хвороби нервової системи та органів чуття
 
     |запальні хвороби централь-|
     |ної нервової системи   |
320.0 - 9|бактеріальний менінгіт  |
321   |менінгіт, що спричиняється|
     |іншими збудниками     |
322   |менінгіт нез'ясованої   |
     |етіології         |
323   |енцефаліт, мієліт і    |
     |енцефаломієліт      |
123.1  |цистицеркоз        |
330.0,  |             |
331.6  |спадкові та дегенеративні |
     |хвороби центральної    |
     |нервової системи     |
333, 334 |             |
335.1,2 
     |інші хвороби центральної |
     |нервової системи     |
340   |розсіяний склероз     |усі форми
341   |інші демієлінізуючі хворо-|
     |би центральної нервової  |
     |системи          |
345.0 - 9|епілепсія         | -"-
347   |катаплексія і нарколепсія | -"-
357   |запальна і токсична    | -"-
     |невропатія        |
307.4  |періодична гіперсомнія  |
359.0 - 9|дистрофії м'язів та інші |
     |види міопатій       |
361.0 - 9|відшарування та дефект  |
     |сітківки         |
363   |хоріоретинальні запалення |
364   |хвороби райдужної оболонки|тяжка форма
     |ока            |
365.0 - 9|глаукома         |у будь-якій
     |             |стадії
367   |порушення рефракції та  |тяжка форма або
     |акомодації        |зниження зору,
     |             |яке не підається
     |             |корекції
     |             |окулярами
368.4  |дефекти поля зору     |
     |концентричне звуження поля|
     |зору до 10        |
369.0,1,2|сліпота та зниження зору |
     |(на обидва ока нижче 0,05)|
370,371 |кератит          |тяжка форма
377.3  |неврит зорового нерва   |
386.0 - 9|синдром запаморочення та |
     |інші хвороби вестибулярно-|
     |го апарату        |
387.0,1,2,отосклероз        |всі форми
  8,9 |             |
388.5  |хвороби слухового нерва за|
     |наявності прогресуючого  |
     |зниження слуху      |
389.0 - 9|глухість, глухонімота   |
     | (уроджена)        |
 
          Хвороби системи кровообігу
 
394   |хвороби (вади) мітрального,
     |аортального        |
395   |тристулкового клапана   |
396   |             |
397.0  |             |
     |             |
401 - 405|гіпертонічна хвороба   |II, III стадії
410 - 414|ішемічна хвороба серця  |
415-417, |порушення легеневого   |
428   |кровообігу і       |
     |серцева недостатність   |
     |             |
393, 420 |перикардити        |гострі, підгострі
     |             |хронічні
422   |міокардити        |інфекційно-
     |             |алергічні
421.0 - 9|ендокардити        |
425.0 - 9|кардіоміопатії      |у разі тяжкого
     |             |ураження серця,
     |             |прогресування
     |             |серцевої недос-
     |             |татності, тяжких
     |             |аритмій
     |             |
427.0 - 9|порушення серцевого ритму |у разі тяжкого       
     |             |перебігу, частих       
     |             |пароксизмів,       
     |             |неефективності       
     |             |лікування       
     |             |
441, 442 |аневризма аорти      |
     |             |
444   |емболія і тромбоз артерій |
     |             |
446   |вузликовий периартеріїт і |
     |подібні стани       |
     |             |
745, 746 |уроджені вади серця    |
     |             |
747   |інші уроджені вади системи|
     |кровообігу        |
     |             |
V 15.1, |стани після мітральної  |
 42.2, |комісуротомії із     |
 43.3  |виникненням рестенозу,  |
     |наявністю легеневої    |
     |гіпертензії, загострення |
     |ревматизму;        |
     |після протезування клапа- |
     |нів серця         |
 
           Хвороби органів дихання
 
478.7  |стеноз гортані      |
     |             |
493   |бронхіальна астма     |тяжка форма
     |             |
490 - 516|бронхолегеневі захворю-  |
     |вання, що супроводжуються |
     |прогресуючою дихальною  |
     |недостатністю       |
     |             |
519.1  | стеноз трахеї або бронхів|
 
          Хвороби органів травлення
 
530.3  |звуження і стеноз страво- |які не під-
     |ходу           |даються бужу-
     |             |ванню
     |             |
V 42.8  |штучний стравохід     |
     |             |
531 - 534|виразка шлунка і     |за наявності сте-
     |дванадцятипалої кишки  |нозу та кровотечі
     |             |
550 - 553| грижа черевної порожнини |значні розміри із
     |             |розходженням че-
     |             |ревної стінки
     |             |
555, 556 |неінфекційні ентерити та |
     |коліти із кишковими    |
     |кровотечами        |
     |             |
564.2  |синдром оперованого шлунка|
     |             |
570   |підгостра жовта дистрофія |
     |печінки          |
     |             |
571.0 - 9|хронічні хвороби печінки |
     |та цироз         |
     |             |
574.0 - 9|жовчокам'яна хвороба   |хронічна із
     |             |загостренням
     |             |
572.3  |портальна гіпертензія   |
576.0,2, |інші хвороби жовчних   |
3,5,8  |шляхів          |
     |             |
577.0,1 |хвороби підшлункової   |
     |залози          |
579.0 - 9|порушення всмоктування в |
     |кишечнику         |
 
          Хвороби сечостатевої системи
 
580, 581 |гострий та хронічний   |
     |(загострення)       |
582, 583 |гломерулонефрит      |
     |             |
584, 585,|гостра та хронічна ниркова|
586   |недостатність       |
     |             |
590.0 - 9|інфекція нирок      |з нирковою недо-
     |             |статністю, стій-
     |             |кою гіпертонією,
     |             |інфекція єдиної
     |             |нирки
     |             |
591   |гідронефроз        |двобічний, єдиної
     |             |нирки, уроджений
     |             |
592.0,1,9|сечокам'яна хвороба    |за наявності дво-
     |             |бічних каменів ни-
     |             |рок; камінь єдиної
     |             |нирки; хронічна
     |             |ниркова недостат-
     |             |ність, часті заго-
     |             |стрення калькульо-
     |             |зного пієлонефриту
     |             |
753.1  |полікістоз нирок     |ускладнений хроні-
     |             |чною нирковою не-
     |             |достатністю
     |             |
619.0  |фістули з утягненням жіно-|
     |чих статевих органів і  |
     |стан після операцій з при-|
     |воду їх          |
 
    Ускладнення вагітності, пологів та післяпологового
               періоду
 
630   |міхуровий занесок, у тому |
V 23.1  |числі перенесений раніше |
     |(не менше двох років)   |
     |             |
642.4 - 9|пізній токсикоз вагітнос- |
     |ті, що розвинувся після 20|
     |тижнів вагітності і не  |
     |піддається стаціонарному |
     |лікуванню         |
     |             |
643.1  |надмірне блювання вагіт- |
     |них, яке не припиняється |
     |за стаціонарного лікування|
     |             |
654.0  |уроджені аномалії матки, |
     |подвоєна матка, дворога  |
     |матка           |
     |             |
181   |хоріонепітеліома     |
 
       Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 
694.4  |пухирчатка акантолітична |
 
        Хвороби кістково-м'язової системи та
            сполучної тканини
 
710.0,1 |дифузна хвороба сполучної |
     |тканини          |
     |             |
714   |ревматоїдний артрит та  |
     |інші           |
     |запальні артропатії    |
     |             |
720.0  |анкілозуючий спондиліт  |
     |             |
732.0 -9 |остеохондропатії     |
     |             |
887   |ампутація руки, кисті   |
     |(всієї або чотирьох паль- |
     |ців)           |
     |             |
896, 897 |ампутація ноги, ступні  |
     |(повна)          |
 
            Спадкова патологія
 
740 - 759|рецесивно успадковувані  |
     |синдроми множинних уродже-|
     |них вад розвитку (МУВР) в |
     |сім'ї           |
     |             |
     |пренатально виявлені   |
     |синдроми МУВР і летальні |
     |локальні вади       |
     |             |
758.0 -9 |народження раніше дитини з|
     |хромосомними синдромами  |
     |МУВР           |
     |             |
     |пренатально виявлені   |
     |хромосомні хвороби плоду |
 
            Моногенні хвороби
 
270 - 279|гетерозиготне носійство у |
     |подружжя з усіма ензимопа-|
     |тіями (порушення амінокис-|
     |лотного, вуглеводного,  |
     |мінерального,       |
     |гліколіпідного, глікопро- |
     |теїнового та іншого    |
     |обміну)          |
     |             |
     |домінантно успадковані  |
     |хвороби у одного із    |
     |батьків з високим ступенем|
     |пенетрантності      |
     |             |
286.0 - 9|народження раніше дітей із|
     |хворобами, успадковуваними|
     |зчеплено зі статтю при  |
     |встановленій пренатально |
     |чоловічій статі плоду   |
     |             |
277.3  |амілоїдоз         |
 
          Фізіологічний та інший стан
 
     |стан фізичної незрілості   |
     |організму жінки - неповнолітні|
     |до 18 років          |
     |               |
     |стан загасання функції репро- |
     |дуктивної системи жінки - для |
     |жінок віком після 45 років  |
     |               |
     |стан після оперативного втру- |      показано пере-
     |чання,пов'язаного з вилученням|      ривання вагіт-
     |життєво важливого органа   |      ності протягом
     |(легені або її частки, нирки |      двох років
     |та ін.)            |      після операції
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України             І. ДОЦЕНКО
 
 
                   Додаток N 2
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 12 листопада 1993 р. N 926
 
 
              ПЕРЕЛІК
       соціальних показань, за наявності яких
       може бути проведено штучне переривання
         вагітності від 12 до 28 тижнів
 
   Наявність трьох і більше дітей
   Розлучення під час вагітності
   Смерть чоловіка під час вагітності
   Вагітність внаслідок згвалтування
   Перебування жінки або її чоловіка у місцях позбавлення волі
   Позбавлення жінки батьківських прав
   Наявність у жінки дитини - інваліда
   Тяжке захворювання або травма чоловіка, що зумовили його
   інвалідність під час вагітності дружини
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка