Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про складання і затвердження річних звітів і балансів за 2005 рік

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 639
 
 
        Про складання і затвердження річних
         звітів і балансів за 2005 рік
 
 
   Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня
2005 року N 1205 ( 1205-2005-п ) "Деякі питання щодо підвищення
ефективності  управління  підприємствами  паливно-енергетичного
комплексу", Порядком подання фінансової звітності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419
( 419-2000-п ), на виконання листа Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 р. N 053-455 та з метою своєчасного й якісного
складання і надання річних фінансових звітів Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам і головним бухгалтерам підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства палива
та енергетики України та щодо яких Міністерство здійснює функції з
управління  державними  корпоративними  правами  (далі  -
підприємства):
 
   1.1. Розглянути та затвердити річні фінансові звіти і баланси
підпорядкованих  підприємств з метою надання зведених звітів
Міністерству палива та енергетики не пізніше ніж у 15-денний
термін з дня їх отримання.
 
   1.2. Забезпечити складання та подання Міністерству палива та
енергетики зведених фінансових звітів, "Приміток  до  річної
фінансової  звітності"  та  "Інформації  за  сегментами"  з
використанням Положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку
( z0397-99 ) в обсязі і за формами, встановленими для відповідних
галузей  народного  господарства  (промисловості  будівництва
наукових,  проектних,  постачальних  та інших підприємств) і
відповідних форм власності (державна, колективна) згідно з наказом
Міністерства фінансів  України  від 24 лютого 2000 р. N 37
( z0162-00 ) у терміни, зазначені у додатку.
 
   1.3. Забезпечити  достовірність  звітних  даних,  повноту
відображення  за звітний період усіх господарських операцій,
розрахунків і результатів інвентаризації  товарно-матеріальних
цінностей та приведення оцінки вартості основних засобів до
справедливої вартості під час затвердження та розгляду річних
фінансових звітів і балансів.
 
   1.4. Відрядити до Міністерства палива та енергетики терміном
на чотири дні головних бухгалтерів, начальників фінансових і
планових відділів для здавання річних звітів.
 
   1.5. Рекомендувати  установити винагороди за своєчасне і
якісне складання річних звітів і балансів та здавання їх у
встановлені  терміни  відповідно  до  письмового повідомлення
Мінпаливенерго.
 
   2. Керівникам і головним бухгалтерам національних акціонерних
компаній "Енергетична компанія України" та "Нафтогаз України"
забезпечити складання та подання Міністерству палива та енергетики
зведених  фінансових  звітів, "Приміток до річної фінансової
звітності" та "Інформації за сегментами" в розрізі  галузей
народного господарства і відповідних форм власності у термін
до 2 березня 2006 року.
 
   3. Департаменту  бухгалтерського  обліку  і  звітності
(Лесик Л.С.), Департаменту економічного та фінансового регулювання
ПЕК (Петриковець К.Я.) забезпечити приймання фінансової звітності
від підприємств у встановлені терміни згідно з додатком.
 
   4. Департаменту  бухгалтерського  обліку  і  звітності
(Лесик Л.С.) скласти і надати зведені фінансові звіти і баланси
Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів,  Державному
казначейству та Рахунковій палаті України у визначені  ними
терміни.
 
   5. Адміністративно-господарському департаменту (Непляху Є.Ю.)
забезпечити проживання працівників, які прибуватимуть у відрядженя
для здавання річних звітів.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра Продана Ю.В.
 
 Міністр                         І.Плачков
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики
                   України
                   30.12.2005 N 639
 
 
               ГРАФІК
     подання річної фінансової звітності за 2005 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|  |Підприємства                  |Термін   |
|  |                        |надання  |
|  |                        |звітності |
|  |                        |за 2005 рік|
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|1. |ДП "Кримські генеруючі системи"        |14 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|2. |ДП "Лисичанська ТЕЦ"              |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|3. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"               |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|4. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"             |15 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|5. |ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"            |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|6. |ДП "Криворізька теплоцентраль"         |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|7. |ДП "Вінницькі теплові мережі"         |14 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|8. |Національна енергетична компанія "Укренерго"  |27 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|9. |Національна атомна енергогенеруюча компанія  |27 лютого |
|  |"Енергоатом"                  |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|10. |ДП "Східнокримська ВЕС"            |6 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|11. |ДП "Донузлавська ВЕС"             |6 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|12. |ДП "Дніпровибухпром"              |ЗО січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|13. |Науково-виробниче впроваджувальне державне   |25 січня  |
|  |підприємство "Енергоелектроніка"        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|14. |ДП "Укренерготехцентр"             |24 січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|15. |ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони" |24 січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|16. |ДП "Магніт"                  |2 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|17. |ДП "Науково-виробничий центр          |2 лютого  |
|  |"Укренергоінформатизація"           |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|18. |ДП "Український галузевий науково-інженерний  |2 лютого  |
|  |центр "Укренергодіагностика"          |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|19. |Східний гірничо-збагачувальний комбінат    |21 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|20. |ДП "Придніпровський хімічний завод"      |21 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|21. |ДП "Придніпровський завод кольорових металів" |21 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|22. |ДП "Придніпровський гідрометалургійний завод" |14 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|23. |ДП "Поліхім"                  |8 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|24. |ДП "Смоли"                   |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|25. |Державне науково-виробниче підприємство    |5 лютого  |
|  |"Цирконій"                   |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|26. |Центральне підприємство переробки радіоактивних|4 лютого  |
|  |відходів                    |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|27. |ДП "Медико-технічний центр "МедАтом"      |7 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|28. |ДП "Укрпроменерго"               |8 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|29. |ДП "Екоенергопром"               |2 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|30. |ДП "ТВЕЛ"                   |2 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|31. |ДП з впровадження технічних засобів, що    |24 січня  |
|  |працюють від нетрадиційних джерел "Південне"  |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|32. |Запорізьке державне науково-виробниче     |24 січня  |
|  |підприємство "Система" (ЗП "Система")     |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|33. |Державне підприємство з науково-технічних робіт|25 січня  |
|  |з енергозбереження в електроенергетиці     |2006 р.  |
|  |"Укренергоефективність"            |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|34. |Державне підприємство з впровадження та    |31 січня  |
|  |налагодження засобів електронних вимірювань  |2006 р.  |
|  |"Укренергоналадкавимірювання"         |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|35. |ДП "Науково-дослідний проектний і       |7 лютого  |
|  |впроваджувальний центр організації праці в   |2006 р.  |
|  |енергетиці та енергобудівництві        |      |
|  |"Укренергопраця" (НДПІВЦ "Укренергопраця")   |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|36. |Спеціалізований центр підготовки кадрів    |24 січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|37. |Державний науково-дослідний і         |26 січня  |
|  |проектно-конструкторський інститут інноваційних|2006 р.  |
|  |технологій в енергетиці та енергозбереженні  |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|38. |Південний державно-виробничий впроваджувальний |26 лютого |
|  |центр нетрадиційних джерел енергії "Бояр"   |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|39. |Державне науково-виробниче підприємство    |31 січня  |
|  |"Вітроенергосервіс"              |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|40. |Виробниче конструкторсько-технічне підприємство|2 лютого  |
|  |"Ремтехнологія"                |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|41. |ДП "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і|15 лютого |
|  |геотехнічних досліджень"            |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|42. |ДП "Кримський науково-інженерний центр"    |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|43. |Інженерно-технічний центр підготовки кадрів для|4 лютого  |
|  |атомно енергетики               |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|44. |Державний науково-інженерний центр систем   |2 лютого  |
|  |контролю та аварійного реагування (ДНІЦ СКАР) |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|45. |ДП "Львівське конструкторське бюро"      |4 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|46. |Науково-дослідний інститут теплоенергетики   |2 лютого  |
|  |(НДІТЕ)                    |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|47. |ДП "Зуївська експериментальна теплоцентраль"  |6 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|48. |Донбаське підприємство з пуску, налагодження, |6 лютого  |
|  |удосконалення технології та експлуатації    |2006 р.  |
|  |електростанцій та мереж ДонОРГРЕС)       |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|49. |ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг" |7 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|50. |ЦП "Рівненське дослідне підприємство      |7 лютого  |
|  |"Рівнеелектротехнологія"            |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|51. |ДП "Харківський науково-дослідний інститут   |7 лютого  |
|  |комплексної автоматизації"           |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|52. |ДП "Науково-дослідний та проектний інститут  |2 лютого  |
|  |"Укрдіпрогазоочистка"             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|53. |Державне міжгалузеве науково-технічне     |24 січня  |
|  |підприємство "Центр промислових технологій"  |2006 р.  |
|  |(ДМНТП "Центр промислових технологій")     |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|54. |Виробниче підприємство з механізації та    |25 січня  |
|  |хімічної очистки теплоенергетичного      |2006 р.  |
|  |устаткування "Укркотлоочистка"         |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|55. |Жовтоводське державне управління будівництва  |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|56. |Державний будівельний трест          |10 лютого |
|  |"Славутичатоменергобуд"            |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|57. |ДП "Будівельно-промислова компанія       |9 лютого  |
|  |"Енергоспецбуд"                |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|58. |ДП "Державна будівельно-промислова компанія  |10 лютого |
|  |"Атомспецбуд"                 |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|59. |Смоленське будівельно-монтажне управління   |14 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|60. |ДП "Чорнобильпроменергобуд"          |13 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|61. |ДП "Дніпроенергокомплект"           |2 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|62. |Державне підприємство з комплексної поставки  |1 лютого  |
|  |устаткування "Укренергокомплект"        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|63. |ДП "Машкомплект"                |24 січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|64. |ВАТ "Київський науково-дослідний та      |9 лютого  |
|  |проектно-конструкторський інститут       |2006 р.  |
|  |"Енергопроект"                 |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|65. |ДНДПВТУ "Енергоперспектива"          |13 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|66. |Український науково-дослідний,         |13 лютого |
|  |проектно-вишукувальний та           |2006 р.  |
|  |конструкторсько-технологічний інститут     |      |
|  |"Укрсільенергопроект"             |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|67. |Державний проектно-вишукувальний та      |14 лютого |
|  |науково-дослідний інститут           |2006 р.  |
|  |"Укренергомережпроект"             |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|68. |Український науково-дослідний та        |7 лютого  |
|  |проектно-розвідувальний інститут промислово  |2006 р.  |
|  |технології                   |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|69. |Український проектний і            |6 лютого  |
|  |конструкторсько-технологічний інститут     |2006 р.  |
|  |"Атоменергобудпроект"             |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|70. |ДП "Київський державний інститут вишукувань і |4 лютого  |
|  |досліджень "Енергопроект"           |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|71. |ВАТ "Харківський науково-дослідний та     |5 лютого  |
|  |проектно-конструкторський інститут       |2006 р.  |
|  |"Енергопроект"                 |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|72. |Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий |2 лютого  |
|  |резервно-інвестиційний фонд розвитку      |2006 р.  |
|  |енергетики"                  |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|73. |ЦП "Придніпровське житлово-комунальне     |4 лютого  |
|  |об'єднання"                  |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|74. |ДП "38-й відділ інженерно-технічних частин"  |20 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|75. |Військова частина А-1509            |20 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|76. |ДП "Сенсоркомплект"              |28 січня  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|77. |ДП "Бар'єр"                  |23 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|78. |ДП "Укренерговугілля"             |24 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|79. |Інститут вугільних технологій         |1 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|80. |ДП "Спеціалізований консалтинговий центр"   |20 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|81. |Севастопольський національний університет   |8 лютого  |
|  |ядерної енергії та промисловості        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|82. |ВАТ "Нафтовик"                 |13 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|83. |Штаб воєнізованих газорятувальних частин    |13 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|84. |ДП "Постійно діючі курси підвищення      |13 лютого |
|  |кваліфікації кадрів"              |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|85. |Державне науково-виробниче підприємство фірма |14 лютого |
|  |"Полімермашсервіс"               |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|86. |Державне науково-технічне підприємство "Бурова |14 лютого |
|  |техніка"                    |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|87. |ДП "Термодинамічний центр"           |15 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|88. |ДП "Крок"                   |15 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|89. |ДП "УкрНДІнафтогазінформ"           |15 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|90. |Державний проектний інститут          |16 лютого |
|  |"Укрдіпронафтотранс"              |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|91. |УкрНДІНП "Масма"                |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|92. |Лисичанське управління магістральних      |13 лютого |
|  |нафтопродуктопроводів             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|93. |Кременчуцьке управління магістральних     |13 лютого |
|  |нафтопродуктопроводів             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|94. |Феодосійське підприємство з забезпечення    |13 лютого |
|  |нафтопродуктами                |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|95. |Спеціалізоване управління з ремонту засобів  |13 лютого |
|  |автоматизації систем управління        |2006 р.  |
|  |"Орггазремавтоматика"             |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|96. |Дашавський завод композиційних матеріалів   |15 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|97. |Українське об'єднання з переробки нафти    |15 лютого |
|  |"Укрнафтахімпереробка"             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|98. |ДП "Полтавське управління геофізичних робіт"  |16 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|99. |Львівський державний інститут з проектування  |16 лютого |
|  |нафтопереробних та нафтохімічних підприємств  |2006 р.  |
|  |"Львівдіпронафтохім")             |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|100.|ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та   |16 лютого |
|  |систем якості "Масма-Сепро"          |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|101.|ДП "Лубенське районне управління магістральних |16 лютого |
|  |нафтопродуктів"                |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|102.|ДП "Октан"                   |17 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|103.|Бориспільське підприємство магістральних    |17 лютого |
|  |нафтопродуктопроводів             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|104.|ДП "Газсільбуд"                |17 лютого |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|105.|Державне Львівське будівельно-монтажне     |17 лютого |
|  |управління "Газмашбуд"             |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|106.|ДП "ФОС"                    |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|107.|ДП "Державна нафтогазова інспекція"      |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|108.|ДП "Інтергазбуд"                |9 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|109.|Центр організації, управління і економіки   |9 лютого  |
|  |нафтогазової промисловості (ЦОУЕНГ)      |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|110.|Державне підприємство з газопостачання та   |16 лютого |
|  |газифікації "Лавінцігаз"            |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|111.|Державне підприємство з газопостачання та   |16 лютого |
|  |газифікації "Шумськгаз"            |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|112.|Державне підприємство з газопостачання та   |16 лютого |
|  |газифікації "Підгайцігаз"           |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|113.|Державна виробнича фірма технологічного зв'язку|8 лютого  |
|  |"Укрнафтозв'язок"               |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|114.|Дирекція з організації будівництва       |8 лютого  |
|  |Західноукраїнського нафтомаслозаводу      |2006 р.  |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|115.|ВАТ "Карпатське управління геофізичних робіт" |8 лютого  |
|  |                        |2006 р.  |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка