Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Страница 6необхідним оперативний обмін електронною інформацією між митними
органами. Обмін інформацією необхідний для оперативного проведення
митного оформлення, своєчасного збору й оброблення статистичної та
оперативної  інформації, контролю експортно-імпортних операцій
суб'єктів  господарювання,  актуалізації  нормативно-довідкової
інформації.
 
   1.2. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну
електронною інформацією між митними органами використовується
Специфікація    форматів    електронних    повідомлень
програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів" на рівні митний орган -
Департамент інформаційних технологій та митної статистики (далі -
специфікація),  яка  розробляється  відповідним  підрозділом
Департаменту інформаційних технологій та митної статистики.
 
   1.3. Специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати
типи інформації, що передається, і змінювати їх структуру з
обов'язковим  подальшим  затвердженням  наказом  Держмитслужби
України.
 
   1.4. Все прикладне програмне забезпечення, що розробляється в
митній системі, повинно підтримувати процес обміну електронною
інформацією у форматі повідомлення за цією специфікацією.
 
        2. Формати електронних повідомлень
 
   2.1. Під  форматом  електронного повідомлення для обміну
інформацією між митними органами в ЄАІС Держмитслужби розуміється
певна формалізована структура файла електронного повідомлення, що
має вбудовані засоби контролю цілісності даних при переданні та
унікально  характеризує відправника й одержувача електронного
повідомлення.
 
   2.2. Узагальнену структуру електронного повідомлення  для
передання інформації в ЄАІС Держмитслужби наведено в додатку 1.
 
   2.3. Структура  електронного  повідомлення  уніфікована й
складається із:
   заголовка повідомлення, у якому наводиться інформація про тип
і версію  формату  повідомлення,  відправника  й  одержувача
повідомлення, містяться дані про кількість електронних копій
документів у повідомленні, контрольні дані цілісності пакета тощо;
   даних повідомлення, у яких містяться електронні документи;
   закінчення повідомлення, у якому містяться контрольні дані
про електронне повідомлення.
 
   2.4. У даних повідомлення містяться документи - логічні
елементи інформації.
   Структурно документи поділяються на три частини:
   заголовок документа, у якому наводиться інформація про тип і
версію даних, контрольні дані цілісності документа й інші дані;
   основну частину документа, у якій містяться форми електронних
даних;
   закінчення документа, у якому містяться контрольні дані про
сегмент.
 
   2.5. Форми електронних даних, наведені в основній частині
документа, містять опис і електронну інформацію певних структурних
елементів документа (наприклад, загальний опис вантажної митної
декларації або опис конкретного товару за контрактом). Структурно
форми електронних даних складаються з трьох частин:
   заголовка форми, у якому наводиться інформація про тип і
версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші дані;
   основної частини форми, у якій містяться поля електронних
даних;
   закінчення форми, у якому містяться контрольні дані про форму
й ознаки закінчення форми.
 
   2.6. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею
інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних
даних містить:
   номер поля - ідентифікаційний 4-значний номер поля  для
інтерпретації даних;
   значення поля - символьний рядок змінної довжини (від 1 до
1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля (деякі
поля вимагають використання спеціальних шаблонів заповнення);
   закінчення поля - символ закінчення поля електронних даних.
 
   2.7. Структуру,  опис  форматів  заголовка  й закінчення
повідомлення наведено в додатку 2.
 
   2.8. Структуру, опис  форматів  заголовка  й  закінчення
електронного повідомлення наведено в додатку 3.
 
   2.9. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення форм
електронних даних електронного повідомлення наведено в додатку 4.
 
   2.10. Формати електронних даних, що підтримуються версією
1.07, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних,
наведено в додатку 5.
 
   2.11. Поля електронних даних,  що  використовуються  для
представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля у
форматі С4 (9999), безпосередньо дані у форматі С1...1024 й ознаку
закінчення поля у форматі В1 (символ 02).
 
   2.12. Усі дані в електронному повідомленні, крім символів
закінчення структурних одиниць (документів, форм  і  полів),
наводяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).
 
   2.13. Для опису полів інформації в додатках використовуються
такі позначення:
   С2 - символьне поле довжиною 2 символи;
   С1...1024 - символьне поле  змінної  довжини  (до  1024
символів);
   У1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації;
   N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0-9, "."
і знак);
   99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9);
   ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами;
   АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я);
   ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.
 
          3. Контроль цілісності даних
 
   3.1. Контроль цілісності даних вирішується в ЄАІС у процесі
формування, передання й оброблення повідомлень. Такий контроль
здійснюється  шляхом  звірення  контрольних сум, переданих в
електронному повідомленні й розрахованих за переданими даними під
час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми
рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні,
кількість яких визначається елементом інформації повідомлення:
заголовком повідомлення або документом, формою електронних даних
або будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.
 
   3.2. У додатку 6 наведено функцію розрахунку 32-розрядної
контрольної суми (мова С), яка застосовується для  контролю
цілісності даних в електронному повідомленні.
 
 Начальник Департаменту
 інформаційних технологій та
 митної статистики                   С.А.Копосов
 
 
                   Додаток 1
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні митний
                   орган - Департамент
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
           УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА
          електронного повідомлення
         для передачі інформації в ЄАІС
 
 
   --------------------------------------------------
   | Заголовок  | Дані повідомлення | Закінчення |
   |повідомлення |          |повідомлення |
   --------------------------------------------------
           |         |
     -------------         --------------
     |                     |
     |--------------------------   -----------|
     |Документ 1 | Документ 2 | - - |Документ N|
     ---------------------------   ------------
            |     |
 ----------------------     ------------------------
 |                           |
 |-----------------------------   --------------------|
 |Заголовок| Форма 1 | Форма 2| - - | Форма N|Закінчення|
 |документа|     |    |   |    |документа |
 ------------------------------   ---------------------
            |   |
 -----------------------   ----------------------------
 |                           |
 |--------------------------     -------------------|
 |Заголовок|Поле 1 |Поле 2 | - - - - |Поле N| Закінчення|
 | форми |    |    |     |   |  форми |
 ---------------------------     --------------------
           |   |
      ----------   ---------------
      |              |
      |----------------------------|
      |Номер поля| Дані |Закінчення|
      |     |   |  поля  |
      ------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні митний
                   орган - Департамент
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
             СТРУКТУРА Й ОПИС
         форматів заголовка й закінчення
          електронного повідомлення
 
 
-------------------------------------------------------------------
|Поле|  Формат  |        Опис       | Примітки |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|  |      |Заголовок повідомлення      |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С7 |ААААААА   |Ідентифікаційний напис      |CUSTMSG   |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Версія              |01     |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Ревізія              |07     |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С5 |99999    |Відправник            |Код митного |
|  |      |                 |органу   |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С5 |99999    |Отримувач             |Код митного |
|  |      |                 |органу   |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С8 |ДД/ММ/РР  |Дата формування повідомлення   |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С5 |ГГ:МН    |Час формування повідомлення    |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С15 |      |Резерв              |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума    |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С6 |АААААА   |Початок опису документа      |CMMAIN   |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Версія              |01     |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Ревізія              |00     |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Кількість документів       |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума    |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С4 |9999    |Код документа           |Довідник  |
|  |      |                 |документів |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С1 |9      |Ознака документа         |0 - додання-|
|  |      |                 |модифікація;|
|  |      |                 |1 - вида-  |
|  |      |                 |лення;   |
|  |      |                 |2 - транзит |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С12 |999999999999|Зміщення початку документа від  |      |
|  |      |початку файла           |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума запису|      |
|  |      |про документ           |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|  |      |Закінчення повідомлення      |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С6 |АААААА   |Ідентифікаційний напис      |CMFOOT   |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Загальна кількість документів   |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Загальна кількість        |      |
|  |      |нових/модифікованих документів  |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Загальна кількість видалених   |      |
|  |      |документів            |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С2 |99     |Загальна кількість транзитних   |      |
|  |      |документів            |      |
|----+------------+----------------------------------+------------|
|С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума    |      |
|  |      |закінчення повідомлення      |      |
-------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Поля, виділені фоном, є  описом  документа  й
повторюються  стільки  разів, скільки документів міститься в
повідомленні.
 
 
                   Додаток 3
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні митний
                   орган - Департамент
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
             СТРУКТУРА Й ОПИС
         форматів заголовка й закінчення
          електронного повідомлення
 
 
------------------------------------------------------------------
|Поле|   Формат   |      Опис      | Примітка  |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|  |         |Заголовок документа    |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С6 |АААААА      |Початок документа     |CMDATA    |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С4 |9999       |Код документа       |Довідник   |
|  |         |             |"Документи" |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С2 |99        |Версія документа     |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С2 |99        |Ревізія документа     |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С15 |99999.9999.999999*|Номер документа      |Код митниці, |
|  |         |             |рік у форматі|
|  |         |             |РРРР і номер,|
|  |         |             |присвоєний  |
|  |         |             |митницею   |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С8 |ДД/ММ/РР     |Дата документа      |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С1 |9         |Дія над документом    |0 - Додання -|
|  |         |             |модифікація; |
|  |         |             |1 - Видале- |
|  |         |             |ння;     |
|  |         |             |2 - Транзит |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С5 |99999       |Митний орган транзиту   |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|С12 |999999999999   |32-розрядна контрольна  |       |
|  |         |сума заголовка документа |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|  |         |Закінчення документа   |       |
|----+------------------+--------------------------+-------------|
|B1 |         |Ознака закінчення сегмента|00      |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Спеціальні символи ('.' ';' ':' '/' та інші) не входять у
 формат заповнення поля й наведені в описі тільки для розкриття
 складового коду поля.
 
 
                   Додаток 4
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні митний
                   орган - Департамент
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
             СТРУКТУРА Й ОПИС
         форматів заголовка й закінчення
     форм електронних даних електронного повідомлення
 
 
------------------------------------------------------------------
|Поле|  Формат  |        Опис       | Примітки |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|  |      |Заголовок форми          |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С6 |АААААА   |Заголовок             |CMFORM   |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С4 |9999    |Код форми електронних даних    |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С2 |99     |Версія форми           |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С2 |99     |Ревізія форми           |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С4 |9999    |Порядковий номер форми      |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|  |      |Закінчення форми         |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|В1 |      |Ознака закінчення форми      |01     |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С3 |999     |Кількість полів у формі      |      |
|----+------------+----------------------------------+-----------|
|С12 |999999999999|Контрольна сума форми       |      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні митний
                   орган - Департамент
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
               ФОРМАТИ
    електронних даних, що підтримуються версією 1.07,
        включаючи їх коди, електронні форми
           й поля заповнення даних
 
 
-------------------------------------------------------------------
|ВМД: Документ 0010 версія 1.07                  |
-------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------
|Код форми: 0001 Версія 1.00   |Таблиця "Опис ВМД" WCCD_MAIN  |
|"Опис ВМД"            |                |
|---------------------------------+-------------------------------|
| N |    Опис     |Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації |
|поля|           |розмір|      |          |
|  |           |поля |      |          |
|----+---------------------+------+-----------+-------------------|
|1  |Графа 7: Номер ВМД  |N 9.0 |CCD_07_01 |Довідник "Митні  |
|  |(митниця)      |   |      |установи"     |
|  |           |   |      |DICTION_CUSTOMS  |
|----+---------------------+------+-----------+-------------------|
|2  |Графа 7: Номер ВМД  |N 1.0 |CCD_07_02 |          |
|  |(рік)        |   |      |          |
|----+---------------------+------+-----------+-------------------|
|3  |Графа 7: Номер ВМД  |N 6.0 |CCD_07_03 |          |
|  |(номер)       |   |      |          |
|----+---------------------+------+-----------+-------------------|
|4  |Графа D: Дата    |D 8  |CCD_0D_02 |          |
|  |штампа "Під митним  |   |      |          |
|  |контролем"      |   |      |          |
|----+---------------------+------+-----------+-------------------|
|5  |Графа 1: Тип ВМД   |C 3  |CCD_01_01 |Довідник "Типи   |
|  |(двозначний     |   |      |операцій"     |
|  |символьний код    |   |      |DICTION_OPER_TYPE |
|  |відповідно до    |   |      |          |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка