Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Страница 10|----+------------------------------+------+---------------------|
|51 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати   |N 19.2|cc_13b_01      |
|  |покупця на оплату контейнерів,|   |           |
|  |тари та пакування в гривнях  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|52 |Графа 13 (б) ДМВ в іноземній |N 19.2|cc_13b_cs      |
|  |валюті            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|53 |Графа 13 (б) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_13b_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|54 |Графа 13 (б) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_13b_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|55 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14a_01      |
|  |товарів і послуг: сировина,  |   |           |
|  |матеріали, деталі,      |   |           |
|  |напівфабрикати та інші    |   |           |
|  |комплектуючі вироби в     |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|56 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14a_cs      |
|  |товарів і послуг: сировина,  |   |           |
|  |матеріали, деталі,      |   |           |
|  |напівфабрикати та інші    |   |           |
|  |комплектуючі вироби в гривнях |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|57 |Графа 14 (а) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14a_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|58 |Графа 14 (а) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14a_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|59 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14b_01      |
|  |товарів і послуг: інструменти |   |           |
|  |та інше подібне обладнання  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|60 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14b_cs      |
|  |товарів і послуг: інструменти |   |           |
|  |та інше подібне обладнання  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|61 |Графа 14 (б) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14b_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|62 |Графа 14 (б) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14b_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|63 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14c_01      |
|  |товарів і послуг: матеріали, |   |           |
|  |витрачені під час виробництва |   |           |
|  |товарів, що оцінюються    |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|64 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14c_cs      |
|  |товарів і послуг: матеріали, |   |           |
|  |витрачені під час виробництва |   |           |
|  |товарів, що оцінюються    |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|65 |Графа 14 (в) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14c_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|66 |Графа 14 (в) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14c_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|67 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14d_01      |
|  |товарів і послуг: дизайн,   |   |           |
|  |інженерне та         |   |           |
|  |дослідно-конструкторське   |   |           |
|  |розроблення, креслення,    |   |           |
|  |виконані поза межами території|   |           |
|  |України в гривнях       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|68 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14d_cs      |
|  |товарів і послуг: дизайн,   |   |           |
|  |інженерне та         |   |           |
|  |дослідно-конструкторське   |   |           |
|  |розроблення, креслення,    |   |           |
|  |виконані поза межами території|   |           |
|  |України в іноземній валюті  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|69 |Графа 14 (г) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14d_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|70 |Графа 14 (г) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14d_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|71 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та  |N 19.2|cc_15_01       |
|  |подібні платежі за      |   |           |
|  |використання об'єктів     |   |           |
|  |інтелектуальної власності в  |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|72 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та  |N 19.2|cc_15_cs       |
|  |подібні платежі за      |   |           |
|  |використання об'єктів     |   |           |
|  |інтелектуальної власності в  |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|73 |Графа 15 ДМВ Код валюти    |N 3.0 |cc_15_cr       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|74 |Графа 15 ДМВ Курс перерахунку |N 16.8|cc_15_rt       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|75 |Графа 16 ДМВ Частина доходу  |N 19.2|cc_16_01       |
|  |покупця у гривнях       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|76 |Графа 16 ДМВ Частина доходу  |N 19.2|cc_16_cs       |
|  |покупцяв іноземній валюті   |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|77 |Графа 16 ДМВ Код валюти    |N 3.0 |cc_16_cr       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|78 |Графа 16 ДМВ Курс перерахунку |N 16.8|cc_16_rt       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|79 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17a_01      |
|  |доставку- транспортування у  |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|80 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17a_cs      |
|  |доставку транспортування в  |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|81 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17a_cr      |
|  |доставку транспортування Код |   |           |
|  |валюти            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|82 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17a_rt      |
|  |доставку транспортування Курс |   |           |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|83 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17b_01      |
|  |доставку вантаження,     |   |           |
|  |розвантаження, обробку у   |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|84 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17b_cs      |
|  |доставку вантаження,     |   |           |
|  |розвантаження, обробку в   |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|85 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17b_cr      |
|  |доставку вантаження,     |   |           |
|  |розвантаження, обробку Код  |   |           |
|  |валюти            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|86 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17b_rt      |
|  |доставку - вантаження,    |   |           |
|  |розвантаження, обробку Курс  |   |           |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|87 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17c_01      |
|  |доставку страхування     |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|88 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17c_cs      |
|  |доставку - страхування в   |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|89 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17c_cr      |
|  |доставку страхування Код   |   |           |
|  |валюти            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|90 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17c_rt      |
|  |доставку страхування Курс   |   |           |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|91 |Графа 19 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_19_01       |
|  |монтаж, складення,      |   |           |
|  |налагодження обладнання або  |   |           |
|  |подання технічної допомоги  |   |           |
|  |після ввезення в гривнях   |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|92 |Графа 19 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_19_cs       |
|  |монтаж, складення,      |   |           |
|  |налагодження обладнання або  |   |           |
|  |подання технічної допомоги  |   |           |
|  |після ввезення в іноземній  |   |           |
|  |валюті            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|93 |Графа 19 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_19_cr       |
|  |монтаж, складення,      |   |           |
|  |налагодження обладнання або  |   |           |
|  |подання технічної допомоги  |   |           |
|  |після ввезення Код валюти   |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|94 |Графа 19 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_19_rt       |
|  |монтаж, складення,      |   |           |
|  |налагодження обладнання або  |   |           |
|  |подання технічної допомоги  |   |           |
|  |після ввезення Курс      |   |           |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|95 |Графа 20 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_20a_01      |
|  |доставку з пункту пропуску на |   |           |
|  |кордоні до місця призначення в|   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|96 |Графа 20 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_20a_cs      |
|  |доставку з пункту пропуску на |   |           |
|  |кордоні до місця призначення |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|97 |Графа 20 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_20a_cr      |
|  |доставку з пункту пропуску на |   |           |
|  |кордоні до місця призначення |   |           |
|  |Код валюти          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|98 |Графа 20 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_20a_rt      |
|  |доставку з пункту пропуску на |   |           |
|  |кордоні до місця призначення |   |           |
|  |Курс перерахунку       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|99 |Графа 21 ДМВ Мито, податки та |N 19.2|cc_21_01       |
|  |збори, що сплачуються під час |   |           |
|  |ввезення або продажу товарів у|   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|100 |Графа 21 ДМВ Мито, податки та |N 19.2|cc_21_cs       |
|  |збори, що сплачуються під час |   |           |
|  |ввезення або продажу товарів в|   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|101 |Графа 21 ДМВ Мито, податки та |N 3.0 |cc_21_cr       |
|  |збори, що сплачуються під час |   |           |
|  |ввезення або продажу товарів |   |           |
|  |Код валюти          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|102 |Графа 21 ДМВ Мито, податки та |N 16.8|cc_21_rt       |
|  |збори, що сплачуються під час |   |           |
|  |ввезення або продажу товарів |   |           |
|  |Курс перерахунку       |   |           |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Код форми: 0022              |Таблиця "Опис товарів|
|                     |за ДМВ-1, ДМВ-3"   |
|                     |JDCC1_GOODS     |
|------------------------------------------+---------------------|
| N |       Опис       |Тип і |   Ім'я поля   |
|поля|               |розмір|           |
|  |               | поля |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|1  |Ідентифікатор ДМВ       |C 14 |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|2  |Графа ДМВ "Номер товару"   |N 3.0 |cc_32_01       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|3  |Номер товару за ВМД      |N 3.0 |cc_32_ccd      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|4  |Графа ДМВ "Код товару"    |C 10 |cc_33_01       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|5  |Вага товару за ВМД      |N 16.4|cc_35_01       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|6  |Кількість товару у додаткових |N 20.8|cc_31_cnt      |
|  |одиницях виміру за ВМД    |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|7  |Вартість товару за ВМД    |N 19.2|cc_cost       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|8  |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди в |N 19.2|cc_11b_01      |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|9  |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди у |N 19.2|cc_11b_cs      |
|  |валюті            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|10 |Графа 11(а) ДМВ Валюта угоди |N 3.0 |cc_11b_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|11 |Графа 11(а) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_11b_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|12 |Примітки           |C 2000|cc_11b_note     |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|13 |Графа 12 ДМВ Усього "А",   |N 19.2|cc_12        |
|  |гривень            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|14 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати   |N 19.2|cc_13a_01      |
|  |покупця на оплату комісійних |   |           |
|  |та інших посередницьких послуг|   |           |
|  |в гривнях           |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|15 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати   |N 19.2|cc_13a_cs      |
|  |покупця на оплату комісійних |   |           |
|  |та інших посередницьких послуг|   |           |
|  |в іноземній валюті      |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|16 |Графа 13 (а) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_13a_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|17 |Графа 13 (а) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_13a_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|18 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати   |N 19.2|cc_13b_01      |
|  |покупця на оплату контейнерів,|   |           |
|  |тари та пакування в гривнях  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|19 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати   |N 19.2|cc_13b_cs      |
|  |покупця на оплату контейнерів,|   |           |
|  |тари та пакування в іноземній |   |           |
|  |валюті            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|20 |Графа 13 (б) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_13b_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|21 |Графа 13 (б) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_13b_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|22 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14a_01      |
|  |товарів і послуг: сировина,  |   |           |
|  |матеріали, деталі,      |   |           |
|  |напівфабрикати та інші    |   |           |
|  |комплектуючі вироби в     |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|23 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14a_cs      |
|  |товарів і послуг: сировина,  |   |           |
|  |матеріали, деталі,      |   |           |
|  |напівфабрикати та інші    |   |           |
|  |комплектуючі вироби в гривнях |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|24 |Графа 14 (а) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14a_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|25 |Графа 14 (а) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14a_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|26 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14b_01      |
|  |товарів і послуг: інструменти |   |           |
|  |та інше подібне обладнання  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|27 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14b_cs      |
|  |товарів і послуг: інструменти |   |           |
|  |та інше подібне обладнання  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|28 |Графа 14 (б) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14b_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|29 |Графа 14 (б) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14b_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|30 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14c_01      |
|  |товарів і послуг: матеріали, |   |           |
|  |витрачені під час виробництва |   |           |
|  |товарів, що оцінюються    |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|31 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14c_cs      |
|  |товарів і послуг: матеріали, |   |           |
|  |витрачені під час виробництва |   |           |
|  |товарів, що оцінюються    |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|32 |Графа 14 (в) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14c_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|33 |Графа 14 (в) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14c_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|34 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14d_01      |
|  |товарів і послуг: дизайн,   |   |           |
|  |інженерне та         |   |           |
|  |дослідно-конструкторське   |   |           |
|  |розроблення, креслення,    |   |           |
|  |виконані поза межами території|   |           |
|  |України            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|35 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість   |N 19.2|cc_14d_cs      |
|  |товарів і послуг: дизайн,   |   |           |
|  |інженерне та         |   |           |
|  |дослідно-конструкторське   |   |           |
|  |розроблення, креслення,    |   |           |
|  |виконані поза межами території|   |           |
|  |України            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|36 |Графа 14 (г) ДМВ Код валюти  |N 3.0 |cc_14d_cr      |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|37 |Графа 14 (г) ДМВ Курс     |N 16.8|cc_14d_rt      |
|  |перерахунку          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|38 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та  |N 19.2|cc_15_01       |
|  |подібні платежі за      |   |           |
|  |використання об'єктів     |   |           |
|  |інтелектуальної власності в  |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|39 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та  |N 19.2|cc_15_cs       |
|  |подібні платежі за      |   |           |
|  |використання об'єктів     |   |           |
|  |інтелектуальної власності в  |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|40 |Графа 15 ДМВ Код валюти    |N 3.0 |cc_15_cr       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|41 |Графа 15 ДМВ Курс перерахунку |N 16.8|cc_15_rt       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|42 |Графа 16 ДМВ Частина доходу  |N 19.2|cc_16_01       |
|  |покупця у гривнях       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|43 |Графа 16 ДМВ Частина доходу  |N 19.2|cc_16_cs       |
|  |покупця в іноземній валюті  |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|44 |Графа 16 ДМВ Код валюти    |N 3.0 |cc_16_cr       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|45 |Графа 16 ДМВ Курс перерахунку |N 16.8|cc_16_rt       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|46 |Графа 17 ДМВ Місце доставки  |C 50 |cc_17_01       |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|47 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17a_01      |
|  |доставку - транспортування у |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|48 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17a_cs      |
|  |доставку - транспортування в |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|49 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17a_cr      |
|  |доставку - транспортування  |   |           |
|  |Код валюти          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|50 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17a_rt      |
|  |доставку - транспортування  |   |           |
|  |Курс перерахунку       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|51 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17b_01      |
|  |доставку - вантаження,    |   |           |
|  |розвантаження, обробку у   |   |           |
|  |гривнях            |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|52 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17b_cs      |
|  |доставку - вантаження,    |   |           |
|  |розвантаження, обробку в   |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|53 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17b_cr      |
|  |доставку- вантаження,     |   |           |
|  |розвантаження, обробку    |   |           |
|  |Код валюти          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|54 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17b_rt      |
|  |доставку - вантаження,    |   |           |
|  |розвантаження, обробку    |   |           |
|  |Курс перерахунку       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|55 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17c_01      |
|  |доставку страхування     |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|56 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 19.2|cc_17c_cs      |
|  |доставку - страхування в   |   |           |
|  |іноземній валюті       |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|57 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 3.0 |cc_17c_cr      |
|  |доставку страхування     |   |           |
|  |Код валюти          |   |           |
|----+------------------------------+------+---------------------|
|58 |Графа 17 ДМВ Витрати на    |N 16.8|cc_17c_rt      |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка