Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Страница 1         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2005 N 1162
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Державної митної служби
       N 243 ( v0243342-06 ) від 24.03.2006 }
 
       Про затвердження специфікацій форматів
           електронних повідомлень
 
 
 
   З метою вдосконалення механізму проведення митного оформлення
товарів і транспортних засобів і для забезпечення уніфікації
форматів даних електронних копій  вантажних  митних  декларацій
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Специфікацію форматів електронних повідомлень
програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів" на рівні суб'єкт -
митний орган і Специфікацію форматів електронних повідомлень
програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів" на рівні митний орган -
Департамент інформаційних технологій та митної статистики (далі -
специфікації форматів), що додаються.
 
   2. Начальникові  Департаменту інформаційних технологій та
митної статистики забезпечити:
 
   2.1. Розміщення до 30.11.05:
   на WEB-сервері Держмитслужби України (розділ "Інформаційні
ресурси") - специфікацій форматів;
   на WEB-сервері  Держмитслужби  України в мережі Internet
(розділ "ЄАІС") - Специфікації форматів електронних повідомлень
програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів" на рівні суб'єкт -
митний орган.
 
   2.2. Своєчасну актуалізацію специфікацій форматів у разі
внесення змін до нормативно-правових актів Держмитслужби України,
що стосуються порядку проведення митного оформлення товарів і
транспортних засобів.
 
   2.3. Інформування митних органів, державних і комерційних
підприємств,  що  здійснюють  розроблення  спеціалізованого
програмного забезпечення для потреб суб'єктів господарювання про
зміни, унесені до специфікацій форматів, у строк, що не перевищує
однієї доби після актуалізації цих специфікацій.
 
   2.4. Незалежність   програмно-інформаційного   комплексу
"Автоматизована система митного оформлення товарів і транспортних
засобів" (у реалізації Windows і WEB-версії)  від  форматів
електронних повідомлень, розроблених комерційними підприємствами.
 
   3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 09.04.05 N 275 ( v0275342-05 ) "Про  затвердження
специфікацій форматів обміну даними".
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держмитслужби України
                   25.11.2005 N 1162
 
 
              СПЕЦИФІКАЦІЯ
         форматів електронних повідомлень
        програмно-інформаційного комплексу
      "Автоматизована система митного оформлення
         товарів і транспортних засобів"
         на рівні суб'єкт - митний орган
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Для  розвитку  Єдиної  автоматизованої інформаційної
системи Держмитслужби України є необхідним оперативний обмін
зовнішньоекономічними документами з суб'єктами господарювання,
господарська та зовнішньоекономічна діяльність яких  потребує
переміщення через митний кордон України товарів та транспортних
засобів. Обмін такими документами необхідний для швидкого й
оперативного митного оформлення, своєчасного збору й оброблення
статистичної   та   оперативної   інформації,   контролю
експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання.
 
   1.2. Одним  з  основних завдань  програмно-інформаційного
комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів і
транспортних засобів"  є  ефективне  оброблення  комерційних
додатків - отримання інформації з автоматизованих систем суб'єктів
господарювання, декларантів.
 
   1.3. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну
електронною інформацією між суб'єктами господарювання і митними
органами  використовується  Специфікація  форматів електронних
повідомлень програмно-інформаційного комплексу  "Автоматизована
система митного оформлення товарів і транспортних засобів" на
рівні суб'єкт - митний орган (далі - специфікація), яка підтримує
всі документи, необхідні для проведення митного оформлення.
   Ця специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати типи
електронних копій документів, що передаються, і змінювати їх
структури  з  обов'язковим  подальшим  затвердженням  наказом
Держмитслужби України.
 
      2. Технологія обміну електронною інформацією
 
   2.1. Технологія   обміну   електронною   інформацією
автоматизованої системи митного оформлення товарів і транспортних
засобів передбачає наявність двох суб'єктів (сторін) обміну -
суб'єкта господарювання і митного органу, та об'єкта обміну -
електронного  повідомлення,  яке  містить  електронні  копії
зовнішньоторговельних  документів,  зокрема  вантажні  митні
декларації (у подальшому можливо ліцензії, дозволи, контракти
тощо), діагностичні дані, дані контролю цілісності повідомлення
тощо.
 
   2.2. Обмін електронними повідомленнями на рівні суб'єкт -
митний  орган  здійснюється  шляхом  формування  суб'єктами
господарювання електронного пакета документів, передання його до
митного органу з використанням дискет або електронної пошти,
оброблення  митним  органом  пакета  документів,  формування
електронного пакета повідомлення у відповідь і передання пакета
відповіді суб'єкту господарювання.
   Узагальнену схему технології обміну електронною інформацією
на рівні суб'єкт - митний орган наведено в додатку 1.
 
   2.3. На  сьогодні  найбільш прийнятним є дискетний шлях
передання електронної інформації, оскільки вимагає мінімальних
витрат як з боку суб'єктів господарювання, так і митного органу.
 
   2.4. При подальшому розгортанні відділень електронної пошти в
митних органах, налагодженні взаємодії суб'єктів господарювання з
митними органами за допомогою електронної пошти, розробленні й
впровадженні в митних органах алгоритмів автоматичної обробки
електронних копій документів, що надходять цим каналом зв'язку,
можливий перехід  на  обмін  електронними  повідомленнями  з
використанням електронної пошти.
 
   2.5. Основні положення електронного обміну повідомленнями між
суб'єктом господарювання і митним органом:
   на будь-який  електронний  документ,  переданий суб'єктом
господарювання до митного органу, формується відповідь. Відповідь
митного органу може бути негативною - документ не записаний у
відповідну базу даних через помилки, що не дозволяють надалі його
обробляти, або позитивною - документ пройшов первинну стадію
контролю та успішно записаний у базу даних. При позитивній
відповіді автоматизованої системи митного оформлення товарів і
транспортних засобів документу присвоюється реєстраційний номер
(для вантажної митної декларації, провізної відомості тощо) або
номер контролю (для контрактів, ліцензій, дозволів тощо), який
передається в електронному повідомленні відповіді;
   суб'єкт господарювання в електронному повідомленні самостійно
формує вид документа - новий документ, модифікацію або видалення
раніше переданого документа;
   з розвитком   технологій   автоматизованої   обробки
зовнішньоторговельних документів автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів повинна буде на кожну
зовнішньоекономічну  операцію  (експорт,  імпорт,  транзит)
автоматично  видати  рекомендації:  повна  перевірка вантажу,
перевірка необхідних документів або випуск вантажу.
 
        3. Формати електронних повідомлень
 
   3.1. Під форматами електронних  повідомлень  для  обміну
інформацією з автоматизованою системою митного оформлення товарів
і транспортних засобів розуміється певна формалізована структура
файла електронного повідомлення, що має вбудовані засоби контролю
цілісності даних при передачі й унікально характеризує відправника
й одержувача електронного повідомлення.
 
   3.2. Версією  1.06  специфікації  форматів  електронних
повідомлень передбачені три види повідомлень:
   CSMF -  простий  формат  електронного  повідомлення,  що
застосовується у відповідних автоматизованих додатках і  має
істотні обмеження за типами документів і їх кількістю;
   CCMF - складовий формат електронного повідомлення, який є
базовим для основних комерційних додатків і який відстежується в
автоматизованій системі митного оформлення товарів і транспортних
засобів на основі списків сертифікованого програмного забезпечення
й ліцензійних угод;
   CRMF - формат електронного повідомлення відповіді митниці на
повідомлення CCMF.
 
   3.3. Структура всіх трьох видів електронних  повідомлень
уніфікована й складається із:
   заголовка повідомлення (Head Message), у якому наводиться
інформація про тип і версію формату повідомлення, про відправника
й одержувача повідомлення, а також містяться дані про кількість
електронних копій документів у повідомленні, контрольні дані
цілісності пакета тощо;
   основної частини  повідомлення  (Body  Message),  у якій
містяться сегменти опису електронних копій документів, сегменти
електронних копій та інші сегменти;
   закінчення повідомлення (Foot Message), у якому містяться
контрольні дані про електронне повідомлення.
 
   3.4. В основній частині повідомлення містяться сегменти -
логічні елементи інформації. Сегменти можуть бути двох основних
типів:
   сегменти опису (Info Segment), у яких міститься інформація
про  правила  роботи й інтерпретації електронних документів,
відповідей митних органів та інших даних (у простому форматі
електронного повідомлення CSMF відсутній);
   сегменти даних (Data Segment), у яких містяться електронні
копії документів, відповіді митних органів та інші дані.
 
   3.5. В  електронному повідомленні сегменти опису (за їх
наявності) мають бути розміщені перед сегментами даних (у порядку
розташування від початку повідомлення).
 
   3.6. За своєю структурою сегменти даних поділяються на три
частини:
   заголовок сегмента (Head Data Segment), у якому наводиться
інформація про тип і версію даних, контрольні дані цілісності
сегмента й інші дані;
   основну частину сегмента (Body Data  Segment),  у  якій
містяться форми електронних даних;
   закінчення сегмента (Foot Data Segment), у якому містяться
контрольні дані про сегмент.
 
   3.7. Форми  електронних даних, які містяться в основній
частині сегмента даних, містять опис і електронну інформацію
певних структурних елементів документа (наприклад, загальний опис
вантажної митної декларації або опис конкретного товару згідно з
контрактом).  За  своєю  структурою  форми електронних даних
складаються з трьох частин:
   заголовка форми (Head Form), у якому наводиться інформація
про тип і версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші
дані;
   основної частини форми (Body Form), у якій містяться поля
електронних даних;
   закінчення форми (Foot Form), у якому містяться контрольні
дані про форму й ознаки закінчення форми.
 
   3.8. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею
інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних
даних містить:
   код поля (Field Code) - ідентифікаційний 4-значний номер поля
для інтерпретації даних;
   значення поля (Field Data) - символьний рядок змінної довжини
(від 1 до 1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля
(деякі  поля  вимагають  використання  спеціальних  шаблонів
заповнення);
   закінчення поля (Field End) -  символ  закінчення  поля
електронних даних.
 
   3.9. Узагальнену структуру форматів електронних повідомлень
версії 1.06 наведено в додатку 2.
 
   3.10. Структуру й опис форматів заголовка (Head Message) і
закінчення (Foot Message) електронного повідомлення наведено в
додатку 3.
 
   3.11. Структуру й опис форматів сегмента опису (Info Segment)
електронного повідомлення наведено в додатку 4.
 
   3.12. Структуру й опис форматів заголовка (Head Data Segment)
і закінчення (Foot Data Segment) сегментів даних електронного
повідомлення наведено в додатку 5.
 
   3.13. Структуру й опис форматів заголовка (Head Form) і
закінчення (Foot Form) форм електронних  даних  електронного
повідомлення наведено в додатку 6.
 
   3.14. Формати електронних даних, що підтримуються версією
1.06, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних,
наведено в додатку 7.
 
   3.15. Опис  типів  даних  (Data  type descriptions) для
XML-документа (Extesible Markup Language)  електронної  копії
декларації митної вартості наведено в додатку 8. Опис типів даних
для XML-документа електронної копії листа узгодження наведено в
додатку 9.
 
   3.16. Поля  електронних  даних,  що використовуються для
представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля в
форматі С4 (9999), безпосередньо дані в форматі С1...1024 і ознаку
закінчення поля у форматі В1 (символ 02).
 
   3.17. Усі дані в електронному повідомленні, крім символів
закінчення  структурних  одиниць  (сегментів, форм і полів),
містяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).
 
   3.18. Для опису полів інформації в додатках використовуються
такі позначення:
   С2 - символьне поле довжиною 2 символи;
   С1...1024 -  символьне  поле  змінної  довжини (до 1024
символів);
   У1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації;
   N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0-9, "."
і знак);
   99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9);
   ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами;
   АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я);
   ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.
 
   3.19. Усі файли електронних повідомлень обов'язково повинні
мати розширення ".CMF." Щодо імені файла, то тут немає ніякого
обмеження (крім обмежень операційної системи).
 
          4. Контроль цілісності даних
 
   4.1. Контроль  цілісності  даних  вирішується  спільно
автоматизованою системою митного оформлення товарів і транспортних
засобів та автоматизованою системою декларанта "Митний брокер".
   Основним напрямом  контролю  цілісності даних є контроль
правильності передання електронного повідомлення. Такий контроль
здійснюється  шляхом  звіряння  контрольних сум, переданих в
електронному повідомленні та розрахованих за переданими даними під
час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми
рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні, їх
кількість визначається інформаційним елементом повідомлення -
сегментом даних або сегментом опису, формою електронних даних або
будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.
 
   4.2. У додатку 10 наведено функцію розрахунку 32-розрядної
контрольної суми (мова С), що застосовується  для  контролю
цілісності даних в автоматизованій системі митного оформлення
товарів і транспортних засобів.
 
      5. Інформаційне забезпечення електронного
             обміну даними
 
   5.1. Під  інформаційним забезпеченням електронного обміну
даними розуміється єдина система кодифікації даних, призначена для
зведення  до  мінімуму  непорозумінь,  що  виникають  через
невідповідність  нормативно-довідкової  та  іншої  інформації
учасників обміну.
 
   5.2. В автоматизованій системі митного оформлення товарів і
транспортних засобів використовується встановлена Державною митною
службою України нормативно-довідкова інформація для контролю і
збору даних, а також код суб'єкта господарювання за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або
Державним реєстром фізичних осіб України (ДРФОУ).
 
 Начальник Департаменту
 інформаційних технологій
 та митної статистики                 С.А.Копосов
 
 
                   Додаток 1
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні
                   суб'єкт - митний орган
 
 
            УЗАГАЛЬНЕНА СХЕМА
      технології обміну електронною інформацією
         на рівні суб'єкт - митний орган
 
 
             --------------
             | Електронне |
             |повідомлення|
 ---------------------  | (електронні|  -----------------------
 |   Суб'єкт    |--->| документи):|-->|   Митний орган  |
 |          |  |- CSMF   |  |           |
 |Обробка електронних|  |- CCMF   |  | Обробка електронних |
 |   документів  |  --------------  |   документів:  |
 |          |  --------------  |           |
 |- оформлення;   |  | Електронне |  | - перевірка;    |
 |- формування    |  |повідомлення|  | - запис в базу   |
 | повідомлення;  |<---| (електронна|<--|  даних;      |
 |- обробка відповіді|  | відповідь):|  | - формування    |
 | митного органу  |  |- CRMF   |  |  відповіді     |
 ---------------------  --------------  -----------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Специфікації форматів
                   електронних повідомлень
                   програмно-інформаційного
                   комплексу "Автоматизована
                   система митного оформлення
                   товарів і транспортних
                   засобів" на рівні
                   суб'єкт - митний орган
 
 
           УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА
         форматів електронних повідомлень
              версії 1.06
 
 
       --------------
       |Head Message|
       --------------
 
              ----------------
          --------|Head Segment 1|
          |    ----------------
          |
          |           -------------
          |        -----|Head Form 1|
          |        |  -------------
          |        |         ---------
          |        |       ----|Field 1|
          |        | --------  |  ---------
          |        | |Body |<--|
          | -----------  | |Form 1|  |  ---------
          | | Body  |<--| --------  ----|Field N|
   -----------  | |Segment 1|  |         ---------
   | Body  |<--| -----------  |
   |Message |  |        |  ---------------
   -----------  |        |  |Foot Form 1 |
          |        |  ---------------
          |        |  ---------------
          |        -----|Form N (2..N)|
          |           ---------------
          |
          |    ------------------
          |    |Foot Segment 1 |
          |    ------------------
          |    ------------------
          --------|Segment N (2..N)|
              ------------------
 
       ---------------
       |Foot Message |
       ---------------Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка