Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 /

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
            X сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 567-1/3143 від 07.07.2005
 
 
        Про приватизацію земельних ділянок
       для будівництва і обслуговування жилих
      будинків, господарських будівель і споруд
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 362/3823 ( ra_362023-05 ) від 27.10.2005
    N 65/3156  ( ra0065023-06 ) від 02.02.2006
    N 65-1/3156 ( ra65-1023-06 ) від 02.02.2006 }
 
   Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки
для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд згідно з додатком.
 
   2. Власникам земельних ділянок:
 
   2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 91 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
 
   2.2. Звернутися до Головного управління земельних ресурсів
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації)  стосовно  складання державних актів на право
приватної власності на землю.
 
   2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
 
   3. Попередити власників земельних ділянок, що:
 
   3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено
у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ).
 
   3.2. Площі  земельних  ділянок  будуть  уточнені  після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
 
   4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) виступити
замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок
державних актів у встановленому порядку.
 
   5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками
внести такі зміни та доповнення:
 
   5.1. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" на дев'ятнадцятій сторінці у першій
позиції знизу:
   - у четвертій графі вилучити  слова  "Бутунець  Палагея
Данилівна";
   - у п'ятій графі вилучити букви та цифру "кв.2" ;
   - у сьомій графі вилучити слова "передається у спільну
приватну власність".
 
   5.2. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 05.02.98 N 215 ( ra0215017-98 )"Про передачу
громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
   5.2.1. На п'ятнадцятій сторінці у шостій позиції знизу:
   - у другій графі вилучити слова "Баула Василь Васильович";
   - четверту графу викласти в редакції: "21/36 від 0,1
                      15/36 від 0,1";
 
   5.3. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 05.02.98 N 216 "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  будівництва та
обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
   5.3.1. На п'ятій сторінці у чотирнадцятій позиції:
   - у четвертій графі цифри "0,0422" замінити словами та
цифрами: "79/100 від 0,0469
     11/100 від 0,0469
     1/10 від 0,0469";
   - у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.3.2. На п'ятнадцятій сторінці у третій позиції знизу:
   - у четвертій графі цифри "0,0596" замінити словами та
цифрами: "1/2 від 0,0596
     1/2 від 0,0596";
   - у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.4. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 06.02.98 N 220 "Про передачу громадянам у
приватну власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на п'ятій
сторінці у четвертій позиції:
   - у другій графі слова "Клименченко Віра Титівна" замінити
словами "Гасиняк Віктор Титович";
   - у четвертій графі цифри "0,05" замінити словами та цифрами:
   "3/4 від 0,05
   1/4 від 0,5";
   - у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.5. Визнати таким, що втратив чинність, двадцять перший
пункт рішення Київської міської ради від 21.12.2000 N 122/1099
( ra_122023-00 ) "Про передачу у приватну власність земельних
ділянок  громадянам  для обслуговування житлових будинків та
господарських будівель і для ведення садівництва".
   Договір оренди від 17.07.2001 N 88-6-00022 розірвати за
згодою сторін та зняти із реєстрації.
 
   5.6. У додатку до рішення Київської міської  ради  від
23.12.2003 N 324/1199 ( ra_324023-03 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва  і  обслуговування  жилих  будинків,
господарських будівель і споруд" сьому графу двісті сімдесят
третьої позиції викласти в редакції: "49/200 від 0,0709
                   49/200 від 0,0709
                   51/100 від 0,0709".
 
   5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98
N 65 ( ra0065023-98 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
жилих будинків і господарських будівель":
 
   5.7.1. На п'ятдесят п'ятій сторінці у дванадцятій позиції:
   - у другій графі слова "Лагойда Анисія Марківна" замінити
словами: "Лагойда Олександр Іванович
     Поліщук Марія Іванівна";
   - у четвертій графі цифри "0,0667" замінити словами та
цифрами: "33/100 від 0,0667
     67/200 від 0,0667
     67/200 від 0,0667";
   - у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.7.2. На шістдесят сьомій сторінці у дванадцятій позиції
знизу:
   - у четвертій графі цифри "0,0482" замінити цифрами "0,0559".
   Державний акт N  90-2-05610  від  31.08.2000  зняти  із
реєстрації.
 
   5.7.3. На шістдесят першій сторінці у п'ятій позиції знизу:
   - у четвертій графі цифри "0,095" замінити словами  та
цифрами: "3/4 від 0,095
     1/4 від 0,095";
   - у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   { Пункт 5.7.4 скасовано на підставі Рішення Київміськради
N 65-1/3156 ( ra65-1023-06 ) від 02.02.2006 }
 
   5.7.5. На п'ятдесят дев'ятій сторінці у першій позиції:
   - у четвертій графі цифри "0,0614" замінити словами та
цифрами: "32/100 від 0,0614
     68/100 від 0,0614";
   - у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.7.6. На двадцять третій сторінці у восьмій позиції знизу:
   - у четвертій графі цифри "0,0809" замінити словами та
цифрами: "39/50 від 0,0808
     11/50 від 0,0808";
   - у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
 
   5.7.7. На шістдесят дев'ятій сторінці у шостій позиції знизу:
   - другу графу доповнити словами:
   "Гуменюк Надія Володимирівна
   Лахтадир Світлана Володимирівна";
   - у третій графі вилучити букви та цифру "кв.3";
   - у четвертій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:
   "1/6 від 0,1
   1/3 від 0,1
   1/2 від 0,1";
   - шосту графу доповнити словами "передається у  спільну
часткову власність".
 
   5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-2/217 ( ra16-2023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель":
 
   5.8.1. На дев'ятій сторінці у третій позиції знизу:
   - четверту графу викласти в редакції:
   "Новак Наталія Сергіївна
   Махова Тамара Валентинівна";
   - шосту графу викласти в редакції: "1/2 від 0,0427
                    1/2 від 0,0427";
   - у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
   Державний акт  N  82-2-00630  від  05.09.2000  зняти із
реєстрації.
 
   5.8.2. На п'ятнадцятій сторінці у шостій позиції знизу:
   - у шостій графі цифри "0,0853" замінити словами та цифрами:
   "1/2 від 0,0866
   1/4 від 0,0866
   1/4 від 0,0866";
   - у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову"
 
   5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-4/217 ( ra16-4023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" на п'ятій сторінці у першій позиції
знизу:
   - у четвертій графі слова "Собко Ігор Анатолійович" замінити
словами:
   "Собко Людмила Василівна
   Шумська Інга Ігорівна
   Собко Інна Ігорівна
   Бичківська Ніна Ігорівна"
   та доповнити словами:
   "Чернов Ілля Юрійович
   Чернова Лариса Петрівна
   Чернова Лілія Іллівна";
   - у шостій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:
   "112/500 від 0,1
   88/500 від 0,1
   44/500 від 0,1
   44/500 від 0,1
   44/500 від 0,1
   56/500 від 0,1
   56/500 від 0,1
   56/500 від 0,1";
   - у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
   Державні акти NN 82-2-00543 та 82-2-00544 від 06.09.2000
зняти із реєстрації.
 
   5.10. У  додатку до рішення Київської міської ради від
03.02.2000 N 13/734 ( ra0013023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у п'ятій графі тридцять першої
позиції слова "Принцевський Михайло Іванович" замінити словами
"Кукса Наталія В'ячеславівна".
   Державний акт  N  66-2-03608  від  28.03.2001  зняти із
реєстрації.
 
   5.11. У додатку до рішення Київської міської ради  від
05.07.2001 N 378-2/1354 ( ra78-2023-01 ) "Про передачу громадянам
у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" шосту графу другої позиції
викласти в редакції: "вул. Дзержинського, 8".
 
   { Пункт 5.12 скасовано на підставі Рішення Київміськради
N 65/3156 ( ra0065023-06 ) від 02.02.2006 }
 
   5.13. У додатку до рішення Київської міської ради  від
15.012002 N 224/1658 ( ra0224023-02 ) "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  і
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у
п'ятій графі двадцять четвертої позиції слова "Олексій Гаврилович"
замінити словами "Любов Олександрівна".
 
   5.14. У  додатку до рішення Київської міської ради від
24.10.2002 N 73/233 ( ra_073023-02 ) "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  і
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у
п'ятій графі сімдесят шостої позиції слова "Островська Олена
Макарівна" замінити словами "Островський Валентин Львович".
 
   5.15. У додатку до рішення Київської міської ради  від
10.07.2003 N 659/819 ( ra0659023-03 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва  і  обслуговування  жилих  будинків,
господарських будівель і споруд" у п'ятій графі тридцять четвертої
позиції слово "Олег" замінити словом "Анатолій".
 
   5.16. У додатку до рішення Київської міської ради  від
28.11.2002 N 109/269 ( ra_109023-02 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва  і  обслуговування  жилих  будинків,
господарських будівель і споруд" у п'ятій графі сорок сьомої
позиції слова "Величко Олександра Олександрівна" замінити словами
"Луценко Ганна Миколаївна".
 
   5.17. У  додатку до рішення Київської міської ради від
12.02.2004 N 49/1259 ( ra0049023-04 ) "Про приватизацію земельних
ділянок  для  будівництва  і  обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд":
 
   5.17.1. У сто двадцять п'ятій позиції:
   - у п'ятій графі слова "Петренко Петро Петрович" замінити
словами:
   "Петренко Ганна Яківна
   Петренко Віктор Петрович";
   - сьому графу викласти в редакції: "1/4 від 0,1
                    1/4 від 0,1
                    1/2 від 0,1".
 
   5.17.2. У п'ятій графі триста п'ятдесят другої позиції слово
"Жигінас" замінити словом "Жигинас".
 
   5.18. У додатку до рішення Київської міської ради  від
24.04.2003  N  400-1/560 ( ra00-1023-03 ) "Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд" у шостій графі п'ятдесятої
позиції цифри "85" замінити цифрами "83-85".
 
   5.19. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 26.06.96 N 985 "Про
надання  виробничо-комерційному  підприємству  "Трактор-сервіс"
земельної  ділянки  для  обслуговування  жилого  будинку  та
господарських будівель на вул. Естонській, 94 у Радянському районі
м. Києва".
   Договір оренди від 18.02.97 N 88-5-00013 розірвати за згодою
сторін та зняти із реєстрації.
 
   5.20. У  додатку до рішення Київської міської ради від
24.02.2000 N 32-2/753 ( ra32-2023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у десятій позиції:
   - у  п'ятій  графі  вилучити  слова  "Галеса  Анастасія
Михайлівна";
   - сьому графу викласти в редакції: "0,08";
   - у восьмій графі вилучити слова "передається у спільну
часткову власність".
   Державні акти NN 63-2-00277 та 63-2-00278 від 01.11.2000
зняти із реєстрації.
 
   5.21. У  додатку до рішення Київської міської ради від
15.04.2004 N 185/1395 ( ra0185023-04 ) "Про приватизацію земельних
ділянок  для  будівництва  і  обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд" у п'ятій графі дев'яносто сьомої
позиції  слова  "Марія  Йосипівна"  замінити  словами "Олена
Григорівна".
 
   5.22. У додатку до рішення Київської міської ради  від
30.09.2004 N 521/1931 ( ra0521023-04 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва  і  обслуговування  жилих  будинків,
господарських будівель і споруд" у сімдесят сьомій позиції:
   - у п'ятій графі слова "Смоляр Олексій Юрійович" замінити
словами:
   "Шимонаєва Ірина Олександрівна
   Шимонаєв Віктор Володимирович
   Шимонаєва Євгенія Вікторівна
   Шимонаєва Владислава Вікторівна";
   - у сьомій графі слова та цифри "1/2 від 0,08" замінити
словами та цифрами: "1/8 від 0,08
          1/8 від 0,08
          1/8 від 0,08
          1/8 від 0,08".
 
   5.23. У додатку до рішення Київської міської ради  від
21.10.2004 N 610/2020 ( ra0610023-04 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва  і  обслуговування  жилих  будинків,
господарських будівель і споруд" у п'ятій графі тридцять третьої
позиції слово "Казімуко" замінити словом "Казімко".
 
   5.24. У додатку до рішення Київської міської ради  від
23.12.99 N 160-3/662 ( ra60-3023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" у п'ятій графі сто сорок
восьмої позиції слова "Міліченко Микола Кузьмич" замінити словами
"Веклич Юрій Олексійович".
   Державний акт N  90-2-07854  від  04.04.2001  зняти  із
реєстрації.
 
   5.25. У додатку до рішення Київської міської ради  від
08.11.2001 N 91/1525 ( ra0091023-01 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
 
   5.25.1. У п'ятій графі сімдесят третьої позиції слова "Мацюк
Михайло Миколайович" замінити словами "Міхнюк Ніна Петрівна".
   Державний акт  N  72-2-02104  від  08.08.2002  зняти із
реєстрації.
 
   5.25.2. У п'ятій графі сімдесятої позиції слова "Шкуренко
Оксана Іванівна" замінити словами "Шашко Ксенія Василівна".
 
   5.26. У додатку до розпорядження Київського міського голови
від 14.08.2000 N 509-МГ ( ra0509050-00 ) "Про передачу громадянам
у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у сорок восьмій позиції:
   - у п'ятій графі слова "Козаков Георгій Федорович" замінити
словами:
   "Козаков Валерій Георгійович
   Козаков Володимир Георгійович";
   - у сьомій графі цифри "1/2" замінити цифрами: "1/4
                           1/4".
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань землекористування.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 07.07.2005 N 567-1/3143
 
               ПЕРЕЛІК
     земельних ділянок, які передаються громадянам
            у приватну власність
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Код  |  N і дата  |  N  | Прізвище, ім'я |  Місце розташування  |Передається у | Примітка  |
|п/п|земельних|рішень рад або|справи | та по батькові |   земельних ділянок  |  приватну  |       |
|  | ділянок |  інших   |    | землевласників |             |власність для |       |
|  |     | документів, |    |        |             |будівництва і |       |
|  |     |   які   |    |        |             |обслуговування|       |
|  |     | посвідчують |    |        |             | житлового  |       |
|  |     |  право   |    |        |             |  будинку,  |       |
|  |     | користування |    |        |             |господарських |       |
|  |     | земельними |    |        |             | будівель і |       |
|  |     | ділянками  |    |        |             |споруд (розмір|       |
|  |     |       |    |        |             | частки або |       |
|  |     |       |    |        |             | площа в га) |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|
| 1 |  2  |   3    |  4  |    5    |       6      |   7    |   8   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Голосіївський район                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 7924932 |N 1163 від  |п-1520 |Голєв Петро   |вул.Новокорчуватська, 18 |0,055     |       |
|  |     |31.07.56   |    |Петрович    |             |       |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|
| 2 |79213033 |N 302 від   |п-1863 |Войцехівський  |вул.Тихорєцька, 30/7   |0,0812    |       |
|  |     |22.03.48   |    |Анатолій    |             |       |       |
|  |     |       |    |Петрович    |             |       |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|
| 3 |79172031 |N 691 від   |п-1969 |Коваль Віталій |вул.Трахтемирівська, 2-а |1/4 від 0,06 |передається у|
|  |     |08.07.57   |    |Максимович   |             |       |спільну   |
|  |     |       |    |Ковальчук Тамара|             |1/4 від 0,06 |часткову   |
|  |     |       |    |Максимівна   |             |       |       |
|  |     |       |    |Коник Любов   |             |1/2 від 0,06 |       |
|  |     |       |    |Іванівна    |             |       |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|
| 4 |90107038 |N 640 від   |п-1981 |Ілліна Віра   |вул.Набережно-      |1/4 від 0,05 |передається у|
|  |     |24.04.56   |    |Іванівна    |Корчуватська, 48     |       |спільну   |
|  |     |       |    |Ільїна Валентина|             |1/4 від 0,05 |часткову   |
|  |     |       |    |Іванівна    |             |       |       |
|  |     |       |    |Круглик Лідія  |             |1/4 від 0,05 |       |
|  |     |       |    |Іванівна    |             |       |       |
|  |     |       |    |Дерев'янко Ігор |             |1/4 від 0,05 |       |
|  |     |       |    |Володимирович  |             |       |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|
| 5 |900990034|Арх.дов. від |п-1982 |Нелезенко Іван |вул.Лютнева, 29-а     |0,06     |       |
|  |     |07.12.04 N 860|    |Іванович    |             |       |       |
|---+---------+--------------+-------+----------------+--------------------------+--------------+-------------|

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка