Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга товариства з обмеженою відповідальністю "K-TRADE
LTD" від 02.11.2005 р. N 02/11/05-2п (вх. Тендерної палати України
від 07.11.2005 р. N с-39/11-1) на рішення тендерного комітету
Державного спеціалізованого  підприємства  "Чорнобильська  АЕС"
(далі - Замовник) N 188/171 від 20.10.2005 р. щодо закупівлі
устаткування для  автоматичного  оброблення  інформації,  код
ДК016-97-30.02.1.
 
   Скарга товариства з обмеженою відповідальністю "K-TRADE LTD"
(далі - Скаржник) містить наступні вимоги:
   1) "Розглянути дану скаргу по суті.
   2) Відмінити результати процедури закупівлі за результатами
проведення відкритих торгів, які відбулись на ДСП "Чорнобильська
АЕС" 06.10.2005 року.
   3) Скасувати рішення Тендерного комітету ДСП "Чорнобильська
АЕС" N 188/171 від 20.10.2005 року.
   4) Переможцем процедури закупівлі за результатами проведення
відкритих торгів, які відбулися на ДСП "Чорнобильська  АЕС"
06.10.2005 року, визнати ТОВ "K-TRADE LTD".
   5) Зупинити процедуру закупівлі (02-188-2005) щодо постачання
устаткування для автоматичного оброблення інформації - 30.02.1 до
розгляду скарги по суті і винесення по ній рішення".
 
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга з приводу порушень Замовником процедури закупівлі
без додатків від 02.11.2005 р. N 02/11/05-2п (3 арк.).
 
   Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) Комісією по розгляду
скарг при Тендерній палаті України було направлено запит від
10 листопада 2005 року N с-88/11 до Замовника щодо надання
необхідних матеріалів та документів для розгляду скарги.
 
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Лист ДСП "Чорнобильська АЕС" щодо скарги ТОВ "К-TRADE LTD"
від 18.11.2005 р. N 03-07/2-1794 (1 арк.);
 
   2. Пояснення ДСП "Чорнобильська АЕС" щодо змісту скарги
(2 арк.);
 
   3. Копія тендерної документації на закупівлю устаткування для
автоматичного оброблення інформації від 09.09.2005 р. (16 арк.);
 
   4. Копія протоколу розкриття тендерних пропозицій N 188 від
6 жовтня 2005 р. (4 арк.);
 
   5. Копія  протоколу  оцінки та визначення переможця від
20.10.2005 р. N 188/171 (5 арк.);
 
   6. Копія  повідомлення  щодо  результату  торгів  від
21.10.2005 р. N 03-07/2-1604 (1 арк.);
 
   7. Копія  повідомлення  щодо  результату  торгів  від
21.10.2005 р. N 03-07/2-1605 (1 арк.);
 
   8. Копія договору на постачання товару від 04.11.2005 р.
N 05-0791-2 (4 арк.);
 
   9. Копія тендерної пропозиції компанії ТОВ "К-TRADE LTD" з
додатками (40 арк.);
 
   10. Копія тендерної пропозиції ТОВ "Девіком" з додатками
(34 арк.).
 
   За результатом  розгляду  скарги,  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при
Тендерній палаті України було встановлено наступне.
 
   1. Оголошення N 13085 (КОМ) про проведення відкритих торгів
Замовником  щодо  закупівлі  устаткування  для  автоматичного
оброблення    інформації    було    опубліковано    у
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
від 22.08.2005 р. N 34 (203).
   Згідно роз'яснення  Міністерства  економіки  України  від
05.09.2005 р. N 55-36/2000 ( v55-3665-05 ), якщо процедура
закупівлі розпочата до дати набрання чинності Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових
гарантій захисту фінансових інтересів держави" від 16.06.2005 р.
N 2664 ( 2664-15 ), то вона здійснюється до свого завершення
відповідно до встановленого на день початку процедури закупівлі
порядку. Днем початку процедури закупівлі для відкритих торгів
вважається  день  відправлення для публікації оголошення про
проведення торгів. Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів України щодо додаткових гарантій захисту
фінансових інтересів держави", яким внесено зміни та доповнення до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ), набрав чинності 23 серпня 2005 р.
   Отже, у даному випадку Замовник та учасники відкритих торгів
повинні керуватися Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон) в редакції до
набрання чинності змін, внесених Законом України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій
захисту фінансових інтересів держави" ( 2664-15 ).
 
   2. Відповідно до частини 4 статті 51 Бюджетного кодексу
України  (  2542-14  ) розпорядники бюджетних коштів несуть
відповідальність за  управління  бюджетними  асигнуваннями  і
здійснення  контролю  за  використанням  процедур  та вимог,
встановлених бюджетним законодавством.
   Наказом Міністерства фінансів України "Про порядок укладення
угод щодо надання послуг  (виконання  робіт)  та  придбання
матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких
проводиться за рахунок бюджетних коштів" від 6 квітня 1998 року
N 83 ( z0251-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 квітня 1998 року за N 251/2691 (далі - Наказ), встановлено
обмеження терміну попередньої оплати виділених бюджетних коштів до
одного місяця на цілі, передбачені умовами угод, які укладаються
між  підприємствами,  установами  та організаціями усіх форм
власності та суб'єктами господарювання щодо надання  послуг,
виконання робіт та придбання матеріальних цінностей, оплата яких
проводиться за рахунок державних коштів.
   Замовника торгів,  як  розпорядника  державних  коштів,
зобов'язано Законом ( 1490-14 ) оптимально  та  раціонально
використовувати державні кошти.
   Згідно частини 1 статті 21 Закону ( 1490-14 ) тендерна
документація може містити додаткові умови, необхідні для акцепту
тендерної документації.
   Одним з видів банківської гарантії, згідно Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній
та  іноземних  валютах,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 15 грудня 2004 року N  639
( z0041-05 ), зареєстрованої Міністерством юстиції України від
13.01.2005 р. за N 41/10321 (далі - Положення), є гарантія
повернення авансового платежу.
   Гарантія - відповідно до пункту в) статті 2 розділі В.
"Терміни та загальні положення" Уніфікованих правил Міжнародної
торгівельної палати для гарантій по першої вимозі 1992 року є
самостійна угода, незалежна від основного контракту або тендеру,
незважаючи на те, що посилання на них міститься у її тексті.
   На виконання вимог Наказу ( z0251-98 ) Міністерства фінансів
України Замовник у пункті 2.8 частини 3 "Тендерні дані" та
пункті 3  Анкети підтвердження технічного потенціалу учасника
частини 6 "Зразок (обов'язковий) анкети підтвердження технічного
потенціалу учасника" тендерної документації зобов'язує учасника
торгів, у випадку зазначення у тендерної пропозиції попереднього
фінансування  (авансування)  виконання  умов договору, надати
банківську гарантію повернення авансового платежу.
   Визначення та порядок застосування тендерного забезпечення та
забезпечення виконання договору закріплено у статтях 1, 23, 25
Закону ( 1490-14 ). Визначення та порядок застосування гарантії
повернення авансового платежу закріплено в інших нормах права,
зокрема в Положенні ( z0041-05 ) і Наказі ( z0251-98 ) та
використовується як механізм забезпечення виконання зобов'язань за
державні кошти суб'єктами господарювання.
   Гарантія повернення авансового  платежу  не  є  тотожною
тендерному  забезпеченню  та  забезпеченню виконання договору
закупівлі та застосовується відповідно до вимог законодавства
України окремо.
   У тендерній   пропозиції   товариства   з   обмеженою
відповідальністю "K-TRADE LTD" щодо закупівлі устаткування для
автоматичного оброблення інформації запропоновано розрахунки у
формі авансу в розмірі від 30 до 100 відсотків платежу. Отже,
згідно вимог пункту 2.8 частини 3 "Тендерні дані" та пункту 3
Анкети підтвердження технічного потенціалу учасника частини 6
"Зразок (обов'язковий) анкети підтвердження технічного потенціалу
учасника" тендерної документації ТОВ "K-TRADE LTD" зобов'язано
було з тендерною пропозицією надати гарантію повернення авансового
платежу.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки України в задоволені скарги товариству
з обмеженою відповідальністю "K-TRADE LTD" відмовити.
 
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду скарг
 при Тендерній палаті України              Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка