Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           IX сесія XXIII скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 185/1619 від 27.12.2001
 
 
        Про передачу громадянам у приватну
         власність земельних ділянок для
         обслуговування житлових будинків
           і господарських будівель
 
   { У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
                        Київміськради
    N 306/1740 ( ra0306023-02 ) від 14.03.2002 }
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 324/1199 ( ra_324023-03 ) від 23.12.2003
    N 49/1259 ( ra0049023-04 ) від 12.02.2004 
    N 65-1/3156 ( ra65-1023-06 ) від 02.02.2006 }
 
 
 
   Відповідно до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ),
Декрету   Кабінету  Міністрів України від 26.12.92 N 15-92
( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки
для обслуговування житлових будинків і господарських будівель
згідно з додатком.
 
   2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного
кодексу України ( 561-12 ).
   2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних
ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної
власності на землю.
   2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.
 
   3. Попередити власників земельних ділянок, що:
   3.1. Право приватної власності на земельну ділянку може бути
припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу
України ( 561-12 ).
   3.2. Площі  земельних  ділянок  будуть  уточнені  після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
 
   4. Київському  міському  управлінню  земельних  ресурсів
виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних
ділянок державних актів у встановленому порядку.
 
   5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками
внести такі зміни та доповнення:
   5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 17.02.98 N 327 "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  будівництва та
обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
   5.1. На п'ятій сторінці у першій позиції знизу:
   - у другій графі вилучити слова "Бурий Григорій Антонович;
   - у четвертій графі цифру "0,0527" замінити цифрою "0,0525";
   - у п'ятій графі вилучити слова "передається у спільну
приватну власність".
   5.1.2. На четвертій сторінці у десятій позиції:
   - у другій графі слова: "Фурматенко
               Фурматенко"
замінити словами: "Фуртатенко
          Фуртатенко";
   - третю графу після цифри "48" доповнити буквою "а";
   - у четвертій графі цифру "0,0663" замінити словами та
цифрами:
                         "5/8 від 0,0663
                         1/8 від 0,0663
                         1/8 від 0,0663
                         1/8 від 0,0663";
   - п'яту графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
   5.2. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98
N 65 ( ra0065023-98 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
жилих будинків і господарських будівель":
   5.2.1. На сорок п'ятій сторінці у першій позиції :
   - у четвертій графі цифру "0,0974" замінити словами та
цифрами:
                        "7/18 від 0,0974
                        11/18 від 0,0974";
   - шосту  графу  після слова "приватну" доповнити словом
"часткову".
   5.2.2. На дев'ятнадцятій сторінці у десятій позиції :
   - у другій графі вилучити слова "Дюмін Василь Микитович";
   - у шостій графі вилучити слова "передається у спільну
приватну власність".
   5.2.3. На п'ятдесят сьомій сторінці шосту позицію знизу
визнати такою, що втратила чинність.
   5.2.4. На сьомій сторінці у першій позиції:
   - у четвертій графі цифру "0,0594" замінити словами та
цифрами:
                         "1/2 від 0,0594
                         1/2 від 0,0594";
   - шосту графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
   5.2.5. На одинадцятій сторінці у дев'ятій позиції :
   - у четвертій графі цифру "0,0577" замінити словами та
цифрами:
                         "1/2 від 0,0577
                         1/6 від 0,0577
                         1/3 від 0,0577";
   - шосту графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
   5.3. У додатку до рішення Київської міської  ради  від
12.10.2000 N 33-3/1010 ( ra33-3023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
   - у сьомій графі двадцятої позиції цифру "0,097" замінити
цифрою "0,0877".
   5.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків та
господарських будівель":
   5.4.1. На тринадцятій сторінці у третій позиції:
   у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                          "1/2 від 0,1
                           1/2 від 0,1";
   - сьому графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
   5.4.2. На одинадцятій сторінці першу позицію знизу визнати
такою, що втратила чинність.
   5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 13.05.99
N 238/339 ( ra0238023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і
господарських будівель" на п'ятій сторінці у другій позиції:
   - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                           "2/3 від 0,1
                           1/6 від 0,1
                           1/6 від 0,1";
   - сьому графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
 
   (  Пункт  5.6  втратив  чинність  на  підставі Рішення
Київміськради N 324/1199 ( ra_324023-03 ) від 23.12.2003 )
 
   5.7. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 15.09.97 N 1426 "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" п'ятдесят першу позицію визнати
такою, що втратила чинність.
   5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-4/217 ( ra16-4023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" на третій сторінці у другій позиції
знизу:
   - у п'ятій графі слово "Тимірязівська" замінити  словом
"Тимірязєвська";
   - у шостій графі цифру "0,08" замінити словами та цифрами:
                          "1/3 від 0,08
                          2/3 від 0,08";
   - сьому  графу  після слова "приватну" доповнити словом
"часткову".
   5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 30.03.99
N 190/291 ( ra_190023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" на четвертій сторінці у  восьмій
позиції:
   - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                          "4/10 від 0,1
                          6/10 від 0,1";
   - сьому графу після слова "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
   5.10. У додатку до рішення Київської міської ради  від
22.04.99 N 215/316 ( ra_215023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" на третій сторінці у сьомій
позиції:
   - четверту  графу  доповнити  словами:
                  "Філатова Лілія Олексіївна
                  Гончарова Людмила Олексіївна";
   - у шостій графі цифру "0,0407" замінити словами та цифрами:
                         "1/2 від 0,0764
                         1/4 від 0,0764
                         1/4 від 0,0764";
   - сьому  графу доповнити словами "передається у спільну
часткову власність".
   5.11. У  додатку до рішення Київської міської ради від
24.02.2000 N 32-1/753 ( ra32-1023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
   ( Пункт 5.11.1 відмінено згідно з Рішенням Київміськради
N 49/1259 ( ra0049023-04 ) від 12.02.2004 )
   5.11.2. У шостій графі сто четвертої позиції цифру "11"
замінити цифрою і буквою "11-а".
   5.12. У  додатку до рішення Київської міської ради від
24.02.2000 N 32-4/753 ( ra32-3023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у тридцятій позиції:
   - у  шостій графі слово "Пирогівського" замінити словом
"Пироговського";
   - у сьомій графі слова та цифри:
                           "2/3 від 0,1
                           1/3 від 0,1"
замінити словами та цифрами:
                          "1/2 від 0,09
                          1/2 від 0,09".
   5.13. У  додатку до рішення Київської міської ради від
08.06.2000 N 150-4/871 ( ra50-4023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
   - у сьомій графі дев'ятої позиції слова та цифри:
                         "1/4 від 0,0631
                          3/4 від 0,0631"
замінити словами та цифрами:
                         "1/4 від 0,0856
                         3/4 від 0,0856".
   5.14. У  додатку до рішення Київської міської ради від
08.06.2000 N 150-2/871 ( ra50-2023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
   - у шостій графі сімнадцятої позиції слово "Робоча" замінити
словом "Робітнича".
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
 
 Міський голова                    О.Омельченко
 
                        Додаток
                 до рішення Київської міської ради
                 від 27.12.2001 р. N 185/1619
 
               Перелік
     земельних ділянок, які передаються громадянам
            у приватну власність
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Код  |  N і дата  | N справи | Прізвище, ім'я та по |   Місце   | Передається у  |  Примітка |
|п/п | земельних |  рішення рад |     |батькові землевласників | розташування  |  приватну   |       |
|  | ділянок |  або інших  |     |            |  земельних  | власність для  |       |
|  |      |  документів, |     |            |  ділянок   | обслуговування  |       |
|  |      |    які   |     |            |        |житлового будинку |       |
|  |      |  посвідчують |     |            |        | і господарських |       |
|  |      |   право   |     |            |        |  будівель   |       |
|  |      | користування |     |            |        |(величина частки |       |
|  |      |  земельними  |     |            |        | або площа в га) |       |
|  |      |  ділянками  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 1 |   2   |    3    |  4   |      5      |    6    |    7     |   8   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Голосіївський район                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 79137013 |N 1301 від   | 20838  |Корнієнко Тетяна    |пров.      |0,1        |       |
|  |      |04.10.55    |     |Іванівна        |Майкопський, 8 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 2 | 79137   |N 1301 від   | 20839  |Корнієнко Юрій     |пров.      |0,1        |       |
|  |      |04.10.55    |     |Володимирович      |Майкопський, 6 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 3 | 90072013 |Матеріали інвен-| 20837  |Дудко Оксана      |вул.      |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |Олександрівна      |Підбірна, 14  |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 4 | 90072013 |Матеріали інвен-| 20836  |Войтенко Галина     |вул.      |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |Євгеніївна       |Підпірна, 16  |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 5 | 79318023 |N 529 від    | 20840  |Кіндрат Андрій     |вул.      |0,065       |       |
|  |      |05.07.96    |     |Михайлович       |Койова, 10   |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 6 | 79719   |N 194 від    | 23765  |Кравченко Пелагія    |вул.      |4/6 від 0,1    |передається у|
|  |      |15.02.55    |     |Дмитрівна        |Чабанівська,  |         |спільну   |
|  |      |        |     |Паренюк Катерина    |21-а      |1/6 від 0,1    |часткову   |
|  |      |        |     |Іванівна        |        |         |власність  |
|  |      |        |     |Зоц Євгенія Іванівна  |        |1/6 від 0,1    |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 7 | 79256031 |N 1683 від   | 17376  |Савчук Сергін Іванович |вул.      |0,06       |       |
|  |      |20.12.55    |     |            |Цимбалів Яр,  |         |       |
|  |      |        |     |            |10-б      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 8 | 79249085 |N 1089 від   | 20216  |Онищенко Михайло    |вул.      |0,1        |       |
|  |      |23.04.55    |     |Михайлович       |Новокорчуват-  |         |       |
|  |      |        |     |            |ська, 7     |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 9 | 79249107 |N 640 від    | 20049  |Войцех Наталія     |вул.Квітки-   |2/3 від 0,1    |передається у|
|  |      |24.04.56    |     |Федорівна        |Основ'яненка, 14|1/3 від 0,1    |спільну   |
|  |      |        |     |Дроздюк Катерина    |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |Сергіївна        |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 10 | 79241144 |N 1301 від   | 20053  |Пономаренко Павло    |вул.      |2/3 від 0,1    |передається у|
|  |      |04.10.55    |     |Михайлович       |Ціолковського, 8|1/3 від 0.1    |спільну   |
|  |      |        |     |Пономаренко Марія    |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |Михайлівна       |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 11 | 79185037 |N 305 від    | 19779  |Бабаченко Анатолій   |вул.      |0,08       |       |
|  |      |26.03.48    |     |Карпович        |Тихорецька, 13 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 12 | 79317033 |N 1683 від   | 21322  |Федунов Володимир    |вул.      |0,05       |       |
|  |      |20.12.55    |     |Миколайович       |П'ятигірська, 57|         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 13 | 90133033 |Довідка від   | 21525  |Баула Петро Павлович  |вул.      |0,1        |       |
|  |      |22.10.2001   |     |            |Любомирська, 4 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 14 | 90116042 |Матеріали інвен-| 21523  |Ісаєнко Олег      |вул. Набережно- |0,08       |       |
|  |      |таризації та  |     |Іванович        |Корчуватська, 27|         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Дарницький район                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 90213008 |Матеріали інвен-| 17737  |Калініченко Ганна    |вул.      |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |Свиридівна       |Демидівська, 52 |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 16 | 90030080 |Матеріали інвен-| 16835  |Шелару Людмила     |вул. Гоголя,  |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |Вікторівна       |13-в      |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 17 | 90015047 |Матеріали інвен-| 19699  |Палій Галина Яківна   |вул. Ареф'єва, |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |            |27       |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 18 | 90269005 |Витяг з ПГК   | 17886  |Матвієнко Ольга     |вул. Горького, |0,1        |       |
|  |      |за 1986 - 1988 |     |Андріївна        |56       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 19 | 90237097 |Матеріали інвен-| 19700  |Пінак Роман Юхимович  |вул. Лермонтова,|0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |            |70       |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Дніпровський район                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 66139024 |N 71 від    | 23613  |Кобзар Галина Іванівна |пров. Макаренка,|1/2 від 0,1    |передається у|
|  |      |11.03.46    |     |Петренко Ілона     |5        |         |спільну   |
|  |      |        |     |Валеріївна       |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 21 | 66540036 |Матеріали інвен-| 21789  |Кущ Тетяна       |вул.      |1/2 від 0,1    |передається у|
|  |      |таризації та  |     |Володимирівна      |С.Сагайдака, 92 |1/2 від 0,1    |спільну   |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 22 | 66116007 |N 671 від    | 21520  |Хорошевський Віктор   |вул. Щепкіна,  |1/3 від 0,1    |передається у|
|  |      |25.03.52    |     |Максимович       |18       |1/3 від 0,1    |спільну   |
|  |      |        |     |Хорошевська Олена    |        |1/3 від 0,1    |часткову   |
|  |      |        |     |Георгіївна       |        |         |власність  |
|  |      |        |     |Хорошевська Юлія    |        |         |       |
|  |      |        |     |Вікторівна       |        |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Святошинський район                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 75194005 |Витяг з ПГК   | 17134  |Савченко Тетяна Іванівна|пров. Миру, 1  |1/3 від 0,0613  |передається у|
|  |      |за 1967 - 1971 |     |Штойко Галина Андріївна |        |1/3 від 0,0613  |спільну   |
|  |      |        |     |Чорнолуцька Ольга    |        |1/3 від 0,0613  |часткову   |
|  |      |        |     |Іванівна        |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 24 | 75135010 |N 148/10 від  | 17899  |Лакомська Наталія    |вул. Фадєєва, 23|0,09       |       |
|  |      |16.03.59    |     |Василівна        |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 25 | 75247005 |N 79 від    | 17898  |Варламов Олег      |вул.      |0,0516      |       |
|  |      |14.02.57    |     |Валентинович      |Москворіцька, 5 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 26 | 75135018 |N 491/2 від   | 17544  |Кордонець Марія     |вул. Криленка, |0,07       |       |
|  |      |19.07.51    |     |Михтодівна       |26       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 27 | 75088038 |N 513/6 від   | 19030  |Пархоменко Любов    |вул. Бонч-   |0,0711      |       |
|  |      |12.08.58    |     |Михайлівна       |Бруєвича, 45  |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 28 | 75024008 |N 242 від    | 19032  |Федоренко Людмила    |вул. Юнацька,  |         |       |
|  |      |23.05.47    |     |Іванівна        |1/52      |         |       |
|  |      |        |     |Федоренко Володимир   |        |         |       |
|  |      |        |     |Іванович        |        |         |       |
|  |      |        |     |Сич Тетяна       |        |         |       |
|  |      |        |     |Іванівна        |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 29 | 75344005 |Витяг з ПГК   | 18905  |Кеба Катерина Михайлівна|вул. Миколи   |1/2 від 0,0606  |передається у|
|  |      |за 1967 - 1971 |     |Кеба Ганна Михайлівна  |Трублаїні, 1  |         |спільну   |
|  |      |        |     |            |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 30 | 75247011 |N 3956 від   | 19266  |Мостовий Василь Ілліч  |вул.      |0,0516      |       |
|  |      |12.12.66    |     |            |Москворіцька, 11|         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 31 | 75079013 |N 23 від    | 11968  |Духота Євген      |вул.      |0,07       |       |
|  |      |12.01.50    |     |Станіславович      |Звенигородська, |         |       |
|  |      |        |     |            |23       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 32 | 75196050 |Витяг з ПГК   | 19983  |Сандул Ганна Опанасівна |вул.      |0,1        |       |
|  |      |за 1967 - 1971 |     |            |Миколи     |         |       |
|  |      |        |     |            |Трублаїні, 95  |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 33 | 88092031 |N 673 від    | 21059  |Чугуєва Валентина    |вул. Кирпоноса, |0,0632      |       |
|  |      |25.09.52    |     |Кузьмівна        |7-а       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 34 | 75016024 |N 737 від    | 20703  |Почечуєва Ірина     |пров.      |2/5 від 0,0563  |передається у|
|  |      |26.10.50    |     |Петрівна        |Таращанський, 3 |3/5 від 0,0563  |спільну   |
|  |      |        |     |Хмельницька Олена    |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |Петрівна        |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 35 | 75035010 |N 1301 від   | 20478  |Мазепа Ганна Іванівна  |вул. Лісорубна, |1/2 від 0,0595  |передається у|
|  |      |04.10.55    |     |Іщенко Геннадій     |24       |1/2 від 0,0595  |спільну   |
|  |      |        |     |Миколайович       |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 36 | 75261009 |N 510 від    | 20394  |Моісєєнко Лариса    |вул. С.Єсеніна, |0,0575      |       |
|  |      |01.08.59    |     |Михайлівна       |39       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 37 | 75141014 |N 615/16 від  | 7298  |Рибченко Парасковія   |вул. Купріна, 3 |0,1        |       |
|  |      |20.09.57    |     |Григорівна       |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 38 | 75025009 |N 299 від    | 24017  |Шейко Валентин     |вул. Юнацька,  |0,0545      |       |
|  |      |11.05.50    |     |Валентинович      |2/50      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Солом'янський район                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 72508025 |N 213 від    | 19685  |Пасечник Олена Борисівна|вул.      |0,0921      |       |
|  |      |19.06.01    |     |            |Карла Маркса, 57|         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 40 | 72426006 |N 1092 від   | 19794  |Павлікова Олена     |вул. Яблунева, |0,0833      |       |
|  |      |29.06.54    |     |Михайлівна       |34/23      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 41 | 72529007 |N 483 від    | 27700  |Сідляренко Анастасія  |вул. Мічуріна, 8|0,1        |       |
|  |      |05.12.00    |     |Федорівна        |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 42 | 72514006 |N 225 від    |  6092  |Кравченко Петро     |вул. Шевченка, |0,1        |       |
|  |      |10.04.97    |     |Дмитрович        |120       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 43 | 72517069 |N 285 від    | 19029  |Ткач Борис Григорович  |вул. Радянська, |0,1        |       |
|  |      |21.08.01    |     |            |5-5-а      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 44 | 72538025 |Дов. N 324 від | 18058  |Сидоренко Анатолій   |вул. Ватутіна, |0,0623      |       |
|  |      |11.10.01    |     |Олександрович      |80       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 45 | 72170013 |N 928 від    | 21142  |Осадчук Григорій    |просп.     |0,0379      |       |
|  |      |25.11.49    |     |Іванович        |Червонозоряний, |         |       |
|  |      |        |     |            |63       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 46 | 72153012 |N 279 від    | 21246  |Марухіна Валентина   |вул.      |0,0366      |       |
|  |      |07.04.50    |     |Емануїлівна       |Гайсинська, 18 |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 47 | 72152028 |N 887 від    | 21503  |Доценко Олександр    |вул. А.Головка, |0,0322      |       |
|  |      |01.06.54    |     |Вікторович       |17/1      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 48 | 72538031 |Архівна довідка | 21138  |Войтюк Віра       |вул. Ватутіна, |0,0561      |       |
|  |      |N 265 від    |     |Олександрівна      |111       |         |       |
|  |      |06.12.46    |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 49 | 72418   |N 1048 від   | 21139  |Старова Любов      |вул. Роздільна, |1/8 від 0,0626  |передається у|
|  |      |06.12.46    |     |Євгеніївна       |11       |1/8 від 0,0626  |спільну   |
|  |      |        |     |            |        |6/8 від 0,0626  |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 50 | 6946002  |N 886 від    | 21034  |Щебетун Михайло     |вул. Зелена,  |1/3 від 0,08   |передається у|
|  |      |01.06.54    |     |Юрійович        |47/33      |         |спільну   |
|  |      |        |     |            |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Печерський район                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 82248046 |N 1683 від   | 17414  |Танцилов Валерій    |вул. Чорногір- |0,1        |       |
|  |      |20.12.55    |     |Олексійович       |ська, 16    |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 52 | 82102005 |N 963 від    | 24206  |Светлична Зінаїда    |вул. Мічуріна, |0,1        |       |
|  |      |11.06.57    |     |Василівна        |12       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 53 | 82102006 |N 963 від    | 24208  |Тополова Олена     |вул. Мічуріна, |0,1        |       |
|  |      |11.06.57    |     |Павлівна        |12-а      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 54 | 82102007 |N 963 від    | 24204  |Кошовий Олександр    |вул. Мічуріна, |0,1        |       |
|  |      |11.06.57    |     |Петрович        |14       |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 55 | 82102007 |N 963 від    | 24205  |Поляков Андрій     |вул. Мічуріна, |0,1        |       |
|  |      |11.06.57    |     |Михайлович       |14-а      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 56 | 82294039 |Матеріали інвен-| 24310  |Фатєєва Світлана    |вул. Старонаво- |1/2 від 0,06   |передається у|
|  |      |таризації та  |     |Василівна        |дницька, 23   |1/2 від 0,06   |спільну   |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 57 | 82124020 |Матеріали інвен-| 24311  |Мулюкова Ольга     |вул. Тиха, 4  |0,1        |       |
|  |      |таризації та  |     |Василівна        |        |         |       |
|  |      |матеріали БТІ  |     |            |        |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 58 | 82102040 |N 1163 від   | 22816  |Мачача Любов      |вул. Пирятинсь- |0,1        |       |
|  |      |31.07.56    |     |Миколаївна       |ка, 17     |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Подільський район                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 85210011 |N 1022 від   | 14135  |Блохін Іван Федорович  |вул. Жашківська,|1/3 від 0,0613  |передається у|
|  |      |16.12.55    |     |Блохіна Валентина    |12       |1/3 від 0,0613  |спільну   |
|  |      |        |     |Федорівна        |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |Блохіна Ольга Федорівна |        |1/3 від 0,0613  |власність  |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 60 | 85471001 |N 1089 від   | 23794  |Кучинський Юрій     |вул. Гомельська,|0,0845      |       |
|  |      |23.08.55    |     |Володимирович      |15/9      |         |       |
|----+-----------+----------------+----------+------------------------+----------------+------------------+-------------|
| 61 | 85445012 |N 634 від    | 23795  |Вульс Галина Іванівна  |вул. Паркова, 57|0,0470      |передається у|
|  |      |19.08.55    |     |Кучинська Інна     |        |         |спільну   |
|  |      |        |     |Володимирівна      |        |         |часткову   |
|  |      |        |     |            |        |         |власність  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{  Технічну  помилку  додатку виправлено згідно з Рішеннями
Київміськради  N  306/1740 ( ra0306023-02 ) від 14.03.2002,
N 65-1/3156 ( ra65-1023-06 ) від 02.02.2006 }
 
 Заступник міського голови -               В.Яловий
 секретар Київради
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка