Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової матеріальної допомоги окремим категоріям дітей, молоді, жінок, сімей

     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
 
              Н А К А З
 
 N 248/7 від 22.07.97
   м.Київ
 
 vd970722 vn248/7
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
        України у справах сім'ї, молоді та спорту
     N 797 ( v0797643-06 ) від 15.03.2006 }
 
     Про затвердження Положення про порядок та умови
     надання разової матеріальної допомоги окремим
       категоріям дітей, молоді, жінок, сімей
 
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України від
13 серпня 1993 р. N 648 ( 648-93-п ) "Про соціальні служби для
молоді"  та з метою надання матеріальної допомоги соціально
незахищеним категоріям дітей, молоді, жінок, сімей Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про надання разової матеріальної
допомоги окремим категоріям дітей, молоді, жінок, сімей, що
додається.
   2. Головному  управлінню  у справах молоді (В.К.Радчук),
Українському державному центру соціальних служб  для  молоді
(Р.Г.Драпушко) провести організаційну роботу щодо роз'яснення
даного Положення.
   3. Рекомендувати Республіканському комітету у справах сім'ї
та молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї
та  молоді  обласних,  Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій при затвердженні бюджетів передбачити кошти для
надання разової матеріальної допомоги окремим категоріям дітей,
молоді, жінок, сімей.
   4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Головне
управління у справах молоді (В.К.Радчук), Український державний
центр соціальних служб для молоді (Р.Г.Драпушко).
 
 Міністр                        С.Р.Станік
 
                        Додаток
                  до наказу Міністерства України
                  у справах сім'ї та молоді
                  від 22 липня 1997 р. N 248/7
 
              Положення
    про порядок та умови надання разової матеріальної
    допомоги окремим категоріям дітей, молоді, жінок,
               сімей
 
   Положення розроблено  на  виконання  Закону України "Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
( 2998-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня
1993 р. N 648 ( 648-93-п ) "Про соціальні служби для молоді" та з
метою  надання  матеріальної  допомоги  соціально незахищеним
категоріям дітей, молоді, жінок, сімей, які опинилися в скрутному
матеріальному становищі.
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Разова матеріальна  допомога  (далі  -  матеріальна
допомога) надається окремим категоріям дітей, молоді, жінок,
сімей, які її  потребують.  Матеріальна  допомога  надається
громадянам України (віком до 28 років).
   1.2. Матеріальна допомога надається центрами соціальних служб
для молоді не більше одного разу на рік одній і тій самій особі.
   1.3. Матеріальна допомога може надаватися:
   - інвалідам,  які  потребують  платного  лікування  або
оздоровлення;
   - тяжкохворим  молодим  людям,  які  тимчасово  втратили
працездатність;
   - дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування
батьків;
   - багатодітним молодим сім'ям, які потребують допомоги;
   - молодим людям, які звільнилися з місць позбавлення волі;
   - дітям та молодим людям, які постраждали внаслідок пожежі,
аварії, нещасного випадку тощо.
   1.4. Для розв'язання питання про надання разової матеріальної
допомоги центри соціальних служб для молоді можуть звертатися до
установ,  організацій,  громадських  об'єднань  відповідно до
повноважень, наданих їм постановою Кабінету Міністрів України від
13.08.93 р. N 648 ( 648-93-п ) "Про соціальні служби для молоді".
 
        II. Форма надання разової допомоги
 
   2.1. Матеріальна допомога надається у формі:
   - грошової допомоги;
   - речової допомоги (у вигляді одягу, взуття, частково або
повністю оплачуваних путівок до санаторіїв, талонів на тимчасове
харчування в їдальні, проїзних документів на залізничний та
міжміський транспорт та ін.).
   2.2. Матеріальна допомога (грошова та речова) видається на
суму не більшу як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
на рік.
   2.3. Розмір  і  форма  надання  матеріальної  допомоги
визначається центром соціальних служб для молоді, виходячи з
фінансових можливостей центру та враховуючи матеріальне положення
молодої людини.
 
    III. Порядок надання разової матеріальної допомоги
 
   3.1. Матеріальна допомога дітям, молоді, жінкам та різним
категоріям сімей надається центрами соціальних служб для молоді за
місцем постійного проживання (з підтвердженням цього офіційним
документом).
   3.2. На розгляд подаються такі документи:
   - заява молодої людини або її довіреної особи (батьків,
опікунів, установ чи організацій), в якій зазначені мотиви для
одержання матеріальної допомоги;
   - паспорт чи посвідчення особи;
   - документ,  який  підтверджує  об'єктивність  мотивації
звернення (медична довідка, довідка про склад сім'ї, проживання і
навчання в інтернаті для дітей-сиріт, довідка з установи по
виконанню покарань тощо).
   3.3. Документи реєструються  в  спеціальному  журналі  і
розглядаються спеціальною комісією (створеною згідно з наказом
директора центру) протягом трьох днів з дня подання документів.
   3.4. Остаточне рішення про надання матеріальної допомоги
приймає директор центру соціальних служб для молоді; якщо питання
вирішено позитивно, готується наказ по Центру, який передається на
виконання в  бухгалтерію.  В  іншому  випадку  -  готується
лист-пояснення про причини відмови в матеріальній допомозі.
   3.5. Механізм одержання грошової допомоги
   На виконання наказу про надання грошової допомоги бухгалтерія
відповідного центру соціальних служб для молоді одержує суму
грошової допомоги за чеком у банку, оприходує її в касовій книзі
(про що робиться відповідний запис). Молода людина ставить свій
підпис про одержання грошової допомоги (певної суми) у видатковому
касовому ордері, де зазначається прізвище, ім'я, по батькові, дані
паспорта чи відповідного посвідчення.
   3.6. Механізм одержання речової допомоги
   Бухгалтерія згідно з наказом про надання речової допомоги та
на підставі рахунку-фактури перераховує кошти на придбання одягу,
взуття, путівок, талонів, проїзних документів та іншого торговим
організаціям. Спеціаліст, який відповідає за цей напрям роботи, за
дорученням (яке отримує в бухгалтерії за двома підписами директора
центру та головного бухгалтера) одержує предмети речової допомоги
у відповідній установі за накладною. Одяг, взуття та інші речі
оприходуються у центрі згідно з накладною. Молода людина ставить
свій  підпис  у витратній накладній центру, де зазначається
прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта чи  відповідного
посвідчення.
   3.7. Матеріальна допомога не надається у разі:
   - невідповідності  соціального становища заявника умовам,
передбаченим п. 1.3 розділу I даного Положення;
   - відсутності  вагомого  обгрунтування  мотивів одержання
допомоги, викладених у заяві;
   - неможливості встановити особу заявника, а також постійне
місце проживання.
   3.8. З  метою контролю за наданням разової матеріальної
допомоги в обласних, районних та міських центрах соціальних служб
для молоді зберігається така інформація:
   - заява та відповідні документи до неї;
   - накази щодо надання матеріальної допомоги;
   - фінансові  документи,  які  підтверджують  одержання
матеріальної допомоги заявником (зберігаються постійно).
 
    IV. Фінансове та матеріальне забезпечення разової
           матеріальної допомоги
 
   4.1. Видатки для надання матеріальної допомоги молоді можуть
передбачатися  окремим  рядком  у  кошторисах витрат центрів
соціальних служб для молоді за ст. 18 "Інші витрати" у розмірі до
10 відсотків від загальних витрат, передбачених на утримання
центрів.
   4.2. Для  надання  разової  матеріальної допомоги центри
соціальних служб для молоді протягом року зараховують позабюджетні
надходження  (кошти  з  підприємств, установ та організацій,
молодіжних фондів, недержавних комерційних структур, громадських
об'єднань та громадян) на поточний рахунок "Суми за дорученнями",
стосовно яких ведеться окремий облік.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка