Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            04.11.2004 N 527
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 листопада 2004 р.
                   за N 1443/10042
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 91 ( z0312-06 ) від 16.03.2006 }
 
      Про внесення змін до Положення про порядок
     визначення та формування обов'язкових резервів
            для банків України
 
 
 
   Відповідно до статей 15, 25 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою врегулювання вимог щодо
виконання банками нормативу обов'язкового резервування Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до Положення про порядок визначення та формування
обов'язкових резервів для банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 21.04.2004  N  172
( z0595-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.05.2004 за N 595/9194 (із змінами), такі зміни:
   1.1. У главі 3:
   у пункті 3.2 абзац третій викласти в такій редакції:
   "банк витримав  на  своєму  кореспондентському рахунку в
Національному банку щоденно на початок операційного дня обсяг
коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням
визначеної граничної кількості випадків недотримання щоденних
залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в
окремі дні звітного періоду резервування";
   у пункті 3.8:
   абзац перший після  слова  "подають"  доповнити  словами
"територіальному управлінню";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Територіальне управління  на  третій робочий день після
звітного періоду подає Департаменту монетарної  політики  та
Генеральному департаменту банківського нагляду звіт про залучені
банками кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів
на окремий рахунок у Національному банку відповідно до вимог
нормативно-правових актів  Національного  банку  про  подання
статистичної звітності та цього Положення";
   у пункті 3.13:
   абзац перший після слова "позапланової" доповнити словом
"інспекційної";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Якщо питання дотримання вимог обов'язкового резервування не
перевірялося  під  час  планової  інспекційної перевірки, то
територіальні управління Національного банку можуть ініціювати
перед Генеральним департаментом банківського нагляду призначення
позапланової інспекційної перевірки банку з цього питання за
участю структурних підрозділів, на які покладені функції контролю
за дотриманням банками вищезазначених вимог".
 
   1.2. Додаток 1 після рядка 6 доповнити новим рядком такого
змісту:
   "7. Кількість випадків недорезервування коштів  під  час
контролю за щоденними залишками".
   У зв'язку з цим рядок 7 уважати рядком 8.
 
   2. Департаменту монетарної політики (Н.І. Гребеник) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка