Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про земельну реформу

            П О С Т А Н О В А
         ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            Про земельну реформу
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 10, ст.100 )
 
   
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 
              Постановами ВР
  N 4028-XII ( 4028-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.229 
  N 744/97-ВР від 17.12.97, ВВР, 1998, N 16, ст.78 
  N 1312-XIV ( 1312-14 ) від 17.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.32 
  N 1492-IV ( 1492-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.286 )
 
   ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 )
 
 
   Земельна реформа є складовою частиною економічної реформи,
здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до
ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з
одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а
також у користування підприємствам, установам і організаціям з
метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм
господарювання на землі, формування багатоукладної економіки,
раціонального використання та охорони земель. ( Преамбула в
редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93 )
 
   Верховна Рада  Української  Радянської  Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
 
   1. Оголосити з 15 березня 1991 року всі землі Української РСР
об'єктом земельної реформи.
 
   2. Здійснення земельної реформи покласти на обласні, районні,
міські, селищні і сільські Ради народних депутатів і  Раду
Міністрів Української РСР.
   Доручити Раді Міністрів Української РСР в межах існуючих
штатів вирішити питання про створення відповідного органу для
здійснення земельної реформи.
 
   3. Місцевим Радам народних депутатів,  Раді  Міністрів
Української РСР до 15 березня 1991 року:
   провести інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши
ділянки, що використовуються не за  цільовим  призначенням,
нераціонально або способами, які призводять до зниження родючості
грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення
екологічної обстановки;
   здійснити реєстрацію громадян, які бажають  організувати
селянське (фермерське) господарство, розширити особисте підсобне
господарство, займатися індивідуальним садівництвом, одержати в
користування земельні ділянки для городництва, сінокосіння і
випасання худоби;
   провести облік і аналіз клопотань підприємств, установ,
організацій про надання їм земель для  ведення  підсобного
сільського господарства, колективного садівництва і городництва;
   розглянути обгрунтування потреб у  земельних  ділянках
підприємств, установ і організацій, які за станом на 1 листопада
1990 року мали у користуванні ділянки для сільськогосподарських і
несільськогосподарських цілей.
 
   4. Зобов'язати місцеві Ради народних депутатів:
   на підставі матеріалів інвентаризації земель та відповідно до
статті 27 Земельного кодексу Української РСР ( 561-12 ) вирішити
питання  про  припинення  права  користування  ділянками, що
використовуються не за цільовим призначенням,  з  порушенням
встановлених вимог, а також нераціонально, і передачу їх до складу
земель запасу для наступного надання у першочерговому порядку
громадянам для організації селянських (фермерських) господарств,
ведення  особистого  підсобного  господарства,  садівництва,
городництва;
   з урахуванням потреб у земельних  ділянках  громадян,
підприємств, установ і організацій розробити пропозиції  про
перерозподіл земель у встановленому законом порядку та розглянути
їх на засіданнях постійних депутатських комісій та сесіях Рад
народних депутатів.
 
   5. Передачу земель у приватну та колективну власність, а
також надання їх у користування громадянам,  підприємствам,
установам і організаціям у ході земельної реформи та закріплення
їх прав власності або користування землею здійснювати в порядку,
встановленому Земельним кодексом України ( 561-12 ). ( Пункт 5 в
редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93 )
 
   ( Положення пункту 6 втрачають чинність, як такі, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними) в частині
щодо  втрати  громадянами,  підприємствами,  установами  і
організаціями після закінчення строку оформлення права власності
або  права  користування  землею  раніше  наданого їм права
користування  земельною  ділянкою  на  підставі  Рішення
Конституційного Суду N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 )
6. Встановити, що громадяни, підприємства, установи й організації,
які мають у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення у
дію Земельного кодексу Української РСР, повинні до 15 березня 1994
року оформити право власності або право користування землею. Після
закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування
земельною ділянкою втрачається. ( Пункт 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93; дію пункту 6 продовжено
до 01.01.98 згідно з Постановою ВР N 4028-12 від 24.02.94; дію
пункту 6 продовжено до 01.01.2000 року згідно з Постановою ВР N
744/97-ВР від 17.12.97; дію пункту 6 продовжено до 01.01.2004 року
згідно з Постановою ВР N 1312-XIV ( 1312-14 ) від 17.12.99; дію
пункту 6 продовжено до 01.01.2008 року згідно з Постановою ВР
N 1492-IV ( 1492-15 ) від 17.02.2004 )
 
   7. Раді Міністрів Української РСР:
   виділити відповідні кошти і матеріально-технічні ресурси,
необхідні для проведення земельної реформи;
   забезпечити підготовку у вищих учбових закладах і технікумах
республіки необхідної кількості спеціалістів-землевпорядників з
метою задоволення потреби у них місцевих Рад народних депутатів,
землевпорядних та природоохоронних органів.
 
   8. Доручити комісіям Верховної Ради Української РСР з питань
агропромислового комплексу, з питань відродження і соціального
розвитку села та з питань економічної реформи і управління
народним господарством забезпечити контроль  за  здійсненням
земельної реформи.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 18 грудня 1990 року
     N 563-XII








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка