Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснення

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
   ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
            І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 
               Л И С Т
 
          27.10.2004 N 6-7-1039/656
 
                   Директору приватного
                   орендного підприємства
 
 
           Щодо надання роз'яснення
 
 
   Держземінспекцією розглянуто  Ваше звернення щодо надання
роз'яснень чинного законодавства.  За  результатами  розгляду
повідомляємо наступне.
 
          Щодо невитребуваних паїв.
 
   Згідно із статтею 13 Закону України "Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)" ( 899-15 ) нерозподілені (невитребувані) земельні
ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради
чи районної державної адміністрації можуть передаватися в оренду
для використання за цільовим призначенням на строк до моменту
отримання їх власниками державних актів на право власності на
земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної
ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які
не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляються про
результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій
формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.
 
         Щодо укладання договору оренди
            невитребуваних паїв.
 
   Договір оренди земельної частки (паю) в межах населених
пунктів укладають відповідні сільські, селищні, міські ради, а за
межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
 
       Щодо спадкування земельної частки (паю).
 
   Після смерті орендодавця, що уклав договір оренди земельної
частки (паю), але не отримав державного акта, всі права і
обов'язки по даному договору переходять до спадкоємця орендодавця.
Відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України "Про
оренду землі" ( 161-14 ) перехід права власності на орендовану
земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізації юридичної
особи - орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання
договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
 
     Щодо самовільного зайняття земельної ділянки.
 
   Статтею 1 Закону України  "Про  державний  контроль  за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ) визначено, що
самовільне зайняття земельних ділянок - це будь-які дії особи, які
свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки
чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у
натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право
на неї, та до його  державної  реєстрації.  Приступати  до
використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на
місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та
державної реєстрації забороняється (ст. 125 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ). Право власності на земельну ділянку і право
постійного  користування  земельною  ділянкою  посвідчується
державними актами. Право оренди землі оформляється договором, який
реєструється відповідно до закону (ч. 1 і 2 ст. 126 Земельного
кодексу України). За самовільне  зайняття  земельної  ділянки
статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) передбачена адміністративна відповідальність.
 
    Щодо порядку розірвання договору оренди земельної
       частки (паю) та відшкодування збитків.
 
   Громадяни, що уклали договори оренди земельних часток (паїв),
вправі реалізувати своє право на землю шляхом виділення її в
натурі та одержання державного акта на право власності на землю,
якщо інше не передбачено в договорі. Відтак об'єкт  раніше
укладеного  договору  оренди земельної частки (паю) перестає
існувати. Отже, якщо договір оренди було укладено на підставі
сертифіката на право на земельну частку (пай), але потім, із
виділенням цієї частки в натурі (на місцевості) виготовлено
державний акт на право власності на землю, то має відбутися
припинення зобов'язання угодою  сторін  шляхом  переукладання
договору або припинення зобов'язання у зв'язку з неможливістю
виконання - тобто розірвання договору.
 
   Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.
На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не
допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором
(ч. 2, 3 ст. 31 в редакції Закону України "Про оренду землі"
( 1211-15 ) від 02.10.2003 р.). Слід зазначити, що на вимогу
однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково
розірваний за рішенням суду в  разі  невиконання  сторонами
обов'язків, передбачених  Законом  України "Про оренду землі"
( 161-14 ) та умовами договору, в разі випадкового знищення чи
пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому
договором використанню земельної ділянки, а також з підстав,
визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та іншими
законами України.
 
   У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін
кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування
понесених збитків відповідно до закону (ч. 3 ст. 32 Закону України
"Про оренду землі" ( 161-14 ). При недосягненні між сторонами
згоди щодо відшкодування збитків при розірванні договору оренди
землі, спір вирішується у судовому порядку.
 
   Разом з тим повідомляємо, що роз'яснення Держземінспекції не
є нормативно-правовим актом і носить рекомендаційний характер.
 
 Начальник інспекції                О.М.Нечипоренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка