Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про проведення технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів у Збройних Силах України

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 378 від 02.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 грудня 1996 р.
                   за N 717/1742
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           оборони
    N 560 ( z1154-05 ) від 21.09.2005 )
 
    Про затвердження Положення про проведення технічного
     огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та
        причепів у Збройних Силах України
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
     N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
 
 
 
   Відповідно до вимог Правил проведення державного технічного
огляду автомобілів,  автобусів,  мототранспорту  та  причепів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93
N 141 ( 141-93-п ), і з метою  покращення  технічного стану
транспортних засобів Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про проведення технічного огляду
автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів у Збройних
Силах України, що додається.
   2. Директиву начальника Головного штабу Збройних Сил України
від 23.04.93 N ДГШ-75 скасувати.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
міністра оборони  України з озброєння - начальника Озброєння
Збройних Сил України.
   4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал-лейтенант                    О.Кузьмук
 
                        Затверджено
                     наказом Міністра оборони
                     України  від  02.12.96
                     N 378
 
              Положення
     про проведення технічного огляду автомобілів,
     автобусів,  мототранспорту та причепів  у
           Збройних Силах України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Технічний огляд автомобілів, автобусів, мототранспорту
та причепів (далі - транспортних засобів) поточного використання
проводиться щорічно комісіями з метою виявлення несправностей,
уточнення наявності, належності і підвищення їх технічного стану.
Склад комісії затверджується командирами з'єднань і військових
частин з  обов'язковим  включенням  до  неї  посадових  осіб
автомобільної служби, військової інспекції безпеки дорожнього
руху.  ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міноборони N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
 
   1.2. Технічному огляду підлягають:
   1.2.1. Легкові, вантажні, спеціальні автомобілі, мотоцикли,
моторолери, причепи та напівпричепи - один раз на рік (з 15 жовтня
по 30 листопада).
   1.2.2. Пасажирські   автобуси,   вантажні   автомобілі,
пристосовані для перевезення особового складу та спеціалізовані
автомобілі для перевезення небезпечних вантажів - два рази на рік
(перший огляд з 15 квітня по 30 травня, другий - з 15 жовтня по
30 листопада).
 
   1.3. Технічний  огляд  транспортних  засобів  проводиться
безпосередньо в парках, обладнання яких відповідає вимогам Правил
проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів,
мототранспорту та причепів, затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 26.02.93 N 141 ( 141-93-п ), та дозволяє
здійснити перевірку технічного стану за участю посадових осіб
автомобільної служби та військової інспекції безпеки дорожнього
руху ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
 
       2. Порядок проведення технічного огляду
 
   2.1. Під  час  проведення технічного огляду транспортних
засобів Збройних Сил України командиром підрозділу  подаються
комісії витяг  з  наказу  командира  військової  частини про
закріплення водія за транспортним засобом, паспорт (формуляр) та
технічний талон  транспортного  засобу. У водія перевіряється
наявність посвідчення на право керування транспортним засобом
відповідної категорії, запис у військовому квитку про проходження
допідготовки та перепідготовки і довідка про медичний огляд.
   2.2. Технічний огляд транспортного засобу розпочинається з
перевірки відповідності типу, марки, номерного знака, номерів шасі
(рами), кузова, двигуна, акумуляторних батарей і автошин записам у
паспорті (формулярі) транспортного засобу.
   У разі  виявлення  невідповідності  записам  паспортів
(формулярів) або  підробки  цих  номерів  командиром  частини
призначається адміністративне розслідування.
   2.3. Технічний стан і  обладнання  транспортних  засобів
перевіряється на відповідність вимогам законодавства, правил, норм
і стандартів щодо безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього
середовища.
   На спеціальних автомобілях додатково перевіряється наявність
передбаченого обладнання,  спеціальних  світлових  та звукових
сигналів, кольорографічного пофарбування і написів.
   Технічний стан причепів та напівпричепів перевіряється у
складі автопоїздів.
   2.4. Справним   вважається   повністю   укомплектований
транспортний засіб, який має задовільний зовнішній вигляд  і
технічний стан якого відповідає вимогам законодавства, правил,
норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та
охорони навколишнього середовища.
   2.5. У паспорті (формулярі) справного транспортного засобу
головою комісії  робиться  запис  "Техогляд  проведено", який
посвідчується його підписом та гербовою печаткою.
   На кожний транспортний засіб, що пройшов технічний огляд,
видається технічний талон встановленого зразка, в якому начальник
військової інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону робить
відповідні відмітки і посвідчує їх своїм підписом і печаткою.
( Абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міноборони N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
   2.6. Якщо  транспортний  засіб  визнано несправним, його
експлуатація забороняється, номерний знак знімається до усунення
несправностей і повторного технічного огляду. Відмітки в паспорті
(формулярі) не робляться, технічний талон транспортного засобу не
видається.
   2.7. Експлуатація транспортного засобу без технічного талона
та помітки в паспорті (формулярі) про проходження технічного
огляду забороняється. У разі втрати технічного талона дублікат
видається військовою інспекцією безпеки дорожнього руху гарнізону
після додаткової перевірки технічного стану транспортного засобу.
Експлуатація транспортних засобів, що не пройшли технічний огляд у
встановлені строки, забороняється, номерний знак знімається.
   При неможливості  подання  транспортного засобу на місце
технічного огляду (через несправності та з інших причин)  у
встановлений строк,  заступник командира військової частини з
озброєння (начальник автомобільної служби) повинен подати голові
комісії письмову заявку та підтверджуючі документи (акт технічного
стану, наряд, витяг з наряду  тощо).  Технічний  огляд  цих
транспортних засобів проводиться в строки, узгоджені з головою
комісії.
( Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
 
     3. Узагальнення результатів технічного огляду
 
   3.1. Результати технічного  огляду  транспортних  засобів
військової частини оформлюються актом, зразок якого додається.
   3.2. Акт технічного огляду транспортного засобу, зразок якого
додається, оформлюється  у  тому  випадку, якщо він технічно
несправний. Копія акта видається командиру військової частини для
прийняття рішення.
   3.3. Дані про технічний стан  транспортних  засобів  за
результатами технічного огляду за військову частину, з'єднання,
об'єднання, військовий    округ    (оперативно-територіальне
командування), вид Збройних Сил України аналізується відповідними
начальниками автомобільної (автобронетанкової, автомобільної та
електрогазової) служби та служби безпеки дорожнього руху з метою
визначення коефіцієнта технічної готовності, причин незадовільного
технічного стану транспортних засобів та вживання заходів для їх
усунення.
   3.4. Результати  технічного  огляду  транспортних засобів
узагальнюються, оформлюються  наказом  і  доповідаються  за
підпорядкуванням.
 
                      Додаток N 1
                до п.3.1. Положення, затвердженого
                наказом Міністра оборони України
                від 02.12.96 N 378
 
                Акт
       технічного огляду транспортних засобів
            Збройних Сил України
 
         "___" _________________ 199_ р.
   Комісія у складі: голови комісії (представник військової
інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону)_____________________;
          (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
   членів комісії ______________________________________________
          (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
провела технічний огляд транспортних засобів військової частини
_______________________
   Під час технічного огляду встановлено:
   1. Подано на технічний огляд ________________________________
                      (кількість)
 -----------------------------------------------------------------
 | N |Тип та |Но- |   Номер   |Рік|Висновок про|Номер тех- |
 |з/п|марка |мер-|-----------------|ви-|проходження |нічного та-|
 |  |транс- |ний |двиг.|шасі|кузова|пу-|технічного |лона транс-|
 |  |портно-|знак|   |  |   |ску|огляду   |портного  |
 |  |го за- |  |   |  |   |  |      |засобу   |
 |  |собу  |  |   |  |   |  |      |      |
 |---+-------+----+-----+----+------+---+------------+-----------|
 | 1 |  2  | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 |   8   |   9   |
 -----------------------------------------------------------------
   Пройшли технічний огляд _____________________________________
                     (кількість)
   Не пройшли технічний огляд __________________________________
                     (кількість)
   у тому числі з причини:
   поточного ремонту ___________________________________________
                     (кількість)
   середнього ремонту __________________________________________
                     (кількість)
   капітального ремонту ________________________________________
                     (кількість)
   невідповідність вимогам ПДР _________________________________
                     (кількість)
   З кількості транспортних засобів, які не відповідали вимогам
правил дорожнього  руху,  виявлено  з  підвищеною токсичністю
відпрацьованих газів (димністю) ___________________________ од., з
несправним спідометровим обладнанням _________________________ од.
 
   2. Не подано на технічний огляд _____________________ од.
 -----------------------------------------------------------------
 | N |Тип |Мо- |Номе-|Причини неподання |Відмітка про здавання |
 |з/п|тран.|дель|рний |на технічний огляд|технічного талона тран-|
 |  |засо-|  |знак |         |спортного засобу    |
 |  |бу  |  |   |         |            |
 |---+-----+----+-----+------------------+-----------------------|
 | 1 | 2 | 3 | 4 |     5    |      6      |
 -----------------------------------------------------------------
                   "___" _______________ 199_ р.
   Голова     _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
   Члени комісії: _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
          _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
          _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
Начальник автомобільної служби військової частини ________________
                        (військова частина)
__________________  __________________   _____________________
(військове звання)     (підпис)        (прізвище)
Командир військової частини ______________________________________
                   (військова частина)
__________________  __________________   _____________________
(військове звання)     (підпис)        (прізвище)
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
 
                      Додаток N 2
                до п.3.2. Положення, затвердженого
                наказом Міністра оборони України
                від 02.12.96 N 378
 
                Акт
       технічного огляду транспортного засобу
 
__________________________________________________________________
     (тип, марка, номерний знак транспортного засобу)
Рік випуску ______________, двигун N ________, шасі N ____________
Паспорт (формуляр) ____________ N ______________, пробіг з початку
експлуатації ___________ км
Водій ____________________________________________________________
        (військове звання, прізвище, ініціали)
Належність машини ________________________________________________
                (військова частина)
Огляд проведено "___" ____________ 199_ р.
Комісією у складі:
   Голови ______________________________________________________
        (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
Членів комісії: __________________________________________________
         (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
Виявлено технічні несправності: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Голова     _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
   Члени комісії: _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
          _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
          _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
Копію акта одержав _____________________  ______________________
              (підпис)        (прізвище)
За номерним  знаком,  технічним  талоном транспортного засобу
(непотрібне викреслити) прибути до військова  інспекція  безпеки
дорожнього руху гарнізону за адресою _____________________________
                      (куди, адреса)
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 107 ( z0258-00 ) від 20.04.2000 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка