Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію новий редакції "Тимчасової технологічної схеми оформлення ВМД типу ПП (попереднього повідомлення) у КРМ"

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            30.12.1999 N 890
 
 
     Про введення в дію новий редакції "Тимчасової
      технологічної схеми оформлення ВМД типу ПП
        (попереднього повідомлення) у КРМ"
 
 
   На виконання наказу Держмитслужби України N 771 ( z0042-99 )
від 08.12.98 р., наказів ДМСУ
   N 178 ( v0178342-99 ) від 23.03.99 р. та
   N 179 ( v0179342-99 ) від 23.03.99 р.,
   N 240 ( z0306-99 ) від 24.04.99 р.,
   N 253 ( v0253342-99 ) від 30.04.99 р.,
   N 720 ( z0841-99 ) від 12.11.1999 р.,
   N 721 ( z0839-99 ) від 15.11.1999 р.,
   листів ДМСУ
   N 10/1-1197-ЕП ( v1197342-99 ) від 23.04.99 р.,
   N 09/1-1602-ЕП від 28.05.99 р.,
   N 09/1-2368-ЕП ( v2368342-99 ) від 02.08.99 р.,
   N 09/1-2417-ЕП від 04.08.99 р.,
   а також наказу Київської  регіональної  митниці  N 48
від 30.03.99 р. З метою забезпечення чіткого контролю за вантажами
суб'єктів ЗЕД та належного митного оформлення Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести в дію з 03.01.2000 р. нову редакцію "Тимчасової
технологічної  схеми  оформлення  ВМД  типу ПП (попереднього
повідомлення) у КРМ" (додаток N 1).
 
   2. Начальникам оперативних підрозділів провести позачергові
заняття з інспекторським складом.
 
   3. Затвердити перелік номерів , які присвоюються ПП, АД, ПД
та закріпити їх за відповідними підрозділами (додаток N 2).
 
   4. Начальникам транзитно-вантажних відділів, начальнику ВКДВ
забезпечити формування бази оформлених ВМД типу ПП.
 
   5. Доручення КРМ
   від 14.05.1999 р. N 62 ( v0062483-99 ),
   накази КРМ
   N 370 від 3.06.99 р.,
   N 400 від 22.06.99 р.,
   N 441 від 7.07.99 р.,
   N 515 від 12.08.99 р.
   вважати такими, що втратили чинність.
 
   6. Начальникам ТВВ та ВКДВ проінформувати суб'єктів ЗЕД про
внесені зміни до технології роботи з ВМД типу ПП та повідомленнями
на дошках об'яв у місцях розташування.
 
   7. Підпорядкувати інспекторів ВКДВ, які розташовані у ТВВ, по
оперативним питанням, начальникам ТВВ де безпосередньо  вони
знаходяться.
 
   8. Начальнику загального відділу ознайомити начальників ТВВ,
начальника ВКДВ зі змістом цього наказу під підпис.
 
   9. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покладаю на
начальників оперативних підрозділів. 10. Загальний контроль за
виконанням наказу  покладаю  на  заступника  начальника  КРМ
Ольховика О.М.
 
 Начальник Київської
 Регіональної митниці                 О.І.Симонов
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу КРМ
                   30.12.1999 N 890
 
 
          ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
         митного оформлення ВМД типу ПП
          (попереднього повідомлення)
         у Київській регіональній митниці
 
 
            Загальні положення
 
   Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на
митну територію України  (напрямок  переміщення  -  ІМ)  та
переміщуються з будь-якою метою, на які не складаються АД або ПД,
використовуються попереднє повідомлення (далі - ПП).
   Заявлення ПП проводиться в транзитно вантажному відділі (ТВВ)
у групі ВКДВ за місцем обліку суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності. ПП чинне протягом трьох місяців з дня заявлення його у
митниці.
   При переміщенні товарів через митний кордон України для
зберігання на митно-ліцензійних складах (МЛС)  заявлення  ПП
проводиться  в ТВВ (групі ВКДВ), який здійснює контроль за
діяльністю МЛС, без надання листів-узгоджень. Листи узгодження
надані іншими митницями України для здійснення заявлення ПП та ВМД
у Київської регіональної митниці оформлюються відповідно  до
технологічних схем КРМ.
   При переміщенні товарів  через  Чорноморську  регіональну
митницю для суб'єктів ЗЕД взятих на облік в транзитно-вантажних
відділах КРМ, заявлення та умовне закриття ПП проводиться в ТВВ-3
(групі ВКДВ). Повне зняття з контролю вантажів проводиться у ТВВ
який завершує митне оформлення вантажу.
   Місцем надходження  транспортних  засобів  та доставляння
вантажів є зона митного контролю (ЗМК) при ТВВ за місцем заявлення
ПП.
   Вантажі, що надходять в ЗМК (МЛС) не за місцем заявлення ПП,
умовно  підтверджуються  про  надходження  в  ТВВ,  якому
підпорядковуються ці ЗМК (МЛС).
   Вантажі, які  проходять  митне  оформлення не за місцем
заявлення ПП (оформлення на МЛС) знімаються з контролю в ТВВ, який
здійснює митне оформлення. Інспектор ВКДВ при ТВВ повідомляє
рапортом на ім'я начальника ТВВ, в якому заявлялось ПП, номери ПП
по яким надійшли вантажі, та номери ВМД якими оформлені ці
вантажі.
   Інший порядок  заявлення  ПП  та  умовного підтвердження
надходження вантажів, може бути встановлений начальником митниці
окремим розпорядженням.
   Заявлення ПП здійснюється суб'єктом ЗЕД на адресу якого
будуть надходити вантажі, або за його дорученням підприємством, що
здійснює декларування на підставі договору згідно  наказу  ДМСУ
N 340 ( z0495-97 ) від 22.07.97 р., або транспортно-експедиційними
організаціями зареєстрованої у м. Києві на адресу  яких  згідно
гр. 13 СМК, слідує вантаж.
   Дана технологія включає в себе такі етапи оформлення ПП:
   1. Заявлення ПП.
   2. Умовне підтвердження доставлення  вантажу  в  ТВВ  з
використанням ПП.
   3. Умовне підтвердження доставлення вантажу  в  ВКДВ  з
використанням ПП.
   4. Зняття з контролю ПП в ТВВ.
   5. Зняття з контролю ПП в ВКДВ.
   6. Відкликання ПП.
 
   1. Заявлення ПП.
 
   1.1. При зверненні суб'єкта ЗЕД або уповноваженої ним особи,
з метою заявлення попереднього повідомлення до інспектора ВКДВ при
ТВВ, перевіряються наступні документи:
   - картка взяття на облік у ТВВ (згідно наказу ДМСУ N 237
від 10.05.96 р.), копія залишається у інспектора;
   - паспорт (посвідчення) особи, яка подає документи, копія
залишається у інспектора;
   - документи про надання брокерських послуг, копії залишаються
у інспектора;
   - договір на транспортно-експедиційну  діяльність,  копія
залишається у інспектора;
   - два примірника ПП та ел. копією на дискеті;
   Електронна копія кожного ПП повинна бути окремим файлом.
   - перевіряється  наявність  (відсутність)  боргів  згідно
загального переліку боржників КРМ.
   Копії всіх документів завіряються печаткою декларанта. У
випадку якщо одна особа в адресу одного одержувача вантажу
проводить заявлення декількох  ПП,  які  в  журналі  обліку
зареєстровано підряд, допускається заявлення всіх цих ПП при
наявності одного пакету документів.
   Не приймати до оформлення ПП на вантажі, які вже заявлені в
іншому, помилково оформленому ПП, але не відкликаному згідно
параграфу N 6 цей технології.
 
   1.2. При  відсутності зауважень на зворотному боці ВСІХ
примірників та на ВСІХ листах ПП, інспектор ВКДВ проставляє
відтиск  штампу "Під митним контролем", реєструє в "Журналі
реєстрації ПП" (додаток N 1) та прописує у графі 7 відповідний
реєстраційний номер.
 
   1.3. Інспектор ВКДВ, не пізніше 4-х годин з моменту заявлення
ПП, передає інформацію у вигляді файлів-посилок електронних копій
ВМД типу ПП до ІАМУ на поштову скриньку "PIK AD Oracle" та на
поштову скриньку "10 000 РР" ВКДВ КРМ, після чого підтверджує
заявлене ПП в ЦБД ДМСУ.
 
   1.4. Один примірник ПП повертається особі, яка його подає.
Другий залишається у групі ВКДВ при ТВВ для поставлення на
контроль і зберігається в окремій теці відділу.
 
   1.5. ПП видаються декларанту вантажу під його особистий
підпис у "Журналі реєстрації ПП".
 
   1.6. Раз на тиждень справи, з заявленими ПП по реєстрах, у
двох примірниках (додаток N 2), передаються інспектором ВКДВ при
ТВВ до архіву ВКДВ. Примірники реєстрів підписуються виконавцем.
 
   2. Умовне підтвердження доставлений  вантажу  в  ТВВ  з
використанням ПП.
 
   2.1. При надходженні вантажу в ЗМК при ТВВ, диспетчером ЗМК
виписується перепустка (додаток N 3), після чого автотранспортний
засіб пропускається до зони відстою.
   Інший порядок надходження вантажів, може бути встановлений
начальником митниці окремим розпорядженням.
 
   2.2. Представник  підприємства або особа уповноважена на
отримання вантажу надає інспектору відділу наступні документи:
   - Картку обліку суб'єкта ЗЕД;
   - Документи про надання брокерських послуг;
   - Товаросупровідні документи;
   - ПП з відміткою прикордонній митниці, з двома її копіями, та
раніше оформленою ПП;
   - Перепустку.
 
   2.3. Інспектор ТВВ перевіряє наявність А/З у ЗМК і проставляє
штамп "Під митним контролем" на перепустки та на звороті першого
листа ВСІХ примірників ПП:
   - примірника ПП, якій залишився у декларанта після заявлення
ПП;
   - примірника ПП з відмітками митниці на кордоні;
   - двох копіях примірника ПП з відмітками митниці на кордоні і
робить запис наступного змісту: - "Вантаж надійшов". Направляє
суб'єкта ЗЕД до інспектора ВКДВ при ТВВ.
   Без відмітки ВКДВ (умовне завершення переміщення) вантажі не
можуть бути прийнятими до митного оформлення.
 
   3. Умовне підтвердження доставлення вантажу  в  ВДКВ  з
використанням ПП.
 
   3.1. При надходженні вантажу, суб'єкт ЗЕД після звернення до
ТВВ (взяття вантажу під митний контроль), надає інспектору ВКДВ
при ТВВ ВСІ примірники ПП з відміткою про взяття вантажу під
митний контроль (запис - вантаж надійшов, завірений оригіналом
штампу ПМК), для проставлення відмітки відділу КДВ.
 
   3.2. Інспектор ВКДВ при ТВВ робить на ВСІХ примірниках ПП
запис: - "Умовне завершення переміщення", та засвідчує його
штампом ПМК. Одна копія ПП, з відмітками митниці на кордоні,
зберігається в ВКДВ до повного зняття  з  контролю,  решта
повертається декларанту для завершення митного оформлення вантажу.
 
   3.3. Відомості про вантаж, що надійшов записуються в "Журналі
реєстрації ПП".
 
   3.4 Інспектор ВКДВ при ТВВ в оперативному режимі передає
інформацію про доставку вантажу до центральної бази даних ДМСУ.
 
   4. Зняття з контролю ПП в ТВВ.
 
   4.1. При митному оформленні ввезених з використанням ПП
товарів відповідно до заявленого митного режиму інспектор ТВВ
митниці призначення на зворотному  боці  ВСІХ  листів  ВСІХ
примірників ПП (з відмітками ВКДВ):
   4.1.1. При митному оформленні ввезених з використанням ПП
товарів відповідно до заявленого митного режиму інспектор ТВВ
митниці  призначення  на  зворотному  боці ВСІХ листів ВСІХ
примірників ПП (з відмітками ВКДВ):
   - примірник ПП, якій залишився у декларанта після заявлення
ПП;
   - примірника ПП з відмітками митниці на кордоні;
   - копія примірника ПП з відмітками митниці на кордоні,
зазначає  номер  відповідної  вантажної митної декларації та
проставляє поряд з раніше проставленими відтисками штампа "Під
митним контролем" - відтиск особистої номерної печатки. Вилучає у
суб'єкта ЗЕД раніше оформлене ПП.
   4.1.2. Примірник  ПП  з  відмітками прикордонної митниці
повертається суб'єкту ЗЕД (перевізнику) як свідчення здійсненого
переміщення. Копія залишається в справах ТВВ.
   4.1.3. Примірник ПП  вилучений  у  представника  ЗЕД  з
відмітками,  що  вантаж  оформлений,  відповідальним інших з
використанням ПП товарів відповідно до заявленого митного режиму
інспектор ТВВ митниці призначення на зворотному боці ВСІХ листів
ВСІХ примірників ПП (з відмітками ВКДВ):
   - примірник ПП, якій залишився у декларанта після заявлення
ПП;
   - примірника ПП з відмітками митниці на кордоні;
   - копія примірника ПП з відмітками митниці на кордоні,
зазначає  номер  відповідної  вантажної митної декларації та
проставляє поряд з раніше проставленими відтисками штампа "Під
митним контролем"
   - відтиск особистої номерної печатки. Вилучає у суб'єкта ЗЕД
раніше оформлене ПП.
 
   4.2. Примірник  ПП  з  відмітками  прикордонної  митниці
повертається суб'єкту ЗЕД (перевізнику) як свідчення  здійсненого
переміщення. Копія залишається в справах ТВВ.
 
   4.3. Примірник ПП вилучений у представника ЗЕД з відмітками,
що вантаж оформлений, відповідальним інспектором  передається
інспектору відділу контролю за доставкою вантажів при ТВВ по
реєстрах (форма реєстру наведена у додатку N 4).
 
   4.4. Копія примірника ПП з відмітками прикордонної митниці
залишається в ТВВ.
 
   4.5. Оформлення товарів у відповідний митний режим та виїзд з
ЗМК автотранспортних засобів здійснюються згідно  встановлених
схем КРМ затверджених начальником митниці.
   У випадках заведення справи по ПМП та КБ, по яким прийнято
рішення  суду  щодо  конфіскацію вантажу в користь держави,
інспектору ВКДВ при ТВВ здаються, вилучені у представника ЗЕД, ПП
з відміткою на звороті першого листа ПП з номерами протоколів та
постанови суду, записи завіряються ОНП.
 
   5. Зняття з контролю ПП в ВКДВ.
 
   5.1. ПП оформлених вантажів передаються від ТВВ інспектору
ВКДВ при ТВВ по реєстрам (форма реєстру наведена у додатку N 4).
Реєстри складаються у двох примірниках. Реєстри повинні бути
надруковані (без виправлень), за підписом виконавця і начальника
ТВВ.
   На звороті першого листа ПП має бути номер ВМД завірений ОНП
інспектора, який оформив вантаж.
 
   5.2. Перші примірники реєстрів, та оформлені ПП залишаються у
інспектора ВКДВ, зберігаються в окремій теці. Раз на тиждень
справи з реєстрами та оформленими ПП здаються до архіву відділу.
 
   5.3. При отриманні примірника ПП, вилученого у представника
ЗЕД, від ТВВ, з відмітками, що вантаж оформлений, інспектор
відділу контролю за доставленням вантажів при ТВВ, в оперативному
порядку передає інформацію про зняття з контролю ПП до ЦБД ДМСУ.
 
   5.4. При з'ясуванні, що вантаж не надійшов (після перевірки
по ЦБД ДМСУ та ТВВ), в зазначений для цього термін з митниці
відправлення, відомості про перевізника, одержувача та наявні
документи (все що є), передаються до сектору аналізу та розшуку
вантажів рапортом через сектор діловодства відділу.
 
   5.5. Кожний тиждень (у четвер), старші всіх груп ВДКВ по
оформленню ПП, повинні передавати рапортом, на ім'я начальника
ТВВ, номери ПП, по яких вичерпані строки доставки вантажу для
вжиття заходів, щодо розшуку таких вантажів.
 
   6. Відкликання ПП.
 
   6.1. При необхідності відкликання ПП, суб'єкт підприємницької
діяльності подає відповідну мотивовану заяву, в якій вказує такі
відомості:
   - відомості про вантаж;
   - номер та дату оформлення ПП;
   - транзитно-вантажний відділ Київської регіональної митниці,
в якому здійснювалось початкове оформлення ПП;
   - причину необхідності анулювання ПП;
   - перетинав чи не перетинав вантаж митний кордон України.
   До заяви  додаються 1-й примірник ПП, який залишився у
суб'єкта ЗЕД.
 
   6.2. Заява подається до відділу контролю за доставленням
вантажів Київської регіональної митниці, який проводить такі дії:
   - перевіряє за електронною базою даних факт перетину чи
не перетину вантажем митного кордону;
   - відповідно до результатів запиту бази, інспектор відділу
контролю за доставкою вантажів на заяві робить такі помітки:
   "Згідно ЦБД ДМСУ вантаж за ПП N ............ від ...........
митний кордон України не перетинав. Відкликання ПП можливе";
   "Згідно ЦБД ДМСУ вантаж за ПП N ............ від ............
ввезений на митну територію України. Відкликання ПП неможливе".
   Заява завіряється підписом начальника ВКДВ та реєструється у
відділі контролю за доставленням вантажів.
 
   6.3. При підтвердженні факту не перетину вантажем митного
кордону України, відділ контролю негайно вносить в електронну базу
даних ДМСУ інформацію про подання заяви на відкликання ПП, після
чого ПП стає недоступною для прикордонних митниць. У випадках,
коли згідно ЦБД ДМСУ відкликання ПП неможливо, заява передається
керівництву митниці для розгляду.
 
   6.4. В справах відділу залишається заява про відкликання ПП,
яка зберігається в окремій теці відділу. Копія заяви з відмітками
про відкликання ПП надається суб'єкту ЗЕД під підпис для передачі
її у ТВВ за місцем заявлення ПП, де ПП знімається з контролю.
 
   6.5. По закінченню п'ятиденного терміну з моменту відмітки
про подання заяви на відкликання ПП до ЦБД ДМСУ, інспектор відділу
контролю за доставкою вантажів проводить повне відкликання ПП у
ЦБД ДМСУ.
   Інспектор відділу контролю відповідає за:
   - збереження одержаних документів до передачі  в  архів
відділу;
   - за правильність введення інформації, яку містить в собі
інформацію про подання заяви на відкликання ПП, після чого ПП стає
недоступною для прикордонних митниць. У випадках, коли згідно ЦБД
ДМСУ відкликання ПП неможливо, заява передається керівництву
митниці для розгляду.
   провізний документ;
   - за введення інформації в потрібний файл у відповідну
програму;
   - за своєчасну передачу інформації, начальникам ТВВ, по
вантажах терміни надходження яких вичерпані;
   - за своєчасну передачу у сектор аналізу та розшуку провізних
документів, інших відомостей про вантажі, які не надійшли до КРМ;
 
 Начальник ВКДВ                   О.В.Корнєєнков
 
 
                   Додаток N 1
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Перший етап-постановка ПП на контроль    | Другий етап - Прибуття вантажу |  Третій етап - зняття з контролю  |
|------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------------|
| N |Дата| N|Отримувач|Митниця на| П.І.Б та | N ПМК та |Дата| Номер ГТД |TIR|Номер штампу|Документ з контролю|Номер ОНП |Примітка|
|з/п|  |ПП|Код ЗУКПО| кордоні | підпис | П.І.Б. |  |      |  | та П.І.Б. |про зняття вантажу | П.І.Б. |    |
|  |  | |     | (код)  |декларанта|інспектора|  |      |  | інсп., що |          |інспектора|    |
|  |  | |     |     |     |що прийняв|  |      |  | прийняв  |          |     |    |
|  |  | |     |     |     | ПП під |  |      |  | вантаж під |          |     |    |
|  |  | |     |     |     | контроль |  |      |  | контроль |          |     |    |
|---+----+--+---------+----------+----------+----------+----+-----------+---+------------+-------------------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3|  4  |  5   |   6  |   7  | 8 |   9   |10 |   11   |    12     |  13  |  14  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 2
 
 
               РЕЄСТР
             N _____ ТВВ ___
 
 
Виведення інформації від ___/___/___ __:__:__
              (Дата)   (Час)
 
   за період з ___/___/___ по ___/___/___
          (Дата)     (Дата)
 
   Початок обробки __:__:__
           (час)
 
   файл ___________
 
   Номера документів: _____________________
            _____________________
            _____________________
 
Документів в пакеті ______
 
Закінчення обробки __:__:__
          (Час)
 
 Виконавець ______________/ ____________
        Прізвище    Підпис
 
 
                   Додаток N 3
 
 
          РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА N ______
 
           Від "__"_______2000 р.
      На в'їзд до зони митного контролю ТВВ _____
 
 
Назва організації ________________________________________________
 
П.І.Б. представника ______________________________________________
 
Автомобіль N __________ Контейнер N ______________________________
 
Провізний документ N _____________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| КПП: вище вказані а/м та     | Вантаж знаходиться     |
| контейнер            | в зоні митного       |
| Зареєстрував та пропустив    |               |
| ____________________ __________ | контролю ТВВ ___      |
| (час, число, місяць)  (підпис) |               |
|                 |               |
| КПП: вище вказані а/м та     |               |
| контейнер            |               |
| Зареєстрував та пропустив    |               |
| ____________________ __________ | ПМК, підпис         |
| (час, число, місяць)  (підпис) |               |
|----------------------------------------------------------------|
|     ___________________________________________      |
|            ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО             |
|----------------------------------------------------------------|
| Відмітки митниці         | Відмітки          |
| Підстава випуски вантажу     | диспетчера:         |
| N ______             |               |
| _____________          | Штамп            |
| ОНП, підпис           |               |
| _________________________    | _____________        |
|  (прізвище, ініціали)      |  (підпис)         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 4
 
 
               РЕЄСТР
      N _____/ _____ / ___ від "__"____ 1999 р.
        (код ТВВ / остання цифра поточного
          року/порядковий N реєстру)
        на імпортні вантажі, які оформлені
          по ПП на _____ Київської РМ
          (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |N | Дата оформлення вантажу| N ОНП інспектора митниці | ВМД |
|3/П|ПП|            |    призначення    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ТВВ (МП)   ____________ ________________________
             (підпис)  (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:      ____________ ________________________
             (підпис)  (Прізвище та ініціали)
 Тел.
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу КРМ
                   30.12.1999 N 890
 
 
               ПЕРЕЛІК
   номерів попередніх повідомлень по відділах на 2000 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Відділ        |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-1                |  550 000 - 575 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-2                |  575 001 - 600 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-3                |  600 001 - 625 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-4                |  625 001 - 650 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-5                |  650 001 - 675 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-6                |  675 001 - 700 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-7                |  700 001 - 725 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-8                |  725 001 - 750 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-9                |  750 001 - 775 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ТВВ-10                |  775 001 - 800 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сектор цілодобового чергування    |  800 001 - 825 000   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Перелік номерів акцизних       |  500 000 - 525 000   |
|та попередніх Декларації на 2000 р. |             |
------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка