Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці навколишнього середовища

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 162 від 23.07.93
   м.Київ
 
 vd930723 vn162
 
   ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
                          статистики
    N 289 ( z1200-05 ) від 28.09.2005 )
 
  Про затвердження форм державної статистичної звітності по
        статистиці навколишнього середовища
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
    N 282 ( v0282202-98 ) від 12.08.98 )
 
 
   ( Наказ  втратив чинність в частині  затвердження форми
державної статистичної звітності N 1-токсичні відходи на підставі
Наказу  Держкомстату N 282 ( v0282202-98 ) від  12.08.98 )
1. Затвердити  форми  державної   статистичної   звітності
NN 1-екологічні витрати "Звіт про поточні витрати на охорону
природи, екологічні платежі на плату за природні ресурси" (річна)
та  1-токсичні відходи "Звіт про утворення, використання та
знешкодження  токсичних відходів" (річна) згідно зразкам, що
додаються, і інструкції по їх заповненню та ввести в дію починаючи
зі звіту за 1993 рік.
   2. Розповсюдити форми на підприємства, установи, організації,
незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності,
які знаходяться на території України.
   3. Економічному управлінню (Єрофеєва Н. В., Пишнюк М. І.)
забезпечити фінансування статистичних робіт та необхідну кількість
паперу для виготовлення бланків форм звітності по навколишньому
середовищу.
   4. ГОЦ Мінстату України (Крамаров В. Г.) забезпечити збір і
розробку затверджених форм державної статистичної звітності.
   5. Управлінню  соціальної  статистики  (Стеценко  В. В.)
забезпечити орендне підприємство "Укрбланковидав" затвердженими
оригіналами форм статзвітності і інструкцій.
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
N 77 від 22.05.92 в частині введення в дію форм NN 4-ос,
1-токсичні відходи.
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 І.В. Хайнацька
 
   ( Форма N 1-токсичні відходи втратила чинність на підставі
Наказу Держкомстату N 282 ( v0282202-98 ) від 12.08.98 )
 
 
         Державна статистична звітність
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|                         Коди               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+-----------+---------+--------+-----+---------+------------+---------+----|
| форми |організації|території| галузі |   | форми |міністерства|вищестоя-| КС |
|документа| складача |за СПАТО |за СКГНГ|   |власності|(відомства),|щої орга-|  |
| за ЗКУД | за ЗКПО |     |    |   | за СКФВ |МДО, концер-|нізації |  |
|     |      |     |    |   |     |ну, асоціа- |за ЗКПО |  |
|     |      |     |    |   |     |ції за СПОДУ|     |  |
|---------+-----------+---------+--------+-----+---------+------------+---------+----|
|  1   |  2   |  3  |  4  | 5 |  6  |   7   |   8 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається ___________________  Форма N 1-екологічні витрати
        найменування,
__________________________________      ЗАТВЕРДЖЕНА
  адреса одержувача          наказом Мінстату України
                    від 23.07.93 р. N 162
Міністерство (відомство) _________
__________________________________     Поштова-річна
 
Об'єднання, головне         Подають 30 січня об'єднання,
управління (управління),      підприємства, організації,
концерн, МДО, асоціація       установи, які мають очисні
__________________________________ споруди та здійснюють
                  природоохоронні заходи:
Об'єднання, підприємство,      1) статистичному органу за
організація, установа ____________ місцем знаходження об'єднання,
__________________________________ підприємства, організації;
                  2) своїй вищестоящій
Адреса ___________________________ організації.
 
Форма власності __________________
 
                Звіт
    про поточні витрати на охорону природи, екологічні
        платежі та плату за природні ресурси
              за 199_ рік
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Напрямки витрат       | Фактично за рік, |
|рядка|                    | тис. укр. крб. |
|   |                    |(код за СПОВ-0372)|
|-----+---------------------------------------+------------------|
| А  |         Б           |   1      |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |       Розділ I         |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|010 |Поточні витрати на охорону природи   |         |
|   |- всього (020 + 030 + 040 + 050)    |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |      у тому числі:        |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|020 |на охорону та раціональне       |         |
|   |використання водних ресурсів      |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|021 |у тому числі виплачено іншим      |         |
|   |підприємствам (організаціям) за    |         |
|   |прийняття та очистку стічних вод    |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|030 |на охорону атмосферного повітря    |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|040 |на охорону землі від забруднення    |         |
|   |відходами виробництва та споживання  |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|041 |у тому числі виплачено іншим      |         |
|   |підприємствам (організаціям) за    |         |
|   |прийняття, зберігання та знищення   |         |
|   |відходів                |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|050 |на рекультивацію земель        |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |       Розділ II         |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|060 |Витрати на капітальний ремонт     |         |
|   |основних виробничих фондів по     |         |
|   |охороні навколишнього середовища    |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |      у тому числі:        |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|061 |споруджень, установок та обладнання  |         |
|   |для уловлювання та знешкодження    |         |
|   |шкідливих речовин, що забруднюють   |         |
|   |атмосферне повітря           |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|062 |споруджень та установок для очистки  |         |
|   |стічних вод і раціонального      |         |
|   |використання водних ресурсів      |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |      Довідково:         |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|070 |Середньорічна вартість основних    |         |
|   |виробничих фондів по охороні      |         |
|   |навколишнього середовища        |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   |     у тому числі:         |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|071 |по охороні та раціональному      |         |
|   |використанню водних ресурсів      |         |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|072 |по охороні атмосферного повітря    |         |
------------------------------------------------------------------
 
              Розділ III
     Екологічні платежі і плата за природні ресурси
 
                        (тис. укр. крб.)
------------------------------------------------------------------
|  |                 |Пред'явлено |Фактично |
|  |                 |(нараховано) |виплачено |
|  |                 |у звітному  |за звітний|
|  |                 |році     |рік    |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
| А |       Б          | 1     | 2    |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|080 |Платежі за викиди, скиди     |       |     |
|  |забруднюючих речовин і      |       |     |
|  |розміщення відходів в межах    |       |     |
|  |встановлених лімітів - всього   |       |     |
|  |(081 + 082 + 083)         |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|  |    у тому числі:       |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|081 |в водні об'єкти          |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|082 |в атмосферне повітря       |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|083 |за розміщення відходів      |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|090 |Платежі за викиди, скиди     |       |     |
|  |забруднюючих речовин і      |       |     |
|  |розміщення відходів понад     |       |     |
|  |встановлені ліміти - всього    |       |     |
|  |(091 + 092 + 093)         |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|  |    у тому числі:       |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|091 |в водні об'єкти          |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|092 |в атмосферне повітря       |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|093 |за розміщення відходів      |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|100 |Суми, стягнуті за         |       |     |
|  |відшкодування збитків,      |       |     |
|  |заподіяних порушенням       |       |     |
|  |природоохоронного         |       |     |
|  |законодавства - всього      |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|110 |Плата за природні ресурси -    |       |     |
|  |всього (111+112+113+114+115)   |       |     |
|  |    у тому числі:       |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|111 |за водні ресурси         |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|112 |за землю             |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|113 |за надра             |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|114 |за лісові ресурси         |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|115 |за рекреаційні ресурси      |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|  |    Довідково:        |       |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|120 |Пільги, встановлені        |       |     |
|  |підприємству по платежах за    |       |     |
|  |забруднення за рахунок      |       |     |
|  |проведення природоохоронних    |       |     |
|  |заходів - всього, фактично    |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
Пояснення до звіту _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
"___"_______________ 199_ р.        Керівник
 
__________________________________
 прізвище та N телефону виконавця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка