Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про жилий будинок по пров. Волго-Донському, 5/2

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2019 від 10.11.2004
 
 
            Про жилий будинок
         по пров. Волго-Донському, 5/2
 
 
   Відповідно до  статті 11 Закону України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ), рішення
Київської міської ради від 28.03.2002 N 408/1842 ( ra0408023-02 )
"Про делегування деяких повноважень Київської міської ради" та
беручи  до  уваги,  що  власники  квартир,  приміщень  у
реконструйованому будинку по пров. Волго-Донському, 5/2 протягом
двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії
не створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і
не прийняли на баланс основні фонди:
 
   1. Головному  управлінню  комунальної власності м. Києва
здійснити у встановленому порядку прийняття  до  комунальної
власності міста майна та зовнішніх інженерних мереж згідно з
додатками 3, 4, 5, 6, 7 до цього розпорядження.
 
   2. Доручити Дарницькій районній у  м.  Києві  державній
адміністрації  вжити  відповідних  заходів щодо визначення у
встановленому порядку балансоутримувача жилого будинку по пров.
Волго-Донському,  5/2  за  умови  виконання  пункту 1 цього
розпорядження.
 
   3. Відкритому       акціонерному       товариству
"Автотранспортник-13066":
 
   3.1. Передати балансоутримувачу, визначеному відповідно до
пункту  2  цього  розпорядження,  жилий  будинок  по  пров.
Волго-Донському, 5/2 згідно з додатком 1.
 
   3.2. Передати балансоутримувачу, визначеному відповідно до
пункту 2 цього розпорядження, службове житло у будинку  по
пров. Волго-Донському, 5/2 згідно з додатком 2.
 
   4. Головному  управлінню  комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації)  спільно  з  відкритим  акціонерним
товариством "Автотранспортник-13066":
 
   4.1. Передати у володіння та користування АК "Київенерго" на
умовах, визначених угодою, зовнішні інженерні мережі та об'єкт
комунального призначення житлового будинку згідно з додатком 3 до
цього розпорядження.
 
   4.2. Передати у володіння та користування АК "Київенерго" на
умовах, визначених угодою, обладнання об'єктів енергопостачання
згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
 
   4.3. Передати   у  володіння  та  користування  ВАТ
"АК "Київводоканал" на умовах,  визначених  угодою,  зовнішні
інженерні мережі житлового будинку згідно з додатком 5 до цього
розпорядження.
 
   4.4. Передати у володіння та користування ВАТ "Київгаз" на
умовах, визначених угодою, зовнішні інженерні мережі житлового
будинку згідно з додатком 6 до цього розпорядження.
 
   4.5. Закріпити на праві господарського  відання  за  КП
"Київміськсвітло" зовнішні інженерні мережі житлового будинку
згідно з додатком 7 до цього розпорядження.
 
   5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва та
Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом з відкритим акціонерним товариством "Автотранспортник-13066"
забезпечити передачу об'єктів у встановленому порядку згідно з
пунктом 2 цього розпорядження.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків та голову Дарницької районної у
м. Києві державної адміністрації Кирилюка М.П.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
            Житловий будинок,
        який передається балансоутримувачу
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва об'єкта    |Підприємство,   |Загальна|Рік |Балансова вартість, |Нежилі приміщення    |
|житлового фонду   |що передає     |площа, |побу-|    грн.     |             |
|           |          |кв.м  |дови |---------------------+-------------------------|
|           |          |    |   |первинна |залишкова |власник,  |N та дата  |
|           |          |    |   |     |     |призначення|договору   |
|---------------------+-------------------+--------+-----+----------+----------+-----------+-------------|
|1          |2         |3    |4  |5     |6     |7     |8      |
|---------------------+-------------------+--------+-----+----------+----------+-----------+-------------|
|Жилий будинок N 5/2 |Відкрите акціонерне|5039,7 |2003 |4396802-00|4396802-00|Приватний |Інвестиційний|
|по пров.       |товариство"    |    |   |     |     |підприємець|договір від |
|Волго-Донському,   |Авто-       |103,0  |   |136290-00 |136290-00 |Бугров   |17.09.2002  |
|за виключенням    |транспортник-13066"|    |   |     |     |М.А.,   |N 0343-мф  |
|вбудованого нежилого |          |    |   |     |     |магазин  |       |
|приміщення      |          |    |   |     |     |      |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
             Службове житло,
        яке передається балансоутримувачу
 
----------------------------------------------------------------------------
|Адреса будинку   |  Підприємство,  |N     |Загальна|N та дата  |
|          |  що передає   |квартири |площа, |розпорядження|
|          |          |     |кв.м  |Дарницької  |
|          |          |     |    |районної у  |
|          |          |     |    |м.Києві   |
|          |          |     |    |державної  |
|          |          |     |    |адміністрації|
|          |          |     |    |про     |
|          |          |     |    |закріплення |
|          |          |     |    |квартири як |
|          |          |     |    |службової  |
|--------------------+-------------------+----------+--------+-------------|
|1          |2         |3     |4    |5      |
|--------------------+-------------------+----------+--------+-------------|
|пров.        |Відкрите акціонерне|46    |56,8  |N 867 від  |
|Волго-Донський, 5/2 |товариство "Авто- |74    |56,8  |17.12.2003  |
|          |транспортник-13066"|     |    |       |
|--------------------+-------------------+----------+--------+-------------|
|УСЬОГО:       |          |2 квартири|113,6  |       |
----------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 3
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
               ПЕРЕЛІК
    зовнішніх інженерних мереж та об'єкта комунального
     призначення житлового будинку, які передаються
          в управління АК "Київенерго"
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва мереж та   |Підприємство,   |Довжина,|Діаметр труб|Рік |Балансова вартість,|
|об'єкта комунального|що передає     |п.м   |центрального|побу-|   грн.     |
|призначення     |          |    |опалення, мм|дови |-------------------|
|          |          |    |      |   |первинна |залишкова|
|--------------------+-------------------+--------+------------+-----+---------+---------|
|1          |2         |3    |4      |5  |6    |7    |
|--------------------+-------------------+--------+------------+-----+---------+---------|
|пров.        |Відкрите акціонерне|108,5  |76     |2003 |23760-00 |23760-00 |
|Волго-Донський, 5/2 |товариство "Авто- |    |      |2003 |51583-00 |51583-00 |
|Теплові від     |транспортник-13066"|    |      |2003 |10677-00 |10677-00 |
|ТК-419/5-1 до    |          |    |      |   |     |     |
|теплового пункту по |          |    |      |   |     |     |
|пров.        |          |    |      |   |     |     |
|Волго-Донський, 5/2 |          |    |      |   |     |     |
|Тепловий пункт з  |          |    |      |   |     |     |
|вузлом приєднання  |          |    |      |   |     |     |
|Обладнання:     |          |    |      |   |     |     |
|SA 97/2 м      |          |    |      |   |     |     |
|ПРН-40 - 2 шт.   |          |    |      |   |     |     |
|КТПР - 2 шт.    |          |    |      |   |     |     |
|--------------------+-------------------+--------+------------+-----+---------+---------|
|УСЬОГО:       |          |    |      |   |86020-00 |86020-00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 4
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
               ПЕРЕЛІК
       обладнання об'єктів енергопостачання,
      яке передається в управління АК "Київенерго"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Адреса будинку |  Підприємство,    |Рік   |Найменування обладнання  |Балансова вартість |
|пп |        |  що передає     |введення |--------------------------|    грн.    |
|  |        |            |в експлу-| Однофазні |Трифазні  |          |
|  |        |            |атацію  | лічильники |лічильники |-------------------|
|  |        |            |     |-------------+------------|первинна|залишкова |
|  |        |            |     |тип  |кіль-|тип  |кіль-|    |(за    |
|  |        |            |     |    |кість|   |кість|    |вирахуван-|
|  |        |            |     |    |   |   |   |    |ням 50%  |
|  |        |            |     |    |   |   |   |    |зносу)  |
|---+----------------+------------------------+---------+-------+-----+------+-----+--------+----------|
|1 |2        |3            |4    |5   |6  |7   |8  |9    |10    |
|---+----------------+------------------------+---------+-------+-----+------+-----+--------+----------|
|1. |Житловий будинок|Відкрите акціонерне   |2002   |СО-197 |82  |СА 4- |2  |5194,70 |2597,35  |
|  |N 5/2 по пров. |товариство       |2002   |СО-5000|1  |5001-Д|   |85,00  |42,50   |
|  |Волго-Донському |"Автотранспортник-13066"|2002   |    |   |   |   |390,00 |195,00  |
|---+----------------+------------------------+---------+-------+-----+------+-----+--------+----------|
|  |Усього:     |            |     |    |83  |   |2  |5669,70 |2834,85  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 5
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
               ПЕРЕЛІК
     зовнішніх інженерних мереж житлового будинку,
    які передаються в управління ВАТ "АК "Київводоканал"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва мереж    |Підприємство,     |Довжина,|Діаметр|Кількість |Рік |Балансова вартість,|
|          |що передає       |п.м.  |труб, |колодязів,|побу-|    грн.    |
|          |            |    |мм   |од.    |дови |-------------------|
|          |            |    |    |     |   |первинна |залишкова|
|-------------------+-----------------------+--------+-------+----------+-----+---------+---------|
|1         |2           |3    |4   |5     |6  |7    |8    |
|-------------------+-----------------------+--------+-------+----------+-----+---------+---------|
|пров.       |Відкрите акціонерне  |    |    |     |   |     |     |
|Волго-Донський, 5/2|товариство"      |18,5  |110  |1     |2003 |8600-00 |8600-00 |
|холодного     |Автотранспортник-13066"|136,0  |150;  |11    |2003 |63200-00 |63200-00 |
|водопостачання   |            |    |200  |     |   |     |     |
|каналізаційні   |            |    |    |     |   |     |     |
|-------------------+-----------------------+--------+-------+----------+-----+---------+---------|
|УСЬОГО:      |            |    |    |     |   |71800-00 |71800-00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 6
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
               ПЕРЕЛІК
     зовнішніх інженерних мереж житлового будинку,
      які передаються у володіння та користування
             ВАТ "Київгаз"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва мереж     |Підприємство,      |Довжина,|Діаметр|Кіль-|Рік |Балансова вартість,|
|          |що передає       |п.м   |труб, |кість|побу-|    грн.    |
|          |            |    |мм   |коло-|дови |-------------------|
|          |            |    |    |дязів|   |первинна |залишкова|
|--------------------+------------------------+--------+-------+-----+-----+---------+---------|
|1          |2            |3    |4   |5  |6  |7    |8    |
|--------------------+------------------------+--------+-------+-----+-----+---------+---------|
|пров.        |Відкрите акціонерне   |    |    |   |   |     |     |
|Волго-Донський, 5/2 |товариство       |    |    |   |   |     |     |
|підземний      |"Автотранспортник-13066"|47,0  |76   |   |2002 |4255-00 |4255-00 |
|газопровід     |            |30,0  |50; 76 |   |2002 |1625-00 |1625-00 |
|зовнішній надземний |            |    |    |   |   |     |     |
|газопровід по стіні |            |    |    |   |   |     |     |
|будинку       |            |    |    |   |   |     |     |
|--------------------+------------------------+--------+-------+-----+-----+---------+---------|
|Усього:       |            |    |    |   |   |5880-00 |5880-00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток 7
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2004 N 2019
 
      Зовнішні інженерні мережі житлового будинку,
    які закріплюються на праві господарського відання
           за КП "Київміськсвітло"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва мереж     |Підприємство, що    |Кіль-|Довжина |Марка  |Рік |Балансова вартість,|
|          |передає         |кість|електро-|кабелю  |побу-|    грн.    |
|          |            |опор,|мереж, м|(проводи)|дови |-------------------|
|          |            |шт. |    |     |   |первинна |залишкова|
|--------------------+------------------------+-----+--------+---------+-----+---------+---------|
|1          |2            |3  |4    |5    |6  |7    |8    |
|--------------------+------------------------+-----+--------+---------+-----+---------+---------|
|пров.Волго-Донський,|Відкрите акціонерне   |   |    |     |   |     |     |
|5/2         |товариство       |2  |65,0  |АВВГ   |2002 |7019-00 |7019-00 |
|зовнішнє освітлення |"Автотранспортник-13066"|   |    |4x6   |   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка