Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення Змін до наказу Головдержслужби України від 16.12.96 N 43

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2005 N 299
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2005 р.
                   за N 1517/11797
 
 
    Про внесення Змін до наказу Головдержслужби України
            від 16.12.96 N 43
 
 
   У зв'язку з утворенням територіальних органів Головдержслужби
України відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України
від 05.07.2004 N 842 ( 842-2004-п ) "Про  утворення управлінь
державної  служби  Головного  управління  державної служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі",
змінами в структурі і кадровому складі центрального апарату
Головдержслужби України Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Головдержслужби України від 16.12.96 N 43
( z0734-96 ) "Про затвердження Порядку інформування центральними і
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, іншими державними органами про зміни облікових
даних керівних працівників та осіб, зарахованих до кадрового
резерву на ці посади", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.96 за N 734/1759, зміни, що додаються.
 
   2. Юридичному управлінню (Маврешко К.С.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу.
 
   3. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати
цей наказ у "Віснику державної служби України" та розмістити на
зовнішньому веб-сайті Головдержслужби України.
 
   4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування (Саєнко В.М.) після державної реєстрації наказу в
Міністерстві юстиції України спільно з управлінням  справами
(Яремчук І.М.) надіслати його центральним і місцевим органам
виконавчої влади, іншим державним органам, керівні працівники та
особи яких зараховані до кадрового резерву.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби Сороко В.М.
 
   6. Наказ набуває чинності з 1 січня 2006 року.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   України
                   25.11.2005 N 299
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2005 р.
                   за N 1517/11797
 
 
               ЗМІНИ
    до наказу Головдержслужби України від 16.12.96 N 43
   "Про затвердження Порядку інформування центральними і
     місцевими органами виконавчої влади, органами
    місцевого самоврядування, іншими державними органами
     про зміни облікових даних керівних працівників
        та осіб, зарахованих до кадрового
           резерву на ці посади"
              ( z0734-96 )
 
   1. У наказі:
 
   1.1. У назві та пункті 1:
   слова "органами місцевого самоврядування" виключити;
   слова "керівних працівників" замінити словами "керівників,
спеціалістів".
 
   1.2. Пункт 2 після слова "Головдержслужбі" доповнити словами
"України та управлінням державної служби Головного управління
державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі".
 
   1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
   "5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Начальника Головдержслужби України Сороко В.М.".
 
   2. У Порядку, затвердженому зазначеним наказом:
 
   2.1. У назві Порядку:
   слова "органами місцевого самоврядування" виключити;
   слова "керівних працівників" замінити словами "керівників,
спеціалістів".
 
   3. У тексті Порядку:
 
   3.1. Пункт 1 після слів "затвердженої Указом Президента
України від 10.11.95 р. N 1035" доповнити словами "Типового
положення про управління державної служби Головного управління
державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві
та  Севастополі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.07.2004 N 842 ( 842-2004-п )".
 
   3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Центральні і місцеві органи виконавчої влади інформують
Головне управління державної служби України про  призначення
державних службовців на посади I-III категорій, включаючи тих, що
призначені на зазначені посади в територіальних органах,  у
райдержадміністраціях з наданням облікових даних, передбачених
формою первинного обліку N П-2ДС "Особова картка", затвердженою
наказом Міністерства статистики України від 26.12.95  N 343
( z0484-95 ), а також про формування кадрового резерву на ці
посади відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України
від 28.02.2001 N 199 ( 199-2001-п ) "Про затвердження Положення
про формування кадрового резерву для державної служби".
   Центральні органи  виконавчої  влади,  їх  територіальні
підрозділи,  місцеві  органи  виконавчої  влади  інформують
територіальні органи Головного  управління  державної  служби
відповідно до територіального розміщення про призначення державних
службовців на посади IV-VII категорій з наданням облікових даних,
передбачених формою первинного обліку N П-2ДС "Особова  картка"
( z0484-95 ).
   Відповідно до  цього  Порядку  подається інформація щодо
державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури,
судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки,
внутрішніх справ та інших, правове становище яких регулюється
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), якщо інше не
передбачено законодавством України.
   Інформація щодо посад державних службовців I-III категорій
подається на паперових носіях та в електронному вигляді, щодо
посад IV-VII категорій - в електронному вигляді, сформованому
засобами підсистеми обліку державних службовців (система "Картка")
єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", відповідно до
отриманої  в  Головдержслужбі  України  версії  програмного
забезпечення.  У  разі,  якщо  облік державних службовців у
відповідному органі ведеться за допомогою автоматизованої системи,
іншої,  ніж система "Картка", дані про державних службовців
подаються до Головдержслужби України чи її територіальних органів
в  електронному  вигляді  у форматі, опис якого отримано в
Головдержслужбі України."
 
   3.3. У пункті 3:
   підпункт 3.1:
   після слова "Головдержслужби" доповнити словами "України чи
її територіальних органів";
   слова "розпорядження   керівника"   замінити   словами
"розпорядження (наказ) керівника";
   підпункт 3.2 виключити, відповідно підпункти 3.3 та 3.4
вважати підпунктами 3.2 та 3.3;
   в абзаці другому підпункту 3.2:
   слова "рішення керівника" замінити словами "розпорядження
(наказ) керівника";
   після слова "Головдержслужби" додати слова "України чи її
територіальних органів";
   в абзаці другому підпункту 3.3:
   слова та цифри "від 19.12.94 року N 853" замінити словами та
цифрами "від 28.02.2001 N 199 ( 199-2001-п ) "Про затвердження
Положення про формування кадрового резерву для державної служби";
   абзац третій після слів "подані до Головдержслужби" доповнити
словом "України".
 
 Начальник інформаційно-
 аналітичного управління
 Головдержслужби України                  В.Балюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка