Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно коштів, що надходять до спеціального фонду за надання платних послуг розпорядником

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          03.11.2004 N 26-06/303-9644
 
 
   Чи є можливість придбання замовником відомчого житла та
легкових автомобілів за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами, та які підтвердні
документи необхідно подавати при здійсненні видатків?
 
   Абзац п'ятий статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) містить чітке
визначення державних коштів. До визначення "державні  кошти"
відносяться кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а
також  кошти Національного банку України, державних цільових
фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування,
які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що
забезпечують діяльність цих органів.
 
   Разом з цим,  статтею  13  Бюджетного  Кодексу  України
( 2542-14 ) визначено складові частини бюджету, а саме: загальний
і спеціальний фонди.
 
   Загальний фонд включає всі доходи бюджету, крім тих, що
призначені для зарахування до спеціального фонду, всі видатки
бюджету за рахунок надходжень до загального фонду  бюджету,
фінансування загального фонду бюджету.
 
   Спеціальний фонд включає бюджетні призначення на видатки за
рахунок конкретно визначених джерел надходжень, гранти або дарунки
у  вартісному  обрахунку,  одержані розпорядниками коштів на
конкретну мету, різницю між доходами та видатками спеціального
фонду бюджету.
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" пунктом 5 цього Порядку визначено, що установи мають
право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на
цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами
асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із
загального фонду бюджету, планами спеціального фонду.
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп
власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та
напрямів використання" до власних надходжень бюджетних установ
відноситься, в тому числі і плата за послуги, що надаються
бюджетними  установами, - перша група. Ці надходження мають
постійний характер  і  обов'язково  плануються  у  кошторисі
розпорядників бюджетних коштів.
 
   Цю групу утворюють кошти від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законами та нормативно-правовими
актами.
 
   До підгрупи  1  належать  надходження бюджетних установ,
отримані як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням
основних функцій та завдань бюджетних установ.
 
   Пунктом 3 цієї постанови ( 659-2002-п ) передбачено, що
власні надходження бюджетних установ використовуються відповідно
до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет.
Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з
організацією та наданням зазначених у цій підгрупі послуг.
 
   Разом з цим, пунктом 23 згаданого вище Порядку ( 228-2002-п )
передбачено планування видатків спеціального фонду кошторису за
рахунок власних надходжень, насамперед, за встановленими напрямами
використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних
зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на
проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які
не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального
фонду.
 
   Відповідно до підпункту 11.4 наказу Державного казначейства
України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) "Про затвердження Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками" кошти спеціального
фонду державного бюджету, що надійшли як власні надходження
установ, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки без
конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків.
Однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за
конкретними кодами економічної класифікації видатків шляхом оплати
рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари з
урахуванням довідок про внесення змін.
 
   З урахуванням вищезазначеного усі кошти, що надходять до
спеціального  фонду за надання платних послуг розпорядником,
вважаються державними, і видатки на придбання відомчого житла та
легкових автомобілів, якщо вони передбачені у спеціальному фонді
кошторису, повинні здійснюватись відповідно до вимог  Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). При проведенні видатків до органів Держказначейства
розпорядник  коштів  повинен подавати весь пакет підтвердних
документів, передбачених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель"  та
наказами Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89
( z0716-04 ) і від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка