Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм наповнення інформацією баз даних Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          26.10.2004 N 388/2259/581
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки
    N 489/3130/412 ( v0489665-05 ) від 09.12.2005 )
 
         Про затвердження форм наповнення
       інформацією баз даних Реєстру об'єктів
      державної власності, які використовуються
         у сфері господарської діяльності
 
 
   Відповідно до пункту 9 Положення  про  Реєстр  об'єктів
державної власності, які використовуються у сфері господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ), та з метою формування,
ведення та наповнення даних Реєстру об'єктів державної власності,
які використовуються  у  сфері  господарської  діяльності,
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
   форму одержання інформації щодо господарських товариств та
державних підприємств, яку надають Державному комітету статистики
України міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська  міські державні адміністрації, що здійснюють
функції управління державним майном;
   форму одержання інформації для внесення відомостей Єдиного
державного реєстру підприємств  та  організацій  України  до
адресно-довідкової частини Реєстру об'єктів державної власності,
які використовуються у сфері господарської діяльності, яку після
відпрацювання з Державним комітетом статистики України надають
Фонду державного майна України, - щодо господарських товариств,
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України
- щодо державних підприємств міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,  Київська  та  Севастопольська  міські  державні
адміністрації, що здійснюють функції управління державним майном;
   форму одержання інформації (крім фінансової, статистичної
звітності та фінансових планів) для внесення до інформаційної
частини Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються
у сфері господарської діяльності, яку надають Фонду державного
майна України, - щодо господарських товариств,  Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції України - щодо
державних підприємств міністерства,  інші  центральні  органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,  Київська  та  Севастопольська  міські  державні
адміністрації, що здійснюють функції управління державним майном;
   форми одержання  фінансової  та  статистичної  звітності
суб'єктів господарювання для внесення до інформаційної частини
Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються у сфері
господарської діяльності, які надають Фонду державного майна
України, - щодо господарських товариств, Міністерству економіки та
з  питань  європейської інтеграції України - щодо державних
підприємств міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, що  здійснюють
функції управління державним майном;
   форму одержання інформації  щодо  окремих  показників  з
фінансового  плану  державних  підприємств  для  внесення до
інформаційної частини Реєстру об'єктів державної власності, які
використовуються у сфері господарської діяльності, що надають
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України
міністерства,  інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська  та
Севастопольська  міські державні адміністрації, що здійснюють
функції управління державним майном;
   форму одержання інформації з фінансових планів господарських
товариств для внесення до інформаційної частини Реєстру, яку
надають  Фонду  державного  майна України міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, що здійснюють функції управління державним
майном;
   форму одержання інформації для внесення до інформаційної
частини Реєстру щодо державного майна, яке не увійшло до статутних
(пайових) фондів господарських товариств при корпоратизації, що
надаються Фонду державного майна України міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, що здійснюють функції  управління
державним майном.
 
   2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України (департамент реформування відносин власності),  Фонду
державного майна України (Департамент інформаційних технологій)
разом з Державним комітетом статистики України  (департамент
планування та організації статистичних спостережень) вжити заходів
(у тому числі у разі необхідності підготувати та укласти угоди про
обмін інформацією) для організації наповнення інформацією баз
даних Реєстру відповідно до структури, затвердженої спільним
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, Фонду державного майна України та Державного комітету
статистики України від 24.05.2004 N 201/994/334 ( z0695-04 ).
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             М.Деркач
 
 Голова Фонду державного
 майна України                      М.Чечетов
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                  О.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
       одержання інформації щодо господарських
     товариств та державних підприємств, яку надають
    Державному комітету статистики України міністерства,
       інші центральні органи виконавчої влади,
      Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
      обласні, Київська та Севастопольська міські
       державні адміністрації, що здійснюють
        функції управління державним майном
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Ідентифікаційний  |Повне найменування   |Орган управління|
|з/п|код згідно з ЄДРПОУ|суб'єкта господарювання|        |
|---+-------------------+-----------------------+----------------|
|  |          |            |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту
 планування та організації
 статистичних спостережень
 Державного комітету
 статистики України                   Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
      одержання інформації для внесення відомостей
       Єдиного державного реєстру підприємств
      та організацій України до адресно-довідкової
     частини Реєстру об'єктів державної власності,
      які використовуються у сфері господарської
        діяльності, яку після відпрацювання
       з Державним комітетом статистики України
      надають Фонду державного майна України, -
      щодо господарських товариств, Міністерству
     економіки та з питань європейської інтеграції
        України - щодо державних підприємств
        міністерства, інші центральні органи
      виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
        Республіки Крим, обласні, Київська
        та Севастопольська міські державні
        адміністрації, що здійснюють функції
          управління державним майном
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Іден- |Повне |Адреса |Код  |Код |Наз-|Код  |Назва |Код  |Назва |Код  |Повне |Дані  |Головне    |
|з/п|тифі- |найме- |суб'єк-|місце- |форми|ва |орга- |орга- |виду |виду |органу|най- |про  |підприємство |
|  |кацій-|нування|та   |знахо- |влас-|фор-|ніза- |ніза- |еконо-|еконо-|дер- |мену- |держав-|       |
|  |ний  |суб'єк-|госпо- |дження |ності|ми |ційно-|ційно-|мічної|мічної|жав- |вання |ну   |       |
|  |код  |та   |дарюва-|згідно |згід-|вла-|право-|право-|діяль-|діяль-|ного |органу|реєст- |       |
|  |згідно|госпо- |ння  |з   |но з |сно-|вої  |вої  |ності |ності |управ-|дер- |рацію |       |
|  |з   |дарю- |    |КОАТУУ |КФВ |сті |форми |форми |згідно|(пер- |ління |жав- |(пере- |       |
|  |ЄДРПОУ|вання |    |    |   |  |госпо-|госпо-|з КВЕД|ший - |згідно|ного |реєст- |       |
|  |   |    |    |    |   |  |дарю- |дарю- |(пер- |основ-|з КОДУ|управ-|рацію) |       |
|  |   |    |    |    |   |  |вання |вання |ший - |ний) |   |ління |суб'єк-|       |
|  |   |    |    |    |   |  |згідно|   |основ-|   |   |   |та   |       |
|  |   |    |    |    |   |  |з   |   |ний) |   |   |   |госпо- |       |
|  |   |    |    |    |   |  |КОПФГ |   |   |   |   |   |дарюва-|       |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |ння  |       |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |-------+--------------|
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |да-|но-|іден- |повне |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |та |мер|тифі- |найме- |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |кацій-|нування|
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |ний  |підпри-|
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |код  |ємства |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |згідно|    |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |з   |    |
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |ЄДРПОУ|    |
|---+------+-------+-------+-------+-----+----+------+------+------+------+------+------+---+---+------+-------|
|  |   |    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту планування
 та організації статистичних
 спостережень Державного
 комітету статистики України              Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
       одержання інформації (крім фінансової,
      статистичної звітності та фінансових планів)
       для внесення до інформаційної частини
      Реєстру об'єктів державної власності, які
       використовуються у сфері господарської
       діяльності, яку надають Фонду державного
     майна України - щодо господарських товариств,
     Міністерству економіки та з питань європейської
     інтеграції України - щодо державних підприємств
     міністерства, інші центральні органи виконавчої
      влади, Рада міністрів Автономної Республіки
      Крим, обласні, Київська та Севастопольська
     міські державні адміністрації, що уповноважені
          управляти державним майном
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Іденти- |Повне |Керівник   |Статус |Дата та|Дата та|Статус |Пору-  |Номер |Проце- |Зміна  |
|з/п|фікацій-|найме- |суб'єкта   |(моно- |номер |номер |щодо  |шення, |справи |дура  |стану  |
|  |ний код |нува- |господарюва- |поліст,|доку- |доку- |привати-|зупи-  |та дата|банкрут-|підпри- |
|  |згідно з|ння  |ння, його  |стра- |мента |мента |зації** |нення, |поруше-|ства****|ємства |
|  |ЄДРПОУ |суб'єк-|реквізити  |тег,  |включе-|включе-|    |припи- |ння  |    |(реорга-|
|  |    |та   |       |монопо-|ння до |ння до |    |нення  |справи |    |нізація,|
|  |    |госпо- |       |ліст і |пере- |пере- |    |справи |про  |    |ліквіда-|
|  |    |дарю- |       |стра- |ліку  |ліку  |    |про   |банк- |    |ція)  |
|  |    |вання |       |тег)* |стра- |монопо-|    |банкрут-|рутство|    |    |
|  |    |    |       |    |тегів |лістів |    |ство*** |    |    |    |
|  |    |    |-------------|    |-------+-------|    |    |-------|    |    |
|  |    |    |пріз-|по-|те-|    |да-|но-|да-|но-|    |    |да-|но-|    |    |
|  |    |    |вище,|са-|ле-|    |та |мер|та |мер|    |    |та |мер|    |    |
|  |    |    |ім'я,|да |фон|    |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
|  |    |    |по  |  |  |    |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
|  |    |    |бать-|  |  |    |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
|  |    |    |кові |  |  |    |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
|---+--------+-------+-----+---+---+-------+---+---+---+---+--------+--------+---+---+--------+--------|
|  |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |    |  |  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Відповідно до коду:
   1 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2000
N 1346 ( 1346-2000-п );
   2 - займає монопольне становище на загальнодержавному ринку
(за даними Антимонопольного комітету України);
   3 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави
та займає монопольне становище на загальнодержавному ринку (за
даними Антимонопольного комітету України).
   ** Відповідно до коду:
   1 - казенне підприємство;
   2 - входить до переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації (відповідно до Закону України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації" від 07.07.99 N 847-XIV ( 847-14 ) із змінами і
доповненнями, додаток 1);
   3 - входить до переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані
(відповідно  до  Закону України "Про перелік об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.99
N 847-XIV ( 847-14 ) із змінами і доповненнями, додаток 2);
   4 - підлягає приватизації.
   *** Відповідно до коду:
   1 - порушено справу про банкрутство;
   2 - зупинено справу про банкрутство;
   3 -  припинено  справу  про  банкрутство  (за  рішенням
господарського суду).
   **** Відповідно до коду:
   1 - введено процедуру розпорядження майном;
   2 - введено процедуру санації;
   3 - введено ліквідаційну процедуру;
   4 - затверджено мирову угоду (за рішенням господарського
суду).
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту
 планування та організації
 статистичних спостережень
 Державного комітету
 статистики України                   Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
        одержання фінансової та статистичної
     звітності суб'єктів господарювання для внесення
      до інформаційної частини Реєстру об'єктів
      державної власності, які використовуються
     у сфері господарської діяльності, які надають
       Фонду державного майна України, - щодо
     господарських товариств, Міністерству економіки
     та з питань європейської інтеграції України -
       щодо державних підприємств міністерства,
     інші центральні органи виконавчої влади, Рада
     міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
      Київська та Севастопольська міські державні
        адміністрації, що здійснюють функції
          управління державним майном
 
 
   1. Форма  N 1 "Баланс" ( z0396-99 )  (місячна,  річна),
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), із змінами та доповненнями від 14.06.2000 N 131
( z0359-00 ), від 30.11.2000 N 304 ( z0905-00 ).
 
   2. Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 )
(місячна,  річна),  затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), із змінами та доповненнями
від  24.02.2000  N  37  ( z0162-00 ), від 14.06.2000 N 131
( z0359-00 ), від 30.11.2000 N 304 ( z0905-00 ).
 
   3. Форма N 1-Б термінова (місячна), затверджена наказом
Державного комітету  статистики України від 31.07.2000 N 258
( z0524-00 ).
 
   4. Форма N 1-ПВ (термінова - місячна), затверджена наказом
Державного комітету статистики України від 21.07.2003 N  224
( v0224202-03 ).
 
   5. Форма N 1-підприємництво (річна), затверджена наказом
Державного комітету  статистики України від 28.07.2003 N 237
( v0237202-03 ).
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту
 планування та організації
 статистичних спостережень
 Державного комітету
 статистики України                   Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
      одержання інформації щодо окремих показників
      з фінансового плану державних підприємств
       для внесення до інформаційної частини
       Реєстру об'єктів державної власності,
      які використовуються у сфері господарської
        діяльності, що надають Міністерству
        економіки та з питань європейської
         інтеграції України міністерства,
       інші центральні органи виконавчої влади,
      Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
      обласні, Київська та Севастопольська міські
       державні адміністрації, що здійснюють
        функції управління державним майном
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Код згідно|Чистий дохід  |Фінансові   |Чистий прибуток |
|з/п|з ЄДРПОУ |(виручка) від  |результати від |        |
|  |     |реалізації   |звичайної   |        |
|  |     |продукції    |діяльності до |        |
|  |     |(товарів, робіт,|оподаткування |        |
|  |     |послуг)     |        |        |
|  |     |----------------+---------------+----------------|
|  |     |факт за |план за|факт за|план за|факт за|план за |
|  |     |___ рік |___ рік|___ рік|___ рік|___ рік|___ рік |
|---+----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту планування
 та організації статистичних
 спостережень Державного
 комітету статистики України              Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
       одержання інформації з фінансових планів
        господарських товариств для внесення
        до інформаційної частини Реєстру,
        яку надають Фонду державного майна
       України міністерства, інші центральні
       органи виконавчої влади, Рада міністрів
        Автономної Республіки Крим, обласні,
        Київська та Севастопольська міські
       державні адміністрації, що здійснюють
        функції управління державним майном
 
 
   Форма N 1 "Фінансовий план", затверджена наказом  Фонду
державного майна України від 21.02.2002 N 343 ( v0343224-02 ).
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту
 планування та організації
 статистичних спостережень
 Державного комітету
 статистики України                   Р.Віленчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.10.2004 N 388/2259/581
 
 
               ФОРМА
    одержання інформації для внесення до інформаційної
       частини Реєстру щодо державного майна,
      яке не увійшло до статутних (пайових) фондів
      господарських товариств при корпоратизації,
      що надаються Фонду державного майна України
      міністерствами, іншими центральними органами
      виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
       Республіки Крим, обласними, Київською
       та Севастопольською міськими державними
       адміністраціями, які здійснюють функції
          управління державним майном
 
 
 Корпоратизовані підприємства
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Інвен- |Юриди- |Площа |Вар-   |Дата   |Управ- |Назва, дата |Витрати |Пропо- |
|тарний |чна  |об'єк-|тість  |останньої |лінське |затвердження|госпо- |зиції |
|номер |адреса |та,  |об'єкта |індексації|рішення*|та номер  |дарсь- |щодо  |
|об'єкта|об'єкта|кв.м |згідно з |основних |    |документа, |кого  |подаль-|
|    |    |   |інвента- |фондів  |    |що пояснює |товарис-|шого  |
|    |    |   |ризацією/|     |    |рух     |тва на |вико- |
|    |    |   |актом  |     |    |державного |утри-  |риста- |
|    |    |   |оцінки  |     |    |майна    |мання на|ння  |
|    |    |   |(тис.  |     |    |      |момент |держав-|
|    |    |   |гривень) |     |    |      |реалі- |ного  |
|    |    |   |     |     |    |      |зації  |майна |
|-------|    |   |---------+----------|    |      |об'єкта |    |
|Код та |    |   |балансова|Дата   |    |      |за попе-|    |
|назва |    |   |     |інвента- |    |      |редній |    |
|об'єкта|    |   |     |ризації/ |    |      |рік   |    |
|    |    |   |     |акта   |    |      |(тис.  |    |
|    |    |   |     |оцінки  |    |      |гривень)|    |
|    |    |   |---------|     |    |------------+--------|    |
|    |    |   |залишкова|     |    |наз-|да-|но-| Діючий |    |
|    |    |   |     |     |    |ва |та |мер| об'єкт |    |
|    |    |   |     |     |    |  |  |  |(так/ні)|    |
------------------------------------------------------------------------------------
 
                        ------------------
 Код згідно з ЄДРПОУ господарського товариства: |        |
                        ------------------
 
                 --------------------------------
 Назва господарського товариства: |               |
                 --------------------------------
 
                      ----------------------
 Юридична адреса господарського товариства: |          |
                      ----------------------
 
                    ---------------------------
 Дата видачі свідоцтва про державну  |             |
 реєстрацію господарського товариства: |             |
                    ---------------------------
 
                      ----------------------
 Усього об'єктів господарського товариства: |          |
                      ----------------------
 
 Загалом по органу виконавчої влади:
 
 Усього господарських товариств: ____, у яких
 
   1. Усього наявних об'єктів: ____
   з них:
   передано в оренду: (кількість об'єктів (договорів оренди)
   передано господарським  товариствам  об'єктів  на  умовах
договору зберігання: (кількість об'єктів)
   частково приватизовано:  кількість  об'єктів  (договорів
купівлі-продажу)
 
 Балансова вартість наявних об'єктів: ______ тис.гривень.
 Залишкова вартість наявних об'єктів: ______ тис.гривень.
 
   2. Усього реалізовано об'єктів:
   з них:
   приватизовано: (кількість об'єктів)
   відчужено: (кількість об'єктів)
   передано у комунальну власність: (кількість об'єктів)
   передано до сфери управління інших органів виконавчої влади:
(кількість об'єктів)
   списано: (кількість об'єктів)
   інше: (кількість об'єктів)
 
 Балансова вартість реалізованих об'єктів: ______ тис.гривень.
 з них балансова  вартість  частково  реалізованих  об'єктів:
______ тис.гривень.
 Залишкова вартість реалізованих об'єктів: ______ тис.гривень.
 з них  залишкова  вартість  частково  реалізованих об'єктів:
_______ тис. гривень.
 
 _________________________________ ________ ______________________
 (Керівник орану виконавчої влади) (Підпис) (Прізвище та ініціали)
 
_______________
   * Передано в оренду, передано господарським  товариствам
об'єктів на умовах договору зберігання, частково приватизовано,
приватизовано, відчужено, передано  у  комунальну  власність,
передано до сфери управління інших органів виконавчої влади,
списано, інше
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Мельник
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Фонду державного майна України             О.Синенко
 
 Директор департаменту
 планування та організації
 статистичних спостережень
 Державного комітету
 статистики України                   Р.Віленчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка