Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Техноцентр"

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2005 N 458
 
 
     Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою
        відповідальністю "Дніпро-Техноцентр"
 
 
   Відповідно до  Закону  України  від  22.02.2000 N 1490
( 1490-14 ) "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти", наказу Міністерства економіки України від 04.12.2000 N 264
( z0919-00 ) "Про затвердження Порядку розгляду скарг учасників
процедур державних закупівель щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за  державні  кошти"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги товариства з
обмеженою  відповідальністю   "Дніпро-Техноцентр"   стосовно
організації та здійснення Дніпропетровською державною медичною
академією процедури закупівлі устаткування для  автоматичного
оброблення інформації (оголошення про закупівлю в бюлетені "Вісник
державних закупівель", 2005 р., N 33, огол. 12615), що додається.
 
   2. Визнати скаргу товариства з обмеженою відповідальністю
"Дніпро-Техноцентр" задоволеною згідно з висновком, що додається.
 
   3. Дніпропетровській державній медичній академії:
   внести зміни до тендерної документації, керуючись висновком,
що додається;
   надати внесені  до  тендерної  документації  зміни  всім
учасникам, що отримали тендерну документацію;
   продовжити термін подання тендерних пропозицій  на  час,
достатній для їх підготовки, але не менше ніж на три робочих дні з
дня надання зазначених змін усім учасникам.
 
   4. Відділу оскаржень та правового забезпечення державних
закупівель довести цей наказ до відома Дніпропетровської державної
медичної академії, товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Дніпро-Техноцентр" і Державного казначейства України протягом
трьох робочих днів з дня його підписання.
 
 Міністр                         А.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   25.11.2005 N 458
 
 
               ВИСНОВОК
      щодо розгляду скарги товариства з обмеженою
     відповідальністю "Дніпро-Техноцентр" стосовно
   організації та здійснення Дніпропетровською державною
    медичною академією процедури закупівлі устаткування
       для автоматичного оброблення інформації
 
 
   За результатом  розгляду  скарги  товариства з обмеженою
відповідальністю "Дніпро-Техноцентр" (далі - Скаржник) стосовно
організації та здійснення Дніпропетровською державною медичною
академією (далі - Замовник) процедури закупівлі устаткування для
автоматичного  оброблення  інформації та на підставі наданих
Скаржником і Замовником матеріалів установлено, що  тендерна
документація, яка надавалась Замовником учасникам для підготовки
тендерних пропозицій, не повною мірою відповідає вимогам Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема:
   використання в підпункті 6.1 тендерної документації виразу
"може спричинити відхилення" має двозначне тлумачення і суперечить
статті 27 Закону ( 1490-14 ), оскільки не встановлює чітких умов
щодо відхилення тендерної пропозиції в разі настання обставин,
передбачених у підпункті 6.1 тендерної документації;
   підпункт 10.1 тендерної документації та пункт  2  форми
тендерної пропозиції містять розбіжності щодо визначення строку,
протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
   у підпункті 15.1 тендерної документації зазначена вимога про
необхідність надання учасниками торгів письмового повідомлення
Замовнику про те, що їх представники не будуть направлятися на
торги, а також вказано, що у разі ненадання такого повідомлення
учасником не можуть бути оскаржені дії Замовника. Ця вимога
порушує  порядок  проведення  процедури  розкриття  тендерних
пропозицій та обмежує право учасників торгів на оскарження дій
замовника, що не узгоджується із частиною третьою статті 26 і
статтею 36 Закону ( 1490-14 );
   у підпункті 18.2 тендерної документації використано вираз
"пропозиція,  що відповідає вимогам, та не містить суттєвих
відхилень" та наведено узагальнений перелік суттєвих відхилень.
Водночас підпунктом 18.4 тендерної документації визначено, що при
розгляді тендерних пропозицій Замовником не буде враховуватись
наявність  у  них  незначних  відхилень від вимог тендерної
документації. Застосування зазначених умов суперечить статті 27
Закону ( 1490-14 ), згідно з якою пропозиції, що не відповідають
вимогам тендерної документації, підлягають відхиленню та  не
допускаються до подальшої оцінки;
   підпункт 20.1 тендерної документації містить посилання на
статтю 11 Закону ( 1490-14 ), що не узгоджується з  чинною
редакцією Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти";
   пунктом 5 кваліфікаційних вимог встановлено  вимогу  про
надання учасниками торгів сертифікатів на виготовлення продукції,
що є предметом закупівлі. Однак Замовник не вказав чіткої назви
цих документів згідно з встановленими законодавством вимогами, що
може вплинути на якість виконання учасниками торгів цієї вимоги
при підготовці тендерних пропозицій. Крім того, встановлення
вимоги щодо наявності права на офіційне представництво  від
виробника продукції, що є предметом закупівлі, можна розцінювати
як дискримінацію, оскільки вона може звузити коло потенційних
учасників - суб'єктів господарювання, які згідно із законодавством
України мають право реалізовувати відповідну  продукцію  без
обов'язкової наявності дозволу від її виробника;
   методика оцінки тендерних пропозицій містить шість критеріїв
оцінки тендерних пропозицій. Проте застосування критерію "технічні
параметри обладнання та близькість конфігурації до заявленої"
суперечить частині сьомій статті 26 та частині першій статті 27
Закону ( 1490-14 ). Здійснення оцінки тендерних пропозицій за
критерієм "наявність прямих зв'язків з виробниками комп'ютерної
техніки" на підставі наданих у складі пропозиції сертифікатів на
продукцію не узгоджується з пунктом 5 кваліфікаційних вимог
тендерної документації, згідно з яким наявність таких сертифікатів
в учасника торгів є обов'язковою умовою. Крім того, є незрозумілим
порядок встановлення вагових коефіцієнтів за окремими позиціями в
межах кожного критерію оцінки.
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням  зазначеного  скарга  товариства  з  обмеженою
відповідальністю  "Дніпро-Техноцентр"  стосовно організації та
здійснення  Дніпропетровського  державною  медичною  академією
процедури закупівлі устаткування для автоматичного оброблення
інформації визнається частково задоволеною.
 
 Заступник директора департаменту
 координації державних закупівель            С.Яременко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка