Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 1105 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної ситуації"

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             05.12.2005 N 88
 
 
        Про організацію виконання постанови
    Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р.
    N 1105 "Про підсумки соціально-економічного розвитку
    України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні
     завдання щодо поліпшення економічної ситуації"
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 22 листопада 2005 р. N 1105 ( 1105-2005-п ) "Про підсумки
соціально-економічного розвитку України  за  дев'ять  місяців
2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної
ситуації" і з метою стабілізації виробництва та більш ефективного
залучення інвестицій, відновлення сталого економічного зростання,
формування передбачуваного макроекономічного середовища, створення
сприятливих умов  для  розвитку  підприємницької  діяльності
З О Б О В' Я З У Ю:
 
   1. Голів державних департаментів, керівників департаментів і
самостійних управлінь та відділів забезпечити безумовне виконання
затверджених  постановою   Кабінету   Міністрів   України
від 22 листопада 2005 р. N 1105 ( 1105-2005-п ) "Про підсумки
соціально-економічного розвитку України  за  дев'ять  місяців
2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної
ситуації" заходів у визначені терміни згідно з додатком.
 
   2. Інформацію  про  хід  виконання  заходів,  визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада  2005 р.
N 1105 ( 1105-2005-п ) "Про підсумки   соціально-економічного
розвитку України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні
завдання  щодо  поліпшення  економічної  ситуації",  надавати
відповідальним виконавцям.
 
   3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                     І.М.Демчак
 
 
                   Додаток
                   до розпорядження
                   Міністерства аграрної
                   політики
                   05.12.2005 N 88
 
 
               ЗАХОДИ
     Міністерства аграрної політики щодо виконання
   постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада
      2005 р. N 1105 ( 1105-2005-п ) "Про підсумки
    соціально-економічного розвитку України за дев'ять
      місяців 2005 року та невідкладні завдання
       щодо поліпшення економічної ситуації"
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |            Захід             | Відповідальні за виконання |  Виконавці  | Строк |
|захо-|                           |               |        |виконання|
| ду |                           |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 2 |Запровадити щоквартальний моніторинг виконання    |Центральні органи виконавчої |Зуб Г.І.,   |щоквар- |
|   |фінансових планів підприємствами - суб'єктами     |влади            |Романюк Т.В., |тально  |
|   |природних монополій та підприємствами, плановий    |               |Іщук О.М.,   |     |
|   |розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує  |               |Качний О.С.,  |     |
|   |50 млн. гривень на рік, та подавати в установлені   |               |Вербицький П.І.|     |
|   |строки відповідну інформацію Міністерству економіки. |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 3 |Утворити в листопаді 2005 р. міжвідомчу робочу групу з|Міністерство економіки,   |Авраменко О.В.,|до    |
|   |розроблення та здійснення заходів захисту внутрішнього|Міністерство фінансів,    |Розгон А.В.,  |1 грудня |
|   |ринку від імпортних поставок товарів за демпінговими |Міністерство промислової   |Зуб Г.І.,   |2005 р. |
|   |цінами та організувати постійний моніторинг впливу  |політики,          |Лазарь Т.І.,  |     |
|   |імпорту на конкурентоспроможність окремих галузей   |Міністерство аграрної    |Микитюк Д.М., |     |
|   |економіки.                      |політики,          |Іщук О.М.,   |     |
|   |                           |Державна митна служба    |Качний О.С.  |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 5 |Подати законопроекти щодо приведення законів України у|Державний комітет з питань  |Алешко Д.В.  |до    |
|   |відповідність з принципами державної регуляторної   |регуляторної політики та   |        |1 грудня |
|   |політики, розроблені на основі проведеної у галузях  |підприємництва, інші     |        |2005 р. |
|   |(сферах) економіки оцінки системності та узгодженості |центральні органи виконавчої |        |     |
|   |регуляторних актів.                  |влади            |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 9 |Завершити інвентаризацію об'єктів державної власності,|Фонд державного майна,    |Романюк Т.В., |до    |
|   |уточнивши їх належність до сфери управління      |Державний комітет статистики,|Зуб Г.І.,   |1 липня |
|   |відповідних органів, та забезпечити функціонування  |інші центральні та місцеві  |Іщук О.М.,   |2006 р. |
|   |Єдиного реєстру об'єктів державної власності.     |органи виконавчої влади   |Качний О.С.,  |     |
|   |                           |               |Вербицький П.І.|     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 11 |Подати Кабінету Міністрів України проект рішення щодо |Міністерство праці та    |Савицька О.П. |15 грудня|
|   |ствердження Стратегії подальшого реформування     |соціальної політики,     |        |2005 р. |
|   |пенсійної системи.                  |Міністерство фінансів,    |        |     |
|   |                           |Міністерство економіки,   |        |     |
|   |                           |Пенсійний фонд,       |        |     |
|   |                           |Міністерство юстиції,    |        |     |
|   |                           |інші заінтересовані     |        |     |
|   |                           |центральні органи      |        |     |
|   |                           |виконавчої влади       |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 13 |Забезпечити підготовку та внесення на розгляд Кабінету|Міністерство праці та    |Савицька О.П., |грудень |
|   |Міністрів України проекту постанови "Про затвердження |соціальної політики,     |Бойко М.Ф.,  |2005 р. |
|   |Методики моніторингу створення нових робочих місць". |Міністерство економіки,   |Гайдар М.В.  |     |
|   |                           |Міністерство фінансів, інші |        |     |
|   |                           |заінтересовані центральні  |        |     |
|   |                           |органи виконавчої влади   |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 14 |Розробити план заходів, спрямованих на запровадження |Міністерство економіки,   |Кульгавий В.Ф.,|до    |
|   |протягом 2006 року економічно обґрунтованих цін і   |Національна комісія     |Іщук О.М.,   |1 грудня |
|   |тарифів на природний газ, електричну енергію для всіх |регулювання         |Качний О.С.,  |2005 р. |
|   |категорій споживачів та скорочення перехресного    |електроенергетики,      |Вербицький   |     |
|   |субсидіювання.                    |Міністерство палива та    |П.І.,     |     |
|   |                           |енергетики,         |Зуб Г.І.    |     |
|   |                           |Міністерство промислової   |        |     |
|   |                           |політики,          |        |     |
|   |                           |Міністерство транспорту та  |        |     |
|   |                           |зв'язку,           |        |     |
|   |                           |Міністерство будівництва,  |        |     |
|   |                           |архітектури та        |        |     |
|   |                           |житлово-комунального     |        |     |
|   |                           |господарства,        |        |     |
|   |                           |Міністерство аграрної    |        |     |
|   |                           |політики,          |        |     |
|   |                           |Міністерство фінансів,    |        |     |
|   |                           |Міністерство праці та    |        |     |
|   |                           |соціальної політики,     |        |     |
|   |                           |Національна акціонерна    |        |     |
|   |                           |компанія "Нафтогаз України" |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 16 |Подати Кабінетові Міністрів України обґрунтовані   |Міністерство палива та    |Кульгавий В.Ф.,|до    |
|   |прогнозні розрахунки цін на електричну енергію,    |енергетики,         |Іщук О.М.,   |1 грудня |
|   |природний газ, вугілля, в тому числі енергетичне, у  |Міністерство вугільної    |Качний О.С.,  |2005 р. |
|   |2006 році за категоріями споживачів з метою їх    |промисловості,        |Вербицький   |до    |
|   |оприлюднення; провести по кожному підприємству    |Міністерство економіки,   |П.І.,     |20 грудня|
|   |державного сектору економіки, у тому числі      |Національна комісія     |Лазарь Т.І.,  |2005 р. |
|   |підприємствах-монополістах, суб'єктах природної    |регулювання         |Микитюк Д.М., |     |
|   |монополії, що входять до сфери їх управління, аналіз |електроенергетики, інші   |Романюк Т.В., |     |
|   |прогнозу цін (тарифів) на товари та послуги, що    |центральні органи виконавчої |Зуб Г.І.,   |     |
|   |виробляються ними, на 2006 рік і надати інформацію за |влади            |Розгон А.В.  |     |
|   |результатами аналізу з поквартальною розбивкою    |               |        |     |
|   |Міністерству економіки.                |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 19 |Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції    |Міністерство палива та    |Кульгавий В.Ф. |до    |
|   |стосовно затвердження балансу надходження та розподілу|енергетики, заінтересовані  |        |20 грудня|
|   |природного газу на 2006 рік, а також щодо передачі  |органи виконавчої влади   |        |2005 р. |
|   |повноважень з управління державними корпоративними  |               |        |     |
|   |правами Національної акціонерної компанії "Енергетична|               |        |     |
|   |компанія України" та Національної акціонерної компанії|               |        |     |
|   |"Нафтогаз України" Міністерству палива та енергетики. |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 22 |Забезпечити формування на організованому аграрному  |Міністерство аграрної    |Розгон А.В.,  |до    |
|   |ринку державних ресурсів продовольчого зерна в межах |політики,          |Овчар В.В.,  |25 грудня|
|   |бюджетних коштів, передбачених на ці цілі.      |Міністерство фінансів,    |Лазарь Т.І.,  |2005 р. |
|   |                           |Міністерство економіки,   |Хорошайло С.В. |     |
|   |                           |Державний комітет      |        |     |
|   |                           |з державного матеріального  |        |     |
|   |                           |резерву,           |        |     |
|   |                           |Аграрний фонд        |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 23 |Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо  |Міністерство економіки,   |Розгон А.В.,  |до    |
|   |впорядкування біржової торгівлі зерном.        |Міністерство фінансів,    |Лазарь Т.І.,  |20 грудня|
|   |                           |Міністерство аграрної    |Овчар В.В.   |2005 р. |
|   |                           |політики           |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 24 |Зупинити подання Кабінетові Міністрів України проектів|Центральні органи      |Керівники   |до 10  |
|   |державних цільових програм до закінчення проведення  |виконавчої влади,      |структурних  |березня |
|   |аналізу ефективності виконання діючих за підсумками  |Рада міністрів        |підрозділів,  |2006 р. |
|   |2005 року. Інформацію про результати аналізу за    |Автономної Республіки Крим, |самостійних  |     |
|   |наданою Міністерством економіки формою та відповідні |обласні, Київська та     |управлінь   |     |
|   |пропозиції подати Міністерству економіки. Міністерству|Севастопольська міські    |        |     |
|   |економіки подати до 31 березня 2006 р. узагальнені  |державні адміністрації    |        |     |
|   |висновки Кабінетові Міністрів України.        |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 26 |Разом з органами прокуратури, Державною податковою  |Міністерство праці та    |Савицька О.П. |до    |
|   |адміністрацією та Головним контрольно-ревізійним   |соціальної політики, інші  |        |25 грудня|
|   |управлінням забезпечити додержання державних гарантій |центральні органи      |        |2005 р. |
|   |в оплаті праці, легалізацію виплати заробітної плати |виконавчої влади,      |        |     |
|   |та підвищення рівня зайнятості населення, виконання  |Рада міністрів Автономної  |        |     |
|   |графіків погашення заборгованості із заробітної плати |Республіки Крим,       |        |     |
|   |та вжити до керівників підприємств вичерпних заходів |обласні, Київська та     |        |     |
|   |для істотного її зменшення; разом з органами     |Севастопольська міські    |        |     |
|   |прокуратури визначити в розрізі кожного підприємства |державні адміністрації    |        |     |
|   |обсяг реальних сум погашення заборгованості із    |               |        |     |
|   |заробітної плати, переглянути графіки її погашення та |               |        |     |
|   |вжити до керівників підприємств вичерпних заходів для |               |        |     |
|   |істотного зменшення боргів з оплати праці. Ініціювати |               |        |     |
|   |протягом місяця разом з організаціями профспілок на  |               |        |     |
|   |зборах трудових колективів підприємств, де несвоєчасно|               |        |     |
|   |виплачується заробітна плата, розгляд колективних угод|               |        |     |
|   |щодо виконання керівництвом підприємств умов оплати  |               |        |     |
|   |праці.                        |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 28 |Активізувати діяльність робочих груп у рамках     |Державна митна служба,    |Вербицький   |протягом |
|   |Державної програми "Контрабанді - СТОП" на 2005-2006 |центральні органи виконавчої |П.І.,     |2005-2006|
|   |роки ( 260-2005-п ) з метою підвищення обсягу     |влади            |Іщук О.М.,   |років  |
|   |надходжень від митних платежів та зборів до державного|               |Качний О.С.,  |     |
|   |бюджету, а також протидії незаконному ввезенню    |               |Микитюк Д.М., |     |
|   |м'ясопродуктів для забезпечення стабільної      |               |Лазарь Т.І.,  |     |
|   |епізоотичної та епідемічної ситуації.         |               |Білий О.І.   |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 33 |Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект  |Міністерство освіти і науки, |Бойко М.Ф.   |до    |
|   |постанови "Про порядок розроблення стандартів вищої  |заінтересовані центральні  |        |15 грудня|
|   |освіти та внесення до них змін, а також здійснення  |органи виконавчої влади   |        |2005 р. |
|   |контролю за їх дотриманням".             |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 35 |Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених |Міністерство закордонних   |Авраменко А.В. |протягом |
|   |Планом дій "Україна - ЄС на 2005 рік" ( 117-2005-р ). |справ,            |        |2005 року|
|   |                           |Міністерство економіки,   |        |     |
|   |                           |Міністерство юстиції,    |        |     |
|   |                           |інші центральні       |        |     |
|   |                           |органи виконавчої влади,   |        |     |
|   |                           |залучені до реалізації    |        |     |
|   |                           |Плану дій "Україна - ЄС   |        |     |
|   |                           |на 2005 рік"         |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 40 |Опрацювати питання щодо насичення внутрішнього ринку |Міністерство аграрної    |Лазарь Т.І.  |до    |
|   |мінеральними добривами вітчизняного виробництва для  |політики           |        |15 грудня|
|   |забезпечення своєчасного проведення весняно-польових |               |        |2005 р. |
|   |робіт та внести відповідні корективи до програми їх  |               |        |     |
|   |виробництва.                     |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 41 |Активізувати роботу з роз'яснення через засоби масової|Державний комітет телебачення|Горобець О.О., |постійно |
|   |інформації переваг набуття Україною членства в СОТ.  |і радіомовлення,       |Авраменко А.В. |     |
|   |                           |Міністерство економіки,   |        |     |
|   |                           |Міністерство промислової   |        |     |
|   |                           |політики,          |        |     |
|   |                           |Міністерство аграрної    |        |     |
|   |                           |політики,          |        |     |
|   |                           |Міністерство палива     |        |     |
|   |                           |та енергетики,        |        |     |
|   |                           |Міністерство транспорту та  |        |     |
|   |                           |зв'язку,           |        |     |
|   |                           |Міністерство охорони     |        |     |
|   |                           |здоров'я,          |        |     |
|   |                           |Державний комітет з питань  |        |     |
|   |                           |технічного регулювання    |        |     |
|   |                           |та споживчої політики    |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 43 |Подати проект постанови Кабінету Міністрів України  |Міністерство фінансів,    |Авраменко О.В.,|до    |
|   |"Про затвердження переліків документів, необхідних для|Державна митна служба,    |Алешко Д.В.  |15 грудня|
|   |здійснення митного контролю та митного оформлення   |Міністерство юстиції, інші  |        |2005 р. |
|   |товарів, що переміщуються через митний кордон України"|заінтересовані центральні  |        |     |
|   |з метою спрощення процедур митного оформлення товарів,|органи виконавчої влади   |        |     |
|   |що переміщуються через митний кордон України.     |               |        |     |
|-----+------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+---------|
| 44 |Забезпечити скорочення строків проведення встановлених|Державна митна служба,    |Авраменко О.В.,|до 30  |
|   |законодавством різних видів контролю, що здійснюються |Міністерство фінансів,    |Алешко Д.В.  |березня |
|   |під час переміщення товарів через митний кордон    |Адміністрація Державної   |        |2006 р. |
|   |України, шляхом організації роботи контролюючих    |прикордонної служби,     |        |     |
|   |органів за принципом "єдиного офісу".         |Міністерство аграрної    |        |     |
|   |                           |політики,          |        |     |
|   |                           |Міністерство охорони     |        |     |
|   |                           |здоров'я,          |        |     |
|   |                           |Міністерство охорони     |        |     |
|   |                           |навколишнього природного   |        |     |
|   |                           |середовища,         |        |     |
|   |                           |Міністерство культури і   |        |     |
|   |                           |туризму           |        |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 економічної стратегії та
 розвитку аграрного ринку                А.В.Розгон
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка