Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію навчання фахівців на звання аудиторів з сертифікації зернових складів

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.12.2005 N 680
 
 
      Про організацію навчання фахівців на звання
      аудиторів з сертифікації зернових складів
 
 
   З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.04.2003 N 510 ( 510-2003-п ) "Про забезпечення сертифікації
зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки, запровадження  складських  документів"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  в  грудні  2005  року  на базі Київського
національного університету технологій та дизайну навчання фахівців
на звання аудиторів з сертифікації зернових складів.
 
   2. Затвердити навчальну програму "Навчання фахівців на звання
аудиторів з сертифікації зернових складів" (додається).
 
   3. Керівникам  обласних  державних  хлібних  інспекцій,
організацій, підприємств (за згодою), які залучаються до виконання
сертифікаційних робіт згідно  з  наказом   Мінагрополітики
від 20.07.2004 N 258 ( v0258555-04 ) "Про організацію проведення
сертифікації зернових складів із зберігання зерна та продуктів
його переробки", забезпечити фінансування навчання.
 
   4. Голові Держконтрольсільгосппроду Білому О.І. забезпечити
контроль за фінансуванням навчання,  методичною  організацією
навчального процесу.
 
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
        КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
           ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО           ЗАТВЕРДЖУЮ
 Наказ Мінагрополітики      Редактор Київського національного
 "6" грудня 2005 р.       ______________ О.І.Волков
                 "__" __________ 2005 р.
 
 
            НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
   "Навчання фахівців на звання аудиторів з сертифікації
            зернових складів"
 
 
               ВСТУП
     Програма навчання фахівців на звання аудиторів
         з сертифікації зернових складів
 
 
   Програмою передбачено вивчення документів, які регламентують
основні положення, організацію та проведення сертифікації зернових
складів,  вимоги  до зернового складу, встановлені Технічним
регламентом зернового складу ( z0835-04 ).
   Програма розроблена відповідно до Закону України "Про зерно
та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 11.04.2003 N 510 ( 510-2003-п ) "Про забезпечення
сертифікації зернових складів  на  відповідність  послуг  із
зберігання  зерна та продуктів його переробки, запровадження
складських документів", наказу Мінагрополітики  від  15.06.2004
N 228  ( z0835-04 ) "Про затвердження Технічного регламенту
зернового складу".
   Програма передбачає наступні етапи підготовки:
   - теоретичний курс - 72 години;
   - екзамен з теоретичного курсу;
   - стажування - проведення сертифікації не менше 3-4 складів
(порядок стажування визначається органом з сертифікації зернових
складів);
   - прийом звіту про стажування в установленому порядку.
   За позитивними результатами теоретичного курсу навчання та
стажування фахівцю видається посвідчення аудитора.
   До навчання допускаються спеціалісти з вищою освітою та
досвідом роботи на підприємствах даної галузі не менше 3-х років.
   Програма не змінює освітнього рівня спеціалістів.
 
 
            НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 
       Навчання фахівців на звання аудиторів
         з сертифікації зернових складів
 
 
   1. Законодавча та нормативна база сертифікації    год.
 
1. Вимоги до аудиторів з сертифікації продукції      2 год.
 
1.2. Законодавство України в галузі стандартизації,    4 год.
   сертифікації та метрології:
   1.2.1. Закон України "Про захист прав
      споживачів" ( 1023-12 ).
   1.2.2. Закон України "Про підтвердження
      відповідності" ( 2406-14 ).
   1.2.3. Закон України "Про акредитацію органів
      з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).
   1.2.4. Закон України "Про метрологію та
      метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
 
1.3. Європейські стандарти EN 45000            2 год.
 
1.4. Основи стандартизації                2 год.
 
1.5. Метрологічне забезпечення сертифікації        4 год.
 
1.6. Система управління якістю на основі
   МС - ISO 9000:                    4 год.
   1.6.1. ДСТУ ISO 9001.
   1.6.2. ДСТУ ISO 9004.
 
1.7. Стандарти ISO серії 14000              4 год.
 
1.8. Основні положення системи, сертифікації УкрСЕПРО:  3 год.
   1.8.1. Організаційна структура та функції.
   1.8.2. Вимоги до випробувальних лабораторій.
 
1.9. Організація і порядок роботи з сертифікації     4 год.
 
   Всього 29 год.
 
   2. Організація та проведення робіт із сертифікації
    зернового складу
 
2.1. Система складських документів. Вітчизняний та    2 год.
   зарубіжний досвід роботи Нормативно-правова
   база сертифікації зернових складів
 
2.2. Технічний регламент зернового складу         1 год.
 
2.3. Орган із сертифікації зернових складів        1 год.
 
2.4. Методи перевірки відповідності вимогам        2 год.
   Технічного регламенту зернового складу
 
2.5. Оформлення результатів перевірок           1 год.
 
2.6. Технічний нагляд за сертифікованим зерновим     2 год.
   складом
 
2.7. Державні реєстри сертифікованих складів,       2 год.
   сертифікатів на право надання послуг із
   зберігання зерна та зерна, що знаходиться на
   зберіганні. Особливості, специфіка та
   рекомендації щодо ведення
 
   Всього 11 год.
 
   3. Основи технології зберігання зерна
 
3.1. Україна як зернова держава. Історичні аспекти    2 год.
   зберігання зерна.
 
3.2. Способи зберігання зерна. Класифікація        4 год.
   зерносховищ
   3.2.1. Підлогове зберігання.
   3.2.2. Елеваторне зберігання.
   3.2.3. Зберігання в пристосованих приміщеннях.
   3.2.4. Сучасні технології зберігання та
      перспектива.
 
3.3. Технічне оснащення зернових складів. Механізми    7 год.
   для доробки
   3.3.1. Транспортери, потокові лінії, галереї.
   3.3.2. Норії.
   3.3.3. Пристрої для сушіння.
   3.3.4. Пристрої для очищення зерна.
   3.3.5. Аспіраційні установки та системи аспірації.
   3.3.6. Розвантажувачі та навантажувачі зерна
      на усі види транспорту.
   3.3.7. Вагове господарство.
 
3.4. Нормативно-технічна документація, що регламентує   2 год.
   зберігання зерна
 
3.5. Кількісно-якісний облік зерна, що знаходиться    2 год.
   на зберігання у спеціалізованому підприємстві
 
   Всього 17 год.
 
   4. Психологічні аспекти сертифікації зернових складів
 
4.1. Базова психологічна установка            1 год.
 
4.2. Етика поведінки                   1 год.
 
   Всього 2 год.
 
   5. Охорона праці та система державного контролю
    за діяльністю зернового складу
 
5.1. Охорона праці та небезпечні роботи          1 год.
 
5.2. Вибухобезпека                    1 год.
 
5.3. Пожежобезпека                    1 год.
 
5.4. Дотримання санітарного законодавства         1 год.
 
5.5. Екологічна безпека                  1 год.
 
   Всього 5 год.
 
   6. Практичні заняття 8 год.
 
   Всього по курсу: 72 год.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка