Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
     Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст.253 )
 
 
     { У тексті Закону слова "державні наукові та
      науково-технічні програми" в усіх відмінках
      замінено словами "державні цільові наукові
      та науково-технічні програми" у відповідному
      відмінку  згідно  із  Законом N 3421-IV
      ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
 
 
   Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади
цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки в Україні.
 
   Стаття 1.  Правовою  основою  формування  та  реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція
України  (  254к/96-ВР  ),  Закон  України  "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Закон України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" ( 1602-14 ), інші закони України.
 
   Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і  техніки
формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і
техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період.
 
   Порядок розробки  прогнозу  розвитку науки і техніки та
формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається
законодавством України.
 
   Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки здійснюється через систему державних цільових наукових та
науково-технічних  програм,  а  також державне замовлення на
науково-технічну продукцію.
 
   Формування  переліку  державних  цільових  наукових  та
науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим
центральним  органом  виконавчої  влади  у сфері наукової і
науково-технічної діяльності.
 
   Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх
обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної
Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року
дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
 
   Стаття 5. Кабінет Міністрів України на підставі затверджених
Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки  організує  розробку  державних цільових наукових та
науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством
України.
 
   Державні  цільові  наукові  та науково-технічні програми
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних цільових
наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами
науки і техніки затверджується у законі про Державний бюджет
України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків
загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного
бюджету України.
 
   Обсяги фінансування наукових і науково-технічних  програм
визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по
кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку
науки і техніки.
 
   Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки на період до 2006 року:
 
   1) фундаментальні  дослідження  з  найважливіших  проблем
природничих, суспільних і гуманітарних наук;
 
   2) проблеми  демографічної  політики,  розвитку людського
потенціалу та формування громадянського суспільства;
 
   3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий
розвиток;
 
   4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування
найпоширеніших захворювань;
 
   5) нові комп'ютерні засоби та технології  інформатизації
суспільства;
 
   6) новітні  технології та ресурсозберігаючі технології в
енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
 
   7) нові речовини і матеріали.
 
   Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
 
   у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
 
   враховувати положення цього Закону в проектах законів про
Державний бюджет України починаючи з 2002 року;
 
   забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради
України проекту Закону України про державні цільові наукові та
науково-технічні програми.
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2705-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 45, ст. 620).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 липня 2001 року
     N 2623-III
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка