Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 березня 2006 р. N 250
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
         від 26 вересня 1997 р. N 1069
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги
України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24;
1999 р., N 13 ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016) зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 березня 2006 р. N 250
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
      від 26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п )
 
 
   1. У пункті 2 постанови слова "Міністерство транспорту"
замінити словами "Міністерство транспорту та зв'язку".
 
   2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженому зазначеною постановою:
 
   1) пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
   "5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:
 
   морських суден - капітани морських портів;
 
   річкових суден  та  суден,  що  не  підлягають  нагляду
класифікаційним товариством, - Інспекція;
 
   риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним
товариством,  -  Укрдержрибгосп,  які  є  органами державної
реєстрації.
 
   Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах,
перелік яких визначається Мінтрансзв'язку. Реєстрація риболовних
суден, що  підлягають  нагляду  класифікаційним  товариством,
здійснюється в будь-якому морському рибному порту.
 
   6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей
про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за
формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що
ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України";
 
   2) у пункті 11:
 
   абзац перший  після  слова  "Включення" доповнити словом
"морських";
 
   доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
 
   "Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру
України здійснюється безпосередньо Інспекцією".
 
   У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
 
   3) у пункті 13:
 
   в абзаці першому слова "капітанові морського порту" замінити
словами "до органу державної реєстрації";
 
   підпункт "г"  доповнити  словами  "або  документи,  що
підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких
затверджується Мінтрансзв'язку, а  для  риболовних  суден  -
Укрдержрибгоспом";
 
   підпункт "з" викласти у такій редакції:
 
   "з) документи, що підтверджують наявність або відсутність
заставних зобов'язань";
 
   підпункт "й" доповнити словами "а у разі належності судна
фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та
його громадянство";
 
   доповнити пункт підпунктом "к" та абзацом такого змісту:
 
   "к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру
попереднім  органом  реєстрації  (у  разі  коли  судно було
зареєстроване).
 
   Додатково подається документально підтверджена інформація про
призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та
знімки судна (вигляд з правого та лівого борту)".
 
   У зв'язку  з  цим  абзац  тринадцятий  вважати  абзацом
п'ятнадцятим;
 
   4) пункт 16 доповнити словами "або органами, які здійснювали
їх оформлення та видачу";
 
   5) у пункті 18:
 
   доповнити пункт після підпункту "б" абзацом такого змісту:
 
   "Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що
свідчать про проходження таким судном технічного нагляду";
 
   підпункт "в"  доповнити словами "а для судновласників -
фізичних осіб - зареєстроване місце проживання";
 
   6) пункт 20 після слів "міжнародні рейси" доповнити словами
"або судна, що здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах";
 
   7) в абзаці другому пункту 21 цифри і слово "10 днів"
замінити цифрами і словами "15 робочих днів";
 
   8) у пункті 25:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних
документів судновласник подає копії платіжних документів, що
свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі.
Орган державної реєстрації після надходження висновку Інспекції, а
для риболовних суден - Укрдержрибгоспу та Інспекції у триденний
строк видає судновласнику такі реєстраційні документи";
 
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
 
   "Річковим суднам, зазначеним у пункті 12 Порядку, свідоцтво
про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про
право власності на судно видаються безпосередньо Інспекцією".
 
   У зв'язку з  цим  абзаци  четвертий-дванадцятий  вважати
відповідно абзацами п'ятим-тринадцятим;
 
   9) в абзаці другому пункту 29 слова "капітан морського порту"
і "капітанові цього порту" замінити відповідно словами "орган
державної реєстрації, що видав реєстраційні документи" і "органу
державної реєстрації";
 
   10) у пункті 32 слово "Держфлотінспекція" замінити словом
"Інспекція";
 
   11) у пункті 34:
 
   підпункт "б" доповнити словами "зразок якого затверджується
Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";
 
   доповнити пункт підпунктами "д" та "е" такого змісту:
 
  "д) копія свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній
особі - копія документа, що підтверджує особу власника та її
громадянство;
 
   е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних
документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли
судно було раніше зареєстроване)";
 
   12) доповнити пункт 37 словами "або органом, який здійснив їх
оформлення та видачу";
 
   13) перше речення абзацу другого пункту 39 після  слів
"реєстраційний номер" доповнити словами "визначений Інспекцією";
 
   14) доповнити пункт 48 підпунктом "д" такого змісту:
 
   "д) у  разі  зміни  зареєстрованого  власника  судна,
судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером";
 
   15) друге речення абзацу другого пункту 49 після слів "цього
Порядку" доповнити словами "документи, що підтверджують наявність
або відсутність заставних зобов'язань";
 
   16) в абзаці п'ятому пункту 51 слова "орган  державної
реєстрації" замінити словом "Інспекція";
 
   17) перше  речення  пункту  53 після слів "місцем його
реєстрації"  доповнити  словами  "погоджену  Інспекцією  в
установленому порядку";
 
   18) абзац перший пункту 56 викласти у такій редакції:
 
   "56. У  разі  поновлення  реєстрації  судна,  тимчасово
виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової
книги України, органу державної реєстрації подається документ,
виданий органом іноземної реєстрації судна, про виключення цього
судна з іноземного суднового реєстру";
 
   19) пункт 58 доповнити підпунктом "є" такого змісту:
 
   "є) проводить  ідентифікацію  суден  та  веде  облік
ідентифікаційних ознак за заявленими для реєстрації судна даними";
 
   20) пункт 59 після цифр і слів "31 грудня" доповнити словами
та цифрами "протягом 10 днів наступного місяця";
 
   21) у тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках
замінити словом "Мінтрансзв'язку".
 
   3. У додатках до Порядку:
 
   графу 11 додатка 1 викласти в такій редакції:
 
---+------------------------------------+------------+------------
"11|Судновласник або фрахтувальник судна|      |
  |та його юридична адреса";     |      |
---+------------------------------------+------------+------------
 
   назви граф 3 і 13 додатка 2 до викласти в такій редакції:
 
-------------
|"Бортовий |
|реєстрацій-|
|ний номер |
|судна (при-|
|своєний та |
|колишній) |
+-----------+
|   3";  |
-------------
 
---------
|"Валова|
|міст- |
|кість, |
|одиниць|
|    |
|    |
|    |
+-------+
|  13".|
---------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка