Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про продаж земельної ділянки акціонерному товариству "Українська автомобільна корпорація" для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель на вул. Рогнідинській/Червоноармійській, 2/15 (літери "В" та "Г") у Печерському районі м. Києва

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 532/2993 від 29.11.2005
 
 
    Про продаж земельної ділянки акціонерному товариству
   "Українська автомобільна корпорація" для експлуатації
      та обслуговування адміністративних будівель
     на вул. Рогнідинській/Червоноармійській, 2/15
    (літери "В" та "Г") у Печерському районі м. Києва
 
 
   Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738
( ra0304023-02 ) "Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок  в  м.  Києві"  Київська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на вул. Рогнідинській/Червоноармійській, 2/15 (літери "В"
га "Г") у Печерському районі м. Києва (звіт додається).
 
   2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 2423723,00
грн. (два мільйони чотириста двадцять три тисячі сімсот двадцять
три гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки
(висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від
06.07.2005).
 
   3. Продати акціонерному товариству "Українська автомобільна
корпорація" земельну ділянку площею 0,0790 га за 2423723,00 гри.
(два мільйони чотириста двадцять три тисячі сімсот двадцять три
гривні  00  копійок)  для  експлуатації  та  обслуговування
адміністративних будівель на вул. Рогнідинській/Червоноармійській,
2/15 (літери "В" та "Г") у Печерському районі м. Києва, яка
перебуває  в  оренді  у  акціонерного товариства "Українська
автомобільна корпорація" згідно з договором оренди земельної
ділянки від 29.04.2005 N 82-6-00293.
 
   4. Затвердити  умови  продажу  акціонерному  товариству
"Українська автомобільна корпорація" земельної ділянки на вул.
Рогнідинській/Червоноармійській,  2/15 (літери "В" та "Г") у
Печерському районі м. Києва (згідно з додатком).
 
   5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
 
   5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору
купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0790 га на  вул.
Рогнідинській/Червоноармійській,  2/15 (літери "В" та "Г") у
Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.
 
   5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити
та видати акціонерному  товариству  "Українська  автомобільна
корпорація"  в установленому порядку державний акт на право
власності на земельну ділянку.
 
   6. Акціонерному  товариству  "Українська   автомобільна
корпорація":
 
   6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу
земельної ділянки.
 
   6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань землекористування.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 29.11.2005 N 532/2993
 
               УМОВИ
      продажу акціонерному товариству "Українська
      автомобільна корпорація" земельної ділянки
     на вул. Рогнідинській/Червоноармійській, 2/15
    (літери "В" та "Г") у Печерському районі м. Києва
 
   1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
 
   2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки
для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної
ділянки.
 
   3. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління
містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
22.06.2001 N 18-5193.
 
   4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в порядку, визначеному правилами забудови
м. Києва ( ra0011023-05 ).
 
   5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення
Київради від 27.02.2003 N 271/431 ( ra0271023-03 ) "Про пайову
участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
12.02.2004 N  14/1223  (  ra0014023-04  ) та від 28.12.2004
N 1051/2461 ( ra1051023-04 ).
 
   6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну
ділянку,  аванс  у сумі 511094,72 (п'ятсот одинадцять тисяч
дев'яносто чотири) грн. 72 коп., сплачений відповідно до угоди
N 322 від 27.09.2004, що підтверджено платіжним дорученням. Решта
вартості земельної ділянки у сумі 1912628,28 (один  мільйон
дев'ятсот дванадцять тисяч шістсот двадцять вісім) грн. 28 коп.
може сплачуватись у розстрочку до 25.04.2006 рівними частками до
двадцять п'ятого числа кожного місяця від дня нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
 
   7. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у
розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
 (Звіт не наводиться)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка