Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування пункту 7.10 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          24.11.2005 N 8812/Н/15-0314
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист
від 01.09.2005 N 13/13-201 щодо застосування пункту 7.10 ст. 7
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР  ),  який надійшов разом із листом Секретаріату
Президента України від 25.10.2005 N 03-02/4001, і повідомляє.
 
   Підпунктом 7.10.1 п. 7.10 ст. 7  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)
встановлено, що платник податку може вибрати особливий порядок
оподаткування  результатів  діяльності,  що  здійснюється  за
довгостроковим договором (контрактом). При цьому слід зазначити,
що ця норма стосується не замовника, а виконавця такого договору.
 
   Під терміном "довгостроковий договір (контракт)" відповідно
до підпункту 7.10.2 п. 7.10 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) слід
розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку
або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу
основних фондів замовника або складових частин таких основних
фондів, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з
таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг
типу "інженіринг", науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується
завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших
витрат або отримання авансу (передоплати).
 
   Отже, довгостроковими може бути визнано виключно договори, що
відповідають таким умовам:
   - предметом договору є зазначені вище операції;
   - планована тривалість договору становить не менше 9 місяців.
 
   Враховуючи викладене, якщо строк виконання договору становить
менше 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання
авансу (передоплати), такий договір  не  відповідає  ознакам
довгострокового, і норми пункту 7.10 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) до
цього договору не застосовуються.
 
   Оскільки в попередніх звітних періодах доходи та витрати
платника податку - виконавця договору розраховувались відповідно
до пункту 7.10 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ), такий платник має
здійснити  перерахунок  валових  доходів  та валових витрат,
визначивши валовий доход та валові витрати в загальному порядку.
 
   Що стосується коригування показників податкового обліку в
зазначеній ситуації,  то  слід  зазначити,  що відповідно до
пункту 5.1 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" від 21.12.2000 N 2181 ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181)
податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у
податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої
податкової декларації.
 
   Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків
давності, визначених статтею 15 Закону N 2181 ( 2181-14 ) платник
податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої
податкової декларації, такий платник податків має право надати
уточнюючий розрахунок.
 
   Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо
такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової
декларації за будь-який наступний податковий період, протягом
якого такі помилки були самостійно виявлені (пункт 5.1 ст. 5
Закону N 2181 ( 2181-14 ).
 
   Відповідно до пункту 17.2 ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 )
платник податків, який до початку його перевірки контролюючим
органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання
минулих податкових періодів, зобов'язаний:
   а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої
недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до
подання такого уточнюючого розрахунку,
   б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з
цього податку, що подається за наступний податковий період,
збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми,
з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання
з цього податку. (При цьому таке виправлення помилок здійснюється
шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників
декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань)
у складі  валового  доходу  (рядок  02.2) та валових витрат
(рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна
декларація (підпункт "б" п. 2.3 розділу 2 Порядку складання
декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003
N 143 ( z0271-03 ), який зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 08.04.2003 за N 271/7592).
 
   Якщо після  подачі декларації за звітний період платник
податків подає нову декларацію з виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання декларації за такий самий
звітний період, то штрафи, визначені у  цьому  пункті,  не
застосовуються.
 
   При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань
адміністративні штрафи не накладаються.
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка