Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу Центрального комітету Профспілки працівників споживчої кооперації України із грудня 2000-го по грудень 2005 року та завдання галузевої профспілки на наступний звітний період

    ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
               IV З'ЇЗД
 
            П О С Т А Н О В А
 
              23.12.2005
 
 
      Про роботу Центрального комітету Профспілки
       працівників споживчої кооперації України
       із грудня 2000-го по грудень 2005 року
         та завдання галузевої профспілки
          на наступний звітний період
 
 
   Заслухавши і обговоривши звіт  про  роботу  Центрального
комітету профспілки працівників споживчої кооперації України з
грудня 2000 по грудень 2005 року та завдання галузевої профспілки
на наступний звітний період, з яким виступив голова ЦК профспілки
В.П.Левицький, з'їзд відмічає, що у звітному періоді Центральний
комітет разом з членськими організаціями спрямовував роботу на
реалізацію статутних  вимог,  виконання  рішень  III  З'їзду
профспілки, подальших пленумів, XVIII і XIX з'їздів споживчої
кооперації України щодо захисту соціально-економічних, трудових
прав та інтересів працюючих і сприяв забезпеченню умов для
подальшого розвитку і зміцнення споживчої кооперації.
   Здобутком проведеної  роботи  є:  збереження  структури
профспілки,  поповнення  її  молоддю,  посилення  мотивації
профспілкового членства, ефективний розподіл функцій, повноважень
між низовими і вищими профспілковими ланками, майже стовідсоткове
охоплення  працюючих  членством,  організаційне  та фінансове
зміцнення.
   Для поліпшення роботи первинних профспілкових організацій
протягом останніх трьох років проводиться огляд-конкурс на кращу
їх роботу. Підвищено відповідальність профспілкових органів усіх
рівнів за виконання рішень пленумів, президії ЦК профспілки та
власних постанов.
   Розвивалося й  удосконалювалося  договірне  регулювання
соціально-трудових  відносин  на галузевому, регіональному та
виробничому рівнях шляхом укладення Галузевої, республіканської,
обласних, районних угод та колективних договорів на виробничому
рівні, якими охоплено 99,7% працюючих.
   Запроваджено систему  контролю  за  виконанням  угод  і
колективних договорів, що дозволило у звітному періоді збільшити
обсяги в усіх галузях діяльності, підвищити продуктивність праці,
забезпечити  рентабельну  роботу  більшості  підприємств  і
організацій. Тільки у поточному році отримано 25,4 млн. грн.
прибутку, підвищено заробітну плату працівників у 3,2 разу, майже
повністю ліквідована заборгованість із заробітної плати, яка
становила 26 млн. грн.
   У споживчій кооперації України створена система соціального
захисту  працівників:  працює  Галузева угода, Положення про
матеріальне і соціальне забезпечення працівників, Недержавний
пенсійний фонд "Укоопспілка", Програма завершення розмежування і
закріплення власності, щороку  проводяться  благодійні  акції
"Милосердя". Для ефективного захисту працівників проведено понад
6 тисяч перевірок дотримання законодавства про працю, надано
правову допомогу 40,1 тис. осіб.
   Проводилася послідовна робота з охорони праці. Діє Галузева
програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, у системі працює понад 1000 комісій оперативного
контролю і майже 900 комісій з питань охорони праці. У більшості
трудових  колективів  від  профспілкових  комітетів  обрано
уповноважених осіб з охорони праці.
   За звітний період на заходи з охорони праці витрачено понад
35 млн. грн., у розрахунку на одного працюючого сума зросла
більше, ніж у 4 рази, і становить майже 115 грн. В усіх
споживспілках вирішено питання опалення працюючих об'єктів, у
багатьох підприємствах  і  організаціях  ліквідована  проблема
забезпечення  працівників спецодягом, спецвзутгям та засобами
індивідуального захисту.
   За 5 років у системі оздоровлено 39,4 тис. дітей, у тому
числі 15,4 тисячі - працівників споживчої кооперації. Не закрито
жодного оздоровчого табору. В трудових колективах підприємств і
організацій активізувалася робота з проведення культурно-масової і
спортивної роботи.
   Для поліпшення фінансового стану профспілки внесено зміни до
галузевого  Статуту щодо перерозподілу членських внесків між
первинними профспілковими організаціями та вищими профспілковими
органами. Здійснювалася робота щодо забезпечення повноти збору
членських внесків. Середньомісячна сума нарахованих внесків у
порівнянні з 2000 роком збільшилася вдвічі, борг зменшився на
345 тис. грн., або на 32,2 відсотка.
   Значна увага приділялася збереженню кадрового потенціалу. На
належному рівні проведені звіти і  вибори  в  профспілкових
організаціях.  Покращилося інформаційне забезпечення членських
організацій. ЦК профспілки разом з Федерацією профспілок України
наполегливо домагався в державних органах прийняття пропозицій,
зауважень профспілок до законопроектів і чинних законів.
   Поряд з цим з'їзд відмічає, що у звітному періоді Центральний
комітет, членські організації не використали в повній мірі свої
можливості щодо вирішення низки важливих питань. У системі не
припинено скорочення кількості  членів  профспілки,  потребує
поліпшення  рівень  роботи  профспілкових комітетів первинних
організацій з мотивації профспілкового членства.  На  деяких
підприємствах колективний договір ще не став локальним документом
із захисту прав і інтересів  працюючих,  не  всі  прийняті
зобов'язання виконуються.
   При збільшенні середньомісячної заробітної  плати  одного
працівника в звітному періоді в 3,2 разу в значній кількості
кооперативних підприємств і організацій вона залишається низькою.
   На окремих  підприємствах  і в організаціях допускається
порушення співвідношень в оплаті праці  між  кваліфікованими
працівниками і тими, хто не має кваліфікації, Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ) в частині індексації заробітної плати,
виплат міжгалузевих доплат і надбавок та виплаті мінімальних
гарантій, встановлених державою.
   У ряді кооперативних підприємств і організацій недостатньо
приділяється уваги заходам з охорони праці. За звітний період в
системі травмовано 17 працівників, у тому числі із смертельними
наслідками 2. Низький рівень витрат на охорону праці залишається
ще  в  Волинській,  Полтавській,  Сумській  та  Хмельницькій
облспоживспілках. У системі не повністю укомплектовані служби з
охорони праці, майже половина спеціалістів працює за сумісництвом.
Потребує заміни морально застаріле і зношене обладнання.
   Через несвоєчасне  перерахування  господарськими  органами
членських внесків, коштів на культурно-масову,  фізкультурну,
оздоровчу роботу і благодійну діяльність послаблена роль багатьох
профспілкових комітетів у справі захисту членів  профспілки,
підвищенні  кваліфікації профспілкових працівників, активу та
оздоровленні працівників і членів їх сімей.
   Незважаючи на  значне  скорочення  боргу з перерахування
членських внесків профспілковим організаціям, він ще становить
726 тис. грн. На порушення законодавчих актів і Галузевої угоди
лише в поточному році недоперераховано профспілковим комітетам
підприємств і організацій 0,3% від фонду оплати праці та до 5%
оподатковуваного прибутку на суму більше 2 млн. грн.
   Через обмаль  коштів у профспілкових організаціях тільки
28 голів районних комітетів профспілки, або 6%, працюють за
рахунок профбюджету, інші - на громадських засадах.
   Не всі профспілкові комітети первинних організацій діяли
вимогливо і послідовно у відстоюванні законних прав та інтересів
членів профспілки, іноді їм не вистачало вміння аналізувати стан
справ, виявляти недоліки у своїй роботі і наполегливо працювати
для їх усунення.
   IV з'їзд профспілки працівників споживчої кооперації України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Роботу Центрального  комітету  профспілки  працівників
споживчої кооперації України визнати задовільною.
 
   2. Затвердити  Пріоритетні  напрями  діяльності галузевої
профспілки на 2006-2010 роки (додаються).
   Профспілковим органам підприємств і організацій покласти їх в
основу своєї діяльності.
 
   3. Дозволити  Центральному  комітету  профспілки  при
необхідності вносити до Пріоритетних напрямів діяльності галузевої
Профспілки на 2006-2010 роки відповідні зміни і доповнення.
 
   4. Кримському  республіканському  комітету,   обласним,
Київському територіальному комітетам профспілки:
 
   4.1. У I кварталі 2006 року організувати в профспілкових
організаціях підприємств і організацій обговорення  матеріалів
IV з'їзду галузевої профспілки і визначити шляхи виконання його
рішень.
 
   4.2. Зобов'язати виборні профспілкові органи всіх рівнів:
   4.2.1. Удосконалювати соціальне партнерство з господарськими
органами підприємств і організацій та продовжувати роботу з
створення чіткої системи захисту соціально-економічних інтересів
працівників.
   4.2.2. На  основі вимог Законів України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) повніше використовувати
законодавчо визначені можливості для  забезпечення  прав  та
інтересів працюючих.
 
   5. Центральному комітету профспілки, членським організаціям:
 
   5.1. Ставити конкретні вимоги до органів державної влади з
підвищення рівня життя працюючих і членів їх сімей та створення
сприятливих умов для розвитку споживчої кооперації.
 
   5.2. Спрямовувати свою діяльність на зміцнення галузевої
профспілки, підвищення її ролі, посилення ефективності і єдності
дій з консолідації профспілкового руху та впливати на формування
громадської думки.
 
   6. Президії ЦК профспілки у двомісячний термін проаналізувати
й  узагальнити  критичні  зауваження,  пропозиції, висловлені
учасниками з'їзду, і розробити заходи для їх реалізації.
 
   7. Контроль за виконанням цієї  постанови,  Пріоритетних
напрямів діяльності і заходів щодо реалізації критичних зауважень
і пропозицій, висловлених учасниками З'їзду, покласти на президію
ЦК профспілки.
 
 
                   Додаток
                   до Постанови IV з'їзду
                   профспілки працівників
                   споживчої кооперації України
 
 
            ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
      діяльності профспілки працівників споживчої
        кооперції України на 2006-2010 роки
 
 
   Мета Пріоритетних напрямів діяльності галузевої профспілки -
визначення стратегії і тактики дій в період між з'їздами щодо
підвищення ролі профспілкових організацій усіх рівнів, посилення
захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів
профспілки,  їх  духовних  потреб,  удосконалення  механізмів
внутріспілкової роботи та зміцнення її позицій у профспілковому
русі країни, яка буде здійснюватися через укладання угод і
колективних договорів.
   IV з'їзд профспілки  визначає  такі  напрями  діяльності
членських профспілкових організацій:
 
         I. У СФЕРІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   1. Спільно з власником або уповноваженим ним органом:
 
   1.1. Розробляти  і  впроваджувати  заходи, спрямовані на
виявлення додаткових джерел і резервів для збільшення обсягів
діяльності,  підвищення  ефективності  використання  наявних
матеріальних, технологічних, кадрових ресурсів на підприємстві,
модернізацію виробництва.
 
   1.2. Працювати над:
   - виконанням рішень XIX з'їзду споживчої кооперації України
щодо запровадження нових форм і методів роботи на підприємствах і
в організаціях системи в ринкових умовах;
   - реалізацією Програми завершення розмежування і закріплення
власності в споживчій кооперації України.
 
   2. Домагатися:
   - підвищення конкурентоспроможності продукції, удосконалення
структури виробництва та ролі кожного спеціаліста в організації
ефективної роботи підприємств;
   - закріплення молоді в споживчій кооперації, стимулювання її
праці, розвитку молодіжного руху та поновлення наставництва як
однієї з форм виховання молоді;
   - підтримання на належному рівні якості найманої робочої сили
шляхом визначення конкретних зобов'язань з перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу підприємств і організацій;
   - продовження роботи з організації трудового суперництва в
трудових колективах, вивчення й узагальнення досвіду роботи кращих
трудових колективів та  окремих  працівників  підприємств  і
організацій;
   - зміцнення виробничої і трудової дисципліни,  створення
нормального психологічного клімату в трудових колективах для
продуктивної праці та запобігання конфліктів;
   - вирішення  проблемних питань з державними і місцевими
органами влади щодо створення сприятливих умов для розвитку
споживчої кооперації;
   - відміни і припинення дії урядових рішень  та  рішень
господарських суб'єктів, якщо вони не відповідають законодавству
України.
 
   3. 3  метою  здійснення  соціально-економічного  захисту
працюючих брати участь в роботі комісій з продажу основних
засобів, ліквідаційних комісій при банкрутстві підприємств та в
періодичному аналізі кредиторської і дебіторської' заборгованості
як передумови уникнення загрози банкрутства.
 
   4. Підтримувати вимоги і пропозиції Федерації профспілок
України, її членських організацій, інших профспілкових об'єднань,
які спрямовані на  захист  вітчизняного  товаровиробника  та
стабілізацію економіки України.
 
         II. У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ,
          СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ
         ТА ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
 
   Захист прав на гідну працю, сприяння забезпеченню повної і
продуктивної зайнятості працюючих.
   Домагатися:
   - недопущення необгрунтованого скорочення робочих  місць,
створення їх у достатній кількості для стабільного розвитку
підприємств  і  працевлаштування  вивільнених  працівників  з
підприємств,  структурних  підрозділів,  які  збанкрутіли або
ліквідовані;
   - своєчасності  попередження  працівників  про  неминучі
звільнення з причин економічного, технологічного, структурного
характеру  або  у  зв'язку  з  ліквідацією і реорганізацією
підприємств;
   - посилення регулювання умов найму та соціального захисту
працівників, що вимушені працювати неповний робочий день;
   - дотримання  роботодавцями  вимог  Закону  України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) та статті 22 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 );
   - надання працівникам, які звільняються за скороченням штатів
або при ліквідації і реорганізації підприємств, вільного часу для
пошуку роботи та своєчасної виплати їм коштів, передбачених
Законом України "Про зайнятість населення" ( 803-12 );
   - надання першочергового права працевлаштування працівникам,
вивільненим за скороченням штатів, при відновленні роботи закритих
підприємств.
 
        ЗАХИСТ ПРАВ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ
 
   1. Домагатися:
   - впровадження прогресивних форм організації і оплати праці,
які б сприяли підвищенню продуктивності, виконанню поставлених
завдань та поліпшенню використання робочого часу;
   - зростання доходів працівників, у тому числі за рахунок
збільшення роботодавцем частки витрат на оплату праці в загальних
витратах на виробництво;
   - недопущення випадків недотримання мінімальних соціальних
гарантій з оплати праці;
   - виконання Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати
заробітної  плати"  (  2103-15  )  в  частині здійснення в
першочерговому порядку оплати праці працівникам;
   - підвищення мотивації праці, встановлення заробітної плати
працюючим залежно від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської  діяльності  підприємства  без  обмеження  її
максимальних розмірів;
   - впровадження і заміни показників та умов преміювання в
залежності від підвищення ефективності виробництва, продуктивності
праці, якості виконання завдань, встановлення порядку і розмірів
виплати винагород за загальний результат роботи підприємства;
   - розширення  застосування  технічно  обгрунтованих  норм
трудових витрат, встановлення нових і перегляду діючих норм часу,
матеріального стимулювання працівників за суміщення професій,
посад, розширення зон обслуговування тощо;
   - проведення виплат заробітної плати лише  в  грошовому
еквіваленті.
 
   2. Проводити  роботу  з недопущення використання коштів,
спрямованих на виплату заробітної плати, на інші цілі.
 
        ЗАХИСТ ПРАВ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ
 
   Домагатися:
   - запровадження  повною  мірою  основних засад державної
політики в галузі охорони праці та відповідальності власника або
уповноваженого ним органу за створення безпечних умов праці;
   - реалізації Галузевої програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища і положень Законів України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 );
   - укомплектування служб  з  охорони  праці  відповідними
спеціалістами на підприємствах і в організаціях для проведення
організаційної та профілактичної роботи з цих питань;
   - поновлення в системі споживчої кооперації України роботи
технічної інспекції праці  профспілки.  Обрання  в  трудових
колективах представників профспілки з питань охорони праці для
здійснення громадського контролю відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) та посилення їх ролі в трудових
колективах;
   - забезпечення членам профспілки необхідного захисту в сфері
охорони праці, відшкодування шкоди, завданої працівникам у процесі
трудової діяльності;
   - удосконалення системи оперативного, адміністративного та
громадського контролю як основної форми профілактичної роботи щодо
запобігання випадкам травматизму;
   - проведення атестації і переатестації робочих місць, в першу
чергу  з   шкідливими   умовами   праці,   паспортизації
санітарно-технічного  стану  підприємства з метою запобігання
випадків втрати працівниками права на  отримання  додаткової
відпустки, доплат за роботу в шкідливих умовах праці та пільгової
пенсії за віком;
   - недопущення   запровадження  технічних  засобів  на
підприємствах, в організаціях і введення в дію нових об'єктів без
відповідної експертизи та участі профспілкових органів;
   - участі представників профспілки у розслідуванні кожного
нещасного випадку на виробництві та їх об'єктивної реєстрації;
   - забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями,
засобами  індивідуального  і колективного захисту, проведення
медичних оглядів;
   - виплати вихідної допомоги, якщо працівник розриває договір
через порушення роботодавцем  вимог  законодавства  та  умов
колективного договору з питань охорони праці;
   - проведення в установлений навчання термін спеціалістів
служб з охорони праці та представників від профспілки, які
займаються цим питанням;
   - періодичного  розгляду стану травматизму на розширених
засіданнях господарських і профспілкових органів підприємств і
організацій та прийняття конкретних рішень з усунення виявлених
недоліків.
 
         ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
   1. Вносити відповідні пропозиції до законопроектів, чинних
законів, нормативно-правових  актів,  які  зачіпають  трудові,
соціально-економічні права й інтереси працівників.
 
   2. Здійснювати  контроль  за  дотриманням  роботодавцями
трудового законодавства на підприємствах і в організаціях та
проводити роботу для попередження його порушень.
   Співпрацювати з цих питань з державною інспекцією праці.
 
   3. Надавати  правову  допомогу  членам  профспілки,  при
необхідності виступати від їх імені в судових і правових органах з
питань захисту трудових прав і гарантій.
 
   4. Посилити роботу з підвищення відповідальності керівників
підприємств і організацій за порушення і ущемлення прав та
інтересів працюючих. Давати принципову оцінку кожному випадку
порушення норм законодавства та домагатися негайного усунення
виявлених порушень.
 
   5. Використовувати  право  вимоги  щодо  притягнення  до
відповідальності посадових осіб, передбачених ст. 33  Закону
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ) та ст. 45 Кодексу законів про працю ( 322-08 ).
 
   6. Проводити роз'яснювальну роботу з правових і соціальних
питань через засоби масової інформації, лекції, семінари тощо.
 
   7. Домагатися:
   - створення на підприємствах і  в  організаціях  фондів
соціального захисту для надання допомоги працюючим;
   - збільшення  кількості  путівок  на  санаторно-курортне
лікування  для  оздоровлення  працівників,  їх  дітей  у
курортно-оздоровчих закладах;
   - створення для працюючих інвалідів легших умов праці шляхом
скорочення робочого дня, збільшення тривалості перерв тощо;
   - удосконалення пенсійної реформи на засадах забезпечення
соціальної справедливості із  встановленням  єдиного  порядку
визначення  пенсій  відповідно до рівня заробітної плати та
страхового стажу;
   - участі всіх профспілкових організацій у наданні благодійної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, ветеранам війни і праці в рамках
акції "Милосердя" та інших благодійних акціях.
 
   8. Працювати над збереженням оздоровчих закладів та закладів
відпочинку системи.
 
   9. Сприяти розвитку  культурно-масової,  фізкультурної  і
спортивної роботи, відродженню соціальної інфраструктури в системі
споживчої кооперації України.
 
     III. З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУТНОЇ
           ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
 
   1. Продовжити роботу з укладання договорів між роботодавцями
та профспілковими комітетами щодо  своєчасного  перерахування
профспілковим організаціям членських внесків згідно з Законом
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ).
 
   2. Домагатися:
   - забезпечення своєчасного і повного збору профспілкових
внесків,  недопущення  боргів  з  них, дотримання фінансової
дисципліни;
   - виконання вимог галузевого статуту в частині розподілу
членських внесків між структурними  ланками  профспілки  для
фінансування їх статутної діяльності;
   - активізації роботи ревізійних комісій профспілкових органів
всіх  рівнів  з  контролю  за  дотриманням  бору, розподілу
профспілкових внесків  і  використання  коштів,  передбачених
законодавством та Галузевою угодою на культурно-масову, оздоровчу,
фізкультурну роботу, благодійну діяльність для своїх працівників і
статутну діяльність.
 
      IV. ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ТА ПОСИЛЕННЯ
        МОТИВАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА
 
   1. Продовжити роботу щодо:
   - збереження  структури  профспілки  відповідно до вимог
галузевого Статуту;
   - роз'яснення ролі і завдань профспілки в сучасних умовах у
трудових колективах підприємств, установ, організацій щодо захисту
трудових, соціально-економічних прав, інтересів працівників та
прав, обов'язків і переваг членів профспілки;
   - проведення активної кадрової політики, залучення молоді,
студентства до роботи в профспілкових органах, формування з них
резерву кадрів профспілкових працівників;
   - залучення у члени профспілки працівників, не охоплених
членством, а також працівників нових підприємств, переданих в
оренду та проданих;
   - сприяння профспілковим органам у здійсненні ними статутних
завдань та повноважень, передбачених  Законом  України  "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 );
   - удосконалення стилю і методів роботи профспілкових органів
усіх рівнів;
   - надання допомоги в організації проведення звітів і виборів
у структурних ланках профспілки;
   - удосконалення інформаційної роботи, висвітлення  роботи
профспілкових організацій через засоби масової інформації та
шляхом усної і наочної агітації;
   - вивчення  та  поширення  досвіду  роботи профспілкових
організацій, запровадження в практику кращих форм роботи;
   - дотримання статутних норм при прийнятті працівників в члени
профспілки, організації їх обліку та при припиненні членства у
профспілковій організації;
   - навчання, підвищення кваліфікації профспілкового активу та
профспілкових  працівників  у  школах профактиву, на курсах,
семінарах;
   - зміцнення  внутріспілкової  дисципліни,  демократичних
принципів виборних органів та підвищення їх відповідальності;
   - посилення  контролю  за  виконанням  прийнятих  рішень
структурними ланками профспілки та вищими за рівнем профспілковими
органами;
   - посилення мотивації профспілкового членства, формування
нової ідеології мотивації про те, що тільки члени профспілки
отримують безоплатну, кваліфіковану, консультативну і юридичну
допомогу, представництво із захисту своїх трудових прав у судових
органах та у відносинах з роботодавцем;
   - вивчення пропозицій членів профспілки, громадської думки
щодо поліпшення роботи профспілки;
   - організації системи широкого залучення членів профспілки
для участі у підготовці питань, рішень для розгляду на засіданнях
профспілкових комітетів та контролю за їх виконанням;
   - співпраці з народними депутатами усіх рівнів, політичними
партіями, блоками, депутатськими фракціями з метою підтримки ними
ініціатив і пропозицій споживчої кооперації України, галузевої
профспілки. Проводити роботу в трудових колективах щодо обрання
депутатами всіх рівнів працівників споживчої кооперації.
 
        V. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
   1. Удосконалювати   роботу   договірного   регулювання
соціально-економічних, правових, трудових відносин на принципах
соціального партнерства шляхом проведення колективних переговорів,
консультацій та укладення колективних договорів і угод.
 
   2. Підвищити роль угод і колективних договорів до рівня
нормативних, локальних документів трудових колективів підприємств,
установ і організацій системи.
 
   3. Брати активну участь в укладенні угод і колективних
договорів, їх економічному обґрунтуванні, підвищенні ролі  в
трудових  колективах  та  контролювати  виконання. Домагатися
включення положень Галузевої угоди, як обов'язкових мінімальних
гарантій  працюючим,  в обласні, районні угоди і колективні
договори.
 
   4. Брати участь у проведенні роботи з укладення Генеральної
угоди і вносити пропозиції, які б сприяли поліпшенню діяльності
споживчої кооперації та підвищенню соціального захисту працюючих.
 
 Голова ЦК профспілки працівників
 споживчої кооперації                В.П.Левицький
 
 Керівник секретаріату                  Н.П.Лошак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка