Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   05.12.2005 N 20
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія
ТІТАЛ" від 16.11.2005 р. (вх. Тендерної палати України від
16.11.2005 р. N с-120/11-1) щодо порушень чинного законодавства
при здійсненні Державним  підприємством  "Національна  атомна
енергогенеруюча  компанія "Енергоатом" Міністерства палива та
енергетики України процедури  закупівлі  за  державні  кошти
гідравлічного аварійно-рятувального обладнання.
   Скарга Товариства з обмеженою відповідальністю  "Компанія
ТІТАЛ" (далі - Скаржник) містить наступні вимоги:
 
   1) "відмінити рішення тендерного комітету ДП "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Міністерства палива
та енергетики України про визнання переможцем торгів на закупівлю
за рахунок державних коштів гідравлічного аварійно-рятувального
обладнання ТОВ "Грунтекс" з ціновою пропозицією 936322,00 грн.;
   2) визнати переможцем торгів на  закупівлю  за  рахунок
державних коштів гідравлічного аварійно-рятувального обладнання
ТОВ "Компанія ТІТАЛ" з ціновою пропозицію 499914,00 грн.".
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга від 16.11.2005 р. (4 арк.).
 
   2. Копія  офіційної  заяви  ТОВ  "Компанія  ТІТАЛ"  від
04.10.2005 р. (2 арк.).
 
   3. Копія оголошення у ІАБ "Вісник державних закупівель"
N 35(204)/08.2005р. (1 арк.).
 
   4. Копія тендерної документації по вибору  постачальника
гідравлічного аварійно-рятувального обладнання для потреб ВП РАЕС,
ЕБ N 4 та ВП ХАЕС, ЕБ N 2 (17 арк.).
 
   5. Копія листа ДП  "Національна  атомна  енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
про внесення змін до тендерної документації та копія тендерної
документації  на закупівлю гідравлічного аварійно-рятувального
обладнання для ВП РАЕС та ВП ХАЕС" (16 арк.).
 
   6. Копія листа ДП  "Національна  атомна  енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
учасникам  тендеру  по  вибору  постачальника  гідравлічного
аварійно-рятувального обладнання для потреб енергоблоків ВП РАЕС
та ВП ХАЕС" від 22.09.2005 р. N 9470/34 (7 арк.).
 
   7. Копія довідки про включення ТОВ "Компанія ТІТАЛ" до ЄДРПОУ
N 5926/02 (1 арк.).
 
   8. Копія  листа  ДП  "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
учасникам  тендеру  по  вибору  постачальника  гідравлічного
аварійно-рятувального обладнання для потреб енергоблоків ВП РАЕС
та ВП ХАЕС" від 09.11.2005 р. N 11235/34 (7 арк.).
   Згідно частини 1 ст. 37 Закону України "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
було  направлено запит від 18.11.2005 р. N с-145/11 до ДП
"Національна  атомна  енергогенеруюча  компанія  "Енергоатом"
Міністерства палива та енергетики України (далі - Замовник) щодо
надання необхідних документів для розгляду скарги.
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Копія  листа  ДП  "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України до
Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України від
30.11.2005 р. N 12041/34 (1 арк.).
 
   2. Копія пояснювальної записки щодо скарги ТОВ "Компанія
ТІТАЛ" на закупівлю гідравлічного аварійно-рятувального обладнання
(2 арк.).
 
   3. Копія  тендерної документації по вибору постачальника
гідравлічного аварійно-рятувального обладнання для потреб ВП РАЕС,
ЕБ N 4 та ВП ХАЕС, ЕБ N 2 (17 арк.).
 
   4. Копія  протоколу  розкриття  тендерних пропозицій від
27.09.2005 р. N 204/26 (2 арк.).
 
   5. Копія про розміщення оголошення про проведення закупівлі в
мережі Інтернет (2 арк.).
 
   6. Копія протоколу засідання комісії з технічної політики при
Тендерному комітеті ДП НАЕК "Енергоатом" від 18.10.2005 р. (11
арк.).
 
   7. Копія тендерної пропозиції підприємства "Грунтекс" (43
арк.).
 
   8. Копія тендерної пропозиції ТОВ "Компанія ТІТАЛ" (37 арк.).
 
   9. Копія листа ДП  "Національна  атомна  енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
про внесення змін до тендерної документації від 22.09.2005 р.
N 9470/34 (7 арк.).
 
   10. Копія  листа  ДП "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
учасникам  тендеру  по  вибору  постачальника  гідравлічного
аварійно-рятувального обладнання для потреб енергоблоків ВП РАЕС
та ВП ХАЕС" від 15.09.2005 р. N 9226/34 (2 арк.).
 
   11. Копія  листа  ДП "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" Міністерства палива та енергетики України
Учасникам  тендеру  по  вибору  постачальника  гідравлічного
аварійно-рятувального обладнання для потреб енергоблоків ВП РАЕС
та ВП ХАЕС" від 09.11.2005 р. N 11235/31 (2 арк.).
 
   12. Копія витягу з протоколу засідання тендерного комітету ДП
НАЕК "Енергоатом" від 22 липня 2005 р. (2 арк.).
 
   13. Копія листа ТОВ "ПОСТ-01" до голови Тендерного комітету
ДП НАЕК "Енергоатом" від 19.09.2005 р. N 90 (5 арк.).
   За результатами розгляду  скарги,  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів, Комісією по розгляду скарг
при Тендерній палаті України було встановлено наступне:
 
   1. Замовником було оголошено відкриті торги на закупівлю
гідравлічного аварійно-рятувального   обладнання,   оголошення
N 13153(ТЕХ) про яке опубліковано в ІАБ  "Вісник  державних
закупівель" N 35(204) від 29.08.2005 р. В процесі підготовки
тендерних пропозицій на запит учасників, які беруть участь у
процедурі закупівлі, Замовником були внесені зміни до тендерної
документації, які були надіслані всім учасникам  листом  ДП
Національна  атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від
15.09.2005 р. N 9226/34, та відповідно до якого строк подання
тендерних  пропозицій  подовжений на сім днів. Таким чином,
Замовником було вжито всіх необхідних заходів щодо врегулювання
вищезазначених питань, про що свідчать надані Замовником для
розгляду скарги матеріали.
   Технічна специфікація  тендерної  документації  Замовника
відповідно до вимог частини 3 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) містить
вираз "або еквівалент".
   В той же час, враховуючи те, що вивчення питання щодо
відповідності  гідравлічного  аварійно-рятувального  обладнання
запропонованого  Скаржником  технічному  завданню  тендерної
документації Замовника потребує спеціальних знань, вважаємо за
необхідне залучити незалежних експертів (експертні організації) у
відповідній галузі.
 
   2. На  підставі  наданого для розгляду скарги протоколу
розкриття тендерних пропозицій від 27.09.2005 р. N 204/26 на
тендер на закупівлю гідравлічного аварійно-рятувального обладнання
було подано 4 (чотири) тендерні пропозиції, 3 (три) з яких (ТОВ
"КОМСПЕК", ТОВ "ПОСТ-1", ТОВ "Компанія ТІТАЛ") були відхилені
відповідно до вимог частини 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ) як такі,
що не відповідають кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної
документації.
   Таким чином, відповідно до протоколу засідання комісії з
технічної політики при Тендерному комітеті ДП НАЕК "Енергоатом"
від 18.10.2005 р. встановлено, що переможцем торгів визнана
пропозиція ТОВ "Грунттекс", тендерна пропозиція якого повністю
відповідає  кваліфікаційним вимогам тендерної документації та
умовам тендерної документації. Таким чином, вимога скаржника щодо
неправомірного проведення Замовником оцінки тендерних пропозицій є
безпідставною.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки  України  вимоги  Скаржника  не
задовольняти.
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії
 по розгляду скарг
 при Тендерній палаті України              Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка