Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті
                   України
                   04.12.2005 N 15/1
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга Кравченка Павла Олександровича (вх. Тендерної
палати України від 17 жовтня 2005 р. N с-140/10-1) щодо порушень
чинного законодавства при публікації оголошення N 14554 (НЕР)
Управління  житлово-комунального  господарства  Нікопольської
міськради Дніпропетровської області (далі  -  Замовник)  про
закупівлю  квартир  за  процедурою  відкритих  торгів  в
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
N 40 (209)/10.2005 року.
 
   Скарга Кравченка Павла Олександровича (далі - Скаржник)
містить наступні вимоги:
   1) Прийняти до розгляду скаргу.
   2) Процедуру закупівлі квартира однокімнатна - 6 од., шляхом
відкритих   торгів,   що   була   оголошена  Управлінням
житлово-комунального  господарства  Нікопольської  міськради
Дніпропетровської області у бюлетені "Вісник державних закупівель"
N 40 (209)/10.2005 р., оголошення N 14554 (НЕР), відмінити.
   3) Зобов'язати Управління житлово-комунального господарства
Нікопольської міськради Дніпропетровської області провести нову
процедуру закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти у
чіткій  відповідності  із  вимогами  Закону,  зокрема,  щодо
оприлюднення необхідної інформації.
   4) Міністерству  економіки  України  забезпечити  належне
виконання функцій, що закріплені за ним Законом".
 
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга (2 арк.);
 
   2. Копія оголошення (1 арк.).
 
   За результатами розгляду  скарги,  на  підставі  наданих
Скаржником матеріалів Комісією по розгляду скарг при Тендерній
палаті України було встановлено наступне.
 
   За результатом аналізу  матеріалів,  наданих  Скаржником,
встановлено, що в оголошенні N 14554 (НЕР) Замовника про закупівлю
квартир у інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних
закупівель" N 40 (209) не зазначено інформаційну систему у мережі
Інтернет, в якій розміщено оголошення.
 
   Відповідно до ст. 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
ст. 9 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) всі громадяни
України, юридичні особи і державні органи мають  право  на
інформацію,  що  передбачає  можливість  вільного  одержання,
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм
для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів,
здійснення завдань і функцій.
 
   В Україні визнається і діє принцип верховенства  права,
Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу,
норми якої мають пряму дію. В статті 19 Конституції України
зазначено,  що  органи  державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
 
   23 серпня 2005 року набув чинності Закон  України  від
16 червня 2005 року N 2664-IV ( 2664-15 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту
фінансових інтересів держави", яким внесено зміни до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема встановлені вимоги щодо
інформаційних систем у мережі Інтернет щодо забезпечення захисту
державної інформації, здійснення електронних державних закупівель
та забезпечення виконання вимог Закону.
 
   Інформаційна система в мережі Інтернет у визначенні цього
Закону ( 1490-14 ) є сукупністю програмних засобів з власною
адресою в мережі Інтернет, яка забезпечує доступ до інформаційних
ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам: забезпечує
збирання, накопичення, передачу та обробку  інформації  щодо
державних    закупівель    замовників    з    усіх
адміністративно-територіальних  одиниць  України;  відповідає
встановленим  законодавством  вимогам  щодо захисту державної
інформації; надає можливість здійснення електронних державних
закупівель та відповідає іншим вимогам, встановленим Законом.
 
   Згідно ст. 4-1 Закону ( 1490-14 ) зобов'язання забезпечення
прозорості державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет покладено на
замовника. Підлягають оприлюдненню:
   - річні плани державних закупівель;
   - оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення
попередньої кваліфікації;
   - протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій;
   - звіт  про  результати  здійснення процедури закупівлі,
включаючи всі додатки до нього;
   - оголошення про результати проведеної процедури закупівлі;
   - інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її
надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо
розгляду скарги).
 
   В статті 8 Закону ( 1490-14 ) зазначено, що процедура
закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у
"Віснику державних закупівель" або в інформаційному бюлетені, що
видає Тендерна палата України, та в інформаційних системах у
мережі Інтернет. У разі, якщо замовником в оголошенні  про
заплановану закупівлю (проведення попередньої кваліфікації) чи в
оголошенні про результати проведеної процедури закупівлі  не
зазначено або зазначено невірний код, присвоєний інформаційною
системою в мережі Інтернет, таке оголошення  вважається  не
оприлюдненим.
 
   Відповідно до частини третьої статті 4-2 ( 1490-14 ) Закону
неоприлюднення замовником інформації щодо здійснення державних
закупівель, передбаченої Законом, в інформаційній системі у мережі
Інтернет, яка відповідає вимогам, визначеним  Законом,  може
оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37 Закону або в
судовому порядку та є підставою для відміни торгів.
 
   Право на оскарження дій замовника має будь-який учасник або
інша особа, які вважають, що замовником було порушено процедури
закупівлі, встановлені Законом ( 1490-14 ).
 
   Перелік інформаційних  систем  у  мережі  Інтернет  веде
спеціально  уповноважений  орган  виконавчої  влади з питань
координації закупівель товарів, робіт і послуг - ст. ст. 3, 4-2
Закону ( 1490-14 ).
 
   Згідно роз'яснення  Міністерства  економіки  України  від
05.09.2005 р. N 55-36/2000 ( v55-3665-05 ) до затвердження
переліку інформаційних систем у мережі Інтернет замовники торгів
самостійно вибирають інформаційні системи в мережі Інтернет для
розміщення в них інформації, відповідно до вимог, встановлених
Законом ( 1490-14 ), у тому числі з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади".
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки  України - скаргу Кравченка Павла
Олександровича задовольнити. З метою уникнення у подальшому питань
щодо оприлюднення інформації у відповідних інформаційних системах
мережі Інтернет опублікувати  у  офіційних  засобах  масової
інформації перелік інформаційних систем у мережі Інтернет, які
відповідають вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Замовнику - з метою недопущення порушень законодавства про
закупівлі у подальшому врахувати зауваження, викладені в висновку.
 
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду
 скарг при Тендерній палаті
 України                         Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка