Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга акціонерного товариства закритого типу "Атлас" від
02.11.2005 р. N 1109  (вх.  Тендерної  палати  України  від
18.11.2005 р. N с-141/11-1) щодо порушень чинного законодавства
при організації та здійсненні Державною митною службою України
процедури  закупівлі  за  державні  кошти  устаткування  для
автоматичного оброблення інформації.
   Скарга акціонерного товариства закритого типу "Атлас" (далі -
Скаржник) містить наступні вимоги:
 
   1) "... прошу зобов'язати Державну митну службу України
відмінити торги та розпочати нову процедуру закупівлі."
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Копія скарги АТЗТ "Атлас" від 02.11.2005 р. N 1109
(4 арк.).
 
   2. Копія тендерної документації Державної митної  служби
України від 15.09.2005 року N 13 (10 арк.).
 
   3. Копія тендерної пропозиції АТЗТ "Атлас" (52 арк.).
 
   4. Копія пояснення Державної митної служби України щодо
змісту скарги АТЗТ "Атлас" від 07.11.2005 року N 77-35/2596
(1 арк.).
 
   5. Копія листа Державної митної служби України щодо надання
протоколів від 28.10.2005 року N 30/1.1-9/3103 (1 арк.).
 
   6. Копія  повідомлення  про  результати  торгів  від
28.00.2005 року N 11/4-30/13557 (1 арк.).
   Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон)
Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України було
направлено запит від 15.11.2005 р. N с-109/11 до Державної митної
служби України (далі - Замовник)  щодо  надання  необхідних
документів для розгляду скарги.
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Пояснення  щодо  змісту  скарги  АТЗТ  "Атлас"  від
24.11.2005 року N 11/4-30/14925 (4 арк.).
 
   2. Копія протоколу розкриття  тендерних  пропозицій  від
18.10.2005 року N 26 (7 арк.).
 
   3. Витяг з протоколу засідання Тендерного комітету Державної
митної служби України від 24.10.2005 року N 17 (2 арк.).
 
   4. Копія пропозицій до розгляду на засіданні тендерного
комітету (6 арк.).
 
   5. Копія тендерної документації від 15 вересня 2005 року N 13
(9 арк.).
 
   6. Копія тендерної пропозиції АТЗТ "Атлас" (53 арк.).
 
   7. Копія тендерної пропозиції ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД" (54 арк.).
 
   8. Копія повідомлень про акцепт тендерної пропозиції від
28.10.2005 року N 11/4-30/13558 та N 11/4-30/13557 (7 арк.).
   За результатами  розгляду  скарги  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при
Тендерній палаті України було встановлено наступне:
 
   1. Замовником було оголошено відкриті торги на закупівлю
устаткування для автоматичного оброблення інформації (монітор 17')
шляхом  опублікування  оголошення  N  14212  (КОМ)   в
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
N 39 від 26.09.2005 р.
   Відповідно до ст. 19 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон)
Замовником  в  оголошенні  про  проведення  відкритих торгів
обов'язково зазначаються способи, місце  отримання  тендерної
документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено
замовником). Таким чином, Замовник самостійно приймає рішення щодо
встановлення плати за тендерну документацію та інформує про це
учасників, зазначаючи інформацію  щодо  оплати  за  тендерну
документацію в оголошенні про проведення торгів.
 
   2. Пункт  2.4  тендерної  документації містить не повну
інформацію, що зазначена в ст. 22 Закону ( 1490-14 ).
 
   3. При складанні тендерної документації Замовник керується
положеннями ст. 21 Закону ( 1490-14 ), в якій чітко визначено, яку
саме інформацію повинна містити тендерна документація.
   Ст. 21  Закону не передбачено, що тендерна документація
повинна містити інформацію щодо захисту вітчизняного  ринку.
Застосування умови захисту вітчизняного ринку визначені в ст. 6,
19 Закону ( 1490-14 ).
 
   4. П. 13.3 тендерної документації у частині  оголошення
переліку представлених учасниками документів суперечить вимогам ч.
3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ), в якій зазначено, що під час
розкриття  тендерних  пропозицій перевіряється наявність всіх
необхідних документів, передбачених тендерною документацією, та
правильність їх оформлення.
 
   5. Інформація щодо розкриття тендерних пропозицій, визначена
ст. 21 Закону ( 1490-14 ), міститься в тендерній документації
Замовника. Інформація щодо безпосередньої процедури розкриття
тендерних пропозицій, визначена ст. 26 Закону, не є обов'язковою
для зазначення її в тендерній документації.
   Згідно ст. 4-1 Закону ( 1490-14 ) Замовник зобов'язаний
забезпечити прозорість державних закупівель шляхом оприлюднення
необхідної інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет.
Відповідно  до  вимог  зазначеної статті, протокол розкриття
тендерних пропозицій обов'язково підлягає оприлюдненню.
   Крім того, вимога щодо оприлюднення необхідної інформації в
інформаційних системах мережі Інтернет відноситься до зобов'язання
Замовника і також не є обов'язковою інформацією, яка зазначається
в тендерній документації.
   Відповідно до  пояснювальної записки Замовника (лист від
17.11.2005 р. N 11/30-30/14584) протягом п'яти календарних днів з
дати розкриття тендерних пропозицій (18.10.2005 р.) Замовником
було розміщено протокол  розкриття  тендерних  пропозицій  в
інформаційній системі у мережі Інтернет за адресою customs.gov.ua.
   Проте, слід зазначити, що інформаційна система в мережі
Інтернет згідно ч. 2 ст. 4-1 Закону ( 1490-14 ) є сукупністю
програмних засобів з власною адресою в мережі Інтернет, яка
забезпечує доступ до інформаційних ресурсів і відповідає таким
обов'язковим вимогам: забезпечує збирання, накопичення, передачу
та обробку інформації щодо державних закупівель замовників з усіх
адміністративно-територіальних  одиниць  України;  відповідає
встановленим  законодавством  вимогам  щодо захисту державної
інформації; надає можливість здійснення електронних державних
закупівель та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом.
   Таким чином, обрана Замовником інформаційна система у мережі
Інтернет повинна відповідати вимогам щодо забезпечення захисту
державної інформації, визначеним в ст. 4-2 Закону ( 1490-14 ).
   Відповідно до вимог ст. 28 Закону ( 1490-14 ) наслідком
порушення Замовником вимог цього  Закону  щодо  оприлюднення
інформації, у тому числі неоприлюднення інформації про державні
закупівлі в інформаційних системах у мережі  Інтернет,  які
відповідають вимогам Закону, є відміна торгів.
   На сьогоднішній день, за  інформацією  Тендерної  палати
України, лише інформаційна система у мережі Інтернет "Портал
"Державні закупівлі  України"  (www.zakupivli.com)  відповідає
вимогам Закону ( 1490-14 ) щодо забезпечення захисту державної
інформації, інші інформаційні системи в мережі Інтернет  не
відповідають зазначеним вимогам.
 
   6. В п. 15.3 зазначено, що повідомлення про відхилення всіх
тендерних пропозицій (без мотивації прийняття такого рішення)
надсилається всім учасникам, протягом трьох робочих днів з дня
прийняття рішення про відхилення всіх тендерних  пропозицій.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону ( 1490-14 ) наслідком відхилення
всіх тендерних пропозицій згідно ст. 27 Закону є відміна торгів.
Таким чином, вимоги, зазначені замовником в п. 15.3 тендерної
документації, не суперечать вимогам ч. 4 ст. 28 Закону.
 
   7. Замовник не зобов'язаний включати вимоги зазначені в ст.
26-1 Закону ( 1490-14 ), оскільки ст. 21 Закону не передбачено, що
тендерна  документація  повинна  містити  інформацію  щодо
конфіденційності.
 
   8. Всупереч ст. 36 Закону ( 1490-14 ) в п. 19.2 тендерної
документації зазначений неповний перелік об'єктів, які не можуть
бути оскаржені учасником.
 
   9. В п. 3 додатка 3 "Технічні вимоги до товару" передбачено
обов'язкові вимоги до товару, який буде постачатися. В той же час,
в пп. 3.1 п. 3 додатка 3 до тендерної документації зазначено, що
"бажано, щоб учасник надав детальний опис:
   - маркування товару (із зазначенням графічного зображення
голографічного захисту, розшифрування штрих-коду, номера продукту,
номера партії, країни-виробника);
   - опис упаковки (з якого матеріалу виготовлено,  колір,
особливості упаковки)".
   Таким чином, не зрозуміло, чи є зазначені в пп. 3.1 вимоги
бажаними, чи все ж таки вони є обов'язковими. Отже, вищезазначені
вимоги мають двоякий характер, що може призвести до невірного
трактування учасниками даних пунктів тендерної документації та, як
наслідок, до необ'єктивного та неупередженого рішення Замовника
щодо визначення переможця торгів.
 
   10. Протокол розкриття тендерних пропозицій від 18.10.2005 р.
N 26 складений у відповідності до встановленої форми, затвердженої
наказом Міністерства економіки України від 20.05.2003 р. N 129
( z0447-03 ) "Про затвердження форм звітів  про  результати
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та інструкцій щодо їх заповнення",  зокрема,  містить
інформацію  щодо  наявності  та правильності оформлення всіх
необхідних документів, передбачених тендерною документацією.
 
   11. Повідомлення про акцепт  тендерних  пропозицій  було
надіслано 28.10.2005 року всім учасникам процедури закупівлі, що
відповідає вимогам ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 ), відповідно до
якої протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник
надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт  тендерної
пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також надсилає всім
учасникам письмове повідомлення про результати торгів.
   Проте, під  час  розгляду скарги були виявлені наступні
порушення законодавства про закупівлю, а саме:
 
   1. Пункт 13.2 тендерної документації встановлює, що присутні
на процедурі розкриття тендерних пропозицій представники учасників
відзначають свою присутність у протоколі розкриття тендерних
пропозицій, що ведеться представниками замовника. Ця умова не
відповідає нормам Закону ( 1490-14 ), якими не передбачена
обов'язкова вимога щодо розпису учасників або їх уповноважених
представників в протоколі розкриття тендерних пропозицій.
 
   2. Пункт 17.1 тендерної документації містить неповний перелік
підстав для відміни торгів. Єдиною підставою для відміни торгів
вказано подання на участь у тендері менше  двох  тендерних
пропозицій. Проте в ч. 1 ст. 28 Закону ( 1490-14 ) зазначено, що
торги відміняються у разі, якщо на участь у торгах було подано
менше  двох  тендерних  пропозицій  щодо предмета закупівлі,
визначеного замовником у тендерній документації, було відхилено
всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 цього
Закону, замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення
інформації.
 
   3. Пункт 19 тендерної документації не відповідає вимогам ст.
ст. 36, 37 Закону ( 1490-14 ).
 
   4. В додатку 5 тендерної документації встановлено штрафні
санкції  за  невиконання умов за договором у відсотках, що
суперечить п. 1 наказу Міністерства фінансів України "Про порядок
укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання
матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких
проводиться за рахунок бюджетних коштів" від 06.04.98 року N 83
( z0251-98 ), в якому зазначено, що істотною умовою угод, які
укладаються між підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності та суб'єктами  господарювання  (юридичними  і
фізичними особами, включаючи нерезидентів) щодо надання послуг
(виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей і оплата
яких проводиться за рахунок бюджетних коштів, є застосування
штрафних санкцій не нижче облікової ставки Національного банку
України у разі невиконання суб'єктами господарювання договірних
зобов'язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних
коштів.
 
   5. Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від
18.10.2005 р. N 26 на участь у відкритих торгах на закупівлю за
державні  кошти  устаткування  для  автоматичного  оброблення
інформації (монітори 17') було подано сім тендерних пропозицій від
учасників  ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД", ТОВ "Виробниче підприємство
"Компанія ДіСі", ТОВ  "Уліс  Сістемс",  АТЗТ  "Атлас",  ТОВ
"Довіра-Трейдінг", ТОВ "Універсальна бізнес-інформаційна служба"
та ТОВ "БМС Консалтинг".
   Згідно витягу з протоколу засідання Тендерного комітету від
24.10.2005 р. N 17 тендерну пропозицію ТОВ "Уліс Сістемс" було
відхилено відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ), як таку,
що не відповідає кваліфікаційним вимогам, а тендерну пропозицію
ТОВ "Довіра-Трейдінг" було відхилено відповідно до ч. 1 ст. 27
Закону, як таку, що не відповідає кваліфікаційним вимогам та
умовам тендерної документації.
   Зокрема, в таблиці  "Інформація  про  документи,  подані
учасниками процедури закупівлі за предметом "Устаткування для
автоматичного оброблення інформації: монітори 17'" відповідно
кваліфікаційним вимогам до учасників" зазначено, що тендерна
пропозиція ТОВ "Уліс Сістемс" замість довідки з Пенсійного фонду
України про наявність або відсутність заборгованості, довідки з
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
про наявність або відсутність заборгованості та довідки з Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань  України  про  наявність  або  відсутність
заборгованості містила звіт від фірми про нараховані внески,
перерахування та витрати за 9 місяців 2005 року. А тендерна
пропозиція ТОВ "Довіра-Трейдінг" замість інформації щодо сервісних
центрів  учасника  або  виробника товару щодо обслуговування
моніторів було подано інформацію  про  сервісні  центри  по
обслуговуванню копіювально-розмножувальної техніки.
   Проте за інформацією, що міститься в протоколі розкриття
тендерних пропозицій від 18.10.2005 р. N 26 щодо наявності та
правильності оформлення документів, ТОВ "Уліс Сістемс" було подано
всі необхідні документи, передбачені тендерною документацією, а
ТОВ "Довіра Трейдінг" було подано інформацію щодо сервісних
центрів учасника або виробника товару щодо товару, розташованих на
території України.
   Таким чином,  інформація  про  наявність та правильність
оформлення всіх документів, передбачених тендерною документацією,
яка зазначена в протоколі розкриття тендерних пропозицій, не
узгоджується з інформацією, визначеною в таблиці "Інформація про
документи, подані учасниками процедури закупівлі за предметом
"Устаткування для автоматичного оброблення інформації: монітори
17'" відповідно кваліфікаційним вимогам до учасників".
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   1. Міністерству економіки України вимоги скаржника - АТЗТ
"Атлас" - задовольнити; рекомендувати Замовнику для запобігання
порушень чинного законодавства у сфері державних закупівель у
подальшому врахувати зауваження, викладені у висновку.
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії
 по розгляду скарг
 при Тендерній палаті України              Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка