Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті
                   України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Салон
"Архітектура. Будівництво.   Дизайн."  від  30.10.2005  р.
(вх. Тендерної палати України від 25.11.2005 р. N с-180/11-1) щодо
порушень чинного законодавства при організації та здійсненні
Управлінням капітального будівництва Львівської міської  ради
процедури закупівлі за державні кошти ремонтних та реставраційних
робіт на пам'ятках архітектури - споруди Королівського арсеналу.
 
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга ТОВ "Салон "Архітектура. Будівництво. Дизайн." від
30.10.2005 р. (2 арк.).
 
   Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон)
Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України було
направлено запит від 10.11.2005 р. N с-93/11 до Управління
капітального будівництва Львівської міської ради (далі - Замовник)
щодо надання необхідних документів для розгляду скарги.
 
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Пояснення  щодо  змісту  скарги  АТЗТ  "Атлас"  від
24.11.2005 року N 11/4-30/14925 (4 арк.);
 
   2. Копія  протоколу  розкриття  тендерних пропозицій від
18.10.2005 року N 26 (7 арк.);
 
   3. Витяг з протоколу засідання Тендерного комітету Державної
митної служби України від 24.10.2005 року N 17 (2 арк.);
 
   4. Копія пропозицій до розгляду на засіданні тендерного
комітету (6 арк.);
 
   5. Копія тендерної документації від 15 вересня 2005 року N 13
(9 арк.);
 
   6. Копія тендерної пропозиції АТЗТ "Атлас" (53 арк.);
 
   7. Копія тендерної пропозиції ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД" (54 арк.);
 
   8. Копія повідомлень про акцепт тендерної пропозиції від
28.10.2005 року N 11/4-30/13558 та N 11/4-30/13557 (7 арк.).
 
   За результатами  розгляду  скарги  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при
Тендерній палаті України було встановлено наступне.
 
   1. Відповідно до вимог ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна
специфікація (технічне завдання) тендерної документації повинна
містити детальний опис товарів, послуг та робіт, що закуповується;
з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
вимоги щодо технічних характеристик  функціонування  предмета
закупівлі та посилання на стандартні характеристики, вимоги,
умовні позначення та термінологію робіт, що закуповуються, з
використанням існуючих міжнародних або національних стандартів,
норм та правил.
   Відповідно до  Правил  визначення  вартості  будівництва
ДБН Д.1.1.-2000 ( v0174241-00 ) замовник повинен надати учаснику
для підготовки тендерної пропозиції оформлені відповідним чином
наступні документи: відомість обсягів робіт, відомість ресурсів
(без  зазначення  кошторисних  цін)  або  проектно-кошторисну
документацію.
   Технічні вимоги замовника, що містяться в додатку 3 до
тендерної документації, не містять детального опису предмета
закупівлі,  що  позбавляє  можливості учасників торгів чітко
сформулювати оптимальний ціновий показник тендерної пропозиції.
Таким чином, технічна специфікація викладена з порушенням ст. 21
Закону ( 1490-14 ).
 
   2. Замовником було оголошено відкриті торги на закупівлю
ремонтних  та реставраційних робіт на пам'ятках архітектури:
споруди Королівського арсеналу, оголошення про яке розміщене у
Інформаційному  бюлетені  Тендерної  палати України N 4 від
12.09.2005 року за N 18045 I.
   Згідно протоколу  розкриття  тендерних  пропозицій  від
04.10.2005 року N 3 на участь у тендерні було подано три тендерних
пропозицій від ТОВ "Салон: Архітектура. Будівництво. Дизайн.", ДП
"Бізон Арт Капітель", ЗАТ "Ремонтно-будівельне управління "Галич".
   Згідно п. 1.2 Додатка 3 тендерної документації учасники у
складі своєї тендерної пропозиції повинні подати оригінал довідки
про  відсутність  порушеної  справи про банкрутство, виданої
Державною госпрозрахунковою установою Львівської обласної Агенції
з  питань  банкрутства. Згідно протоколу розкриття тендерних
пропозицій від 04.10.2005 року N 3 в тендерних пропозиціях ДП
"Бізон Арт Капітель" та ЗАТ "РБУ Галич" відсутні оригінали довідок
про відсутність порушеної справи про банкрутство.
   Згідно п. 7 додатка 3 тендерної документації учасники повинні
надати інформацію про поточні та програні арбітражні справи
претендента. Тендерна пропозиція ЗАТ "РБУ "Галич" не містить
інформацію про поточні та програні арбітражні справи (копія
тендерної пропозиції ЗАТ "РБУ "Галич" від 03.10.2005 року N 180).
   Згідно п. 3.2.5 тендерної документації учасники  повинні
подати копію ліцензії на виконання робіт, які є предметом торгів.
Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій від 04.10.2005
року  N  3 в тендерній пропозиції ТОВ "Салон: Архітектура.
Будівництво. Дизайн." відсутня копія ліцензії на виконання робіт,
які є предметом торгів.
   Згідно п. 3.2.3 тендерної документації учасники у складі
своїх тендерних пропозицій повинні подати фінансові розрахунки
(кошториси). Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій від
04.10.2005 року N 3 тендерні пропозиції ТОВ "Салон: Архітектура.
Будівництво.  Дизайн.",  ДП  "Бізон  Арт  Капітель",  ЗАТ
"Ремонтно-будівельне управління "Галич" не містять фінансових
розрахунків (кошторисів).
   В порушення ст. ст. 26 та 27 Закону ( 1490-14 ) Замовником
було визначено переможцем торгів ЗАТ "РБУ "Галич" (протокол
засідання тендерного комітету щодо порівняння, оцінки тендерних
пропозицій та вибору переможця від 05.10.2005 року N 4).
   Листом від 06.10.2005 року N 01-06/180 ЗАТ "РБУ "Галич"
відкликало свою тендерну пропозицію.
   В порушення ч. 4 ст. 29 Закону ( 1490-14 ) Замовником було
повторно визначено переможцем торгів ДП "Бізон Арт Капітель"
(протокол засідання тендерного комітету щодо порівняння, оцінки
тендерних пропозицій та повторного вибору переможця від 14.10.2005
року N 5).
   21.10.2005 року Замовником було надіслано повідомлення про
акцепт  тендерної пропозиції ДП "Арт Бізон Капітель" (копія
повідомлення про акцепт тендерної пропозиції від 21.10.2005 року
N 21/1880).
   24.10.2005 року між Замовником та ДП "Арт Бізон Капітель"
було укладено договір N 70 на проведення ремонтно-реставраційних
робіт споруди Королівського арсеналу, що суперечить ч. 2 ст. 29
Закону ( 1490-14 ), де зазначено, що з учасником, тендерну
пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не
раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового
повідомлення всім учасникам процедури, але не пізніше ніж через
21 робочий день з моменту акцепту.
 
   Відповідно до вимог частини 3 статті 34 Закону ( 1490-14 ),
якщо Замовник не дотримався вимог частин 2 і 3 статті 29 Закону,
укладений договір вважається недійсним.
 
   Крім того, під час розгляду скарги були виявлені наступні
порушення законодавства про закупівлю, а саме:
 
   1. Пункт 1.4.1 тендерної документації Замовника встановлює,
що Учасник торгів має право претендувати на перемогу в тендері,
якщо він буде визнаний кваліфікованим відповідно до наступних
вимог:
   - мати відповідний дозвіл або ліцензію на виконання робіт;
   - мати в наявності  кошти,  обладнання  та  працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
   - мати в активі виконані аналогічні роботи.
   В той же час ці норми суперечать вимогам Додатку 3 тендерної
документації, яким встановлено перелік документів, які Учасник
повинен надати для підтвердження кваліфікаційної оцінки.
 
   2. Пункт  3.4.1  тендерної  документації містить вимоги,
відповідно до яких тендерні пропозиції  зберігають  чинність
протягом  30  днів  після  останньої дати надання тендерних
пропозицій, зазначених Замовником згідно з п. 4.2.
   Строк чинності тендерної документації Учасника визначений
Замовником некоректно, оскільки не зазначає  які  саме  дні
(календарні  або  робочі) повинен зазначити Учасник в своїй
тендерній пропозиції, що в подальшому може призвести до відхилення
його тендерної пропозиції.
 
   3. Відповідно  до норм п. 2.1.1 тендерної документації,
неповне надання інформації, що вимагається тендерними документами,
чи надання тендерних пропозицій, що не відповідають вимогам цих
документів, є ризиком Учасника та може призвести до відхилення
його тендерних пропозицій.
   Ця умова не відповідає вимогам частини 1 ст. 27 Закону
( 1490-14 ), відповідно до якої Замовник зобов'язаний відхилити
тендерну пропозицію Учасника, тендерна пропозиція  якого  не
відповідає  кваліфікаційним  вимогам  та  умовам  тендерної
документації.
 
   4. Відповідно  до  розділу  4  "Забезпечення  тендерної
пропозиції"  тендерна  пропозиція  обов'язково супроводжується
документом,  що  підтверджує  надання  Учасником  тендерного
забезпечення. В той же час тендерна документація не містить
конкретного розміру тендерного забезпечення, яке Учасник повинен
надати.
 
   5. Відповідно до п. 7.1.1 переможцем торгів стає Учасник, чия
тендерна пропозиція була визнана  достатньо  відповідною  та
визначена як тендерна пропозиція з найнижчою коригованою ціною,
розрахованою так, як це зазначено в Тендерних документах, за
умови,  що учасник торгів визнаний кваліфікованим задовільно
виконувати контрактні умови.
   Ця умова не відповідає вимогам частини 1 ст. 27 Закону
( 1490-14 ), відповідно до якої Замовник зобов'язаний відхилити
тендерну  пропозицію  Учасника, тендерна пропозиція якого не
відповідає  кваліфікаційним  вимогам  та  умовам  тендерної
документації.
 
   6. Відповідно до ст. 15 Закону ( 1490-14 ) Замовник може
вимагати від Учасників надання інформації щодо його відповідності
кваліфікаційним вимогам.
   В той же час надання інформації та документів, передбачених у
Додатку 3 тендерної документації Замовника, а саме: пункти 1.1,
1.3, 1.4, 1.5 Розділу 1 "Відомості про суб'єкта господарювання, що
виявив бажання взяти участь у торгах і подає тендерну пропозицію";
Розділ 2 "Обсяги  будівельно-монтажних  робіт,  що  виконано
претендентом  протягом  останніх  трьох  років";  Розділ  5
"Запропоновано  субпідрядників";  Розділ  7  "Інформація  про
арбітражні справи претендента", не підтверджують кваліфікаційні
вимоги до Учасників, а тому вимога з боку Замовника щодо надання
вказаних документів є такою, що суперечить вимогам законодавства у
сфері державних закупівель.
 
   7. Відповідно до вимог ст. 21 Закону ( 1490-14 ) тендерна
документація Замовника не містить:
   - зазначення місця, дати та  часу  розкриття  тендерних
пропозицій;
   - зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох
посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених
здійснювати зв'язок із учасниками;
   - зазначення способу, місця та кінцевого строку подання
тендерних пропозицій;
   - методику  розрахунку  ціни  тендерної  пропозиції  із
зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім
вартості самих товарів, робіт чи послуг.
 
   8. В пункті 4.8 тендерної документації порушено вимоги п. 5
ст. 23 Закону ( 1490-14 ), якою визначено вичерпний перелік
підстав, відповідно до яких тендерне забезпечення не повертається.
Розширення переліку не допускається, тому пункт:
   - "...або тендерне забезпечення - не вимагається" суперечить
Закону ( 1490-14 ).
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Враховуючи вищевикладене, а також те, що відповідно до п. 1
Порядку розгляду скарг учасників процедур державних закупівель
щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства
економіки України від 04.12.2000 р. N 264 (  z0919-00  ),
Міністерство економіки України не має повноважень приймати рішення
за скаргою, у разі, коли на день одержання Міністерством скарги
укладено  договір  про  закупівлю,  рекомендуємо Міністерству
економіки України вжити відповідних заходів контролю, передбачених
чинним законодавством України у сфері державних закупівель, за
додержанням Замовником під час проведення вищезазначеної процедури
закупівлі вимог законодавства України щодо закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти.
 
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії
 по розгляду скарг
 при Тендерній палаті України              Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка