Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2005 N 657
 
 
      Про розподіл квот для одержувачів пільгових
      державних кредитів для здобуття вищої освіти
 
 
   ( На доповнення додатково див. Наказ Міністерства освіти
                           і науки
    N 749 ( v0749290-05 ) від 22.12.2005 )
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
16 червня 2003 р. N 916 ( 916-2003-п ) "Про затвердження Порядку
надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої
освіти" та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від
17 липня 2003 р. N 478 ( v0478290-03 ) "Про надання цільових
пільгових державних  кредитів  для  здобуття  вищої  освіти"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  квоту для одержувачів пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти для центральних  органів
виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні
заклади на 2005/2006 навчальний рік (додається).
 
   2. Затвердити квоту для одержувачів пільгових  державних
кредитів для здобуття вищої освіти для вищих навчальних закладів,
що підпорядковані Міністерству освіти  і  науки  України  на
2005/2006 навчальний рік (додається).
 
   3. Затвердити  квоту для одержувачів пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти  для  недержавних  вищих
навчальних закладів на 2005/2006 навчальний рік (додається).
 
   4. Керівникам вищих навчальних закладів:
 
   4.1. Погасити  заборгованість  перед  студентами  вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які навчаються за
рахунок  цільових  пільгових державних кредитів з 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004 та 2004/2005 навчальних років, відповідно до
кількості осіб-одержувачів кредитів.
 
   4.2 Невикористані  кошти для надання пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти за 2001-2004 роки використати
шляхом надання пільгових державних кредитів для здобуття вищої
освіти у 2005/2006 навчальному році.
 
   4.3. Кошти за користування пільговим державним кредитом для
здобуття  вищої  освіти  з  урахуванням відсотків, повернуті
студентами, спрямувати на надання пільгових державних кредитів для
здобуття вищої освіти у 2005/2006 навчальному році.
 
   4.4. Подати міністерству звіт про надання кредитів студентам
разом  з  бухгалтерським  звітом  про  фінансово-господарську
діяльність вищого навчального закладу.
 
   5. Покласти  на департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)
розподіл цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти, а
на департамент економіки та фінансування (Куліков П.М.) та на
управління бухгалтерського обліку та звітності (Бабуріна В.І.)
здійснення їх фінансування, відповідно до затверджених обсягів.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Богомолова А.Г.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   17.11.2005 N 657
 
 
               КВОТА
      для центральних органів виконавчої влади,
     до сфери управління яких належать вищі навчальні
      заклади I-IV рівнів акредитації щодо потреб
     у коштах для цільового державного кредитування
           здобуття вищої освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Назва центрального органу виконавчої влади | грн.  |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  1  |Міністерство освіти і науки України     | 8074970|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  2  |Міністерство аграрної політики України    | 2600000|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  3  |Міністерство фінансів України        |  77700|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  4  |Міністерство охорони здоров'я України    | 2098900|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  5  |Міністерство України у справах сім'ї, молоді |  86080|
|    |та спорту                  |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  6  |Державна податкова адміністрація України   |  56940|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  7  |Державна митна служба України        |  29422|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  8  |Державне управління справами         |  28950|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  9  |Українська державна будівельна корпорація  |   1500|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |          Всього          | 13054462|
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту вищої освіти          Я.Я.Болюбаш
 
 Директор департаменту економіки
 та фінансування                    П.М.Куліков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   17.11.2005 N 657
 
 
               КВОТА
      для вищих навчальних закладів I-IV рівнів
      акредитації, підпорядкованих МОН щодо потреб
     у коштах для цільового державного кредитування
           здобуття вищої освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва вищого     |2003/2004|2004/2005| Всього |
|п/п|   навчального закладу    |     |     |    |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|  |                |      грн.      |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 1 |Івано-Франківський       |  358067|  455232| 108464|
|  |національний технічний     |     |     |    |
|  |університет нафти і газу    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 2 |Вінницький державний      |     |  654000| 654000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 3 |Вінницький національний    |     |  100000| 100000|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 4 |Волинський державний      |     |  177438| 177438|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 5 |Глухівський державний     |  25200|  25200|  50400|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 6 |Горлівський державний     |  32850|  45850| 109600|
|  |педінститут іноземних мов   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 7 |Державна льотна академія    |  30000|  50000|  80000|
|  |України            |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 8 |Дніпродзержинський державний  |     |  48450|  48450|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 9 |Донбаська державна       |     |  173020| 173020|
|  |машинобудівна академія     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 10|Донбаський           |     |  59320|  59320|
|  |гірничо-металургійний     |     |     |    |
|  |інститут            |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 11|Донецький державний університет|  13400|   8500|  46400|
|  |економіки і торгівлі      |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 12|Донецький державний університет|  11600|  99200| 116600|
|  |управління           |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 13|Донецький національний     |     |  59277|  59277|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 14|Дрогобицький державний     |     |  50000|  75000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 15|Житомирський державний     |  12500|  35200|  47700|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 16|Закарпатський художній     |     |   2500|  2500|
|  |інститут            |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 17|Запорізька державна      |  25000|  97560| 122560|
|  |інженерна академія       |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 18|Запорізький державний     |     |  314450| 314450|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 19|Запорізький національний    |     |  121443| 121443|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 20|Інститут проблем штучного   |  12500|  28000|  48000|
|  |інтелекту           |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 21|Кіровоградський державний   |  325100|  319876| 644976|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 22|Кіровоградський національний  |  49250|  50579| 197329|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 23|Київська державна академія   |     |  13625|  13625|
|  |водного транспорту       |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 24|Київський національний     |  79370|  61752| 301272|
|  |економічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 25|Київський національний     |     |  41920|  41920|
|  |лінгвістичний університет   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 26|Київський національний     |  103000|  75750| 201560|
|  |торговельно-економічний    |     |     |    |
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 27|Косівський державний інститут |   5000|   5500|  10500|
|  |прикладного та декорат.    |     |     |    |
|  |мистецтва           |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 28|Криворізький державний     |     |     | 100000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 29|Кримська академія       |   2339|  13913|  16252|
|  |природоохоронного та курорт.  |     |     |    |
|  |будівництва          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 30|Луганський національний    |     |  50000|  50000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 31|Львівський національний    |    0|  26450| 104244|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 32|Ніжинський державний      |  38000|  18400|  56400|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 33|Національна металургійна    |   6900|   6900|  30000|
|  |академія України        |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 34|Національна юридична академія |     |  77000|  77000|
|  |України            |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 35|Національний авіаційний    |  837500| 1087500| 2389850|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 36|Національний аерокосмічний   |  17500|  17500|  17500|
|  |університет "ХАІ"       |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 37|Національний гірничий     |     |  99625|  99625|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 38|Національний технічний     |     |  145883| 145883|
|  |університет          |     |     |    |
|  |України "КПІ"         |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 39|Національний транспортний   |  154700|  175000| 329700|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 40|Національний університет    |   2500|  94900| 140800|
|  |"Львівська політехніка"    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 41|Національний університет    |  24900|  23975|  48875|
|  |харчових технологій      |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 42|Одеська державна академія   |     |  29150|  29150|
|  |будівництва і архітектури   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 43|Одеська національна академія  |     |   4400|  4400|
|  |харчових технологій      |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 44|Одеська національна морська  |     |  100000| 100000|
|  |академія            |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 45|Одеський державний економічний |    0|  12000| 178824|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 46|Одеський національний     |  36600|   5000|  41600|
|  |політехнічний університет   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 47|Одеський національний     |  69717|  147735| 649105|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 48|Південноукраїнський      |     |  49106|  49106|
|  |педагогічний          |     |     |    |
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 49|Переяслав-Хмельницький     |  16375|  55300|  71675|
|  |державний педагогічний     |     |     |    |
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 50|Полтавський державний     |  25000|  25000|  25000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 51|Полтавський національний    |     |   2500|  2500|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|  |імені Юрія Кондратюка     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 52|Приазовський державний     |  172000|  100000| 272800|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 53|Придніпровська державна    |  30000|  60000|  90000|
|  |академія будівництва      |     |     |    |
|  |та архітектури         |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 54|Прикарпатський державний    |     |  448833| 448883|
|  |університет          |     |     |    |
|  |(м.Івано-Франківськ)      |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 55|Рівненський державний     |  25000|  70000| 245000|
|  |гуманітарний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 56|Севастопольський національний |  48810|  72950|  72950|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 57|Слов'янський державний     |     |  23400|  23400|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 58|Східноукраїнський національний |     |  222000| 222000|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 59|Тернопільська академія     |     |  50000|  50000|
|  |народного господарства     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 60|Ужгородський державний     |  12520|  12520|  25040|
|  |інститут інформатики,     |     |     |    |
|  |економіки і права       |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 61|Ужгородський національний   |     |  37500|  88000|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 62|Український державний     |   9600|  12000|  84000|
|  |хіміко-технологічний      |     |     |    |
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 63|Уманський державний      |     |  54950|  54950|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 64|Харківська національна     |     |  46597|  46597|
|  |академія міського       |     |     |    |
|  |господарства          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 65|Харківський державний     |   3500|  91000|  91000|
|  |педагогічний університет    |     |     |    |
|  |ім. Г.Сковороди        |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 66|Харківський державний     |  40000|  87480| 127480|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|  |будівництва та архітектури   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 67|Харківський національний    |     |  25664|  25664|
|  |автомобільно-дорожний     |     |     |    |
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 68|Харківський національний    |     |  11829|  11829|
|  |університет ім.В.Н.Каразіна  |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 69|Харківський національний    |   7500|  35000|  95898|
|  |університет радіоелектроніки  |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 70|Херсонський державний     |  40000|  87480| 127480|
|  |технічний університет     |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 71|Херсонський державний     |     |  123979| 123979|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 72|Хмельницький державний     |     |  203250| 203250|
|  |університет          |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 73|Черкаський державний      |  30799|  49228| 158953|
|  |технологічний університет   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 74|Чернігівський державний    |  100390|  92200| 410335|
|  |інститут економіки       |     |     |    |
|  |та управління         |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
| 75|Чернігівський державний    |   6170|  13080|  31590|
|  |технологічний університет   |     |     |    |
|---+-------------------------------+---------+---------+--------|
|  |Всього             | 2841157| 7471819|11814371|
|  |                |     |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту вищої освіти          Я.Я.Болюбаш
 
 Директор департаменту економіки
 та фінансування                    П.М.Куліков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   17.11.2005 N 657
 
 
               КВОТА
      для вищих навчальних закладів I-IV рівнів
    акредитації, які не підпорядковані МОН щодо потреб
     у коштах для цільового державного кредитування
           здобуття вищої освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Назва вищого навчального закладу    | грн. |
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  1  |Академія адвокатури України          |  8200|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  2  |Відкритий університет розвитку людини "Україна"| 130000|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  3  |Європейський університет            |  10200|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  4  |Міжгалузевий інститут управління        |  93708|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  5  |Інститут туризму                |  4500|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  6  |Київський університет права          |  49400|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  7  |Медичний інститут Української асоціації    |  66230|
|    |народної медицини               |    |
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  8  |Міжрегіональна академія управління персоналом |  83300|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|  9  |Університет сучасних знань           |  3200|
|-------+-----------------------------------------------+--------|
|    |          Всього           | 445538|
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту вищої освіти          Я.Я.Болюбаш
 
 Директор департаменту економіки
 та фінансування                    П.М.Куліков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка