Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання
                   Комісії по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга закритого акціонерного товариства "Лізоформ" від
4 листопада 2005 р. N 75 (вх. Тендерної палати України від
7 листопада  2005  р.  N  с-37/11-1)  щодо порушень чинного
законодавства при здійсненні Поліклінікою N 2 Управління охорони
здоров'я Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації
процедури  закупівлі  за  державні  кошти  рентгенівського
діагностичного комплексу на три робочих місця.
 
   Скарга ЗАТ "Лізоформ" (далі - Скаржник) містить вимогу:
   "Е признати торги такими, що не відбулися".
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга ЗАТ "Лізоформ" від 04.11.2005 р. N 75 - 2 арк.
 
   2. Довідка про включення ЗАТ "Лізоформ" до Єдиного державного
реєстру підприємств  та  організацій  України  (ЄДРПОУ)  від
20.10.2005 р. N 12786103 - 2 арк.
 
   3. Копія Протоколу розкриття  тендерних  пропозицій  від
13.10.2005 р. N 1 - 2 арк.
 
   4. Копія  Повідомлення  про результати проведених торгів
(тендерів) від 03.11.2005 р. N 462 - 1 арк.
 
   5. Копія Тендерної документації на проведення  відкритих
торгів  щодо закупівлі рентгенодіагностичного апарату на три
робочих місця - 15 арк.
 
   Згідно частини першої статті 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
було направлено до Поліклініки N 2 Управління охорони здоров'я
Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (далі -
Замовник)  запит  від 10.11.2005 р. N с-89/11 щодо надання
необхідних документів для розгляду скарги.
 
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Лист від 14.11.2005 р. N 486 - 1 арк.
 
   2. Пояснення щодо скарги про визначення переможця торгів -
1 арк.
 
   3. Копія Тендерної документації на проведення  відкритих
торгів  щодо закупівлі рентгенодіагностичного апарату на три
робочих місця - 15 арк.
 
   4. Лист Замовника від 26.09.2005 р. N 386 про внесення змін
до тендерної документації - 4 арк.
 
   5. Копія листа ЗАТ "Лізоформ" від 03.10.2005 р. - 1 арк.
 
   6. Копія листа Замовника від 07.10.2005 р. N 408 - 1 арк.
 
   7. Копія  Протоколу  розкриття  тендерних пропозицій від
13.10.2005 р. N 1 - 2 арк.
 
   8. Копія Тендерної пропозиції ЗАТ "Лізоформ" - 5 арк.
 
   9. Копія Тендерної пропозиції ТОВ "Укрімунопрепарат" - 5 арк.
 
   10. Копія Протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення
переможця від 03.11.2005 р. N 3 - 3 арк.
 
   11. Копія акцепту тендерної пропозиції від 03.11.2005 р.
N 459 - 1 арк.
 
   12. Копія повідомлення про результати проведених  торгів
(тендерів) від 03.11.2005 р. N 462 - 1 арк.
 
   13. Копія Звіту про результати здійснення процедури закупівлі
від 03.11.2005 р. N 4. - 2 арк.
   За результатами  розгляду  скарги  на  підставі  наданих
Скаржником та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при
Тендерній палаті України було встановлено наступне:
   Замовником в ІАБ "Вісник державних закупівель" N 35 (204) від
29.08.2005 р. було опубліковано оголошення N 13267 (МЕД) про
проведення відкритих торгів на закупівлю рентгенодіагностичного
апарату на 3 робочих місця.
   Розкриття тендерних пропозицій відбулося 13 жовтня 2005 р. На
участь у торгах було подано 4 (чотири) тендерні пропозиції від
наступних учасників: ВАТ "Київський завод релє та автоматики", ЗАТ
"Лізоформ", ТОВ "Київська медтехніка", ТОВ "Укрімунопрепарат".
   Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від
13.10.2005  р.  N 1 лише тендерна пропозиція ТОВ "Київська
медтехніка" була подана у відповідності до вимог  тендерної
документації  та  містила правильно оформлені всі документи,
передбачені тендерною документацією. Тендерні пропозиції  ВАТ
"Київський  завод  релє та автоматики", ЗАТ "Лізоформ", ТОВ
"Укрімунопрепарат" не  містили  всіх  необхідних  документів,
передбачених тендерною документацією Замовника і у відповідності
до вимог статті 27 Закону повинні були бути відхилені як такі, що
не відповідали кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 15
Закону ( 1490-14 ),  та  не  відповідали  умовам  тендерної
документації.
   Однак, відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та
визначення переможця від 03.11.2005 р. N 3 Замовником було
відхилено лише тендерну пропозицію ВАТ "Київський завод релє та
автоматики", пропозиції інших учасників були допущені до оцінки та
співставлення.
   Крім того,  за  результатами оцінки тендерних пропозицій
учасників переможцем торгів було обрано ТОВ "Укрімунопрепарат",
тендерна пропозиція якого не відповідала кваліфікаційним та іншим
вимогам, встановленим в тендерній документації Замовника.
   Таким чином,   при   здійсненні  процедури  закупівлі
рентгенодіагностичного апарату на 3 робочих місця Замовником були
порушені вимоги частини сьомої статті 26 Закону ( 1490-14 ) та
частини першої статті 27 Закону.
   Слід також  зазначити,  що  враховуючи те, що процедура
закупівлі рентгенодіагностичного апарату на 3 робочих  місця
Замовником була розпочата до набуття чинності змін до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), внесених Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо додаткових гарантій  захисту
фінансових  інтересів  держави" ( 2664-15 ) і згідно листа
Міністерства економіки України від 05.09.2005 р. N 55-36/2000
( v55-3665-05 )  повинна була здійснюватися до свого завершення
відповідно до встановленого на день початку процедури закупівлі
порядку, Замовник міг обрати переможцем процедури закупівлі тільки
тендерну пропозицію ТОВ "Київська медтехніка", яка відповідала
всім встановленим вимогам Замовника.
   Крім того, під час розгляду матеріалів, поданих для розгляду
скарги, Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
були встановлені наступні порушення чинного законодавства, а саме:
   Пп. 2.2  Інструкції  для  учасників  торгів  тендерної
документації та пп. 5 п. 4 Анкети кваліфікаційної оцінки учасників
торгів тендерної документації містять вимоги щодо обов'язкової
наявності у складі тендерної документації учасника авторизаційного
листа  від  виробника  або  його  представника  на поставку
"Рентгенодіагностичного апарату на три робочі місця" та листа
повноважень від виробника або представництва в Україні (оригінал)
на участь у даному тендері. Зазначені вимоги є неправомірними,
оскільки надання таких листів не підтверджують кваліфікаційних
вимог до учасників  торгів,  визначених  статтею  15  Закону
( 1490-14 ). Також зазначені вимоги є дискримінаційними, оскільки
включення в тендерну документацію таких вимог може призвести до
виникнення антиконкурентних дій, визначених Законом "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
   Тендерна документація в порушення вимог статті 21 Закону
( 1490-14 ) містить проект договору, а не основні умови, які
обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.
   Методика оцінки  тендерних  пропозицій  учасників  торгів
тендерної  документації  містить  методику  оцінки  тендерних
пропозицій відповідно до встановлених критеріїв, згідно якої
"оцінка кожної складової оферти здійснюється за десятибальною
системою кожним членом тендерного комітету окремо та особисто".
Зазначена методика оцінки є непрозорою, оскільки не містить
розрахунку коефіцієнта j-го показника та докладного механізму
нарахування балів за кожним критерієм, що може призвести до
необ'єктивного, упередженого вибору переможця торгів та суперечить
основній меті Закону ( 1490-14 ) щодо забезпечення прозорості
процедур закупівель.
   Оцінка тендерних пропозицій відповідно до Протоколу оцінки
тендерних пропозицій та визначення переможця від 03.11.2005 р. N 3
була здійснена не у відповідності до методики оцінки, викладеної в
тендерній документації, а саме: згідно тендерної документації
найбільша кількість балів по кожному критерію становить - 10,
відповідно ж до протоколу оцінки максимальна кількість балів за
критерієм "ціна" - 40, за критерієм "строк поставки" - 2,5, за
критерієм "якісні та функціональні характеристики" - 7,5. При
цьому протокол оцінки також не містить методики розрахунку балів
за критеріями оцінки. Крім того, при розрахунку підсумкової
кількості балів тендерних пропозицій учасників ЗАТ "Лізоформ" та
ТОВ "Укрімунопрепарат" Замовником були  допущені  арифметичні
помилки.
   Таким чином, Замовником при здійсненні оцінки  тендерних
пропозицій було порушено вимоги статті 26 Закону ( 1490-14 ).
   Протокол розкриття тендерних пропозицій від 18.10.2005 р.
N 28 складений з порушенням встановленої форми, затвердженої
наказом Міністерства економіки України від 20.05.2003 р. N 129
( z0447-03 )   "Про затвердження форм звітів про результати
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та інструкцій щодо їх заповнення".
   Акцепт тендерної документації від 03.11.2005 р. N 459 містить
інформацію щодо пропозиції укладення договору протягом 7 днів, що
не відповідає вимогам статті 29 Закону ( 1490-14 ).
   Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти від
03.11.2005 р. N 4, складений з порушеннями вимог, визначених
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 20.05.2003 р. N 129 ( z0447-03 ) "Про затвердження
форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів,
робіт  і  послуг  за державні кошти та інструкцій щодо їх
заповнення", а саме:
   - не містить інформації щодо номерів оголошень про торги та
про результати торгів;
   - не містить форми 3зв ( z0447-03 ) щодо відхилених тендерних
пропозицій;
   - пп. 6.1 містить інформацію щодо ціни тендерної пропозиції,
яку було відхилено;
   - не містить форми 4зв ( z0447-03 ) щодо поданих скарг під
час здійснення процедури закупівлі;
   - п. 11 не містить інформації щодо відомостей про запити щодо
роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них, зміни
до документації; відомості щодо призупинення процедури закупівлі
внаслідок оскарження дій замовника.
   Крім того,  необхідно зазначити, що звіт про результати
здійснення процедури закупівлі складається  Замовником  після
укладення договору з переможцем торгів та направлення оголошення
про результати проведення торгів у  ІАБ  "Вісник  державних
закупівель" або інформаційний бюлетень, який видає Тендерна палата
України.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки України - вимоги Скаржника - ЗАТ
"Лізоформ" задовольнити, зобов'язати Замовника - Поліклініку N 2
Управління охорони здоров'я Святошинської районної у м. Києві
державної адміністрації відмінити процедуру закупівлі.
   Замовнику з метою недопущення порушень чинного законодавства
у майбутньому врахувати зауваження, викладені у висновку.
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду
 скарг при Тендерній палаті
 України                         Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка