Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2005 рік

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           30.12.2005 N 543/959
 
 
         Про внесення змін до паспорта
         бюджетної програми на 2005 рік
 
 
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 03.11.2005
N 3050 ( 3050-15 ) та наказу Міністерства фінансів України "Про
паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003  за
N 47/7368, із змінами, Н А К А З У Є М О:
 
   Унести зміни до паспорта бюджетної програми на 2005 рік
Міністерства економіки України за КПКВК 1201030 "Забезпечення
двостороннього співробітництва України з іноземними державами та
міжнародними організаціями",  затвердженого  спільним  наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
та Міністерства фінансів України від 04.02.2005 N 28/123, виклавши
його в редакції, що додається.
 
 Міністр економіки                    А.Яценюк
 
 Міністр фінансів України                В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   та Міністерства фінансів
                   України
                   30.12.2005 N 543/959
 
 
               ПАСПОРТ
         бюджетної програми на 2005 рік
 
 
   1. 1200000      Міністерство економіки та з питань
    __________    європейської інтеграції України
    (КПКВК ДБ)    _______________________________________
              (найменування головного розпорядника)
 
   2. 1201000      Апарат Міністерства економіки
    __________    та з питань європейської інтеграції
    (КПКВК ДБ)    України
             ________________________________________
             (найменування відповідального виконавця)
 
   3. 1201030  0411  Забезпечення двостороннього
    __________________ співробітництва України з іноземними
    (КПКВК ДБ) (КФКВК) державами та міжнародними організаціями
              _______________________________________
               (найменування бюджетної програми)
 
   4. Обсяг бюджетного призначення - З 680,1 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 3680,1 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
 
   5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
   Закон України  "Про  транскордонне  співробітництво"  від
24.06.04 N 1861 ( 1861-15 );
   - Указ Президента України від 11.06.98 N 615 ( 615/98 ) "Про
затвердження Стратегії Інтеграції України до ЄС",
   - Указ Президента України від 14.09.00 N 1072 ( 1072/2000 )
"Про програму інтеграції України до ЄС",
   - Указ Президента України від 24.02.98 N 148 ( 148/98 ) "Про
забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та Європейськими співтовариствами  (Європейським
союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
співтовариствами (Європейським союзом)",
   - Указ Президента України від 05.09.02 N 104 ( 104/2002 )
"Про программу заходів щодо завершення вступу України до СОТ",
   - Указ Президента України від 25.05.01 N 341 ( 341/2001 )
"Про концепцію державної регіональної політики",
   - Розпорядження  Президента  України від 27.06.99 N 151
( 151/99-рп ) "Про Перелік центральних органів виконавчої влади,
відповідальних  за  здійснення завдань, визначених Стратегією
інтеграції України до Європейського союзу",
   - Доручення Президента України від 11.09.00 N 1-14/1092 щодо
подальшої диверсифікації зовнішньополітичної діяльності України та
суттєвого посилення її економічної складової,
   - Послання Президента України від 18.06.02 "Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки "Європейський вибір",
   - Постанова Верховної Ради України від 17.01.02 N 2999
( 2999-14 ) "Про рекомендації за підсумками парламентських слухань
з питань реалізації державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу",
   - Постанова Верховної Ради України від 19.02.04 N 1531
( 1531-15 ) "Про рекомендації парламентських слухань "Зовнішня
політика України як Інструмент забезпечення національних інтересів
держави: здобутки, реалії, перспективи",
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.94 N 474
( 474-94-п) "Про впорядкування участі міністерств і відомств у
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна",
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.98 N 1074
( 1074-98-п ) "Питання діяльності Української частини Комітету з
питань  співробітництва  між  Україною  та  Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)";
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.02 N 587
( 587-2002-п  )  "Деякі  питання  розвитку  транскордонного
співробітництва та єврорегіонів";
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.00 N 943
( 943-2000-п ) "Про затвердження Положення про українську частину
спільної міжурядової комісії з співробітництва" Із змінами та
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10.12.03  N  1898
( 1898-2003-п );
   - Правила Процедури Ради, Комітету та Підкомітетів, створених
відповідно  до Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
їхніми державами-членами та Україною від 14.06.94 ( 998_012 )
(ратифікована 01.03.98);
   Рішення Державної  Ради  з  питань  європейської  і
євроатлантичної інтеграції  України  від  06.02.-3  N  2
( v0002520-03 ) "Про схвалення плану дій Україна-НАТО";
   - Стратегія економічного та соціального розвитку України на
2004-2015  рр. "Шляхом європейської інтеграції", підготовлена
відповідно до розпоряджень Президента України  N  372/2001-рп
( 372/2001-рп ) від 21.12.01 та N 385/2002-рп ( 385/2002-рп ) від
08.11.02
 
   6. Мета бюджетної програми:
   Інтеграція України у світовий економічний простір шляхом
розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з
іноземними державами та міжнародними організаціями.
 
   7. Напрями діяльності:
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності    | За- | Спе- |Разом |
|з/п|                    |галь- |ціаль-|   |
|  |                    | ний | ний |   |
|  |                    |фонд | фонд |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|1 |Засідання міжурядових комісій з питань |2077,0|   |2077,0|
|  |торговельно-економічного співробітницт-|   |   |   |
|  |ва та їх робочих органів (підкомісій, |   |   |   |
|  |робочихгруп, секретаріатів тощо)    |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|2 |Забезпечення співробітництва Україна - |297,0 |   |297,0 |
|  |ЄС                   |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|3 |Забезпечення співробітництва Україна- |120,0 |   |120,0 |
|  |НАТО                  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|4 |Дво- та багатосторонні переговори з  |800,0 |   |800,0 |
|  |країнами -членами групи СОТ,      |   |   |   |
|  |консультації з Секретаріатом СОТ    |   |   |   |
|  |з розгляду заявки України про вступ  |   |   |   |
|  |до СОТ, Засідання Робочої Групи    |   |   |   |
|  |(м. Женева, Швейцарія), Конференції СОТ|   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|5 |Засідання в рамках ГУУАМ        |90,0 |   |90,0 |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|6 |Забезпечення проведення заходів з пи- |196,0 |   |196.0 |
|  |тань транскордонного співробітництва  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|7 |Міжнародні економічні форуми, семінари,|100,1 |   |100,1 |
|  |презентації економіки України     |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Категорії економічної класифікації видатків:
 
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|  Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи розвитку по реалізації державних       |
|  |(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  |
------------------------------------------------------------------
 
   9. Категорії класифікації кредитування:
 
------------------------------------------------------------------
|ККК |    Назва згідно з класифікацією кредитування     |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Розподіл видатків у розрізі територій:
 
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва адміністративно- | Загальний |Спеціальний | Разом |
|  | територіальної одиниці |  фонд  |  фонд  |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|  |             |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|01 |Автономна Республіка Крим|      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|03 |Волинська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|04 |Дніпропетровська область |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|05 |Донецька область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|  |Житомирська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|07 |Закарпатська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|08 |Запорізька область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|09 |Івано-Франківська область|      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|10 |Київська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|11 |Кіровоградська область  |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|12 |Луганська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|13 |Львівська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|14 |Миколаївська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|15 |Одеська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|16 |Полтавська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|17 |Рівненська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|18 |Сумська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|19 |Тернопільська область  |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|20 |Харківська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|21 |Херсонська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|22 |Хмельницька область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|23 |Черкаська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|24 |Чернівецька область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|25 |Чернігівська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|26 |Місто Київ        |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|27 |Місто Севастополь    |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   12. Перелік державних цільових програм, які виконуються в
межах бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| Код  |   Назва цільової програми   |Загаль-| Спе- |Разом|
|цільової|                 | ний |ціаль-|   |
|програми|                 | фонд | ний |   |
|    |                 |    | фонд |   |
|--------+----------------------------------+-------+------+-----|
|116   |Програма інтеграції України до  |297,0 |   |297,0|
|    |Європейського Союзу        |    |   |   |
|--------+----------------------------------+-------+------+-----|
|208   |Програма заходів щодо завершення |800,0 |   |800,0|
|    |вступу України до Світової    |    |   |   |
|    |організації торгівлі       |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   12. Результативні  показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Показники    |Одини-|Джерело | За- |Спе- |Ра- |
|з/п|             |ця ви-|інформа- |галь-|ціа- |зом |
|  |             | міру | ції  |фонд |льний|  |
|  |             |   |     |   |фонд |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |продукту         |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |45,0 |   |45,0|
|  |засідань Спільних Міжуря- |   |Кабінету |   |   |  |
|  |дових Комісій з питань  |   |Міністрів|   |   |  |
|  |торговельно-економічного |   |України |   |   |  |
|  |співробітництва та їх ро- |   |     |   |   |  |
|  |бочих органів/підкомісій, |   |     |   |   |  |
|  |робочих груп,       |   |     |   |   |  |
|  |секретаріатів       |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |Кількість створених    |од.  |Звіти до |3,0 |   |3,0 |
|  |Спільних Міжурядових   |   |Кабінету |   |   |  |
|  |Комісій          |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|3 |Кількість проведених засі-|од.  |Звіти до |11,0 |   |11,0|
|  |дань Підкомітетів з питань|   |Кабінету |   |   |  |
|  |співробітництва між    |   |Міністрів|   |   |  |
|  |Україною та ЄС/візитів  |   |України |   |   |  |
|  |делегацій         |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|4 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |3,0 |   |3,0 |
|  |заходів щодо забезпечення |   |Кабінету |   |   |  |
|  |співробітництва Україна - |   |Міністрів|   |   |  |
|  |НАТО           |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|5 |Кількість проведених дво- |од.  |Звіти до |12,0 |   |12,0|
|  |та багатосторонніх перего-|   |Кабінету |   |   |  |
|  |ворів з країнами-членами |   |Міністрів|   |   |  |
|  |СОТ, Робочою групою,   |   |України |   |   |  |
|  |засідань з Секретаріатом |   |     |   |   |  |
|  |СОТ            |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|6 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |2,0 |   |2,0 |
|  |засідань в рамках ГУУАМ  |   |Кабінету |   |   |  |
|  |             |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|7 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |6,0 |   |6,0 |
|  |заходів з питань транскор-|   |Кабінету |   |   |  |
|  |донного співробітництва  |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|8 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |5,0 |   |5,0 |
|  |міжнародних економічних  |   |Кабінету |   |   |  |
|  |форумів, семінарів, пре- |   |Міністрів|   |   |  |
|  |зентацій економіки України|   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |якості          |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |Кількість підготовлених  |од.  |Звіти про|45,0 |   |  |
|  |двосторонніх міжурядових |   |роботу  |   |   |  |
|  |угод, програм довгостроко-|   |українсь-|   |   |  |
|  |вого співробітництва, про-|   |ких час- |   |   |  |
|  |токолів, меморандумів під |   |тин СМК |   |   |  |
|  |час спільних засідань   |   |до КМУ  |   |   |  |
|  |Спільних Міжурядових   |   |     |   |   |  |
|  |Комісій          |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |Кількість підготовлених  |од.  |Звіти про|12,0 |   |  |
|  |законодавчих актіб з метою|   |проведен-|   |   |  |
|  |гармонізації економічного |   |ня пере- |   |   |  |
|  |законодавства до норм та |   |говорів з|   |   |  |
|  |принципів ГАТТ/СОТ, ЄС  |   |країна- |   |   |  |
|  |             |   |ми -   |   |   |  |
|  |             |   |учасниця-|   |   |  |
|  |             |   |ми СОТ та|   |   |  |
|  |             |   |ЄС    |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|3 |Питома вага товарообігу  |відс. |Держкомс-|89,5 |   |  |
|  |країн, з якими створені  |   |тат   |   |   |  |
|  |Комісії у загальному обся-|   |України |   |   |  |
|  |зі зовнішньої торгівлі  |   |та прог- |   |   |  |
|  |України (100%)      |   |нозні  |   |   |  |
|  |             |   |дані Мін-|   |   |  |
|  |             |   |економіки|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|4 |Темпи росту товарообігу з |відс. |Держкомс-|22,8 |   |  |
|  |країнами де діють Комісії |   |тат   |   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|  |             |   |та прог- |   |   |  |
|  |             |   |нозні  |   |   |  |
|  |             |   |дані Мін-|   |   |  |
|  |             |   |економіки|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової
 служби Міністерства
 економіки України                   П.А.Леськов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України            В.В.Лісовенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка